Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 270

26.06.2019

result_abon

  У межах святкування Дня Конституції України в Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка у відділі абонемента представлено книжково-ілюстративну виставку "Конституційна свобода і рівність людей", де читачам запропонована правознавча, історично-довідкова література.
  Виставка дає можливість зрозуміти, яким важливим і важким був процес створення власної Конституції та відображає найважливіші шляхи становлення українського конституціоналізму, що триває і зараз.

Список літератури:

  1. Конституція України : чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011 р. : відповідає офіц. текстові. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 96 с.
  2. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення). Кн.1 : збірник нормативних актів: у 2-х кн. / С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб.і доп. – К. : Атіка, 2004. – 488 с.
  3. Конституція України : офіційний текст: коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина : навчальний посібник / авт.-упоряд. М. І. Хавронюк. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : А.С.К., 2003. – 384 с.
  4. Гетьман В. П. Як приймалась Конституция України. Нотатки учасника розробки Основного Закону України / В. П. Гетьман. – Київ : Янко, 1996. – 126 с.
  5. Гончаренко О. М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. – Київ: Знання, 2008. – 207 с.
  6. Журавльов Д. В. 100 ключових подій української історії / Д. В. Журавльов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 398 с. : іл.
  7. Колодій А. М. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні : підруч. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Правова єдність, 2008. – 350 с.
  8. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – 2-ге вид. перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2010. – 429 с.
  9. Рендюк Т. Г. Пилип Орлик: молдовські та румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2013. – 238 с. : іл.
  10. Україна – європейська країна = Ukraine is European country / Нац. музей історії України ; [уклад. С. Чайковський]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 119 с. : іл.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018