Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 40

12.03.2020

  IMG_20200312_143051 Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук у межах циклу книжкових виставок "Видатні імена в науці і техніці" пропонує книжкову виставку про життя та діяльність видатного українського вченого в галузі електрозварювання та містобудування, академіка АН УРСР Євгена Оскаровича Патона.
  Народився Євген Оскарович 5 березня 1870 року в Ніцці (Франція), у сім'ї російського консула. В 1894 р. закінчив Дрезденський політехнічний інститут, а в 1896 р. – Петербурзький інститут інженерів шляхів сполучення.
  З 1905–1938 рр. працював у Київському політехнічному інституті. У 1921–1931 рр. очолив Київську містовипробувальну станцію.
  У 1929 році організував в Академії наук України кафедру інженерних споруд, на базі якої створено інститут електрозварювання. З 1934 року по 1953 рік – директор цього інституту.
  Євген Оскарович Патон – автор понад 350 праць. Він створив методи розрахунку раціональних конструктивних схем металевих прогонових споруд мостів, дослідив умови їх роботи, розробив способи відбудови зруйнованих мостів. Взагалі Євген Оскарович виконав основоположні дослідження у галузі розрахування та міцності зварних конструкцій, механізації зварювальних процесів, наукових основ електричного зварювання плавленням. Під його керівництвом було здобуто спосіб автоматичного швидкісного зварювання, який відіграв вагому роль у технічному розвитку.
  Євген Оскарович розробив понад 30 проєктів мостів. Значну увагу приділяв розробці науково-інженерних проблем містобудування. Основні його праці стосуються проблем автоматизації зварювальних процесів, раціоналізації зварних конструкцій, міцності зварних з'єднань, проблем містобудування. Він є автором першої у світовій літературі монографії з питань зварювання під флюсом, а також багатьох посібників з містобудування, проєктування мостів та магістральних трубопроводів.
  У 1953 році в Києві став до ладу суцільнозварний міст через річку Дніпро, який носить і сьогодні його ім'я.
  Євген Оскарович заснував велику наукову школу "Патонівська школа" в галузі електрозварювання та містобудування.
  Варто відзначити, що Євген Оскарович та очолюваний ним колектив здійснили незабутній громадянський подвиг у роки Другої світової війни. У найкоротший термін колектив Інституту електрозварювання розробив технологію автоматичного зварювання під флюсом і запровадження його у виробництво передової військової техніки: танків, артилерійських систем, авіабомб та інших видів озброєння. За такий вагомий внесок у науку Євгену Оскаровичу Патону в 1943 році було надано звання Героя Соціалістичної Праці.
  Президією НАН України засновано премію імені Є. О. Патона. Його ім'я присвоєно інституту електрозварювання НАН України.

  Список літератури:
  1. Патон Є. О. Вибрані праці / Є. О. Павтон; АН УРСР. – Київ: Наукова думка, 1970. – 456 с.
  2. Патон Е. О. Электросварка, сварные конструкции и сварочное производство: избранные. тр. / Е. О. Патон. – Киев: Наукова думка, 1990. – 344 с.
  3. Воротников Ю. Жизнь причудливо прядет судьбы великих людей / Ю. Воротников, В. Захаров // Вісник АН України. – 2011. – № 2. – С. 49–55.
  4. Ефетов Б. М. Ответственность принимаю на себя: из воспоминаний о Е. О. Патоне / Б. М. Ефетов. – Киев: Наукова думка, 1984. – 127 с.
  5. Ковальчук В. В. Фізика в Україні в ХІХ–ХХ столітті: історія, здобутки, особистості: навч. посібник: [Є. О. Патон] / В. В. Ковальчук. – Київ: Видавничий Дім "Слово", 2009. – С. 110–111.
  6. Костюк Л. Українські фізики. Інтегрований урок фізики й англійської мови: [Є. О. Патон] / Лідія Костюк // Фізика. – 2017. – № 12. – С. 18–19.
  7. Малиновський Б. М. Академік Борис Патон — праця на все життя: [Є. О. Патон] / Б. М. Малиновський. – Київ: Наукова думка, 2002. – С. 19–54.
  8. Малишевский И. Рассказы о Патоне / Игорь Малишевский. – Киев: Наукова думка, 1984. – 491 с.
  9. Мороз Ф. Патонівська школа / Федір Мороз // Знання та праця. – 1978. – № 11. – С. 1–3.
  10. Национальная Академия Наук Украины 1918–2008: к 90-летию со дня основания : [Е. О. Патон] / глав. ред Б. Н. Патон. – Киев: Изд-во КММ, 2008. – С. 62, 95, 138, 140, 323–330.
  11. Онопрієнко В. Історія української науки: [Є. О. Патон] / Валентин Онопрієнко, Володимир Ткаченко. – Київ, 2010. – С. 599.
  12.Походня І. Корифей зварювальних технологій: до 140-річчя від дня народження академіка Євгена Оскаровича Патона / Ірина Походня // Вісник НАН України. – 2010. – № 4. – С. 3–9.
  13. Проблемы сварки и специальной электрометаллургии: посвящается 120-летию со дня рождения Е. О. Патона: сб. науч. тр. / АН УССР; Институт электросварки им. Е. О. Патона. – Киев: Наукова думка, 1990. – 287 с.
  14. Сарапук Н. Українець Патон і француз Ейфель. Науковий і культурно-історичний внесок видатних інженера і конструктора / Ніна Сарапук // Фізика. – 2016. – № 10. – С. 19–24.
  15. Томазов В. Патони (Паттони) та Паттон-Фантон-де Веррайони: генеалогія роду : [Є. О. Патон] / Валерий Томазов // Український історичний журнал. – 2018. – № 6. – С. 117–144.
  16. Хідекелі А. В. Євген Оскарович Патон / А. В. Хідекелі. – Київ: Наукова думка, 1970. – 60 с.
  17. Чеканов А. О. Євген Оскарович Патон / А. О. Чеканов. – Київ: Наукова думка, 1979. – 100 с.
  18. Шаров І. Вчені України: 100 видатних імен: [Патон Євген Оскарович] / Ігор Шаров. – Київ: Вид-во "АртЕк", 2006. – С. 291–295.
  19. Шаромова В. Українські фізики та астрономи: [Є. О. Патон]: посіб. –довід. / Віра Шаромова. – Вид. 2-ге, доп. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С. 140.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018