Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ краєзнавства
<<< Повернутись
Переглядів: 637

23.07.2018

  1 У відділі краєзнавства Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка з нагоди 1030-ліття Хрещення Київської Русі – України відкрито книжково-ілюстративну виставку "Подія, що стала символом вічності : з історії хрещення чернігівців".
  Прийняття християнства київським князем Володимиром стало ключовою подією в історії Русі, заклало основи державності і на століття визначило долю народів, що вийшли з київської хресної купелі. 1030 років тому православна віра згуртувала різноплемінне населення Київської Русі в єдиний народ, дала можливість на рівноправних умовах увійти в число найбільш могутніх держав Європи, сприяло розвитку економіки, культури, мистецтва у регіоні.
  Християнство стало тією силою, яка не тільки створила моральні ідеали, а й справила величезний духовно – релігійний вплив на душу кожної людини, збагативши її характерними рисами : смиренням, святістю, жертовністю, аскетизмом, співчутливою любов'ю та іншими чеснотами.
  Після хрещення Володимиром Києва Чернігів став другим містом, де християнство виявилося домінуючою релігією. Церковна традиція твердить, що це сталось 988 року в урочищі Святому над Десною. Спочатку християнська віра була прийнята князем, його родиною і дружиною, а за ними хрестився й народ. Поблизу Чернігова є озеро, в якому, за переказами, чернігівці були освячені світлом хрещення (це озеро й сьогодні зветься Святим). Звідтоді і почало ширитись християнство по всій Сіверянській землі. Чернігівський князь "почав ставити церкви й попів і людей до хрещення приводити по всіх містах і селах". У 992 році в Чернігові було засновано свою єпархію на чолі з єпіскопом Ніфонтом.
  На виставці представлені рідкісні видання, сучасні книги та публікації з періодичних видань, що розповідають про початок християнства на Чернігівщині, історію, становлення та діяльність Чернігівської єпархії.

  Список літератури:
  1. Антоній, митрополит Чернігівський і Ніжинський. З історії Чернігівської єпархії / Антоній // Духовні святині Чернігівщини: календар 2002 р. / [авт.-упоряд. І. М. Корбач]. – Київ, 2001. – С. 172, 174, 176, 178.
  2. Благоверные князья и святые земли Черниговской / Укр. Православ. Церковь, Черниг. епархия, Храм-центр "Всех святых Черниговских" ; [авт-сост. В. Демиденко]. – [изд. 2-е, доп. и испр.]. – Чернигов : Деснянська правда, 2009. – 235 с.
  3. Гудзенко О. Духовні ідеали Київської Русі як джерело формування національно-християнської моралі / О. Гудзенко // Сіверянський літопис. – 2003. – № 4. – С. 23 – 28.
  4. Дем'яненко Р. Ф. Легенди, перекази Сіверського краю / Р. Дем'яненко. – Чернігів : Деснянська правда, 2006. – 151 с.
  5. Дорошенко Д. І. Коротенька історія Чернігівщини / Д. Дорошенко ; [підгот. до друку, вступ. ст., прим. О. Б. Коваленка]. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2003. – 70 с.
  6. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 1. Общий обзор епархии. – Чернигов: Тип. Г. Л. Шапиры, 1873. – 152 с.
  7. Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX вековой ее истории. – Киев : Фото-лито-типография С. В. Кульженко, 1911. – 206 с.
  8. Кузнецов Г. Где крестили черниговчан-язычников? / Г. Кузнецов, Ю. Новицкая // Кузнецов Г. Тайны древнего Чернигова и его клады / Г. Кузнецов, Ю. Новицкая. – Чернигов : Деснянська правда, 2003. – 59 с.
  9. Леп'явко С. Чернігів. Історія міста / С. Леп'явко ; Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя, Сівер. ін-т регіон. дослідж., Черніг. іст. музей ім. В. В. Тарновського, Нац. іст.-архіт. заповідник "Чернігів-стародавній". – Київ : Темпора, 2012. – 431 с.
  10. Полієнко Г. Благодійництво Православної церкви у Чернігівській єпархії (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Г. Полієнко // Сіверянський літопис. – 2006. – № 6. – С. 49 – 54.
  11. Радянська влада та православна церква на Чернігівщині у 1919-1930 рр. : зб. док. і матеріалів / Держ. арх. Черніг. обл.; [відп. ред. Р. Б. Воробей]. – Чернігів : Лозовий В. М., 2010. – 407 с.
  12. Сергий, епископ. Начало христианства в Черниговской области / Сергий // Черниг. епарх. известия. Прибавление. – 1892. – № 2. – С. 56 – 58. – (ч. неоф.).
  13. Ситий І. М. Матеріали до історії української церкви, або Як наші предки церкви будували / І. Ситий // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2000. – Вип. 13. – С. 197 – 215.
  14. Тарасенко О. Архієпископ Філарет (Гумілевський) і дослідження церковних пам'яток Подесення / О. Тарасенко // Сіверянський літопис. – 2009. – № 5. – С. 58 – 62.
  15. Тарасенко О. Святкування ювілеїв і визначних подій у Чернігівській єпархії (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. Тарасенко // Сіверянський літопис. – 2013. – № 4-6. – С. 34 – 40.
  16. 1000 років Чернігівській епархії: тези доп. церк.-іст. конф. / АН України, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [редкол. : В. П. Коваленко та ін.]. – Чернігів : Сіверянська думка, 1992. – 117 с.
  17. Церковно-визвольний рух на Чернігівщині в 1920-х роках / [упоряд. В. І. Моренець]. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. – 391 с.
  18. Чепурний В. Терниста дорога до рідного храму (з історії відродження незалежної Української православної церкви на Чернігівщині) / В. Чепурний // Сіверянський літопис. – 1995. – № 5. – С. 69 – 74.
  19. Чернігівська єпархія // Чернігівщина : енцикл. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1990. – С. 875 – 876.
  20. Шумило С. Київська місія апостолів словя'н : перше хрещення Руси-України та вплив на подальшу долю Східної Європи / С. Шумило // Сіверянський літопис. – 2005. – № 1. – С. 10 – 30.
  21. Ярыгин А. Былое Черниговской земли [Ксерокопия] / А. Ярыгин. – Чернигов : [б. и.], 2007. – 144 с.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018