Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 546

06.06.2019

  result_20190521_105713Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка отримала подарунок із Канади від Мончак Богдани Іванівни. Це колекція  із 106 назв книжок художньої, історичної, релігійної, літературознавчої тематики, довідкові видання, яка поповнила книжковий фонд бібліотеки. Запрошуємо наших читачів ознайомитися з цікавими новинками літератури.

СПИСОК ПОДАРОВАНИХ КНИГ:

1. Барка В. К. Жовтий князь [Текст] : документ. роман / Василь Барка ; [авт. передм. А. Гумецька]. - Нью-Йорк : Українська вільна академія наук у США, 2008 (в опр.).

Т. 1, Т. 2. - 771, [1] с. - ISBN 978-966-372-240-5 (в опр.) : 035.00 грн.

2. Українська Католицька Церква [Текст] : документи, матеріяли, християнський самвидав України / упорядкували і зредагували Осип Зінкевич і священник Тарас Р. Лончина. -  1985. - 839 с. : іл. - (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 51). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 0-914834-36-3 (в опр.) : 020.00 грн.

3. Перемишль. Західний бастіон України [Текст] : зб. матеріялів до історії Перемишля і Перемис. землі зладжений редкол. під проводом Б. Загайкевича / Перемис. Вид. Ком. ; [ред. Б. Загайкевич]. - Ню Йорк ; Филаделфія : [б. в.], 1961. - 414 с. : ілюстр., 1 арк. к. - (в обкл.) : 018.00 грн, 005.00 грн.

4. Українська Православна Церква [Текст] : документи, матеріяли, християнський  самвидав України / упорядкували і зредагували Осип Зінкевич і Олександер Воронин. - 1987. - 1207 с. : іл. - (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 54). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 0-914834-36-3 (в опр.) : 020.00 грн.

5. Нарис історії ЛВУ [Текст] : 1949-1984 / Ліга визволення України в Канаді, Головна управа ; [редкол.: В. Солонинка та ін.]. - Торонто : Видано заходами Головної Управи Ліги визволення України, 1984. - 719 с. - (Політична бібліотека ЛВУ ; ч. 30). - У 35-річчя існування і праці ліги визволення України для укр. народу. - ISBN 0-919502-02-4 (в опр.) : 004.00 грн, 015.00 грн.

6. Поезії 1837-1942 рр. [Текст] / за ред. Павла Зайцева ; [авт. передм. Р. Смаль-Стоцький]. - 2-ге допов. вид. -  1959. - 352 с. : портр., іл. - Текст передм. англ. - (в опр.) : 015.00 грн.

7. Радзикевич В. Історія української літератури [Текст].  Т. 1 : Давня і середня доба ; Т. 2 : Нова доба : (від Котляревсбкого до Франка) ; Т. 3 : Нова доба : (сучасна література) / Володимир Радзикевич. - Детройт : Батьківщина ; Детройт : Батьківщина, 1955-1956. - 127 с., 164, [4] с., 129, [7] с. - Бібліогр.: с. 131-134 та в підрядк. прим. - (в опр.) : 030.00 грн.

8. Збаражчина [Текст] : збірник статтей, матеріялів і споминів. Т. 1 / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; ред. Володимир Жила ; літ. ред. Яр Славутич. - Торонто : Друкарня "Київ", 1980. - 740 с. : іл. - (Український архів ; т. 30). - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в опр.) : 048.00 грн.

9. Збаражчина [Текст] : збірник статтей, матеріялів і споминів. Т. 2 / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; ред. Володимир Жила ; літ. ред. Яр Славутич. - Торонто : Друкарня "Київ", 1985. - 523 с. : іл. - (Український архів ; т. 31). - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в опр.) : 048.00 грн.

10. Шевченко Т. Г. Повне видання творів Тараса Шевченка [Текст] : [у 14 т.] / Т. Шевченко. - Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка, 1959 - 1963.

   Т. 2 : Поезії 1843-47 рр. / за ред. Павла Зайцев. - 2-ге вид. -  1961. - 309, [5] c. : іл. - (в опр.) : 015.00 грн.

11. Шевченко Т. Г. Повне видання творів Тараса Шевченка [Текст] : [у 14 т.] / Т. Шевченко. - Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка, 1959 - 1963.

   Т. 3 : Поезії 1847-1850 рр. / за ред. Павла Зайцева. - 2-ге допов. вид. -  1959. - 390, [8] с. : іл. - (в опр.) : 015.00 грн.

12. Шевченко Т. Г. Повне видання творів Тараса Шевченка [Текст] : [у 14 т.] / Т. Шевченко. - Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка, 1959 - 1963.

   Т. 4 : Поезії 1857-1861 рр. з додатком поезій і поем та інших редакцій 1845-1860 рр. / за ред. Богдана Кравцева. - 1962. - 399, [1] : іл. - (в опр.) : 015.00 грн.

13. Шевченко Т. Г. Повне видання творів Тараса Шевченка [Текст] : [у 14 т.] / Т. Г. Шевченко. - Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка, 1959 - 1963.

   Т. 5 : "Назар Стодоля" та різні твори / за ред. Павла Зайцева. - 2-ге допов. вид. - 1959. - 302, [2] c. : іл. - (в опр.) : 015.00 грн.

14. Шевченко Т. Г. Повне видання творів Тараса Шевченка [Текст] : [у 14 т.] / Т. Шевченко. - Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка, 1959 - 1963.

   Т. 6 : Повісті й оповідання. - 2-ге допов. вид. - 1959. - 337, [1] c. : іл. - (в опр.) : 015.00 грн.

15. Городенщина [Текст] : іст.-мемуар. зб. / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; зредагував Михайло Г. Марунчак ; редкол.: О. Копач [та ін.] ; обгортка: Богдан Василишин. - Ню Йорк ; Торонто ; Вінніпег : [б. в.], 1978. - 871 с. : іл. - (Український архів ; т. 33). - (в опр.) : 030.00 грн.

16. Угнів та Угнівщина [Текст] : іст.-мемуар. зб. / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; [ред. Василь Лев ; ред. ком.: Микола Петришин та ін.]. - Нью-Йорк ; Париж ; Сідней : [б. в.], 1960. - 621 с. : іл. - (Український архів ; т. 16). - Бібліогр. в кінці ст. - (в опр.) : 027.00 грн.

17. Влох М. Винники. Звенигород. Унів та довкільні села [Текст] : іст.-мемуар. зб. / Михайло Влох. - Чікаго : [б. в.], 1970. - 527, [1] с. : іл. ; к. + 2 а. - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в опр.) : 020.00 грн.

18. Повісті й оповідання [Текст] / за ред. Павла Зайцева. - 2-ге допов. вид. -  1959. - 326, [2] c. : іл. - (в опр.) : 015.00 грн.

19. Шляхами золотого Поділля [Текст] / зред. Степан Конрад. - Філядельфія : Комітет "Тернопільщина", 1960. - 285, [2] с. : іл. - (в опр.) : 014.00 грн.

20. Поділля [Текст] : іст.-етногр. дослідж. / Л. Ф. Артюх [та ін.]. - Київ : Незалежний культурний центр "Доля", 1994. - 498, [1] с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 5-12-002489-0 (в опр.) : 020.00 грн.

21. Повісті [Текст] / за ред. Павла Зайцева. - 2-ге допов. вид. - 1960. - 381, [2] c. : іл. - (в опр.) : 015.00 грн.

22. Коломия й Коломийщина [Текст] : зб. споминів і ст. про недавнє минуле / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; [ред. та упоряд. Богдан Романенчук]. - Філядельфія : Комітет Коломиян, 1988. - 959 с. : іл., фот. - (Український архів ; т. 46). - (в опр.) : 045.00 грн.

23. Листи [Текст] / за ред. Павла Зайцева. - 2-ге вид. з допов. В. Міяковського. - 1960. - 404 с. : іл. - (в опр.) : 015.00 грн.

24. Марунчак, М. Г. Біографічний довідник до історії українців Канади [Текст] / Михайло Г. Марунчак. - Вінніпег : Накладом української вільної академії наук в Канаді, 1986. - 731 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. - (в опр.) : 040.00 грн.

25. Шевченко - маляр, гравер і скульптор [Текст] / пр. Дмитра Антоновича і Павла Зайцева ; з передм. Богдана Кравцева. -  1963. - 352, [2]  с. : іл., портр., 62 арк. репрод. - Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим. - (в опр.) : 015.00 грн.

26. Ярославщина і Засяння, 1031-1947 [Текст] : іст.-мемуар. зб. / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; ред.- упоряд. Мирослав Семчишин ; співред. Василь Бородач ; редкол.: Василь Бородач [та ін.]. - Ню Йорк ; Париж ; Сидней : [б. в.], 1986. - 797 с. : іл. - (Український архів ; т. XLII). - (в опр.) : 008.00 грн, 040.00 грн.

27. Поезія Шевченка чужими мовами [Текст] / за ред. й із ст. Богдана Кравцева ; [пер.:. В. Річ та ін.]. - 1963. - 455, [1] с. : портр. - (в опр.) : 015.00 грн.

28. Шевченко і його творчість [Текст] : зб. пр. і ст. / за ред. Богдана Кравцева. - 1963. - 303, [1] c. : портр. - Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим. - (в опр.) : 015.00 грн.

29. Історично-мемуарний збірник Чортківської округи [Текст] : повіти: Чортків, Копичинці, Борщів, Заліщики / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Ольга Соневицька, Богдан Стефанович, Роман Дражньовський. - Ню Йорк : Діловий комітет земляків Чортківської округи, 1974. - 923, [4] с. : іл. - (Український архів ; т. 26). - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в опр.) : 040.00 грн.

30. Покажчик видань Шевченкових творів. Першодруки й окремі видання та спис літератури про них [Текст] / зібрав і впорядкував Володимир Дорошенко. - 2-ге переглян. й значно допов. вид. - 1961. - VIII, 505, [1] с. : портр., іл. - (в опр.) : 015.00 грн.

31. Підгаєцька земля [Текст] : іст.-мемуарний зб. / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Олекса Яворський [та ін.] ; голов. ред. Тарас Гунчак ; мистец. оформ. Богдан Титла. - Дітройт : Головний комітет підгаєчан, 1980. - 744 с. : іл. - (Український архів ; т. 24). - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в опр.) : 025.00 грн.

32. Витанович І. Історія українського кооперативного руху [Текст] = History of Ukrainian co-operative movement : із праць Іст.-Філос. Секції НТШ / Ілля Витанович. - Нью-Йорк : Товариство української кооперації - ТУК, 1964. - 624 с. : іл. - Бібліогр.: с. 605-613 та в прим. - (в опр.) : 020.00 грн.

33. Шлемкевич М. І. Галичанство [Текст] / Микола Шлемкевич. - Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1956. - 117 с. - (Життя і Мислі ; кн. 3). - (в обкл.) : 012.00 грн.

34. Шлемкевич М. І. Верхи життя і творчости [Текст] : промови, доповіді / Микола Шлемкевич. - Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1958. - 158 с. - (Життя і Мислі ; кн. 5). - (в обкл.) : 012.00 грн.

35. Шлемкевич М. І. Загублена українська людина [Текст] / Микола Шлемкевич. - Нью-Йорк : Друкарня Р. Крупка - М. Пирський, 1954. - 160 с. - (Життя і Мислі ; кн. 2). - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в обкл.) : 012.00 грн.

36. Ярема С. Уривки зі споминів [Текст] : про мою скромну організаційну працю в Східній Канаді / Стефан Ярема. - Торонто : [б. в.], 1957. - 63 с. : іл. - (в обкл.) : 006.00 грн.

37. Федорів Ю. На чернечій горі Атос [Текст] : записки паломника / Юрій Федорів. - Торонто : Накладом Епархіальної Управи ЛУКЖ - Торонто : Гомін України, 1960. - 126, [2] с. : іл. - (в обкл.) : 013.00 грн.

38. Сірик Г. Вороніж та його околиці [Текст] / Грицько Сірик. - Накладом авт. - Торонто ; Онтаріо : [б. в.], 1989. - 137 с. : іл. - (в обкл.) : 016.00 грн.

39. Тютюник Ю. З поляками проти Вкраїни [Репринт] / Ю. Тютюник ; з передм. і прим. М. Любченка. - Репр. відтворення вид. 1924 р. - Харків : Державне видавництво України, 1990. - 100, [3] с. - (Бібліотека репринтних видань). - ISBN 5-319-00854-6 (в обкл.) : 020.00 грн., 020.00 грн.

40. Хміль І. Українське Полісся [Текст] : автобіогр.-етногр. нариси / Іван Хміль. - Чікаго : Товариство колишніх вояків УПА в ЗСА і Канаді, 1976. - 255 с. : іл. - (в обкл.) : 014.00 грн.

41. Кафедра [Текст] : літ.-мист. та наук.-попул. квартальник. № 8 / Укр. асоц. незалеж. твор. інтелігенції. - Передрук з вид. 1989 р., Львів. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1990. - 257 с. : іл. - (в обкл.) : 012.00 грн.

42. Історія Русів [Текст] / ред. і вступ. ст. Олександра Оглоблина ; пер. Вяч. Давиденка. - Ню Йорк : Вісник - ООЧСУ, 1956. - 346 с. - Пер. вид.:Исторія Русовъ или Малой Россіи / соч. Георгія Конискаго, Архіепископа Бѣлорускаго. - Москва, 1846. - (в обкл.) : 018.00 грн.

43. Спогади про Ляндек [Текст] / ред. Ярослав Чумак. - Торонто : Українська книжка, 1991. - 268 с. : фот. - (в обкл.) : 024.00 грн.

44. Паньківський К. Від держави до Комітету [Текст] : [Літо 1941 р. у Львові] / Кость Паньківський. - Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1957. - 160 с. - (Життя і мислі ; кн. 4). - Бібліогр.: с. 148. - (в обкл.) : 016.00 грн.

45. Гюнерман В. На Божих Окопах [Текст] : повість з часів фр. революції / Вільгельм Гюнерман ; з нім. мови пер. Ірина Нестюк. - Торонто : О О. Василіян, 1960. - 190, [1] с. - (Бібліотека історичних повістей ; ч. 14). - (в обкл.) : 004.00 грн.

46. Осьмачка Т. С. Старший боярин [Текст] / Тодось Осьмачка. - [Б. м. : Прометей, 1946. - 115, [1] с. - (Бібліотека новітньої літератури). - (в обкл.) : 010.00 грн.

47. Гаврилюк В. С. Поезії [Текст] / Володимир Гаврилюк ; [упоряд. і передм. В. І. Лучука]. - Львів : Каменяр, 1994. - 110, [1] c. + 2 арк. кольор. іл. - ISBN 5-7745-0617-7 (в обкл.) : 005.00 грн.

48. Симоненко В. Берег чекань [Текст] / Василь Симоненко ; вибір і комент. Івана Кошелівця. - [Б. м. : Пролог, 1965. - 222 с. : портр. - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в обкл.) : 014.00 грн.

49. Липинський В. К. Листи до братів-хліборобів [Текст] : про ідею і орг. укр. монархізму : писані 1919-1926 р. / Вячеслав Липинський. - [Вид. 2-ге]. - Нью-Йорк : Булава, 1954. - 471 с. - (в обкл.) : 020.00 грн.

50. Любомирський С. Прометеїв вогонь [Текст] : роман / Степан Любомирський. - Київ : Українська Видавнича Спілка, 1977. - 544 с. - (в опр.) : 030.00 грн.

51. Полонська-Василенко Н. Д. Історичні підвалини УАПЦ [Текст] / Н. Полонська-Василенко. - Вид. 2-ге. - Рим : [б. в.], 1964. - 127 с. - (Записки ЧСВВ ; серія 2. Секція 1). - Бібліогр.: с. 9-12 та в підрядк. прим. - (в обкл.) : 015.00 грн.

52. Пропам'ятна книга Данціґерів [Текст] : іст. нариси та спомини колишніх студентів Політехніки Вільного міста Данціґу : 1921-1945 / матеріяли вибрав і приготовив до друку Володимир Шиприкевич. - Філядельфія ; Торонто ; Нью-Йорк : Накладом архівної комісії Данціґерів, 1979. - 218 с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в опр.) : 013.00 грн.

53. Ювілейний збірник наукових праць з нагоди 125-ліття НТШ і 50-ліття НТШ у Канаді [Текст] / Наук. т-во ім. Шевченка в Канаді ; [голов. ред. Дарія Даревич]. - Торонто : [б. в.], 1999. - 226 с. : іл. - (Наукове товариство ім. Шевченка, Канада ; т. 36). - Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. - (в опр.) : 030.00 грн.

54. Золочівщина її минуле і сучасне [Текст] / Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; упоряд. Володимир Болюбаш. - Нью-Йорк ; Торонто ; Канберра : Вид. С-ки "Гомін України", 1982. - 661 с. : іл. ; к. + 1 а. - (Український архів ; т. 25). - Назв. обкл. : Золочівщина - земля Маркіяна Шашкевича. - (в опр.) : 017.00 грн.

55. За честь за славу за народ! [Текст] : зб. на золотий ювілей Української Стрілецької Громади в Канаді, 1928 - 1978 / [ред. З. Книш]. - Торонто : Головна упрва Українська стрілецька громада в Канаді, 1978. - 639 с. : фот. - (в опр.) : 020.00 грн.

56. Броди і Брідщина [Текст] : іст.-мемуар. зб. / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; ред. Ярослав Чумак ; редкол.: А. Турчин [та ін.] ; обкл. малював В. Кондратюк. - Торонто ; Онтаріо : [б. в.], 1988. - 671 с. : іл. - (Український архів ; т. XLVII). - ISBN 09690239-3-6 (в опр.) : 004.00 грн, 030.00 грн.

57. Яворівщина і Краковеччина [Текст] : регіон. іст.-мемуар. зб. / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Василь Лев [та ін.]. - Ню Йорк [та ін.] : Регіональний комітет Яворівщини і Краковеччини, 1984. - 852 с. : іл. - (Український архів ; т. 37). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 88054-110-5 (в опр.) : 030.00 грн.

58. Кузич-Березовський І. М. Березівське боярство на тлі історії України [Текст] / Іван Кузич-Березовський . - Видано коштом авт. - Детройт : Universal Slavic Printers, 1962. - 320 с. : іл. - Бібліогр.: с. 315-317. - (в опр.) : 016.00 грн.

59. Лемківщина [Текст] : земля, люди, історія, культура. Т. 1 / ред. Богдан О. Струмінський. - Нью-йорк [та ін.] : Організація оборони Лемківщини в ЗСА, Перший відділ, 1988. - 568, [1] с. : іл. - (Записки наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка ; т. 206. Історично-філософічна секція). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 0-88054-155-5 (в опр.) : 027.00 грн.

60. Бережанщина у спогадах емігрантів [Текст] / [упоряд.-ред.: Н. Волинець, Б. Мельничук, І. Семенець]. - Тернопіль : Тернопіль, 1993. - 390, [1] с., [16] арк. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 5-7707-4488-Х (в опр.) : 018.00 грн.

61. Лемківщина [Текст] : земля, люди, історія, культура. Т. 2 / ред. Богдан О. Струмінський. - Нью-йорк [та ін.] : Організація оборони Лемківщини в ЗСА, Перший відділ, 1988. - 495, [1] с. : іл. - (Записки наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка ; т. 206. Історично-філософічна секція). - Бібліогр.: с.407-462 та в підрядк. прим. - ISBN 0-88054-155-5 (в опр.) : 027.00 грн.

62. Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. [Текст]. Т. 1. Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. - Вид. 2-ге, фотодрук з вид. 1932 р. - Нью-Йорк : Булава, 1954. - 437 с., ХХІ с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в обкл.) : 025.00 грн.

63. Надбужанщина: Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя [Текст] : іст.-мемуар. зб. Т. 1 / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Микола Мартинюк (голов. ред.) [та ін.] ; літ. ред. Надія Олійник. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней : Об'єднання надбужанців, 1986. - 960 с. : іл. - (Український архів ; т. 41). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 0-88054-121-0 (в опр.) : 047.00 грн.

64. Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. [Текст]. Т. 2. Українська Гетьманська Держава 1918 року / Дмитро Дорошенко. - Нью-Йорк : Булава, 1954. - 424 с., LXXXVI с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в обкл.) : 025.00 грн.

65. Надбужанщина: Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя [Текст] : іст.-мемуар. зб. Т. 2 / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Микола Мартинюк (голов. ред.) [та ін.] ; літ. ред. Надія Олійник. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней : Об'єднання надбужанців, 1989. - 950 с. : іл. - (Український архів ; т. 47). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 0-88054-161-Х (в опр.) : 050.00 грн.

66. Надбужанщина: Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя [Текст] : іст.-мемуар. зб. Т. 3 / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Микола Мартинюк (голов. ред.) [та ін.] ; літ. ред. Надія Олійник. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней : Об'єднання надбужанців, 1994. - 735 с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в опр.) : 045.00 грн.

67. Теребовельська земля [Текст] : іст.-мемуар. зб. / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Іван Винницький [та ін.]. - Ню Йорк : [б. в.], 1968. - 913, [6] с. : іл. ; к. + 1 а. - (Український архів ; т. 20). - (в опр.) : 043.00 грн.

68. Рогатинська земля [Текст] : зб. іст.-мемуар., етногр. і побут. матеріалів. Т. 1 / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; ред. У. Любович [та ін.]. - Нью-Йорк : Центральний комітет "Рогатинщина", 1989. - 998 с. : іл. ; к. + 1 а. - (Український архів ; т. 50). - ISBN 0-88054-158-Х (в опр.) : 040.00 грн.

69. Рогатинська земля [Текст] : зб. іст.-мемуар., етногр. і побут. матеріалів. Т. 2 / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; ред.кол.: Олег Кудрик, Марія Голод, Осип Кравченюк. - Нью-Йорк : Центральний комітет "Рогатинщина", 1996. - 845 с. : іл. - (Український архів ; т. 54). - ISBN 0-88054-129-6 (в опр.) : 040.00 грн.

70. Бучач і Бучаччина [Текст] : іст.-мемуар. зб. / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка. - Ню Йорк [та ін.] : [б. в.], 1972. - 943 с. : іл. ; к. + 1 а. - (Український архів ; т. 27). - (в опр.) : 040.00 грн.

71. Стрийщина [Текст] : іст.-мемуар. зб. Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. Т. 1 / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; ред. : Ірина Пеленська, Климентій Баб'як. - Ню Йорк : Комітет Стрийщини, 1990. - 634 с. : іл. - (Український архів : регіон. зб. ; т.49). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 0-88054-166-0 (в опр.) : 050.00 грн.

72. Комарно-Рудки та околиця [Текст] : зб. іст.-мемуар., геогр.  і побут. матеріялів / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: голов. ред. Василь Лев [та ін.]. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней : [б. в.], 1987. - 702 с. : іл. - (Український архів ; т. 43). - ISBN 0-88054-151-2 (в опр.) : 050.00 грн.

73. Стрийщина [Текст] : іст.-мемуар. зб. Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. Т. 2 / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; ред. : Ірина Пеленська, Климентій Баб'як. - Ню Йорк : Комітет Стрийщини, 1990. - (Український архів : регіон. зб. ; т.49 А). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 0-88054-166-0 : 050.00 грн.

74. Мончак І. Самоуправна Київська Церква [Текст] / ігор Мончак ; Монастир монахів Студійського уставу. - Львів : Свічадо, 1994. - 172, [1] с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в обкл.) : 017.00 грн.

75. Стрийщина [Текст] : іст.-мемуар. зб. Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. Т. 3 / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; ред. : Ірина Пеленська, Климентій Баб'як. - Ню Йорк : Комітет Стрийщини, 1993. - (Український архів : регіон. зб. ; т.49 Б). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 0-88054-166-0 : 050.00 грн.

76. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті [Текст] : документи і матеріали. Т. 1 / упорядкували Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. - Київ : Сучасність, 1983. - 510 с. - (Бібліотека Прологу і Сучасности ; ч. 157). - Бібліогр. в кінці ст. - (в опр.) : 025.00 грн.

77. Лебедь М. УПА. Українська Повстанська Армія: ії генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу [Текст]. Ч. 1. Німецька окупація України / М. Лебедь. - 2-ге вид. - [Б. м. : Сучасність, 1987. - 206, [1] с. : іл. - (Бібліотека Прологу і Сучасности ; ч. 172). - Бібліогр.: с. 197-198. - ISBN 3-89278-003-Х (в обкл.) : 014.00 грн.

78. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті [Текст] : документи і матеріали. Т. 2 / упорядкували Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. - Київ : Сучасність, 1983. - (Бібліотека Прологу і Сучасности ; ч. 157). - Бібліогр. в кінці ст. - 025.00 грн.

79. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті [Текст] : документи і матеріали. Т. 3 / упорядкували Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. - Київ : Сучасність, 1983. - (Бібліотека Прологу і Сучасности ; ч. 157). - Бібліогр. в кінці ст. - 025.00 грн.

80. Ювілейна книга Спілки Української Молоді в Монтреалі, 1950 - 1980 [Текст] / [редкол. : Г. Ощипко та ін.]. - Монтреаль ; Торонто : Гомін України, 1980. - 164 с. : іл. - (Бог і Україна). - (в опр.) : 017.00 грн.

81. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся [Текст] : (краєзн. слов. - від найдавніших часів до 1914 р.). Т. 1 / Олександер Цинкаловський. - Вінніпег : Накладом товариства "Волинь", 1984. - 600 с. : іл. - (Інститут дослідів Волині ; ч. 52). - Бібліогр.: с. 9-19. - (в опр.) : 018.00 грн.

82. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся [Текст] : (краєзн. слов. - від найдавніших часів до 1914 р.). Т. 2 / Олександер Цинкаловський. - Вінніпег : Накладом товариства "Волинь", 1986. - 578 с. : іл. - (Інститут дослідів Волині ; ч. 55). - Бібліогр.: с. 575. - (в опр.) : 018.00 грн.

83. Зборівщина: над берегами Серету, Стрипи і Золотої Липи [Текст] : іст.-мемуар. і літ. зб. / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Богдан Гошовський, Василь Верига, Антін Жуковський. - Торонто ; Нью-Йорк ; Париж : Видання комітетів Зборівщини, 1985. - 1056 с. : іл. - (Український архів ; т. 38). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 0-88054-111-3 (в опр.) : 050.00 грн.

84. Лозовський М. Село Лази [Текст] : зб. іст., археол., етногр. нарисів та спогадів про село Лази на Ярослаславщині в Західній Україні / Мирон Лозовський ; Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка. - Торонто ; Нью Йорк ; Париж : [б. в.], 1988. - 192 с. : іл. - (Український архів ; т. 51). - Бібліогр.: с. 180-183, 187. - ISBN 0-9693701-0-5 (в опр.) : 016.00 грн.

85. 25 років СУМ Канади (1948-1973) [Текст] / Крайова управа Спілки української молоді в Канаді ; [ред. М. Фіголь]. - Торонто : Гомін України, 1973. - 414, [2] с. : іл. - (в опр.) : 020.00 грн.

86. Остап'юк Б. Давній Тернопіль [Текст] : іст. нариси, постаті, картини хлібороб. праці, традиційні святкування, спогади / Богдан Остап'юк. - Маямі ; Торонто : [б. в.], 1984. - 208 с. : фот. - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в опр.) : 015.00 грн.

87. Пастух Р. Дрогобич у прізвищах, датах, подіях і фактах [Текст] / Роман Пастух. - Вид. 2-ге, допов. і уточ. - Дрогобич : Коло, 2002. - 141, [1] с. : іл. - ISBN 966-7996-41-7 (в обкл.) : 015.00 грн.

88. Пастух Р. Історія Дрогобича в датах, подіях і фактах [Текст] / Роман Пастух, Петро Сов'як. - Львів : Меморіал, 1991. - 55, [3] с. : іл. - ISBN 5-869002-001-7 (в обкл.) : 010.00 грн.

89. Бевз Г. П. Історія Уманщини [Текст] / Г. П. Бевз. - Київ : [б. в.], 1997. - 102, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 100-102. - (в обкл.) : 005.00 грн.

90. Коструба Т. Белз і Белзька Земля: від найдавніших часів до 1772 року [Текст] / Теофіл Коструба ; зред. Надія Олійник. - Нью-Йорк ; Торонто : Об'єднання Надбужанців, 1989. - 165 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. і в кінці ст. - (в опр.) : 014.00 грн.

91. За волю України [Текст] : іст. зб. УСС, 1914-1964 / голов. ред. С. Ріпецький. - Ню Йорк : Головна Управа Братства Українських Січових Стрільців, 1967. - 608 с., [LXXII] с. : іл. - (Літопис Українського Січового Стрілецтва). - Бібліогр.: с. 499-605. - (в опр.) : 030.00 грн.

92. Бойківщина [Текст] : моногр. зб. матеріялів про Бойківщину з географії, історії, етнографії і побуту / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Мирон Утриско (голов.) [та ін.]. - Філядельфія ; Ню Йорк : Головна управа Т-ва "Бойківщина", 1980. - 521 с. : іл. - (Український архів ; т. 34). - Бібліогр. в кінці ст. - (в опр.) : 040.00 грн.

93. Пропамятна книга [Текст] : видана з нагоди сороклітнього ювилею укр. нар. союзу / зредагував Лука Мишуга. - Накладом укр. нар. союзу. - Джерзі Ситі ; Ню Джерзі : [б. в.], 1936. - 752 с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - (в опр.) : 30000.00 крб., 050.00 грн.

94. Листи до приятелів [Текст] = Letters to Friends : 1955-1956 рр. : [журнал] / [за ред. М. Шлемкевич]. - Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1956. - [336] с. - (в опр.) : 018.00 грн

95. Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком [Текст] / Юрій Луцький. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1992. - 89 с. : фот. - (Бібліотека «Смолоскипа» ; ч. 62). - ISBN 0914834-66-5 (в обкл.) : 008.00 грн.

96. Кульчицький В. С. З історії української державності [Текст] / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. - Львів : Світ, 1992. - 86 с. - (Правовий всеобуч народного депутата). - Бібліогр.: с. 86. - ISBN 5-7773-0149-5 (в обкл.) : 004.00 грн.

97. Косаренко-Косаревич В. Московський сфінкс. Міт і сила в образі Східної Європи [Текст] / В. Косаренко-Косаревич. - Нью-Йорк : Проспект, [1957]. - 31 с., включ. обкл. - (в обкл.) : 003.00 грн.

98. Альманах Українського Народного Союзу, 2011 [Текст]. Річник 101-ий / [ред. Петро Часто]. - Парсипані : Свобода, 2011. - 255 с. : іл. - (в обкл.) : 040.00 грн.

99. Альманах Українського Народного Союзу, 2012 [Текст]. Річник 101-ий / [ред. Петро Часто]. - Парсипані : Свобода, 2012. - 287 с. : іл. - (в обкл.) : 045.00 грн.

100. Ярославська гімназія, 1940-1944 [Текст] : книга Пам'яті з нагоди 50-річчя останньої матури / Львів. регіон. сусп.-культ. т-во "Надсяння", Мале спільне наук.-вироб. підприємство "Некрополіс" ; [упоряд., вступ. сл. І. Гнаткевича]. - Львів : Редколегія Книги Пам'яті, 1994. - 175, [1] с. : табл. - (в опр.) : 026.00 грн.

101. Дячишин О. Черче. Моє рідне село [Текст] : монографія / Осип Дячишин. - Торонто : Добра книжка, 1969. - 141, [2] с. : іл. - (в опр.) : 010.00 грн.

102. "Щоб не пропала піонірська праця і слава" [Текст] : пропам'ятна кн. 85-ліття поселення укранців в Канаді у провінції Квебек / [редкол.: І. Онишкевич та ін.]. - Монреаль : Українці золотого віку "Тризуб", 1979. - 330 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. - (в опр.) : 028.00 грн.

103. Витанович І. Кость Паньківський: ідеаліст громадської праці і віри у власні сили народу, (15.IV.1855-16.XI.1915) [Текст] / Ілля Витанович. - Нью-Йорк : Видання товариства українських кооператорів, 1954. - 48 с. : іл. - (в обкл.) : 002.00 грн, 002.00 грн.

104. Журнал (щоденні записки) [Текст] / за ред. Павла Зайцева. - 2-ге допов. вид. -  1960. - 361, [2] c. : іл. - (в опр.) : 015.00 грн.

105. Грабець В. З Бувальщини Нового села коло Чесанова в Галичині: 1826-1944 [Текст] / Василь Грабець ; Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней : [б. в.], 1967. - 105, [7] с. : іл. - (Український архів ; т. 18). - (в обкл.) : 014.00 грн.

106. Subteiny O. Ukraine a history

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018