Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 226

04.07.2019

Книжково-ілюстративна виставка “Екологічне виховання”   Працівники відділу документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук підготували книжково-ілюстративну виставку "Екологічне виховання".
  На виставці представлені книги, статті з періодичних видань про форми, напрямки і важливість екологічного виховання.

  Список літератури:

 1. Актуальні проблеми екологічного інформування громадськості у роботі бібліотек [Текст] : матеріали Всеукр. конф. для працівників б-к, 24-25 берез. 2004 р., м. Чернігів / Всеукр. екол. ліга. - Київ : [б. в.], 2005. - 160 с.
 2. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Енергозбереження. Уроки та позакласні заходи [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ. ; редкол.: Т. В. Тимочко (голов. ред.) та ін.]. - Київ : СТ-Друк, 2017. - 35 с. : іл., табл. - (Екологічна освіта та виховання ; № 4 квіт., 2017).
 3. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Організація роботи літнього екологічного табору [Текст] / Всеукр. екол. ліга ; [упоряд.: Т. В. Тимочко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 31 с. : табл. - (Екологічна освіта та виховання ; № 3, берез. 2008).
 4. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Освіта для збалансованого розвитку [Текст]. - Київ : [], 2015. - 36 с. - (Стан навколишнього середовища ; № 12, груд. 2015).
 5. Білянська М. М. Організація еколого-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. М. Білянська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ : Ліра-К, 2017. - 183 с.
 6. Добровольський В. В. Екологічні знання [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. В. Добровольський ; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили комплексу "Києв.-Могил. акад.". - Київ : Професіонал, 2005. - 299 с.
 7. Екологія: основи екології [Текст] : навч. посіб. / Харченко Б. І. [та ін.]. - Львів : Новий світ- 2000, 2018. - 232 с.
 8. Екологічне виховання учнів [Текст] : [навч.-метод. посіб. для вчителів] / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.В. Гоголя ; [уклад. П. М. Щербань] ; за ред. П. М. Щербаня. - Ніжин : [б. в.], 2003. - 238 с.
 9. Коваль Н. С. Дидактичні матеріали до підручника з природознавства для 2 класу трирічної і 3 класу чотирирічної початкової школи [кольорові картки з двостороннім друком] / Н. С. Коваль, Л. С. Бондаренко. - Київ : Веселка, 1998. - 80 с.
 10. Навчальні матеріали з природоохоронної тематики [Текст] / Всеукр. дит. спілка "Екол. варта" ; [уклад.: Т. В. Тимочко, Т. В. Малишева]. - Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 113 с.
 11. Заверуха Н. М. Основи екології [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 3-тє вид. - Київ : Каравела, 2013. - 287 с.
 12. Тимочко Т. В. Екологічна варта [Текст] : зб. інформ. матеріалів / Т. В. Тимочко, О. В. Пащенко, О. Р. Швець ; Всеукр. дит. спілка "Екол. варта", Всеукр. екол. ліга. - Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. - 31 с.
 13. Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив [Текст] : [підручник] / Скоробогатий Я. П. [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 221 с.
 14. Пустовіт Н. А. Формування екологічно доцільної поведінки школярів [Текст] : науч.-метод. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 139 с.
 15. Пустовіт Н. А. Школа екологічного вчинку [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 115 с.
 16. Пустовіт Н. А. Школа екологічного вчинку [Текст] : (метод. рек. для вчителів, кл. керівників) / Пустовіт Н. А., Колонькова О. О., Пруцакова О. Л. ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 35 с.
 17. Пустовіт Н. О. Екологічні задачі, ігри та вікторини [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Пустовіт, З. Н. Плечова. - Київ : Наукова думка, 1995. - 71 с.
 18. Санковська І. М. Екологічний календар [Текст] : метод. посіб. для вчителів та кл. керівників / Санковська І. М. ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 27 с.
 19. Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи [Текст] : метод. посіб. / [Н. А. Пустовіт та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 155 с.
 20. Бєлєнька Г. Казка як засіб екологічної освіти і виховання [Текст] / Г. Бєлєнька // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2015. - № 5. - С. 14-18.
 21. Бережи природу для людського роду! [Текст] : екологічна гра // Позакласний час. - 2019. - № 4. - С. 26-27.
 22. Джураєва О. Знову хочеться у "Стежку" [Текст] : про участь в еколог.-краєзнавч. проекті / Оксана Джураєва // Біологія (Шкільний світ). - 2018. - № 4. - С. 19-20.
 23. Дмитренко Н. Б. Екологічне виховання на уроках біології та хімії [Текст] : досвід / Н. Б. Дмитренко // Педагогічна майстерня. - 2018. - № 1. - С. 27-32.
 24. Дудко Л. Екологічні проблеми людства. Чи стосується це мене? [Текст] : наук. конференція для уч. 9-10-х кл. / Л. Дудко // Шкільний світ. - 2017. - № 7. - С. 31-36.
 25. Екологічними стежками рідної України [Текст] // Екологічний вісник. - 2018. - № 4. - С. 4-7.
 26. Екологічними стежками рідної України: осінні маршрути [Текст] // Екологічний вісник. - 2018. - № 5. - С. 10-14.
 27. Романко Л. Г. Проект: "Буду я природі другом" [Текст] / Любов Григорівна Романко // Нива знань. - 2017. - № 2. - С. 41-43.
 28. Соколік Л. Ми за раціональне природокористування [Текст] : виступ агітбригади "ЕкоПромінь" / Лілія Соколік // Біологія (Шкільний світ). - 2018. - № 10. - С. 21-24.
 29. Соколік Л. Ми люди, поки є природа [Текст] : тренінг. заняття / Лілія Соколік // Біологія (Шкільний світ). - 2018. - № 8. - С. 15-21.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018