Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 242

08.04.2019

result_IMG_7570-e   11 квітня щорічно відзначається Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів, який встановлений у пам'ять про інтернаціональне повстання в’язнів концтабору Бухенвальд, яке відбулося 11 квітня 1945 року.

  З цієї нагоди відділ документів із гуманітарних наук Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка пропонує вашій увазі книжкову виставку "Забуттю не підлягає".

  Централізована система фашистських концтаборів призначалася для фізичного знищення цілих народів, насамперед слов'янських; тотального винищення євреїв, циган; нещадної експлуатації в'язнів як робочої сили. За 1933–1945 роки через концтабори пройшли близько 2,3 млн людей, щонайменше 1,7 млн загинули.

  Загалом під час Другої світової війни на території гітлерівської Німеччини та окупованих нею держав діяло чотирнадцять тисяч таких фабрик смерті. 18 млн людей різних національностей пройшли через пекло Треблінки, Майданеку, Освенциму, Бухенвальду та інших таборів, з них 5 млн – громадяни Радянського Союзу. В'язнями таборів також були сотні тисяч українців.

  У Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів Україна разом з усім світом вклоняється людям, які пройшли тяжкий шлях через концентраційні табори. Ми згадуємо усіх, хто був за колючим дротом гітлерівських катівень, хто навіки залишився там – у безіменних могилах чи печах крематоріїв, і тих, хто вижив усім смертям на зло, живучи за мертвих.

 

  Список літератури:

1. Архіви окупації, 1941–1944 / Держ. ком. арх. України ; [упоряд. Н. Маковська]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 870 с. : іл.

2. Бойн Дж. Хлопчик у смугастій піжамі : [роман] / Джон Бойн ; з англ. пер. Віктор Шовкун. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 184 с.

3. Війна. Окупація. Пам'ять. Примусові робітники з України в окупованій Європі : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 27 верес. 2012 р. / Укр. ін-т нац. пам’яті, Ін-т історії України НАН України ; [упоряд. : Р. І. Пилявець, В. М. Яременко ; редкол.: В. Ф. Солдатенко (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 228 с.

4. Данський О. Хочу жити! : образки з німецьких концентрац. таборів / О. Данський ; Укр. вид. спілка в Мюнхене. – Мюнхен : [б. в.], 1946. – 163 с. : іл.

5. Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада.: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2003 – Т. 5 : Кон-Кю / [авт. кол. : В. Г. Абліцов та ін.]. – 2008. – 551 с. : іл.

6. Литвинов В. В. Ешелони в пекло. Документальна розповідь про пошук, що тривав майже чверть століття / В. В. Литвинов ; пер. з рос. В. Дяченко. – [2-ге вид.]. – Київ : Веселка, 1995. – 364 с.

7. Марунчак М. Г. Українські політичні в’язні в нацистських концентраційних таборах / М. Г. Марунчак ; [вступ. слово М. Прокопова]. – Вінніпег : Світова ліга українських політичних в’язнів, 1996. – 364 с.

8. Національна та історична пам’ять : зб. наук. пр. Вип. 9. Українські остарбайтери: доля і пам’ять / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд. : Р. І. Пилявець, В. О. Бойко]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 210 с. : табл.

9. Пам’ять заради майбутнього : з історії десятиріч. діяльн. Укр. спілки в’язнів-жертв нацизму та спогади / Укр. спілка в’язнів – жертв нацизму ; [ред., упоряд. О. Гаца, редкол.: М. Демідов [та ін.], відп. за вип. Н. Слєсарєва]. – 2-е вид., допов. – Київ : [б. в.], 2003. – 567 с. : іл.

10. Педак В. П. Дякуємо і мертвим, і живим / [В. П. Педак ; авт. передм. Ю. -Б. Ланге-Квассовські]. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 278 с. : іл.

11. Підлісний М. Н. Слідами 15-літнього остарбайтера / Микола (Новомир) Никифорович Підлісний. – Чернігів : Лозовий В. М., 2012. – 117 с. : фот.

12. "Прошу вас мене не забувати": усні історії українських остарбайтерів / Укр. дім Дюссельдорф [та ін.] ; [редкол.: Г. Грінченко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. І. Ястреб та ін.]. – Харків : Право, 2009. – 207 с.

13. Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. : іст. нариси : у 2 кн. Кн. 2 / [О. Бровар та ін.] ; редкол. В. А. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Наукова думка, 2011. – 941 с. : іл.

14. Українська Друга світова : матеріали міжнарод. наук. конф. до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 трав. 2015 р., м. Київ) / НДІ українознавства, Укр. ін-т нац. пам’яті, Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд. В. М. Яременко]. – Київ : К. І. С., 2015. – 207 с. : іл.

15. Українські в'язні концтабору Маутгаузен. Свідчення тих, хто вижив / Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.] ; [упоряд.: Л. С. Герасименко та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. – 335 с.

16. Феденко С. Розлука. Спогади з Другої світової війни / С. Феденко ; ред. Л. Лупій. – Київ : Смолоскип, 1996. – 535 с. : іл.

17. Анна Франк. Урок истории / [гл. ред. Э. Сомерс., пер. Александр Ливергант]. – Амстердам : Дом Анны Франк, [1996]. – 94 с. : фот.

18. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі / Віктор Франкл ; [пер. з  англ. О. Замойської]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 159 с.

19. Черная книга : о злодейском повсемест. убийстве евреев нем.-фашист. захватчиками во времена оккупир. р-нах Сов. Союза и в лагерях Польши во время войны 1941–1945 гг. : [пер. с идиш] / под ред.: В. Гроссмана, И. Эренбурга. – Киев : Обериг, 1991. – XXII, 615 с.

20. Чернігівщина в роки нацистської окупації : док. і матеріали / Ін-т історії України НАН Українита [ін.] ; [упоряд.: О. Коваленко та ін.]. – Чернігів : Лозовий В. М., 2013. – 492 с. : табл.

21. Явожно : спогади в’язнів пол. концентрац. табору / Об-ня українців «Закерзоння». – Перемишль ; Торонто ; Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2007. – 354 с. : фот.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018