Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 391

05.08.2019

 result_IMG11 7 серпня виповнюється 200 років з дня народження видатного письменника, перекладача, історика, громадського діяча, фольклориста, однієї з визначних постатей національної культури – Пантелеймона Олександровича Куліша (1819–1897). Враховуючи його вагомий внесок у розвиток української літератури, культурне та суспільно-політичне життя України, Верховною Радою України прийнято Постанову "Про відзначення 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша" та заплановано проведення відповідних заходів.
  Одним з таких заходів є книжково-ілюстративна виставка "Перворядна зірка в нашому письменстві", яка розгорнута у відділі краєзнавства Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Іван Франко назвав Куліша "перворядною зіркою в українському письменстві", "одним із корифеїв нашої літератури". Саме ці влучні слова геніального поета і стали назвою виставки.
  Народився П. О. Куліш у містечку Воронежі Глухівського повіту Чернігівської губернії (тепер – Шосткинський район Сумської області). На хуторі під Воронежем хлопчик змалечку наслухався різних казок, переказів, легенд, особливо народних пісень, які наспівувала йому мати. Про свої перші свідомі роки життя і навчання у Новгород-Сіверській гімназії Панько Куліш розкаже в повістях "История Ульяны Терентьевны" (1852), "Феклуша" (1856) і "Яков Яковлевич" (1852). Здобувати освіту П. Кулішу було нелегко, навіть маючи неабиякий хист до літератури та малювання, бо гімназія була зросійщеною, і він, як сам пізніше згадував, мав "доволі мороки, поки почав розмовляти так, як пишуть у книжках". Першим його літературним твором була оповідка "Циган", яку він відтворив із почутої від матері народної казки.
  П. О. Куліш відомий як автор першого українського історичного роману "Чорна рада". Це перший історичний роман в українській літературі. Автор відтворює історичні події, пов'язані зі складною політичною боротьбою за владу в Україні у ХVІІІ ст. Захоплюючий сюжет, яскраві колоритні образи, драматичні ситуації, багатство мови – характерні ознаки цього твору. За словами того ж таки Івана Франка, "Чорна рада""найліпша історична повість в нашій літературі".
  Писав П. О. Куліш українською та російською мовами. Чимало зробив і для визначення норм української літературної мови. Видана ним 1857 року у Петербурзі "Граматика" стала основою нового, фонетичного, правопису – "кулішівки", який згодом прислужився і для друку "Кобзаря" Тараса Шевченка 1860 року, і для журналу "Основа". Пантелеймон Олександрович вважав, що українська літературна мова повинна увібрати в себе й елементи старої мови, наполягав на думці, що навчання у школах має бути рідною мовою.
  У 1883 році Пантелеймон Олександрович Куліш з дружиною Олександрою Михайлівною Білозерською-Куліш, відомою письменницею Ганною Барвінок, оселився на хуторі Мотронівка поблизу Борзни, в маєтку Білозерських. Тут він господарює, творить, укладає збірку статей і художніх творів "Хуторская философия и удаленная от света поэзия", намагається залучити до спільної культурницької діяльності українських і польських інтелігентів з Галичини. Приглядається до мусульманського світу, передусім до етичних засад Ісламу. Його перу належать поема "Магомет і Хадиза", драма у віршах "Байда, князь Вишневецький". П. О. Куліш переклав українською Шекспіра, Гете, Байрона, Шиллера, Гейне, Міцкевича. Видав у Женеві третю збірку поезій "Дзвін", завершив історіографічну працю у трьох томах "Отпадение Малороссии от Польши". Але найголовнішою справою свого життя Куліш вважав переклад Біблії українською мовою. На це пішло майже півстоліття невтомної праці. Систематично працювати над перекладом Куліш почав у 60-х роках XIX століття, але пожежа в Мотронівці, що сталася 6 листопада 1885 р., ледь не поклала кінець роботі. Вогонь знищив не лише будинок, а й переклад Старого Заповіту. П. Куліш розпочинає все спочатку і займається перекладом аж до своєї смерті. Саме в цей період Пантелеймон Куліш на честь дружини перейменував Мотронівку на Ганнину Пустинь, а вона у свою чергу назвала хутір Кулішівкою по смерті Куліша, яка сталася 14 лютого 1897 року.
  Книжкова експозиція "Перворядна зірка в нашому письменстві" пропонує відвідувачам твори письменника, а також низку розвідок про основні віхи життя і творчості талановитого українця. Такі видання як "Пантелеймон Куліш: міфи і реальність", "У дорозі до Пантелеймона Куліша" Лесі Оленівської, "Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою" Євгена та Оксани Нахліків, містять багато цікавого про відомі та маловідомі факти з життя нашого земляка. Куліша – людину найкраще репрезентують його мемуари "Моє Життя", а також спогади про нього Бориса Грінченка "П. А. Кулиш. Биографический очерк", Миколи Білозерського "Пантелеймон Куліш". У збірниках Ніжинського державного університету ім. М. В. Гоголя "Література та культура Полісся" надруковано чимало наукових статей про творчість видатного українського письменника, а також архівних матеріалів зі спадщини П. О. Куліша.
  Зацікавлять відвідувачів виставки і матеріали, щодо історико-меморіального музею-заповідника "Ганнина Пустинь" спорудженого на хуторі Мотронівка (нині частина с. Оленівка Борзнянського району). У 1999 році розпочалося будівництво комплексу, було впорядковане місце поховання подружжя Кулішів та брата Ганни Барвінок – Василя Білозерського, встановлені мармурові надмогильні плити та хрести. Поряд розташована капличка святого Пантелеймона, споруджена у 2001 році та реконструкція хреста, поставленого Ганною Барвінок на честь свого чоловіка у 1897 році.
  Сюди приїздять люди, щоб відвідати ці благословенні місця, вклонитися могилам, походити стежками, якими ходили Пантелеймон Куліш і Ганна Барвінок, покласти квіти у підніжжя їх пам'ятників.

  Література:
  1. Банзерук О. В. Лексико-фразеологічні одиниці та їх стилістична роль в епістолярії П. Куліша / О. В. Банзерук, Ю. О. Шакура // Література та культура Полісся. – 2009. – Вип. 56. – С. 91–99.
  2. Вібер Г. В. Куліш як Гоголезнавець / Г. В. Вібер. – Вінніпег, 1972. – 24 с.
  3. Гринченко, Б. П. А. Кулиш : биогр. очерк / Б. Гринченко. - Чернигов : [б. и.], 2001. – 43 с.
  4. Зеленська, Л. І. Ганна Барвінок : життєпис на основі епістоляр. спадщини / Л. І. Зеленська. – Чернігів : Управ. у справах преси та інформ., 2001. – 123, [11] с. : ілюстр., 3 арк. портр. – (Рідні джерела).
  5. Ісаєнко К. П. Кордоцентрична філософія як рецептивний детермінант у художній свідомості Пантелеймона Кулеша / К. П. Ісаєнко // Література та культура Полісся. – 2010. – Вип. 57. – С. 40–49.
  6. Куліш П. Автобіографія / Пантелеймон Куліш // Самі про себе. Автобіографії видатних українців XIX-го століття / ред.: Ю. Луцький. – Нью-Йорк : УВАН у США, 1989. – С. 23–57.
  7. Куліш П. О. Листи : 1841 – 1850 / П. О. Куліш // Повне зібрання творів. Т. 1. – Київ, 2005. – 645 c.
  8. Куліш П. О. Листи до М. Д. Білозерського / П. О. Куліш ; упоряд., вступ. стаття і комент. О. О. Федорук ; відп. ред. Є. К. Нахлік. – Нью-Йорк ; Львів : Вид-во М. П. Коць, 1997. – 224 с.
  9. Куліш П. Матеріали і дослідження / Пантелеймон Куліш. – Львів ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. – 410 с.
  10. Куліш П. О. Повість про Український народ. Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / П. О. Куліш ; [уклад. О. Шокало]. – Київ : Редакція журналу "Український Світ", 2005. – 382 с.
  11. Куліш П. О. Чорна рада : [роман, поезія] / Пантелеймон Куліш ; лит. портр. М. Жулинського. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 239 с.
  12. Кулішеві читання з філософії етнокультури / [редкол. : М. О. Носко (голов. ред.) та ін.]. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2009. – Вип. 66. – С. 3–77.
  13. Музей-заповідник Пантелеймона Куліша / Упр. культури і туризму Черніг. облдержадмін., Наук.-метод. центр розв. туризму Черніг. облради. - Чернігів : Домінант, 2007. - 1 розг. арк. : ілюстр. (Чернігівщина туристична).
  14. Музей-заповедник Пантелеймона Куліша "Ганнина пустинь" / Гол. упр. культури, туризму і охорони культурної спадщини Черніг. облдержадмін., Організ.-метод. центр контролю і туризму Черніг. облради. – Чернігів : Домінант, 2010. – 1 розг. арк. : ілюстр. (Чернігівщина туристична).
  15. Нахлік, Є. Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою : біогр.-культурол. дослідж. : з дод. невідомого листування / Є. Нахлік, О. Нахлік. – Львів : [б. в.], 2009. – 318 с.
  16. Оленівська Л. У дорозі до Пантелеймона Куліша / Леся Оленівська. – Київ : Деміур : Рідна школа, 1999. – 24 с.
  17. Пантелеймон Куліш: міфи і реальність : метод.-бібліогр. матеріали / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [підгот. О. П. Рижаєва ; відп. за вип. І. М. Аліференко]. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 32 с.
  18. "ПЕРВОРЯДНА зірка в українському письменстві" : 7 серпня – 200 років від дня народження П. О. Куліша (1819–1897) // Знаменні і пам'ятні дати Чернігівської області на 2019 рік / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова, О. В. Дорохова ; відп. за вип. І. М. Аліференко]. – Чернігів, 2018. – С. 49–54.
  19. Спадщина П. Куліша в сучасних дослідженнях // Література та культура Полісся. – 2001. – Вип. 15. – С. 3–199.
  20. Спадщина П. Куліша і ії роль у розвитку української мови, літератури та культури // Література та культура Полісся. – 2010. – Вип. 59. – С. 3-200.
  21. Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення / Ін-т українознав., Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Міжнар. благод. "Фонд Пантелеймона Куліша" ; [за заг. ред.: П. П. Кононенка, І. С. Плюща]. – Київ : Леся, 2000. – 220 с.
  22. Терлецкий В. Таємниці кулішезнавства розкриваються (з нагоди 110-ої річниці від дня смерті Пантелеймона Куліша) / В. Терлецький // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 116–119.
  23. Тетерина О. Б. П. Куліш – основоположник вітчизняного гоголезнавства (літературознавча проекція) / О. Б. Тетерина // Література та культура Полісся. – 2009. – Вип. 53. – С. 107-116.
  24. Тютюнник О. М. Погляди Пантелеймона Куліша на особу і суспільство / О. М. Тютюнник // Філософські, соціально-психологічні, історичні та моральні проблеми формування українського соборного суспільства : зб. матеріалів круглого столу. – Чернігів. – 2007. – С. 135.
  25. Федорук О. Куліш та його оточення : робочий зошит / Олесь Федорук ; Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 80 с.
  26. Федорук О. Пантелеймон Куліш. Бібліографія літератури (1989-2002) / О. Федорук // Відкритий архів : щорічник матеріалів та дослідж. з історії модер. укр. культури. Т. 1 / [упоряд., наук. ред. С. Захаркін]. – Київ, 2004. – С. 453–573.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018