Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 69

23.02.2021

Ретрочитальня
  Леонід Глібов – український Езоп

 

  Перший весняний місяць – березень – відзначений народженням скромної і в той же час видатної для української культури людини – Леоніда Івановича Глібова.
  Леонід Глібов – видатний байкар, журналіст, педагог, драматург і нарешті – просто людина, яка залишила глибокий слід в українській культурі. Талант справжнього митця проявляється в тому, що його твори залишаються актуальними в різні часи і в різні епохи.
  Вихований на кращих зразках української літератури, Леонід Іванович виступив не тільки талановитим продовжувачем байкарських традицій своїх попередників. Він був художником-новатором, який відкрив справді нову сторінку історії розвитку цього жанру в українській літературі. Не випадково Іван Франко назвав Леоніда Глібова "найкращим українським байкописом", а його байки вважав "головним титулом заслуги сього талановитого поета".
  Другий випуск "Ретрочитальні" ще раз нагадає про нелегке життя і тернистий творчий шлях видатного байкаря.

 

Список літератури:

  1. 84(4УКР)
      Г 54
        Глібов Л. І. Байки [Текст] / Л. Глібов. – Київ : Друкаръ, 1918. – 158 с.

  2. 84(4УКР)
      Г 54
        Глібов Л. І. Твори [Текст] / Леонід Глібов ; [упоряд., передм., прим. Р. П. Іванченко]. – перевид., допов. – Київ : Дніпро, 2016. – 230, [1] с. : портр.

  3. 821(477)
      Г 54
        Глібов Л. І. Байки [Текст] / Л. І. Глібов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 159 с. – (Класика української літератури).

  4. 83.3(4УКР) / 8У
      Г 54
        Гур'єв Б. М. Леонід Глібов [Текст] : літ. портрет / Б. М. Гур'єв. – Київ : Дніпро, 1965. – 99 с.

  5. 83.3(4УКР) / 8У
      Г 54
        Самойленко Г. В. Леонід Глібов у колі сучасників [Текст] : монографія / Самойленко Г. В. ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 126, [1] с. : іл. – (Монографії Ніжинської вищої школи). – Бібліогр.: с. 119–126.

  6. 8У1
      Г 54.
        Сиваченко М. Є. Леонід Глібов [Текст] : дослідж. і матеріали / М. Є. Сиваченко, О. А. Деко. – Київ : Дніпро, 1969. – 288 с. : 1 л. портр.

 

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2021