Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 309

01.10.2019

  О Боже, дай, щоб я в змаганні
  Стояв, мов скеля, проти орд,
  Щоб смерть моя була – останній
  Гармонії акорд
  Б.-І. Антонич

  IMG_3504 5 жовтня виповнюється 110 років з дня народження видатного українського поета, прозаїка, перекладача, літературознавця Богдана-Ігоря Антонича.
  За своє коротке життя, поет прожив 28 років, він створив літературний доробок, який посідає провідне місце в українській модерній літературі. Перший вінок поезій "Привітання життя" ознаменував творчий злет молодого поета вже у 1931 році, але справжній тріумф визнання та популярність автору принесла збірка "Три перстені". Завершальним акордом у творчості Антонича стали дві посмертні книги його надій – "Зелена Євангелія" та "Ротації".
  Сучасний дослідник Антонича – відомий письменник Юрій Андрухович, назвав поета "останнім спалахом розстріляного відродження", адже при окупації більшовиками в 1939 році Західної України Богдан-Ігор Антонич був заборонений в Радянському Союзі, тому його мало знали в ті часи як в Україні, так і на теренах колишнього Радянського Союзу. Через політику радянської влади його твори були забуті на кілька десятиліть. Сьогодні вірші поета перекладені багатьма мовами світу, вони стали об'єктом досліджень вітчизняних і зарубіжних літературознавців.
  З нагоди 110-річчя від дня народження письменника, працівники відділу документів із гуманітарних наук Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка підготували книжково-інформаційну виставку "Богдан-Ігор Антонич: нарис життя і творчості". Запропоновані матеріали про життя і творчість літературного діяча допоможуть дізнатися більше про Богдана-Ігоря Антонича – найкращого українського поета-імажиніста, романтика, містика, надзвичайно обдарованої людини.

  Список літератури:
  1. Антонич Б.-І. Велика гармонія (модерністична поезія XX ст.) : [для ст. шк. віку] / Б. -І. Антонич ; упоряд., передм., прим. Д. Павличка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Веселка, 2003. – 349 с.
  2. Антонич Б.-І. Зелена Євангелія / Богдан-Ігор Антонич ; упорядкув., передм., прим. Д. Павличка. – Київ : Веселка, 2009. – 462 с.
  3. Антонич Б.-І. На другому березі / Богдан-Ігор Антонич ; [передм. Т. М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 286 с.
  4. Антонич Б.-І. Три перстені : [поезії] / Богдан-Ігор Антонич ; [авт. передм. М. Ільницький, упоряд. Д. Ільницький, фото.-худож. Р. Романишин, А. Лесів]. – Львів : Літопис, 2008. – 127 с. : іл.
  5. Бернадська Н. І. Українська література XX століття : довідник / Н. І. Бернадська. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 259 с.
  6. Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки / А. Біла. – Київ : Смолоскип, 2006. – 463 с.
  7. Гроно нездоланих співців : літ. портр. укр. письменників XX ст., твори яких увійшли до оновл. шк. прогр. : навч. посіб. для вчителів та учнів ст. кл. серед. шк. – Київ : Український письменник, 1997. – 282 с.
  8. Далекі зірниці. Українська література першої половини XX століття : навч. посіб. / [упоряд.: В. І. Шкляр, П. П. Орленко]. – Київ : Грамота, 2002. – 478 с.
  9. Живиця : хрестоматія укр. літ. XX ст. : у 2 кн. Кн. 1 / [упоряд. М. М. Конончук та ін. ; за ред. М. М. Конончука]. – Київ : Твім інтер, 1998. – 717 с.
  10. Жулинський М. Г. Слово і доля : навч. посіб. / М. Г. Жулинський. – Київ : АСК, 2006. – 640 с. : іл.
  11. Жулинський М. Г. Українська література. Творці і твори : учням, абітурієнтам, студ., учителям / Микола Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – 1150 с. : іл.
  12. Золотий гомін. Українська література : хрестоматія для 11 кл. серед. шк. / упоряд. О. С. Непорожній. – Київ : Основа, 1995. – 623 с. : іл.
  13. Ільницький М. М. Богдан-Ігор Антонич. Нарис життя і творчості / Микола Ільницький. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 205 с.
  14. Ільницький М. На перехрестях віку : у 3 кн. Кн. 1 / Микола Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 838 с. : фот.
  15. Ільницький М. На перехрестях віку : у 3 кн. Кн. 2 / Микола Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 702 с. : фот.
  16. Історія української літератури XX століття : підруч. для гуманіт. спец. вищ. навч. закл. : у 2 кн. Кн. 1. Перша половина XX століття / [В. П. Агеєва та ін.] ; за ред. В. Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1998. – 461 с.
  17. Найдан М. М. Від Гоголя до Андруховича : літературознавчі есеї / М. М. Найдан ; з англ. переклали: Галина Безух [та ін.]. – Львів : Піраміда, 2017. – 221 с.
  18. Стефановська Л. Антонич. Антиномії / Лідія Стефановська ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2006. – 309 с. : іл.
  19. Українська авангардна поезія (1910–1930-ті роки) : антологія / упоряд. : О. Коцарев, Ю. Стахівська ; [авт. передм. О. Ільницький]. – Київ : Смолоскип, 2014. – 813 с.
  20. Ушкалов Л. В. Від бароко до постмодерну / Леонід Ушкалов. – Київ : Грані-Т, 2011. – 549 с. : табл.
  21. Вітолін О. Другий після Франка. Європейський вибір Богдана-Ігоря Антонича / О. Вітолін // Маловідома історія: далеке і близьке. – 2017. – № 7. – С. 18–19 : фот.
  22. Ганчар В. Інший опришок. "Довбуш" Богдана Ігоря Антонича в порівнянні з пісенною традицією Гуцульщини / Віра Ганчар // Дзвін. – 2019. – № 3. – С. 196–202.
  23. Майданій Т. С. Богдан-Ігор Антонич – поет великої гармонії / Т. С. Майданій // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 16–18. – С. 80–87.
  24. Медвідь Н. Традиції У. Уїтмена у творчості Б.-І. Антонича / Неля Медвідь // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 40–43.
  25. Новикова М. До переосмислення міфосвіту Б.-І. Антонича / Марина Новикова // Дзвін. – 2018. – № 5. – С. 153–154.
  26. Пастернак Н. Торкнутись аури Антонича / Н. Пастернак // Культура і життя. – 2017. – 21 лип. (№ 29). – С. 8–9 : фот.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2020