Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів із гуманітарних наук
<<< Повернутись
Переглядів: 1568

21.08.2018

  21 серпня до Дня Незалежності України в приміщенні Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка відбулася презентація виставки архівних документів "Україна та Німеччина в 1918–1923 рр.: до століття встановлення дипломатичних взаємин". Під час заходу говорили про становлення України як незалежної держави на початку ХХ cт., налагодження перших дипломатичних відносин та роль Німеччини в цих процесах.
  З вітальним словом до гостей звернулася директор закладу та ведуча Інна Аліференко, зазначивши, що саме бібліотеки є інформаційними центрами та навігаторами, які допомагають доторкнутися до минулого через пізнання визначних подій в історії нашої держави.
  "Ця виставка є дуже важливою подією, оскільки розповідає про вихід Української держави на міжнародну арену", – наголосила у своєму виступі начальник відділу культурного розвитку, мистецтв, навчальних закладів та економічних питань Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Ліна Артюхова.
  Також присутніх привітали художнім виступом учасники громадської організації "Німецький культурний центр "Взаємодія".
  "Німеччина була першою державою у світі, що визнала незалежність України 100 років тому. А вже невдовзі на її території функціонували 8 консульств інших країн, що є досить показово для молодої держави початку ХХ ст.", – наголосив один з укладачів виставки, директор Центру перепідготовки та підвищенні кваліфікації кадрів, кандидат історичних наук Володимир Бойко. Він детально зупинився на кожному із шести стендів виставки, у документальних матеріалах яких висвітлюються передумови становлення України як суб'єкта міжнародних відносин, укладання міжнародних договорів, зустрічі керівників держав та дипломатів, робота українських дипломатичних представництв у Німеччині в 1918–1924 рр. "Встановлюючи дипломатичні взаємини, Україна та Німеччина знаходили взаємні інтереси політичного та економічного характеру, що супроводжувалися низкою пропозицій. Частина з них знайшли своє втілення вже сьогодні, що свідчить про певний момент сталості у цих відносинах", – підкреслив Володимир Бойко.
  До учасників презентації звернулися також перший проректор Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, доктор історичних наук, професор Володимир Дятлов та радник голови обласної ради, доктор історичних наук Дмитро Никоненко. На їхню думку, Німеччина відігравала та продовжує відгравати особливу роль у становленні України як держави.
  Директор Державного архіву Чернігівської області Раїса Воробей презентувала архівні матеріали та наукові праці з історії україно-німецьких відносин та становлення української дипломатії.
  Завідувач відділу документів з гуманітарних наук Валентина Куценко представила книжково-ілюстративну виставку "Дипломатична історія України: 1917–1924 рр.", в якій широко висвітлені документальні та науково-популярні матеріали з фонду Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка в трьох розділах: "Історія України та історія дипломатії української держави в період з 1917 по 1924 рр.", "Україна та Німеччина: до 100-річчя встановлення міжнародних відносин" та "Історія Української дипломатії в особах".
  Участь у презентації взяли представники органів влади, працівники бібліотек, закладів культури та освіти, громадські діячі, журналісти, краєзнавці, науковці.

  Список літератури:
  1. Борисова О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність [Текст] : курс лекцій / О. В. Борисова ; Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 341 с.
  2. Микола Прокопович Василенко [Текст] / В. В. Вороненко [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 266 с.
  3. Вєдєнєєв Д. В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави, 1917–1923 роки [Текст] / Д. В. Вєдєнєєв, Д. Будков. – Київ : К. І. С., 2006. – 296 с. : іл.
  4. Видатні постаті в історії України XX ст. [Текст] : короткі біогр. нариси / В. І. Гусєв [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2011. – 390 с.
  5. Винниченко В. Відродження нації [Текст] ; Заповіт борця за визволення / В. Винниченко. – Киев : Книга Роду, 2008. – 797 с.
  6. Галаган М. М. З моїх споминів : [1880-ті – 1920 р.] [Текст] / М. Галаган ; [ред. Ю. Олійник ; авт. передм. : Т. Осташко, В. Соловйова]. – Київ : Темпора, 2005. – 655 с. : іл.
  7. Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії [Текст] : всеукр. наук. конф., 19–20 трав. 2008 р. / Укр. ін-т нац. памʼяті, НАН України, Ін-т історії України ; [відп. ред. В. Ф. Верстюк]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – 319 с.
  8. Головацький І. Володимир Темницький і його рід [Текст] / І. Головацький. – Львів : Свічадо, 2002. – 270 с. : іл.
  9. Грушевський М. С. Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; [редкол. П. Сохань (голов. ред.) та ін.] ; НАН України [та ін.]. – Львів : Світ, 2002 – Т. 4., Кн. 1 : Серія "Суспільно-політичні твори (доба Укр. Центр Ради, берез. 1917–квіт. 1918)". – 407 с.
  10. Гуммерус Г. Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Києві [Текст] / Г. Гуммерус ; [пер. з фін., авт. передм., комент.: Й. Ремі, В. Пилипенко] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Посольство Фін. Респ. в Україні. – Київ : Київський університет, 2004. – 188 с. : іл.
  11. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття [Текст] : нариси політ. історії / Т. Гунчак ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 1993. – 286 с.
  12. Держалюк М. С. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917–1922 роках [Текст] / М. С. Держалюк ; [ред. В. Т. Береговий]. – Київ : Оріяни, 1998. – 239 с.
  13. Дорошенко Д. І. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 рр.) [Текст] / Д. Дорошенко. – Київ : Темпора, 2007. – 630 с. : фот.
  14. Енциклопедія історії України [Текст] : [у 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2003 – 2013.
  Т. 10 : Т–Я / [авт. кол.: Н. С. Абашина та ін.]. – 2013. – 770 с. : іл.
  15. Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917–1924 рр.) [Текст] : док. і матеріали / Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства ; [упоряд. Л. В. Андрієвська ; редкол. К. І. Грищенко (голова) та ін.]. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2010. – 590 с.
  16. Нариси з історії дипломатії України [Текст] / [О. І. Галенко, Є. Є. Камінський, М. В. Кірсенко та ін.] ; за ред. В. А. Смолія ; НАН України, Ін-т історії. – Київ : Альтернативи, 2001. – 733 с.
  17. Овсій І. О. Зовнішня політика України. Від давніх часів до 1944 року [Текст] : навч. посіб. / І. О. Овсій ; [голов. ред. С. В. Головко]. – Київ : Либідь, 1999. – 236 с.
  18. Олександр Шульгин в українському державотворенні та міжнародній політиці [Текст] = Oleksandr Shulhyn in the Ukrainian State Buildinq and International Politics : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд. В. Піскун]. – Київ : [б. в.], 2016. – 431 с. : фот.
  19. Скоропадські. Родинний альбом [Образотворчий матеріал]. Кн. 2 / упоряд. : Т. Осташко, Ю. Терещенко. – Київ : Темпора, 2014. – 495 с. : фот.
  20. Слабченко Є. А. Дипломатична історія України [Текст] / Є. А. Слабченко ; упоряд. Ірина Матяш. – Київ : Кліо, 2016. – 493 с. : фот.
  21. Служити народу – найвища честь! [Текст] / [упоряд. : Н. О. Аверʼянова, П. Д. Шаповал]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 231 с. : фот.
  22. Солдатенко В. Ф. Проект "Україна", 1917–1920 рр. Постаті [Текст] / В. Ф. Солдатенко. – Харків : Фоліо, 2011. – 510 с. : іл.
  23. 100 фотографій Української революції 1917–1921 років [Образотворчий матеріал] / авт. та упоряд. Олександр Кучерук. – Львів : Світ, 2017. – [190] с. : фот.
  24. Україна: антологія памʼяток державотворення Х – XX ст. [Текст] : дорога до себе : у 10 т. / [редкол.: Дзюба І. М. та ін.]. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2008 – 2009. – Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна". – Т. 7 : Відродження української державності / [упоряд., передм. та прим. Д. Павличка]. – 2008. – 703 с.
  25. Україна дипломатична [Текст] : наук. щоріч. Вип. 8 / упоряд. Л. Губерський. – Київ : [б. в.], 2007. – 821 с. : фот.
  26. Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки [Текст] / [В. Дорнік ; пер. В. Камʼянець] ; Ін-т історії НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 510 с.
  27. Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922) [Текст] : док. і матеріали / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. : В. Даниленко, Н. Кривець. – Київ : Смолоскип, 2012. – 590 с. : іл.
  28. Шрагівські читання [Текст] : [зб. ст. і матеріалів]. Вип. 3 / Ін-т історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. літ.-мемор. музей-заповідник М. М. Коцюбинського, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [редкол.: Коваленко О. Б. (відп. ред.) та ін.]. – Чернігів : Просвіта, 2014. – 263 с. : фот.
  29. Вєдєнєєв Д. Повчальний досвід першопрохідників: основні риси моделі дипломатичної служби Української державності 1917–1923 рр. [Текст] / Д. Вєдєнєєв // Зовнішні справи. – 2017. – № 12. – С. 10–13.
  30. Гай-Нижник П. Невідомі телеграми послів В. Липинського та Ф. Штейнгеля до екс-міністра закордонних справ Української держави Д. Дорошенка під час його перебування в Швейцарії [Текст] : (листопад 1918 р.) / П. Гай-Нижник // Київська старовина. – 2004. – № 2. – С. 119–131.
  31. Дубов В. Україна у вогні революції: рік 1918-й [Текст] / В. Дубов // Наука і суспільство. – 2018. – № 1–2. – С. 25–29.
  32. Кучерук О. Щоденник члена української дипломатичної місії до США Ілька Борщака за 1919–1920 рр. як джерело до історії дипломатії доби Української революції 1917–1921 років. Частина I [Текст] / О. Кучерук // Зовнішні справи. – 2017. – № 11. – С. 57–62.
  33. Матяш І. Вироблення компетенції і правових засад української консульської служби: грудень 1917 р. – квітень 1918 р. [Текст] / І. Матяш // Зовнішні справи. – 2017. – № 2. – С. 41–45.
  34. Матяш І. Роль дипломатичних установ у започаткуванні українсько-болгарських міждержавних відносин (1918–1921 рр.) [Текст] / І. Матяш // Український історичний журнал. – 2018. – № 2. – С. 53–74.
  35. Пиріг Р. Дмитро Дорошенко – Міністр закордонних справ Української Держави [Текст] : (травень – серпень 1918 р.) / Р. Пиріг // Зовнішні справи. – 2017. – № 3. – С. 40–43 : фот.
  36. Піскун В. Олександр Шульгин – міністр закордонних справ УНР [Текст] / В. Піскун // Зовнішні справи. – 2017. – № 2. – С. 37–40 : портр.

  З виставкою архівних документів "Україна та Німеччина в 1918–1923 рр.: до століття встановлення дипломатичних взаємин" та книжково-ілюстративною виставкою "Дипломатична історія України: 1917–1924 рр." можна ознайомитися у великому читальному залі бібліотеки протягом двох тижнів.

001_IMG_6873 002_IMG_6859 003_IMG_6867
 005_IMG_6874  004_IMG_6871  IMG_6884
 006_IMG_6892  007_IMG_6894  008_IMG_6901
 009_IMG_6906  010_IMG_6907  011_IMG_6911
012_IMG_6856  013_IMG_6855  014_IMG_6917

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018