Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 945

24.10.2018

  result_DSC00165 Медіаграмотність є необхідним інструментом для кожного, починаючи з пелюшок і аж до старості. Сучасна людина повинна бути активною та медіаграмотною, мати розвинену здатність до сприйняття, створення, аналізу, оцінки медіатекстів, розуміти соціокультурний та політичний контекст функціонування медіа у сучасному світі; життя такої людини у суспільстві та світі пов'язане з громадянською відповідальністю. Тому особливо важливо свідомо ставитися до оцінки та верифікації будь-якої отримуваної з медіа інформації, особливо перед її подальшим розповсюдженням.
  У відділі інформаційних технологій та електронних ресурсів Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка експонується книжкова виставка "Медіаграмотність – це моя інформаційна безпека!" приурочена до Всесвітнього тижня медійно-інформаційної грамотності (24–31 жовтня 2018 р.). На виставці представлена література з медіаграмотності для самоосвіти та навчання, що допоможе сформувати компетенції критичного мислення, посприяє користувачам зорієнтуватися в сучасних інформаційних продуктах. Будьте медіаграмотними і бережіть себе!
  Список літератури:
  1. Бойко А. А. Релігія в мас-медіа України [Текст] : тексти лекцій / Алла Бойко ; за ред. В. В. Різуна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : [б. в.], 2009. - 157 с.
  2. Громадські медіа в Україні [Текст] / Твор. центр "Каунтерпарт" ; [упоряд. Р. Шутов ; заг. ред. В. Купрій]. - Київ : Макрос, 2008. - 111 с.
  3. Довіряй але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві [Текст] / [упоряд. А. Денисенко]. - Київ : Pictoric, 2017. - 135 с.
  4. Іванов В. Ф. Регулювання діяльності комп'ютерних мас-медіа у сучасному світі / В. Ф. Іванов // Інформаційне Суспільство. Шлях України. К. : Б-ка інформаційного суспільства, 2004. С. 164-176.
  5. Ісаєнко О. Роль медіаосвіти у формуванні медіакультури сучасної молоді / О. Ісаєнко // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 1. - С. 22-25.
  6. Медіа та права дитини [Текст] : [посібник для журналістів, створений самими журналістами] / [Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Представництво в Україні]. - [Вид. 2-ге]. - Київ : Інтерньюз-Україна, 2009. - 64 с.
  7. Медіаосвіта в Україні: історія і сьогодення [Текст] / М. Коропатник // Сіверянський літопис. - 2016. - № 3. - С. 159-174.
  8. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді / Т. В. Іванова, В. Ф. Іванов // Педагогіка і психологія. - 2013. - № 2 (79). - С. 46-55.
  9. Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 квіт. 2013 р. / [Ін-т соц. і політ. психології Нац. акад. пед. наук. України та ін. ; редкол.: О. В. Волошенюк та ін.]. - Чернігів : [б. в.], 2013. - 143 с.
  10. Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. І. Череповська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. - 155 с.
  11. Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів [Текст] / О. Т. Баришполець [та ін.]. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 346 с.
  12. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу [Текст] : підруч. для слухачів системи післядиплом. пед. освіти / Л. А. Найдьонова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 243 с.
  13. Найдьонова Л. А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу [Текст] : підруч. для слухачів системи післядиплом. пед. освіти / Л. А. Найдьонова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 243 с.
  14. От Мы-медиа до Я-медиа : трансформации идентичности в виртуальном мире / А. Г. Асмолов, Г. А. Асмолов // Вопросы психологии. - 2009. - № 3. - С. 3-15.
  15. Третьякова В. Психонасильство та психотерор як міжнародно-правові глобальні біотичні проблеми : їх профілактика в сучасному суспільстві / В. Третьякова // Віче. - 2013. - № 4. - С. 27-29.
  16. Четверта колона. Свобода та залежність мас-медіа в Україні [Текст] / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; [уклад.: В. Піховшек, О. Чекмишев, В. Ганжа]. - Київ : Агентство України, 1997. - 250 с.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018