Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 353

05.08.2019

result_IMG_20190805_163817-e2   І буде дух його із віку в вік сіяти,
  Серця цілющою водою покропляти
  І рани гоїти, і сльози обтирати.
  Ганна Барвінок

  7 серпня 2019 року Україна відзначає 200-річчя з дня народження видатного письменника Пантелеймона Олександровича Куліша.
  Сучасник Тараса Шевченка, один з ініціаторів створення Кирило-Мефодіївського братства, поет і прозаїк, публіцист і вчений, автор перекладу українською мовою Біблії, творів Шекспіра, Байрона, видавець, ерудит, борець за волю України.
  Пантелеймон Куліш – автор першого українського фонетичного правопису, він створив український буквар і першу "Граматику" для навчання дітей рідної мови, уклав першу збірку "Сільської бібліотеки для українського читача".
  Враховуючи вагомий внесок у розвиток української літератури, у культурне та суспільно-політичне життя України, великий трудівник на ниві української культури П. О. Куліш заслуговує на нашу шану і повагу.
  До цієї пам'ятної дати, відділ документів із гуманітарних наук Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка підготував книжково-інформаційну виставку "Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель".
  Виставка знайомить читачів із життєвим та творчим шляхом великого письменника, літературознавця, автора сили-силенної творів, політичного діяча, який все своє життя присвятив служінню рідній Україні.

Список літератури:

  1. Відкритий архів : щорічник матеріалів та дослідж. з історії модер. укр. культури. Т. 1 / [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; упоряд., наук. ред. С. Захаркін]. – Київ : Критика, 2004. – 748, [35] с. : фот.
  2. 800 кращих сучасних творів з української, російської та зарубіжної літератури для 5–11 класів : за новіт. прогр. М-ва освіти і науки. – Донецьк : БАО, 2002. – 798, [1] с.
  3. Грабович Г. До історії української літератури : дослідження, есеї, полеміка / Григорій Грабович. – Київ : Критика, 2003. – 631 с.
  4. Гринченко Б. П. А. Кулиш : биогр. очерк / Б. Гринченко. – Чернигов : [б. в.], 2001. – 43 с.
  5. Жулинський М. Г. Слово і доля : навч. посіб. / М. Г. Жулинський. – Київ : АСК, 2006. – 640 с. : іл.
  6. Жулинський М. Г. Українська література. Творці і твори : учням, абітурієнтам, студ., учителям / Микола Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – 1150 с. : іл.
  7. Згадайте, братія моя... : Київ Тараса Шевченка / Т. Чуйко [та ін.] ; переднє слово Д. Стус. – Київ : Либідь, 2015. – 255 с. : іл.
  8. Зеров М. Українське письменство / М. Зеров ; [упоряд. М. Сулима]. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003. – 1300, [1] с.
  9. Куліш П. О. Листи до М. Д. Білозерського / П. О. Куліш ; [упоряд., вступ. ст. й комент. Федорука О.] ; Львів. від-ня ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Львів ; Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коць, 1997. – 219 с.
  10. Куліш П. О. Повість про Український народ. Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / Пантелеймон Куліш ; [уклад. О. Шокало]. – Київ : Редакція журналу "Український Світ", 2005. – 382 с. : портр.
  11. Куліш П. О. Повне зібрання творів / Пантелеймон Куліш ; [редкол.: Грабович Г. (голова) та ін. ; упоряд., авт. комент. Федорук О. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, відкритий АРХІВ, Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2005. Т. 1 : Листи : 1841–1850 / [відп. ред. Захаркін С. ; підгот. текстів: Федорук О., Хохлова Н.]. – 2005. – 645, [1] с.
  12. Куліш П. О. Повне зібрання творів / Пантелеймон Куліш ; [редкол.: Г. Грабович (голова) та ін.; упоряд., комент. О. Федорук ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – Київ : Критика, 2005–2009.
Т. 2 : Листи : 1850–1856 / [ред. рада: І. Дзюба (голова) та ін. ; відп. ред. В. Дудко]. – 2009. – 669,[1] с.
  13. Куліш П. О. Чорна Рада ; Оповідання / П. О. Куліш ; [передм. Л. В. Яхно]. – Київ : Київська правда, 2003. – 182, [1] с.
  14. Література України : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд.: В. М. Скляренко, Я. О. Батій. – Харків : Фоліо, 2006. – 318, [1] с. : іл.
  15. Пантелеймон Куліш: міфи і реальність : метод.-бібліогр. матеріали / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [підгот. О. П. Рижаєва ; відп. за вип. І. М. Аліференко]. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 32 с.
  16. Пантелеймон Куліш: письменник, історіософ, громадянин : матеріали наук.-просв. конф. до 190-ї річниці від дня народж. П. Куліша / Від. культури і туризму Шостк. міськради, Шостк. центр. міськ. б-ка ім. Л. Толстого. – Шостка : [б. в.], 2010. – 121 с. : іл.
  17. Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення / Ін-т українознав., Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. благод. "Фонд Пантелеймона Куліша" ; [за заг. ред.: П. П. Кононенка, І. С. Плюща]. – Київ : Леся, 2000. – 220, [3] с.
  18. Творчими стежками Куліша : альманах / Сум. обл. наук.-метод. центр культури і мистецтв [та ін.] ; [упоряд. О. І. Євтушенко]. – Суми : Мрія-1, 2009. – 77 с., [4] с. : іл.
  19. Хроніка – 2000 : укр. культурол. альм. Вип. 78. Рік вид. XVIIІ. Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2009. – 534,[1] с., [40] с. іл.
  20. Дзюба І. Принцип фольклорно-етнографічної достовірності: від Андрія Царинного до Пантелеймона Куліша / Іван Дзюба // Слово і час. - 2016. - № 4. - С. 41-46.
  21. Кумеда О. Пантелеймон Куліш: письменник, етнограф, мовознавець / Олена Кумеда // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2016. – № 3. – С. 42–46.
  22. Оленівська Л. Два береги однієї ріки / Леся Оленівська // Українське слово. – 2018. – 28 лют. – 13 берез. (№ 9/10). – С. 4 : фот.
  23. Оленівська Л. Чернігівська свіча пам'яті Пантелеймона Куліша / Леся Оленівська // Українське слово. – 2019. – 29 січ.–12 лют. (№ 5/6). – С. 19.
  24. Тарасюк Г. З Батурина – до Куліша. Від джерел – до зір. / Галина Тарасюк // Українське слово. – 2017. – 10–15 трав. (№ 19). – С. 14.
  25. Топчій А. У "Ганниній пустині" вшанували пам'ять Пантелеймона Куліша / Алла Топчій ; світлини Лесі Остапенко // Українське слово. – 2018. – 9–23 серп. (№ 31/32). – С. 9,11.
  26. Шмігер Т. Перекладацька спадщина Пантелеймона Куліша як внесок у вироблення сучасної української літературної мови : рецензия / Тарас Шмігер // Слово і час. – 2018. – № 3. – С. 118–120.
  27. Яременко В. Борис Грінченко в обороні спадщини Пантелеймона Куліша / Василь Яременко // Слово Просвіти. – 2019. – 14-20 берез. (№ 11). – С. 8–9 : іл. – Закінч. Поч. у № 10 за 2019 рік.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018