Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 291

11.02.2020

result_1-e2    В усьому світі 20 лютого відзначається Всесвітній день cоціальної cправедливості. Вперше Всесвітній день соціальної справедливості був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції A/RES/62/10 від 26 листопада 2007 року і став відзначатися міжнародним співтовариством щорічно з 2009 року. Справедливість – це невід'ємне природне право людини. Рівні можливості, солідарність і повага прав людини вкрай важливі для повноцінного освоєння продуктивного потенціалу націй і народів. Держави-члени Організації об'єднаних націй присвячують день 20 лютого проведенню на національному рівні заходів, що сприяють зміцненню соціальної справедливості. Ця міжнародна дата повинна сприяти викоріненню бідності, забезпеченню людей повною зайнятістю і гідною роботою, рівноправності чоловіків і жінок, а також встановлення соціального добробуту і соціальної справедливості для всіх. ООН вважає прагнення до соціальної справедливості однієї з головних своїх місій.

  З нагоди відзначення Всесвітнього дня cоціальної cправедливості Центр європейської інформації Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка підготував книжкову виставку "До Всесвітнього дня cоціальної cправедливості". Представлена на виставці література розкриває такі теми: соціальна справедливість і соціальний захист, Європейське право у галузі прав людини, конституційні права людини в Україні і світі та ін.

 

Список літератури:

  1. Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини : теорія і практика : [монографія] / Мирослава Антонович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 382 с.
  2. Бондарь А.А. Доктрина справедливого общества / Александр Александрович Бондарь. – Киев : Бізнесполіграф, 2017. – 507 с.
  3. Гербеда С. В. Соціальний діалог в Україні: теоретичні питання : монографія / С. В. Гербеда ; за заг. ред. Нижник Ніни Романівни ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 150 с.
  4. Гом'єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Д. Гом'єн. – Київ : Фенікс, 2006. – 191 с.
  5. Даймонд Д. Зброя, мікроби і сталь : витоки нерівностей між народами / Джаред Даймонд ; [пер. з англ. та наук. ред. Т. Цимбала]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 508 с.
  6. Данько Н. МОП: 100-річчя боротьби за соціальну справедливість / Наталія Данько, Костянтин Теличко // Охорона праці і пожежна безпека. – 2019. – № 5. – С. 10–15.
  7. Дженіс М. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі. – Київ : АртЕк, 1997. – 583 с.
  8. Економічний націоналізм та соціальна справедливість : VI бандерівські читання : [зб. матеріалів] / Недерж. аналіт. центр "Укр. студіі стратег. дослідж" ; [упоряд.: Ю. Сиротюк, Т. Бойко, Б. Галайко]. – Київ : НАЦ "УССД" : Олег Філюк, 2019. – 318 с.
  9. Єрфорт О. Оцінка структури джерел фінансування вищої освіти в контексті соціальної справедливості / О. Ю. Єрфорт, І. Ю. Єрфорт // Фінанси України. – 2018. – № 10. – С. 44–53.
  10. Єщенко, П. Є. Україні – зміну моделі соціального захисту населення / П. Є. Єщенко // Економіка України. – 2017. – № 1. – С. 3–17.
  11. Карабань М. Загальна декларація прав людини / М. Карабань // Фінансовий контроль. – 2016. – № 12. – С. 30–32.
  12. Карачевцева Л. Протест з позиції філософа, що розмірковує про справедливість / Лариса Карачевцева // Філософська думка. – 2018. – № 1. – С. 53–55.
  13. Костюк В. Проблеми гармонізації законодавства України щодо прав осіб з інвалідністю з відповідними стандартами Європейського Союзу / В. Костюк // Право України. – 2016. – № 8. – С. 47–54.
  14. Кочемировська, Олена Олексіївна. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні : аналіт. доп. / [Кочемировська О. О., Пищуліна О. М.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 82 с.
  15. Сіренко К. Ю. Соціальні індикатори рівня життя населення як основа соціальної безпеки та захищеності громадян України / К. Ю. Сіренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 11. – С. 90–98.
  16. Фандєєв О.Соціальний захист з людським обличчям / Олександр Фандєєв // Охорона праці. – 2016. – № 4. – С. 10.
  17. Черенько Л. М. Система социальной поддержки в Украине: неизбежность реформ и оценка перспектив / Л. М. Черенько // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 2. – С. 130–142.
  18. Шабанов Р. І. Право на зайнятість як суб'єктивне право громадян у сфері соціального захисту від безробіття / Р. І. Шабанов // Право України. – 2016. – № 8. – С. 63–70.
  19. Шумна Л. П. Право на соціальну підтримку і гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки : монографія / Л. П. Шумна ; Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 380 с.
  20. Яковлєва Г. Зміст поняття конституційного права людини на соціальний захист / Галина Яковлєва // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 2. – С. 100–104.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2020