Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документiв iноземними мовами
<<< Повернутись
Переглядів: 1018

16.05.2018

  IMG_5061 Літо вже не за горами. Для більшості це час відпочинку, хоча дехто використовує цю пору для навчання та вдосконалення своїх знань, умінь і навичок. Це вдалий час для вивчення нового та повторення вже вивченого матеріалу.
  Центр "Вікно в Америку" та відділ документів іноземними мовами запрошують усіх охочих ознайомитися з книжковою виставкою "Англійська мова влітку". 

  Книги представлені на виставці:
  1. Англійська мова для повсякденного спілкування [Текст] = English for everyday communication / за ред. Шпака В. К. - 4-те вид., стер. - Київ : Вища освіта, 2004. - 301 с.
  2. Глад І. Англійська на літо для Вашої дитини [Текст] = Summer Book / [І. Глад]. - Чернігів : Почечун Л. Ю., 2016. - 171 с. : іл.
  3. Миловидов В. А. Ускоренный курс современного английского языка для начинающих [Текст] / В. А. Миловидов. - 4-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2005. - 442 с. : ил.
  4. Пыльцын А. А. Английский в семейном кругу [Текст] / А. А. Пыльцын. - Харьков : Прапор, 1994. - 202 с.
  5. Ріббінг А. Англійський словник у малюнках [Текст] : [для дітей дошк. віку] / Анна Ріббінг, Міа Нільссон ; [пер. зі швед. І. А. Пушкар]. - Харків : Ранок, 2017. - [57] с. : іл.
  6. Трибуханчик А. М. Довідник з корекції помилок (правила і вправи) [Текст] : навч. посіб. для студ. та учнів, що вивч. англ. мову / А. М. Трибуханчик, В. В. Минка ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 229 с.
  7. Уайтуик Д. Английский за 15 минут [Текст] : учим всего по 15 минут в день / Д. Уайтуик. - Москва : Астрель ; Тверь : АСТ, 2005. - 159 с. : ил.
  8. Черенкова Н. И. Самоучитель грамматики английского языка. Прагматическая грамматика [Текст] = Pragmatic English Grammar : учеб. пособие для специальностей "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / Н. И. Черенкова. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 447 с.
  9. Crotty J. M. How to talk American [Текст] : a guide to our native tongues / J. M. Crotty. - Boston ; New York : Houghton Mifflin Company, 1997. - 419 p. : il.
  10. Master P. English Grammar and Technical Writing [Текст] / P. Master ; U.S. Department of State. - Washington D.C. : Office of English Language Programs, 2004. - 348 p.
  11. Rinvolucri M. More Grammar Games [Текст] : cognitive, affective and movement activities for EFL students / M. Rinvolucri, P. Davis. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. - 176 p

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018