Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук
<<< Повернутись
Переглядів: 693

04.10.2018

 DSC01406 Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук продовжує цикл книжкових виставок "Відомі імена в науці і техніці" та пропонує виставку, яка висвітлює життя, діяльність і наукові досягнення видатних учених, винахідників Валентина Петровича Глушка та Віктора Михайловича Глушкова.
  Глушко Валентин Петрович – видатний винахідник ракетно-космічної техніки, академік АН СРСР. Народився в Одесі. Космонавтикою почав цікавитися ще з 13-річного віку, а з 15-ти років уже листувався з Костянтином Ціолковським. У 16 років Валентин Глушко публікує свої наукові та науково-популярні статті з космонавтики. Після закінчення Ленінградського університету працює у знаменитій Газодинамічній лабораторії (першій радянський науково-дослідній і дослідно-конструкторській лабораторії з питань розробки ракетних двигунів та ракет). У 1941 році Глушко працює в особливому конструкторському бюро головним, а з 1974 року – генеральним конструктором. Його основні теоретичні та експериментальні дослідження стосуються створення та розвитку рідинних ракетних двигунів і космічних апаратів.
  Валентин Глушко створив перший у світі електротермічний ракетний двигун, перші в СРСР рідинні ракетні двигуни, рідинні ракети. Під його керівництвом створили серію двигунів, які встановлювали на ракетах-носіях "Восток", "Космос", "Протон". Разом з Сергієм Корольовим розробив балістичні міжконтинентальні ракети.
  Наукові і технічні ідеї Валентина Глушка назавжди увійшли в історію освоєння космічного простору.
  Валентина Петровича Глушка двічі було відзначено Зірками Героя Соціалістичної Праці та Державними преміями.
  Здавалося б, що й життєпис видатного конструктора повинен бути щасливим, але все не так: 1938 року Валентин Глушко був репресований і майже десять років провів у таборах ГУЛАГу, працюючи за фахом у так званих "шарашках" – конструкторських бюро спецвідділів НКВС.
  З 1974 року – генеральний конструктор потужних рідинних двигунів. У 1987 році був ініціатором створення у Полтаві Музею авіації та космонавтики.
  У 1994 році на честь ученого було названо кратер на видимому боці Місяця. Крім того, прізвище видатного ученого увічнено у назві астероїда 6357 Глушко.

  Список літератури:
  1. Глушко В. П. Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР / В. П. Глушко. – Изд. 2-е, доп. – Москва: Машиностроение, 1981. – 208 с.
  2. Кириллин В. А. Страницы истории науки и техники: [В. П. Глушко] / В. А. Кириллин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: Наука, 1989. – С. 480.
  3. Кравченко Юлия. Укротитель огня, Валентин Глушко вывел человечество за пределы Земли! /Юлия Кравченко // Загадки истории. – 2017. – № 29. – С. 30.
  4. Наука України у світовому інформаційному просторі: Вип. 4: [В. П. Глушко] / НАН УКраїни. – Київ: Академперіодика, 2008. – С. 70–71.
  5. Пукач Ольга. Параболи зіркових устрімлінь. Перші у світі. Практика космосу: [Валентин Глушко] / Ольга Пугач // Культура і життя. – 2018. – № 17. – С. 3.
  6. Романов А. П. Конструкторы : [Валентин Петрович Глушко] /А. П. Романов, В. С. Губарев. – Москва : Политиздат, 1989. – С. 267–366.
  7. Романов А. П. Ракетам покоряется пространство : [В. П. Глушко] / А. П. Романов. – Москва: Политиздат, 1976. – 111 с.
  8. Шаромова Віра. Українські фізики та астрономи: посібник-довідник : [Глушко Валентин Петрович]/ Віра Шаромова. – Вид. 2-ге, доп. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2009. – С. 46.
  9. Ювілеї українських фізиків та астрономів : [Валентин Петрович Глушко] // Фізика. – 2018. – № 1. – С. 54.

  Глушков Віктор Михайлович – відомий учений у галузі математики, кібернетики та обчислювальної техніки, інформатики, академік АН УРСР (1961), віце-президент АН УРСР з 1962 року.
  Народився в місті Ростов-на-Дону (Росія). Закінчив Ростовський університет (1948). У 1957 – директор обчислювального центру АН УРСР, з 1962 року – директор Інституту кібернетики АН УРСР. Його наукові праці стосуються найрізноманітніших галузей кібернетики, теоретичної (теорії інформації, теорії автоматів, теорія систем), економічної (застосування математичних методів в економіці), технічної (розробки систем управління технологічними процесами, складними технічними комплексами). Видатних практичних результатів він досяг у теорії ЕОМ, біологічній кібернетиці.
  В. М. Глушков – автор загальної теорії автоматів і дискретних перетворювачів, написав 800 наукових праць, з яких понад 500 написано ним власноруч, решта – у творчій співпраці з численними учнями та колегами по науковій роботі. Спільно з учнями розробив математичну теорію проектування обчислювальних систем, першу автоматичну систему керування "Львів", ідеї інтерпретації мов високого рівня та рекурсивних, макроконвеєрних ЕОМ.
  Під керівництвом В. М. Глушкова були створені перша в країні ЕОМ "Дніпро", серія ЕОМ "Лір" (машина інтегральних розрахунків) та багато інших. Створив наукову школу.
  Академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці, лауреат багатьох державних премій, заслужений діяч науки України, нагороджений багатьма орденами й медалями.
  Валентин Глушков був іноземним членом Німецької академії природознавців "Леопольдина", іноземним членом Польської та Болгарської АН.
  Президією НАН України засновано премію імені В. М. Глушкова. Його ім'я присвоєно Інституту кібернетики НАН України.

  Список літератури:
  1. Глушков В. М. Кибернетика, вычислительная техника, информатика [Текст] : избр. тр. : в 3 т. / В. М. Глушков ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1990.
  Т. 1 : Математические вопросы кибернетики. – 261 с. : ил.
  2. Глушков В. М. Кибернетика, вычислительная техника, информатика [Текст] : избр. тр. : в 3 т. / В. М. Глушков ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1990.
  Т. 2 : ЭВМ – техническая база кибернетики. – 264 с. : ил.
  3. Глушков В. М. Кибернетика, вычислительная техника, информатика [Текст] : избр. тр. : в 3 т. / В. М. Глушков ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1990.
  Т. 3 : Кибернетика и ее применение в народном хозяйстве. – 222 с. : ил.
  4 . Глушков В. М. Логическое проектирование дискретных устройств / В. М. Глушков, Ю. В. Капитонова, А. Т. Мищенко; АН УССР. – Киев: Наукова думка, 1987. – 263 с.
  5. Глушков В. М. Основы безбумажной информатики / В. М. Глушков. – Изд. 2-е, испр. – Москва: Наука, 1987. – 552 с.
  6. Глушков Виктор. Электроны, волны, живые клетки / Виктор Глушков // Время искать / сост. Василий Захарченко. – Москва: Молодая гвардия, 1985. – С. 306–313.
  7. Ковальчук В. В. Фізика в Україні в ХІХ – ХХ столітті : історія, здобутки, особистості: навч. посібник : [Віктор Михайлович Глушков] / В. В. Ковальчук. – Київ, 2009. – С. 217–221.
  8. Наука України у світовому інформаційному просторі: Вип. 4 : [Віктор Глушков] / НАН України. – Київ: Академперіодика, 2008. – С. 99–100.
  9. Национальная академия наук Украины 1918–2008 : к 90-летию со дня основания : [В. М. Глушков] / гл. ред. Б. Е. Патон; НАН Украины – Киев, 2008. – С. 125, 227, 242, 249–254.
  10. Павленко М. Г. Академік Глушков : погляд у майбутнє / М. Г. Павленко. – Киев : Молодь, 1988. – 120 с.
  11. Патон Б. Е. Наука. Техника. Прогресс : [В. М. Глушков] / Б. Е. Патон. – Москва: Наука, 1987. – С. 352–358.
  12. Шаромова Віра. Українські фізики та астрономи : посібник-довідник : [В. М. Глушков] / Віра Шаромова. – Вид. 2-ге, доп. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2009. – С. 46.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018