Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 254

03.09.2019

result_IMG_20190903_120812-e3   І. Котляревський – Коперник українського слова.
  Максим Рильський

  

  9 вересня виповнюється 250 років від дня народження корифея української літератури, поета, драматурга, громадського діяча, першого класика нової української літератури, автора сонячно-іскристої "Енеїди" і пісенної "Наталки Полтавки" Івана Петровича Котляревського.
  Звернувшись до народного життя і народної мови, сміливо запровадивши живе слово у свої твори, письменник-новатор спрямував українську літературу на нові шляхи становлення і розвитку справді народного, суспільно значущого, глибокого національного мистецтва.
  З нагоди 250-річчя від дня народження письменника відділ документів із гуманітарних наук Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка підготував книжково-інформаційну виставку "Котляревський І. П. – письменник, драматург, засновник нової української літератури". Виставка знайомить читачів із життєвим та творчим шляхом великого письменника, який вніс безсмертний вклад у скарбницю світової літератури.

 Список літератури:

  1. Антологія української драматургії : [вступ. ст., упорядкув. В. Кузьменко]. – Київ : Мистецтво, 2004. – 397 с.

  2. Грабович Г. До історії української літератури : дослідження, есеї, полеміка / Григорій Грабович. – Київ : Критика, 2003. – 631 с.
  3. Донцов Д. І. Правда прадідів великих / Дмитро Донцов. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2004. – 102 с.
  4. Драматургія: класика і сучасність : хрестоматія / [упоряд. та ред. Зленко В.]. – Київ : Український письменник, 2002. – 372 с.
  5. Зеров М. Українське письменство / М. Зеров ; [упоряд. М. Сулима]. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003. – 1300 с.
  6. Іван Петрович Котляревський : метод.-бібліогр. матеріали / Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-склад.: А. Л. Рогова, В. М. Лой]. – К. : [б. в.], 1994. – 30 с.
  7. Кирилюк Є. П. Іван Котляревський : життя і творчість / Є. П. Кирилюк. – Київ : Дніпро, 1981. – 287 с.
  8. Котляревський І. П. Енеїда ; Наталка Полтавка : п'єса / І. П. Котляревський ; [передм. О. Гончара ; післямова В. Шевчука ; худож. А. Базилевич]. – Київ : Веселка, 2000. – 325 с. : іл.
  9. Котляревський І. П. Енеїда ; Наталка Полтавка / І. П. Котляревський ; [авт. передм. О. Ковалевський]. – Харків : Прапор, 2004. – 268 с.
  10. Література України : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд.: В. М. Скляренко, Я. О. Батій. – Харків : Фоліо, 2006. – 318 с. : іл.
  11. Нахлік Є. К. Творчість Івана Котляревського. Замовчувані інтерпретації. Дискусійні проблеми. Спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій) / Є. К. Нахлік. – Львів : Олір, 1994. – 67 с.
  12. Панасенко Т. М. Іван Котляревський / Т. Панасенко. – Харків : Сиция, 2012. – 89 с.
  13. Ротач П. П. Іван Котляревський у листуванні / Петро Ротач ; Полтав. обл. упр. культури. – Опішне : Українське народознавство, 1994. – 312 с.
  14. Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології : зб. наук. пр. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [редкол.: А. А. Бурячок та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1990. – 205 с.
  15. Ткаченко Н. С. Іван Котляревський у школі : посіб. для вчителів / Н. С. Ткаченко, К. О. Ходосов. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Радянська школа, 1977. – 190 с.
  16. Березюк О. М. Вивчаємо творчість Івана Котляревського : уроки за темою. 9 клас / О. М. Березюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 9. – С. 13–16.
  17. Голик О. Образ Івана Котляревського у творчості Тараса Шевченка: поетичній, прозовій, малярській / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 3. – С. 39–43.
  18. Кульчинський М. Будеш, Батьку, панувати / Микола Кульчинський // Слово Просвіти. – 2019. – 4–10 лип. (№ 27). – С. 8 : фот.
  19. Мартинова М. П'єса Івана Котляревського "Наталка Полтавка" – своєрідне дзеркало моральних чеснот найвищого рівня : українська література : 9 клас / Марія Мартинова // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 41–44.
  20. Мороз Л. Модерність драматургії Котляревського: сприйняття та оновлення традицій / Лариса Мороз // Слово і час. – 2015. – № 10. – С. 57–67.
  21. Неживий О. Художнє народження і нове сценічне прочитання "Наталки Полтавки" / О. Неживий // Культура і життя. – 2017. – 22 груд. (№ 51). – С. 14 : фот.
  22. Сікора Н. В. Поема "Енеїда" Івана Котляревського – літературний меседж національно свідомим українцям : 9 клас / Н. В. Сікора // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 10–12. – С. 27–37.
  23. Черкаська Г. Автор "Енеїди" / Г. Черкаська // Гетьман. – 2015. – № 4. – С. 62–63 : цв. ил.
  24. Яковенко О. І. Україна ХVІІІ–ХІХ ст.: І. П. Котляревський, Т. Г. Шевченко, "Руська трійця" : бінарний урок (історія, українська література). 9 клас / О. І. Яковенко, С. І. Батарон // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 31–32. – С. 17–22.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018