Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів із гуманітарних наук
<<< Повернутись
Переглядів: 380

28.11.2018

result_IMG_2199-e   Щорічно 1 грудня  відповідно до рішень Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Генеральної Асамблеї ООН, прийнятих у 1988 році, відзначається Всесвітній день боротьби з синдромом набутого імунодефіциту (World AIDS Day). Цей день є одним з найважливіших міжнародних днів, пов'язаних зі здоров'я, вагомою можливістю для підвищення рівня обізнаності населення, розв'язання питань розширення доступу до лікувально-профілактичних послуг.
  Проблема поширення ВІЛ-інфекції впродовж 30 років усе ще залишається актуальною для світової спільноти. Сьогодні масштаби поширення вірусу імунодефіциту людини набули глобального характеру і постають реальною загрозою соціально-економічному розвитку більшості країн світу.
  Символом боротьби зі СНІДом є червона стрічка, яка була задумана весною 1991 року. Її ідея належить художнику Франку Муру. Проект "Червона стрічка" (перевернута "V") – символ співчуття, підтримки і надії на майбутнє без СНІДу.
  1 грудня проводяться заходи в понад 190 країнах світу. У цей день люди висловлюють підтримку хворим на ВІЛ-інфекцію та СНІД, привертають увагу громадськості та ЗМІ до розв'язання проблеми епідемії, боротьби з проявами дискримінації хворих, толерантного ставлення до них. Україна щороку разом зі світовою спільнотою долучається до цих заходів. Адже за даними експертів ВООЗ, наша країна є лідером в Європі за темпами поширення ВІЛ/СНІДу.
  Метою проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом є інформування населення про проблему ВІЛ/СНІДу, запобігання інфікуванню через обрання альтернативних шляхів поведінки (культура сексуальних відносин, дотримання здорового способу життя тощо), виховання толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей у суспільстві.
  28 листопада до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом відділ документів із гуманітарних наук Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка підготував виставку "ВІЛ/СНІД: знання і розуміння".
  Пропонуємо переглянути книжкову виставку в читальному залі ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка.
  

Список літератури:
  1. Алгоритм ведення випадків при порушенні прав ЛЖВ на доступ до медичних послуг [Текст] : метод. посіб. для правозахисників та активістів громад. орг. / [авт. кол.: В. Стадник, Т. Пінська, О. Газізова] ; Всеукр. мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. – Київ : [б. в.], 2013. – 140 с.
  2. Аналіз економічної ефективності проектів з профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні [Текст] / [О. Яременко, О. Балакірєва, О. Артюх та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж., Лондон. шк. гігієни і троп. медицини. – Київ : [б. в.], 2003. – 99 с.
  3. Аналітичний звіт за результатами зв'язаного дослідження "Моніторинг поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед клієнтів жінок, які надають сексуальні послуги за плату, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління" [Текст] / [А. Грушецький ; Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні]. – Київ : [б. в.], 2010. – 49 с. : табл.
  4. Бомбушкар И. С. В помощь ВИЧ-инфицированному. Я хочу, чтобы Ты жил! [Текст]. Т. 1 / Игорь Бомбушкар. – Киев : Издательство Бомбушкара, 2014. – 687 с. : фот. цв.
  5. ВІЛ/СНІД: відчуй себе захищеним [Текст] : спецвипуск. – Житомир : [] (Житомирська обласна друкарня), 2004. – 191 с. : іл.
  6. ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд [Текст] / [Д. Богдан, І. Грига, І. Зубець та ін.] ; за ред. Т. Семигіної ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 139 с.
  7. Гармонізований звіт України про досягнутий прогрес у здійсненні національних заходів у відповідь на епідемію СНІД [Текст] : звіт. період: січ. 2010 р. – груд. 2011 р. / [Держ. служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та ін. соціально небезпеч. захворювань та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 240 с. : табл.
  8. Ефективні форми роботи з попередження епідемії ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді в Україні [Текст] / Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002. – 149 с. : табл.
  9. Женщины и СПИД. Повестка дня для действий [Текст] : [пер. с англ.] / Всемирная организация здравоохранения. – [Б. м. : б. и.], 1994. – 26 с. : ил.
  10. Збірка матеріалів для соціальних і медичних фахівців з питань організації соціального супроводу клієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ [Текст] / Соціальні ініціативи з охорони пр. та здоров'я, Всеукр. мережа ЛЖВ. – Київ : [б. в.], [2010]. – 112 с. : іл., табл.
  11. Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід [Текст] : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., 5–7листоп. 2013 року, Дніпропетровськ / Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірн. ун-т" ; [редкол.: А. І. Горова та ін.]. – Дніпропетровськ : Літограф, 2013. – 387 с.
  12. Інфекційні хвороби [Текст] : підруч. для вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [авт. кол.: О. А. Голубовська та ін.] ; за ред. О. А. Голубовської. – Київ : Медицина, 2012. – 727 с. : іл.
  13. Молоді люди, які вживають ін'єкційні наркотики: поінформованість, усвідомлення ризику віл-інфікування, поведінка [Текст] : аналіт. звіт / [О. М. Балакірєва, М. Ю. Варбан, О. Р. Артюх та ін.] ; Представництво ЮНІСЕФ в Україні, Держ. центр соц. служб для моло ді, Укр. ін-т соц. дослідж. – Київ : [б. в.], 2001. – 64 с. : іл.
  14. Моніторинг та оцінка ефективності проекту "Профілактика ВІЛ-інфекції серед підлітків та молоді південного регіону України" [Текст] / [О. О. Яременко, О. М. Балакірєва, І. М. Пінчук та ін.] ; Держ. ін-т пробл. сім'ї та молоді, Держ. центр соц. служб для мол оді. – Київ : [б. в.], 2002. – 77 с.
  15. Моніторинг та оцінка ефективності проекту "Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молодих людей, які вживають наркотоки ін'єкційним шляхом" [Текст] / [О. О. Яременко, О. М. Балакірєва, І. М. Пінчук та ін.] ; Держ. ін-т пробл. сім'ї та молоді. Держ. центр соц. служб для молоді. – Київ : [б. в.], 2002. – 70 с.
  16. Наркомания? Еще не поздно. . [Текст] / авт.-сост. В. В. Билик. – Москва ; Санкт-Петербург : Герда, 2006. – 92 с. : ил.
  17. Організація відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДУ на регіональному рівні [Текст] : посібник / [Ігор Агібалов та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 115 с. : рис., табл.
  18. Оцінка виконання загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки в Україні [Текст] : звед. звіт / [Держ. служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та ін. соціально небезпеч. захворювань]. – [Б. м. : б. в.], 2013. – 80 с.
  19. Оцінка можливостей розвитку програм профілактики ВІЛ в середовищі споживачів ін'єкційних наркотиків [Текст] / [О. М. Балакірєва, М. Ю. Варбан, О. О. Яременко та ін.] ; Центр "Соц. Моніторинг". – Київ : [б. в.], 2003. – 229 с.
  20. Оцінювання сучасного стану ранньої діагностики ВІЛ-інфекції в дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями [Текст] / [Н. В. Котова та ін.]. - Київ : Фоліант, 2013. – 58 с. : табл.
  21. Панорама охорони здоров'я населення України [Текст] / [А. В. Підаєв, О. Ф. Возіанов, В. Ф. Москаленко та ін.] ; за заг. ред. А. В. Підаєва. – Київ : Здоров'я, 2003. – 394 с. : табл.
  22. Педагогічним працівникам про ВІЛ / СНІД [Текст] / Акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і Профілактика ВІЛ-інфекції серед підлітків груп ризику: досвід впровадження цільових моделей в Україні [Текст] / Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, [Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні] ; [авт. О. Балакірєва та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 86 с. зустріч. паг. – Книга-"перевертень". – Текст на укр., англ.соц. роботи ; [упоряд. Л. І. Гриценок та ін.]. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 203 с.
  23. Пурік О. ВІЛ/СНІД: знання і розуміння [Текст] / О. Пурік, Гейдар Л. ; Укр. освіт. центр реформ. – Київ : АДЕФ-Україна, 2005. – 25 с.
  24. Рівність у можливостях та рівність у правах у сфері попередження ВІЛ-інфекції та СНІДУ [Текст] / [Александріна Т. А., Єщенко О. Г., Зеленська М. В., Ламах Е. Б.] ; [Держ. служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та ін. соц. небезпеч. захворювань]. – Київ : [б. в.], 2013. – 39 с. : іл., табл.
  25. Рябуха В. Вибір: профілактика наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності серед підлітків [Текст] / Валерій Рябуха. – Чернігів : Деснянська правда, 2011. – 109 с.
  26. Рябуха В. В. Вибір-5 [Текст] : посіб. для тренерів з профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності серед дітей / Валерій Рябуха. – Чернігів : Лозовий В. М., 2014. – 174 с. : іл.
  27. Рябуха В. Вибір-10 [Текст] : посіб. для тренерів з профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності серед дітей / В. Рябуха, Л. Завацька, Д. Шевченко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 191 с. : табл.
  28. Ситуація стосовно вживання ін'єкційних наркотиків у м. Харкові 2001 р. Дослідження ВООЗ ін'єкційного вживання наркотиків. Друга фаза [Текст] / [О. М. Балакірєва, Ю. Л. Бєлоусов, М. Ю. Варбан та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж., Укр. центр політ. менеджменту. – Київ : [б. в.], 2003. – 104 с.
  29. Соціально-демографічні та медичні детермінанти ризику передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні [Текст] : інституц. дослідж. : анот. звіт / Центр соц. експертиз Ін-ту соціології НАН України. – Київ : К. І. С., 2013. – 68 с. : іл., табл.
  30. Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози [Текст] / [О. Балакірєва, Ю. Галустян, О. Яременко та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. – Київ : [б. в.], 2003. – 146 с.
  31. Сучасна ситуація у сфері лікування, догляду та підтримки дітей з ВІЛ-інфекцією [Текст] / [Укр. ін-т соц. дослідж. ; підгот.: О. М. Балакірєва та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 11 с. : табл.
  32. Трагедія, якої можна уникнути: подолання в Україні кризи здоров'я людини [Текст] : що можуть зробити громадські активісти? / Світ. банк ; [уклад., ред. А. Марусов]. – [Б. м. : б. в.], 2011. – 20 с. : табл.
  33. Участь Церков та релігійних організацій України у боротьбі з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу та роботі з людьми, що живуть з ВІЛ/СНІДом [Текст] / Всеукр. міжцерков. благод. фонд "Віра, Надія, Любов". – Київ : [б. в.], 2008. – 154 с. : табл.
  34. Кабачій Р. "Смерть, а не працездатність". Книжка Ерве Гібера про боротьбу зі СНІДом [Текст] / Роман Кабачій // Українське слово. – 2018. – 21 верес. – 5 жовт. (№ 37/38). – С. 13 : портр., іл.
  35. Лобода І. СНІД: знати, щоб жити [Текст] : матеріали для години спілкування / Ірина Лобода // Сучасна школа України (Шкільний світ). – 2011. – № 9. – С. 39–46.
  36. Ременюк Л. О. Як жити у світі, в якому є ВІЛ/СНІД? [Текст] : (година спілкування з використанням ІКТ, 10–11 клас) / Л. О. Ременюк // Виховна робота в школі. – 2016. – № 11. – С. 35–48.
  37. Родікова І. Ю. СНІД і людські долі [Текст] / І. Ю. Родікова // Позакласний час. – 2017. – № 11(листопад). – С. 17–18 : іл.
  38. Тимченко О. Заради майбутнього [Текст] : програма занять із формування позитивної мотивації до здорового способу життя / О. Тимченко // Психолог (Шкільний світ). – 2017. – № 5/6. – С. 24–38.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018