Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 150

18.02.2021

  Мелодія української мови у творах класиків

 

result_1   Ти велична і проста.
  Ти стара і вічно нова.
  Ти могутня, рідна мово!
  Мова – пісня колискова.
  Мова – матері уста.
  Іван Багряний


  Міжнародний день рідної мови – день, який відзначають щорічно 21 лютого починаючи з 2000 року. Про "підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності" було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що відбулася 26 жовтня – 17 листопада 1999 року в Парижі.
  Історія свята, на жаль, має дуже трагічний початок. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову.
  Минуло багато років. І тільки у жовтні 1999-го на Тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови як привід для роздумів та зосередження уваги на мовному питанні.
  Соціальні функції мови надзвичайно широкі. Дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправді ж цим її значення не вичерпується. У мові нація закодовує всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним усюди і завжди. Без мови, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати.
  Тому знати, берегти і примножувати рідну мову – це обов'язок кожної людини. Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку особистості, не плекає її, не може розраховувати на гідне місце в суцвітті народів.
  За весь час свого існування українська мова теж зазнавала злетів і падінь. Сьогодні, згідно зі статтею 10 Конституції України "Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України".
  Українською мовою розмовляли наші діди і прадіди, а матері та бабусі співали колискові! Народ наш сміявся і плакав рідною мовою. Шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич і могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе й наступних поколінь!
  Книга творить людину. Книга – найкращий і найцінніший скарб, вічно жива спадщина. Та з-поміж безлічі книг виділяються ті, що ввібрали в себе досвід віків і мають для народу значення заповітне. Це класичні українські літературні твори, які вивчаються в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
  Український народ має завжди бути вдячним своїм класикам за їхню мовотворчу і мовозахисну діяльність. Починаючи з Івана Котляревського та Григорія Квітки-Основ'яненка, діставши могутню підтримку Тараса Шевченка і його побратима Пантелеймона Куліша, які упродовж найпохмуріших літ оберігали святий вогонь нашої духовності, щоби потім передати естафету любові до рідного слова всій славетній плеяді письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття, де нам зоріють імена Івана Франка, Лесі Українки, Олександра Довженка, Ліни Костенко, Василя Стуса та ще багатьох високообдарованих майстрів слова.
  Працівники відділу документів із гуманітарних наук підготували виставку-панораму, до якої ввійшли твори відомих українських поетів та письменників, які передають красу і мелодійність української мови та прославляють її у класичній і сучасній літературі.


  Список літератури:

  1. Антологія української поезії ХХ століття : [поезії найпоміт. укр. поетів XX ст. / упоряд. І. Малкович]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 1279 с.

  2. Барвінок Г. Твори : у 2 т. / Ганна Барвінок. – Львів : БаК, 2011. – Т. 1. Оповідання з народних уст / [упоряд.: В. Шендеровський, В. Яременко]. – 2011. – 568, [1] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.

  3. Васьків В. Слово о полку Ігоря : переспів з іст. довідником / В. Васьків. – Київ : Київська правда, 1996. – 79 с.

  4. Велика трійця: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка / [пер. груз., упорядкув., вступ. ст. Р. Ш. Чілачави, худож. оформл. В. Соловйова]. – Київ : Етнос, 2005. – 332 с.

  5. Вінграновський М. С. Вибрані твори / Микола Вінграновський ; [вступ. ст. Л. М. Талалая]. – Київ : Дніпро, 2004. – 832 с.

  6. Вишня О. Мисливські усмішки : для серед. та старш. віку / Остап Вишня ; [упорядкув., передм., дод. Т. Щегельської]. – Київ : Національний книжковий проект, 2012. – 271 с.

  7. Драч І. Ф. Крила. Поезії 1980–1990 років / Іван Драч ; [упоряд. І. С. Рябчій]. – Харків : Фоліо, 2016. – 414, [1] с.

  8. Довженко О. П. Вибрані твори / Олександр Довженко ; [авт. передм. А. Гуляка]. – Київ : Сакцент Плюс, 2004. – 509 с.

  9. Забашта Л. В. Вибране / Любов Забашта. – Київ : Дніпро, 1987. – 484, [1] с.

  10. Забужко О. С. "І знов я влізаю в танк..." : вибр. тексти 2012–2016: статті, есе, інтерв'ю, спогади / Оксана Забужко. – Київ : КОМОРА, 2016. – 413 с.

  11. Костенко Л. В. Річка Геракліта : [поезії] / Ліна Костенко ; [упоряд. та передм. О. Пахльовської]. – Київ : Либідь, 2011. – 286 с.

  12. Котляревський І. П. Енеїда. Наталка Полтавка / І. П. Котляревський ; [авт. передм. О. Ковалевський]. – Харків : Прапор, 2004. – 268, [2] с.

  13. Леся Українка. Твори : в 4 т. Т. 1. Поетичні твори / Леся Українка ; [вступ. сл. М. Олійника, передм. Л. І. Міщенко, упоряд. та прим. Н. О. Вишневської]. – Київ : Дніпро, 1981. – 540, [1] с.

  14. Малишко А. С. Поезії та поеми / А. С. Малишко ; [вступ. ст. С. І. Лущій]. – Київ : Україна, 2012. – 718 с.

  15. Олійник Б. І. Основи : поезії / Борис Олійник ; [упорядкув., передм. М. Шевченка]. – Київ : Дніпро, 2005. – 452 с.

  16. Павличко Д. В. Сонети. Світовий сонет: Шекспір, Бодлер, Гвєздослав, Янка Купала / Д. В. Павличко. – Київ : Генеза, 2004. – 535, [1] с.

  17. Павличко Д. В. Вірші з Майдану / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2014. – 174, [1] c.

  18. Руданський С. В. Вибране / Степан Руданський. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 367 с.

  19. Симоненко В. А. Василь Симоненко : поезія. – Харків : Фоліо, 2010. – 126 с.

  20. Сосюра В. М. Всім серцем любіть Україну : вибр. твори / Володимир Сосюра ; [передм. С. А. Гальченка]. – Київ : Криниця, 2003. – 606 с.

  21. Теліга О. І. Вибрані твори / Олена Теліга ; упоряд. Осип Зінкевич. – Київ : Смолоскип, 2014. – 531 с.

  22. Тичина П. Г. Золотий гомін : вибрані твори / Павло Тичина ; [вступ. ст., упорядкув. та прим. С. А. Гальченка]. – Київ : Криниця, 2008. – 606 с.

  23. Український декламатор : збірка віршів для укр. молоді / [упоряд.: Н. Зінкевич, О. Зінкевич ; передм. Р. Семківа]. – Київ : Смолоскип, 2006. – 399 с.

  24. Шевченко Т. Г. Більша книжка / Тарас Шевченко ; упоряд. Сергій Гальченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Кліо, 2013. – 717 с.


  Періодичні видання:

  1. Богосвятська Анна-Марія. Слово – ключ до таємниці життя / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 37–41.

  2. Гут А. В. "Бринить, співає наша мова..." : (свято рідної мови) / А. В. Гут // Виховна робота в школі. – 2017. – № 10. – С. 21–26.

  3. Литвинюк Л. У рідній мові – дивина, у кожнім слові – таїна : Засідання клубу "Шанувальників рідної мови" / Людмила Литвинюк // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 3. – С. 48–52.

 

  Підготувала Надія Заваліна,
  бібліотекар відділу документів із гуманітарних наук

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2021