Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 106

30.09.2020

  Хто б не родився на світ – родовита людина чи проста,
  Кожного з них, породивши, іменням батьки наділяють.
  Гомер "Одіссея"


1-е   Право на ім'я є невід'ємним та невідчужуваним, належить до особистих немайнових прав і потребує встановлення чітких, логічних та виважених критеріїв правового (конституційного, цивільного, сімейного та адміністративного) регулювання реєстрації імені дитини.
  Відповідно до третього принципу Декларації прав дитини дитині має належати від її народження право на ім'я і громадянство.
  Згідно зі Статтею 7 Конвенції про права дитини дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім'я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування. Також у Статті 294 чинного Цивільного кодексу України закріплено право фізичної особи на ім'я.
  У Статті 146 Сімейного кодексу України значиться:
  1. Iм'я дитини визначається за згодою батьків.
  2. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.  
  Імена – частка нашої історії й сучасності. У кожної людини є ім'я, дане їй при народженні. Людина ніколи не була безіменною. Перші власні імена людей – Адам та Єва – фіксуються на сторінках Біблії.
  Після прийняття християнства в Київській Русі (988–989 рр.) імена людям почала давати церква. Перелік (звід) церковних імен, або святці, містить близько 3500 чоловічих та жіночих імен.
  Кожне ім'я несе в собі певний сенс і, так чи інакше, впливає на характер людини. За ім'ям можна визначити, які здібності або недоліки має людина. Наші предки вважали, що від імені людини залежить її доля. Навіть у наші часи батьки, перш ніж дати ім'я дитині, намагаються ретельно вивчити його значення.
  Сьогодні основними мотивами при виборі імені для немовлят є:
  - родинна традиція;
  - прагнення назвати дитину на честь історичної постаті, поета, письменника, популярного артиста, співака, літературного або кіногероя;
  - милозвучність імені.
  З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек презентуємо виставку "Імена: "Твоє ім'я – відоме у віках", яка розширить світогляд Аннам, Богданам, Борисам, Василям, Володимирам та ін., познайомить з історичними постатями, поетами, письменниками, художниками, науковцями та іншими відомими особистостями, які є чи були носіями цих імен.

 

Список літератури:

  1. Агеєва В. Візерунок на камені. Микола Бажан: життєпис (не) радянського поета / Віра Агеєва. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 494 с.
  2. Анна Ахматова та Україна : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України ; [уклад.: О. В. Москалець, Є. М. Ольшанська ; наук. ред. Н. Королевич]. – Київ : [б. в.], 1993. – 30 с.1  3. Анна Франк. Урок истории / [гл. ред. Э. Сомерс., пер. Александр Ливергант]. – Амстердам : Дом Анны Франк, 1996. – 94 с.
  4. Багряна А. Анна Багряна про Марію Заньковецьку, Олену Телігу, Вангу, Марію Приймаченко, Славу Стецько : [оповідання] / Анна Багряна ; [іл. Д. Марцін]. – Київ : Антологія, 2016. – 93 с.
  5. Бадрак В. В. Успішні жінки в чоловічому світі : якщо жінка чогось хоче, то потрібно їй це дати, інакше вона візьме сама / Валентин Бадрак. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2018. – 198 с.
  6. Барабаш Т. Богдан Хмельницький / Тарас Барабаш. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 253 с.
  7. Борис Лятошинський – Рейнгольд Глієр. Епістолярна спадщина / упоряд. Маріанна Копиця. – Київ : Музична Україна, 2016. – 767 с.
  8. Василенко О. О. Жінки й Математика : навч. посіб. / О. О. Василенко. – Харків : Основа, 2008. – 174 с. : іл.
  9. Василь Стус: Поет і Громадянин : кн. спогадів та роздумів / упоряд. Василь Овсієнко. – Київ : Кліо, 2013. – 682 с. : фот.
  10. Вертій О. І. "Ми мусимо навчитися чути себе українцями..." : франкознавчі студії / Олексій Вертій. – Суми : Університетська книга, 2019. – 248 с.
  11. Вознюк В. А. Ольга Кобилянська / В. А. Вознюк. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 151 с.
  12. Володимир Мономах. Повчання. Статут Володимира Всеволодовича / Володимир Мономах ; [пер. із старослов'ян., упоряд. та передм. В. Яременка]. – Київ : МАУП, 2006. – 311 с.
  13. Віра Володимирівна Зайченко : біобібліогр. покажч. / Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. іст. музей ім. В. В. Тарновського, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [уклад. : І. Я. Каганова, Л. П. Линюк, С. О. Половнікова]. – Чернігів : Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2017. – 35 с.
  14. Галковська Н. М. Козацькими шляхами : іст.-фантаст. твори про Україну, її славне минуле, у зв'язку із сучасністю / Надія Галковська. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 214 с.
  15. Горобець В. М. Павло Полуботок / Віктор Горобець. – Київ : [б. в.], 2009. – 61 с.
  16. Грибовський В. В. Петро Калнишевський / В. Грибовський. – Київ : [б. в.], 2007. – 69 с.
  17. Григорій Косинка / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; передм., упоряд. текстів та прим. Сергія Гальченка. – Харків : Фоліо, 2018. – 507 с.
  18. Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / Тамара Гундорова ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2006. – 350 с.
  19. Гуржій О. І. Іван Скоропадський / О. І. Гуржій. – Київ : Альтернативи, 2004. – 309 с.
  20. Даниленко В. Він любив науку і правду. Академік Данило Заболотний [Текст] / В. Даниленко, І. Романюк // Історія України (Шкільний світ). – 2017. – № 8. – С. 5–8.
  21. Донцов Д. І. Культурологія / Дмитро Донцов ; [упоряд. Ю. П. Винничук]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 602 с.
  22. Донцов Д. І. Правда прадідів великих / Дмитро Донцов. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2004. – 102 с.
  23. Дорошенко О. Є. Василь Стус / О. Дорошенко. – Харків : Антологія, 2015. – 127 с.
  24. Духопельников В. М. Володимир Великий / В. Духопельников. – Харків : ПЕТ, 2015. – 125 с.
  25. Друздєв О. Іван Мазепа / Олег Друздєв. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 253 с.
  26. Єсипенко Д. О. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія текстів і тексти в історії / Дмитро Єсипенко ; НАН України, Ін-т літ. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2015. – 157 с.
  27. Жулинський М. Г. Микола Хвильовий / М. Г. Жулинський. – Київ : Знання України, 1991. – 30 с.
  28. Журавльов Д. В. Хто є хто в українській історії / Д. В. Журавльов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 414 с.
  29. Загребельний М. П. Сергій Параджанов / М. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2015. – 126 с.
  30. Загребельний М. П. Павло Загребельний / М. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2013. – 119 с.
  31. Загребельний М. П. Іван Драч / М. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2012. – 119 с.
  32. Загребельний М. П. Сергій Параджанов / М. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2015. – 126 с.
  33. Задеснянський Р. Що нам дав М. Хвильовий? / Р. Задеснянський. – 3-тє вид., перевір. й допов. – Торонто : Гомін України, 1979. – 266 с.
  34. Зайченко Н. І. Науково-просвітницька спадщина О. О. Потебні : монографія / Н. І. Зайченко ; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. – 169 с.
  35. Згурська М. П. Данило Галицький / Марія Згурська, Юлія Бєлочкіна. – Харків : Фоліо, 2018. – 119 с.
  36. Згурська М. П. Микола Амосов / М. П. Згурська ; пер. з рос. Л. Кіцила. – Харків : ПЕТ, 2015. – 125 с.
  37. Згурская М. П. Данило Галицкий / М. Згурская, Ю. Белочкина. – Харьков : Фолио, 2009. – 120 с.
  38. Зінченко А. Л. Митрополит Василь Липківський / Арсен Зінченко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 с. : іл.
  39. Зубкова Н. М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Грінченка: з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. М. Зубкова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : [б. в.], 2008. – 176 с.
  40. Івашків В. М. Іван Тобілевич (Карпенко-Карий): нарис життя і творчості / Василь Івашків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 173 с.
  41. Історичний альманах / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [редкол.: Страшко Є. М. та ін.]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – 158 с.
  42. Карнацевич В. Л. Петро Дорошенко / В. Л. Карнацевич. – Харків : Фоліо, 2009. – 119 с.
  43. Катерина Білокур очима сучасників : cпогади, есеї, розвідки з архіву художниці / спогади записав, упорядкував, листи опрацював, вступи-розвідки підготував, матеріали з архіву художниці прокоментував Кагарлицький М. – Київ : ТОМІРІС, 2000. – 431 с.
  44. Кашуба-Вольвач О. Олександр Богомазов. Автопортрет / Олена Кашуба-Вольвач. – Київ : Родовід, 2012. – 107 с. : іл.
  45. Кістяківський Б. О. Вибране / Б. О. Кістяківський ; пер. з рос. Л. Г. Малишевської, упоряд., передм., прим. Л. П. Депенчук. – Київ : Абрис, 1996. – 471 с.
  46. Коляда І. А. Отаман Сірко / І. А. Коляда. – Харків : ПЕТ, 2012. – 125 с.
  47. Коляда І. А. Павло Тичина / Ігор Коляда, Юлія Коляда. – Харків : Фоліо, 2019. – 118 с.
  48. Коляда І. "Вічний бурлака нашої літератури". Іван Нечуй-Левицький. Життєпис. Національно-культурний вимір : монографія / Ігор Коляда, Володимир Ткаченко, Олександр Терещенко. – Харків : Ранок, 2019. – 446 с.
  49. Костецький І. Тобі належить цілий світ : вибрані твори / Ігор Костецький ; вид. підготував Марко Роберт Стех ; [Наук. т-во ім. Шевченка в Канаді, Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2005. – 525 с.
  50. Коцюбинська М. Х. Листи і люди : роздуми про епістолярну творчість / Михайлина Коцюбинська. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 582 с.
  51. Кралюк П. М. Богдан Хмельницький: легенда і людина / Петро Кралюк. – Харків : Фоліо, 2017. – 282 с.
  52. Кульчицький С. В. Володимир Винниченко / С. В. Кульчицький, В. Ф. Солдатенко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 373 с.
  53. Лазарук М. Я. Микола Вінграновський: Степовий Сварог : есе про незабутні мандри Україною з Миколою Вінграновським / М. Лазарук. – Харків : Фоліо, 2009. – 183 с.
  54. Лев В. Богдан Лепкий, 1872–1941: життя і творчість / В. Лев ; Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка. – Нью-Йорк : [б. в.], 1976. – 399 с.
  55. Лисенко М. В. Листи / М. В. Лисенко ; [уклад. Р. М. Скорульська] ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ : Музична Україна, 2004. – 665 с.
  56. Литвин М. Р. Українські січові стрільці. До 500-річчя козацької слави / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко ; [відп. ред. С. М. Каверін]. – Київ : Знання, 1992. – 47 с. : іл.
  57. Лозицький В. С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового : іст.-біогр.-публіцист. нарис / Володимир Лозицький ; Центр. держ. арх. громад. об-нь України. – Київ : Генеза, 2009. – 117 с.
  58. Лунін С. І. Іван Самойлович / Сергій Ігорович Лунін. – Харків : ПЕТ, 2013. – 122 с.
  59. Луняк Є. М. Анна Руська – королева Франції : [монографія] / Євген Луняк. – Киев : Книга, 2012. – 203 с. : іл.
  60. Малик В. К. Князь Ігор : [роман] / Володимир Малик ; [худож.-іл. І. І. Яхін ; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко]. Слово о полку Ігоревім / [пер., реконструкція, післямова та прим. Володимира Малика]. – Харків : Фоліо, 2009. – 474 с.
  61. Малиновський Б. М. Академік Борис Патон – праця на все життя / Б. М. Малиновський ; НАН України. – Київ : Наукова думка, 2002. – 338 с. : іл.
  62. Мандрика В. Марія Заньковецька – перша народна артистка України / В. Мандрика, В. Кирилюк. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2004. – 151 с.
  63. Маценко Г. Живе відчуття доби / Георгій Маценко // Дзвін. – 2019. – № 2. – С. 153–161.
  64. Микола Пимоненко [Образотворчий матеріал] = Mykola Pymonenko : / [І. В. Огієвська]. – Київ : Мистецтво, 2012. – 127 с.
  65. Мисюра О. О. Кониський Олександр Якович, (1839–1900) / О. О. Мисюра. – Чернігів : Просвіта, 2008. – 199 с.
  66. Михайло Бойчук [Образотворчий матеріал] : альбом-каталог збережених творів / Ін-т колекціонерства укр. мистец. Пам'яток при НТШ. – Львів-Київ : Оранта-Друк, 2010. – 123 с.
  67. Михайло Драгоманов у спогадах / уклали: І. С. Гриценко, В. А. Короткий. – Київ : Либідь, 2012. – 311 с.
  68. Мицик Ю. А. Іван Виговський / о. Юрій Мицик. – Київ : Світоч, 2012. – 124 с.
  69. Мицик Ю. А. Св. Петро Могила / Юрій Мицик. – Харків : Бібколектор, 2015. – 117 с.
  70. Народ мій завжди буде! : до 80-ліття з дня народж. видат. укр. поета Василя Симоненка / [упоряд. : О. М. Міщенко, О. А. Печора ; вступ. ст. М. Костенко]. – Полтава : Полтавський літератор, 2014. – 178 с.
  71. Огієнко Іван Іванович (митрополит Іларіон). Історія українського друкарства / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; [упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик]. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 534 с.
  72. Панасенко Т. М. Олександр Довженко / Тетяна Панасенко. – Харків : Фоліо, 2018. – 119 с.
  73. Панасенко Т. М. Іван Котляревський / Т. Панасенко. – Харків : Сиция, 2012. – 89 с.
  74. Пархоменко Л. О. Микола Леонтович / Л. Пархоменко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 с.
  75. Петков С. Великий князь Святослав / Сергей Петков. – Киев : СКИФ, 2019. – 96 с.
  76. Петро Гулак-Артемовський / Ігор Коляда [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2019. – 118 с.
  77. Пиріг Р. Я. Михайло Грушевський : біогр. нарис / Р. Я. Пиріг, В. В. Тельвак. – Київ : Либідь, 2017. – 574 с.
  78. Прилуки. Фортеця : культурол. часопис. № 10, черв. 2019. На пошану Григорію Галагану / [ред. Ігор Павлюченко]. – Київ : 2Print, 2019. – 68 с.
  79. Про Дмитра Павличка : зб. ст. / [упоряд. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – 1037 с.
  80. Промахов О. Ігор Сікорський / Олег Промахов ; [іл. О. Марчишина]. – Київ : Агенція "Іріо", 2018. – 125 с.
  81. Промахов О. Ігор Сікорський / Олег Промахов ; [іл. О. Марчишина]. – Київ : Агенція "Іріо", 2018. – 125 с.
  82. Процюк С. В. Троянда ритуального болю : роман про Василя Стефаника / Степан Процюк. – Київ : Академія, 2010. – 182 с.
  83. Ревегук В. Я. В. Г. Короленко. Громадська діяльність письменника (1917–1921 рр.) [Текст] / Віктор Ревегук, Надія Кочерга. – Київ : Дивосвіт, 2014. – 207 с.
  84. Ричка В. М. Володимир Святий в історичній пам'яті / Володимир Ричка ; НАН України, Інститут історії України, Центр дослідж. з історії Київ. Русі. – Київ : Скіф, 2012. – 202 с.
  85. Ричка В. М. Княгиня Ольга / В. М. Ричка. – Київ : Альтернативи, 2004. – 335 с.
  86. Рожнятовська О. А. Творець електронного телебачення : до 110-річчя від дня народження Б. П. Грабовського (1901–1966) / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2011. – № 2. – С. 123–130 : портр.
  87. Розповіді про композиторів. Вип. 1. Бах. Гендель. Вівальді. Скарлатті. Березовський. Бортнянський / уклад. Я. Якубяк. – Київ : Музична Україна, 1994. – 79 с.
  88. Русова С. Ф. Мемуари. Щоденник / С. Русова ; [упоряд., авт. передм. В. Сергійчук] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України, Центр. держ. арх. громад. об-нь України. – Київ : Поліграфкнига, 2004. – 543 с.
  89. Савченко В. А. Павло Скоропадський / Віктор Анатолійович Савченко. – Харків : ПЕТ, 2013. – 122 с.
  90. Святі мучениці Віра, Надія, Любов та матір їхня Софія : духовні святині // Позакласний час. – 2014. – № 8. – С. 29.
  91. Святослав Гординський про мистецтво : [зб. ст.] / Львів. нац. галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького ; упоряд. Христина Береговська. – Львів : Апріорі, 2015. – 1022 с.
  92. Славетний співвітчизник: до 160-х роковин І. І. Мечникова : каталог виставки / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Романова Л. І., Христіян О. М.]. – Харків : ХДНБ, 2005. – 19 с.
  93. Сергійчук В. І. Дмитро Вишневецький / В. І. Сергійчук. – Київ : Україна, 2003. – 188 с.
  94. Солдатенко В. Ф. Проект "Україна", 1917–1920 рр. Постаті / Валерій Солдатенко. – Харків : Фоліо, 2011. – 510 с.
  95. Сосюра В. М. Всім серцем любіть Україну : вибр. твори / Володимир Сосюра ; [передм. С. А. Гальченка]. – Київ : Криниця, 2003. – 606 с.
  96. Тетяна Яблонська [Образотворчий матеріал] / [вступ. ст., вірші Івана Драча]. – Київ : Мистецтво, 2017. – [56] с.
  97. Тобілевич С. В. Корифеї українського театру / Софія Тобілевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 539 с.
  98. Тома Л. В. Володимир Вернадський / Л. В. Тома. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 126 с.
  99. Тома Л. В. Данило Апостол / Л. Тома. – Харків : Бібколектор, 2015. – 87 с.
  100. Тома Л. В. Микола Гоголь / Л. Тома. – Харків : Фоліо, 2009. – 121 с.
  101. Тома Л. В. Петро Конашевич Сагайдачний / Л. Тома. – Харків : Фоліо, 2011. – 117 с.
  102. Топська Н. Сергій Васильківський / Неллі Топська. – Київ : Альфа, 2018. – 63 с.
  103. Українки в історії: нові сторінки / В. Л. Борисенко [та ін.]. – Київ : Либідь, 2010. – 260 c.
  104. Ушкалов Л. В. Тарас Шевченко / Л. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2009. – 121 с.
  105. Ушкалов Л. В. Григорій Квітка-Основ'яненко / Л. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2017. – 119 с.
  106. Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода / Л. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2009. – 122 с.
  107. Філіпенко І. Володимир Івасюк: перлини духовності України / Ірина Філіпенко. – Київ : Смолоскип, 2011. – 102 с.
  108. Хорунжий Ю. Шляхетні українки : есеї-парсуни / Ю. Хорунжий. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2004. – 206 с.
  109. Хроніка – 2000 : укр. культурол. альм. Вип. 61–62. Рік видання XIV, ч. 1 / [редкол.: Ю. Буряк (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2005. – 619 с.
  110. Чередниченко Д. С. Павло Чубинський / Д. С. Чередниченко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 374 с.
  111. Чижевський Д. Українське літературне бароко / Д. Чижевський ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Обереги, 2003. – 575 с.
  112. Шалата М. Будителі. "Руська Трійця" та її послідовники : нариси / Михайло Шалата ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка (Дрогобицька філія). – Дрогобич : Коло, 2011. – 109 c.
  113. Шаповал Ю. І. Петро Шелест / Ю. Шаповал. – Харків : Фоліо, 2013. – 125 с.
  114. Шапошникова О. О. Іван Багряний / Олена Шапошникова. – Харків : Фоліо, 2019. – 116 с.
  115. Шевчук С. Сергій Корольов / С. Шевчук ; пер. з рос. Н. Сидорової. – Харків : ПЕТ, 2015. – 126 с.
  116. Шмигевський М. В. Софія Василівна Ковалевська (1850–1891) / М. В. Шмигевський // Видатні математики / М. В. Шмигевський. – Х., 2004. – С. 94–95.
  117. Шпак І. В. Ігор Сікорський. Київський зліт / Ігор Шпак. – Київ : АДЕФ-Україна, 2016. – 114 с.
  118. Шугай О. Усе живе – тепле...: нове про Григора Тютюнника / Олександер Шугай. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 225 с.
  119. Ясь О. В. Багатоликий Микола Костомаров / Олексій Ясь ; за ред. В. А. Смолія. – Київ : Либідь, 2018. – 302 с.
  120. Як серця незрадливого луна... : до 90-річчя від дня народження Любові Забашти / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Прилуц. центр. міськ. б-ка ім. Л. В. Забашти. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 23 с.

 

  Підготувала Юлія Чирка,
  провідний бібліотекар відділу документів із гуманітарних наук

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2020