Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук
<<< Повернутись
Переглядів: 1128

18.05.2018

  IMG_9604 Все життя на Землі – це частина величезної взаємозалежної системи природи. Біологічне різноманіття – це окремий випадок загального феномену різноманіття природи.
  20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня Міжнародним днем біологічного різноманіття (Резолюція 55/201).
  До відзначення цього дня у рамках Центру екологічної інформації відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук підготував книжково-ілюстративну виставку.
  Поняття "біорізноманіття" набуло міжнародного політичного значення після підписання багатьма державами Конвенції про біологічне різноманіття на Конференції ООН з довкілля в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) у 1992 році.
  Під поняттям "біорізноманіття" розуміють сукупність усіх видів живих організмів (від бактерій до ссавців), невідʼємною частиною яких є людина. Основною метою Конвенції є збереження біологічного різноманіття на генетичному, видовому, екосистемному рівнях.
  Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію 29 листопада 1994 року, а також ухвалила ряд законів щодо ратифікації, приєднання та виконання інших міжнародних договорів, що регулюють питання збереження та використання біологічного й ландшафтного різноманіття.
  Усі види є частиною буття і тому мають таке ж право на життя, як і людина. Крім того, що люди не повинні знищувати види, вони ще й зобов'язані вживати заходів з метою запобігання їх вимиранню.
  Види як складові природних спільнот взаємодіють складним чином. Втрата одного виду може мати негативні наслідки для інших. Тому сучасне людство має користуватися природними ресурсами в режимі збереження.
  Щорічне відзначення Міжнародного дня біологічного різноманіття – чудова нагода ще раз згадати про необхідність збереження біорізноманіття та усвідомити відповідальність за збереження цієї дорогоцінної спадщини для нинішніх та прийдешніх поколінь.

  Список рекомендованої літератури:
  1. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Збереження і відтворення різноманіття [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ. ; редкол.: В. Тимочко (голов. ред.)]. – Ніжин ; Київ : Аспект-Поліграф, 2011. – 27 с. – (Стан навколишнього середовища ; № 12, груд. 2011).
  2. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття [Текст] / Всеукр. екол. ліга ; [редкол.: Т. В. Тимочко та ін.]. – Київ : Аспект-Поліграф (Ніжин), 2009. – 27 с. – (Стан навколишнього середовища ; № 3, берез. 2009).
  3. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття [Текст] / Всеукр. екол. ліга ; [упоряд.: Т. В. Тимочко, О. Р. Швець]. – Київ : Аспект-Поліграф (Ніжин), 2008. – 27 с. – (Стан навколишнього середовища ; № 18, серп. 2008).
  4. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Конвенція про охорону біологічного різноманіття [Текст] / Всеукр. екол. ліга ; [упоряд. Т. В. Тимочко та ін.]. – Київ : Аспект-Поліграф (Ніжин), 2007. – 24 с.
  5. Біологічне та ландшафтне різноманіття лісових територій ПЗФ Лівобережного Полісся в межах Чернігівської області [Текст] / [авт. кол.: Т. Л. Андрієнко та ін. ; під заг. ред. Т. Л. Андрієнко] ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Мезин. нац. природ. парк. – Чернігів : Золоті ворота, 2013. – 214 с.
  6. Воєнні дії на сході України – цивілізаційні виклики людству [Текст] : посібник / О. Мелень-Забрамна [та ін.]. – Львів : ЕПЛ, 2015. – 132 с.
  7. Губарець В. В. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект [Текст] / Василь Губарець, Іван Падалка. – Київ : Техніка, 2009. – 317 с.
  8. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2016 рік [Текст] / Черніг. облдержадмін., Департамент екології та природн. ресурсів ; [відп. за підгот. розд. доп. Т. Г. Небрат та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2017. – 269 с.
  9. Екологічне право [Текст] : навч. посіб. / С. С. Бичкова [та ін.] ; за ред. Устименко Т. П. – Київ : Алерта, 2016. – 289 с.
  10. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. 7–8 лип. 2016 р. / Нац. природ. парк "Святі гори", Департамент екології та природн. ресурсів Дон. облдержадмін., Всеукр. екол. ліга. – Святогірськ : Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – 378 с.
  11. Кобеньок Г. В. Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами [Текст] : посіб. для вчителів і громадських природоохоронних організацій / Кобеньок Г. В., Закорко О. П., Марушевский Г. Б. – Київ : [б. в.], 2008. – 200 с.
  12. Природноресурсове право України [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Е. А. Бавбекова, Л. О. Бондар, Н. С. Гавриш та ін.] ; за ред. І. І. Каракаша ; Одес. нац. юрид. акад. – Київ : Істина, 2005. – 374 с.
  13. Синіговець В. Д. Природно-заповідний фонд Чернігівської області [Текст] / В. Д. Синіговець, М. В. Будаловський. – Київ : Компринт, 2016. – 207 с.
  14. Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу [Текст] / Екол. група "Печеніги" ; [упоряд.: О. Ю. Шапаренко, С. О. Шапаренко]. – 2-ге вид., допов. – Харків : Торсінг Плюс, 2008. – 382 с.
  15. Юрченко Л. І. Екологія [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. І. Юрченко. – Київ : Професіонал : Центр учбової літератури, 2017. – 303 с.
  16. Бузунко П. А. Проблеми та перспективи створення нових заповідних територій (на прикладі Семенівсьшо району Чернігівської області) [Текст] / П. А. Бузунко // Екологічний вісник. – 2017. – № 6. – С. 19–20.
  17. Бурковський О. П. Перспективи відновлення природних екосистем та приватного заповідання в разі впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення [Текст] / О. П. Бурковський // Екологічний вісник. – 2017. – № 5. – С. 22–26.
  18. Екологічні загрози для біорізноманіття в Києві від змін клімату [Текст] / С. Г. Бойченко, В. І. Карамушка, О. В. Тищенко, Р. Ю. Мохнач // Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 12. – С. 104–111.
  19. Природоохоронні конвенції РІО: реалізації їх положень у сільськогосподарській політиці України [Текст] : раціон. природокористування / О. Г. Тараріко, О. С. Демʼянюк, Т. Л. Кучма, Т. В. Ільєнко // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 4. – С. 7–14.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018