Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів із гуманітарних наук
<<< Повернутись
Переглядів: 756

13.03.2018

  29249715_1370931846344331_4094032628355694592_o 13 березня 2018 року виповнилося 130 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка – відомого українського педагога, письменника, одного із засновників системи дитячо-підліткового виховання.
  Народився Антон Семенович 1 (13) березня 1888 року в селищі Білопілля Харківської губернії в сім'ї робітника-маляра вагонних залізничних майстерень. 1895 року починає навчання в двокласному початковому училищі. У січні 1901 року сім'я Макаренка переїздить у Крюків, де Антон закінчує Кременчуцьке чотирикласне міське училище й однорічні педагогічні курси при ньому. Після закінчення навесні 1905 року курсів Антон Макаренко отримав свідоцтво, що надавало право викладати в початковій школі.
  Вже у 17-річному віці Антон Семенович працює вчителем російської мови, малювання та креслення в Крюківському двокласному залізничному училищі. 1 вересня 1911 року за розпорядженням інспектора народних училищ Херсонської губернії А. С. Макаренка переводять до залізничного училища на станції Долинська.
  У 1912–1917 – навчається у вчительському інституті в Полтаві. Після закінчення інституту вчителював у Крюкові та Полтаві.
  В 1920 році Макаренку доручили організувати в селі Ковалівка (поблизу Полтави) трудову колонію для неповнолітніх правопорушників, якій у 1921-му було присвоєно ім'я М. Горького. Крім того, Антон Семенович був одним з керівників дитячої трудової комуни ОГПУ імені Ф. Е. Дзержинського у передмісті Харкова, в якій продовжив на практиці втілювати розроблену ним педагогічно-виховну систему.
  У 1932 році побачила світ перша книга Макаренка "Марш 30-го року".
  У 1933–1935 роках виходить у світ "Педагогічна поема". З 1934 року А. С. Макаренко – член Спілки письменників УРСР.
  1 липня 1935-го Антона Макаренка призначено на посаду помічника начальника відділу трудових колоній та трудкомун. У його віданні знаходилось 42 дитячі установи, зокрема 10 трудколоній та 2 трудкомуни. У жовтні 1936 року Антон Семенович залишає роботу та працює консультантом на громадських засадах у колонії в Броварах (поблизу Києва).
  1937 року Макаренко переїздить до Москви. Того ж року виходить "Книга для батьків", а 1938-го – "Прапори на баштах".
  1 квітня 1939 року педагог помер на станції Голіцино за 40 км на захід від Москви.
  Антон Семенович Макаренко – один з найвідоміших педагогів, який збагатив світову педагогіку, вніс великий доробок у теорію виховання. На думку Макаренка, педагогіка є найбільш діалектичною, рухливою, дуже складною і різноманітною наукою. Основними характеристиками макаренківської педагогіки є діалектичне розрізнення методики навчання і методики виховання, єдність вивчення дитини та її виховання, єдність виховання дітей і організація їхнього життя, поєднання вивчення основ наук з продуктивною працею учнів, науково організована система всіх впливів, посилення уваги до дитячого колективу.
  Мету виховання А. Макаренко розумів як програму особистості, програму людського характеру ("Методи виховання"). На його думку, у виховному процесі має бути загальна програма виховання й індивідуальна коректива до неї залежно від особистості конкретного учня. Значна роль належить навчально-виховному процесу школи, зокрема шкільній дисципліні.
  З нагоди 130-ї річниці від дня народження педагога відділ документів із гуманітарних наук Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка підготував книжково-ілюстративну виставку "Великі педагоги світової слави", яка висвітлює життєвий і творчий шлях видатного діяча. Відвідувачі виставки та шанувальники творчості педагога зможуть ознайомитися з монографіями та публікаціями в періодичних виданнях.
  На виставці представлено документи з фонду бібліотеки. Для пошуку інших видань цієї тематики радимо скористатися електронними ресурсами бібліотеки та картковими каталогами.
  Запрошуємо користувачів бібліотеки ознайомитися з творчістю видатного українського педагога та переглянути книжкову виставку.

  Список літератури:
  1. Психология и педагогика : учеб. пособие / сост. А. А. Радугин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Центр, 1999. – 252 с.
  2. Баранов С. П. Педагогика : [учеб. пособие для пед. училищ] / С. П. Баранов, Л. Р. Болотина, В. А. Сластенин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 367 с.
  3. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – Київ : Вища школа, 1995. – 235 с.
  4. Зайченко І. В. Історія педагогіки [Текст] : навч. посіб. : у 2 кн. / І. В. Зайченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010.
  Кн. 1 : Історія зарубіжної педагогіки. – 2010. – 620 с.
  5. Педагогические наследие А. С. Макаренко и современная школа : опыт и проблемы : [сб. ст.] / [редкол.: А. Ю. Гордин (отв. ред.) [и др.]. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 175 с.
  6. Воспитание гражданина в педагогике А. С. Макаренко / сост. С. С. Невская. – Москва : Академический Проект : Альма Матер, 2006. – 970 с. : фото.
  7. Ярмаченко Н. Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие А. С. Макаренко : кн. для учителя / Н. Д. Ярмаченко. – Киев : Радянська школа, 1989. – 189 с.
  8. Левківський М. В. Історія педагогіки : підруч. для вищ. навч. закл. / М. В. Левківський. – 2-е вид., допов. – Київ : ЦУЛ, 2006. – 369 с.
  9. А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський про виховання : хрестоматія / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [уклад.: Коваленко Є. І., Бєлкіна Н. І.]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 354 с.
  10. Козлов И. Ф. Педагогический опыт А. С. Макаренко: кн. для учителя / И. Ф. Козлов. – Москва : Просвещение, 1987. – 158 с.
  11. Использование педагогических идей А. С. Макаренко в процессе воспитания сознательной дисциплины у учащихся [Текст] / Гос. ком. СССР по нар. образованию ; [ред. Е. А. Лакомкина]. – Москва : Высшая школа, 1991. – 78 с.
  12. Психология и педагогика : учеб. пособие / сост. А. А. Радугин. – 2– е изд., испр. и доп. – Москва : Центр, 1999. – 252 с.
  13. Ильницкая И. А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке / И. А. Ильницкая ; [ред. Е. И. Соколова]. – Москва : Знание, 1985. – 79 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Педагогика и психология ; № 1).
  14. Баранов С. П. Педагогика : [учеб. пособие для пед. училищ] / С. П. Баранов, Л. Р. Болотина, В. А. Сластенин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 367 с. – (в пер.) : Б. ц.
  15. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / [упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя]. – Київ : Знання, 2003. – 765 с. – (Вища освіта XXI століття).
  16. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; [за ред. О. О. Любара]. – Київ : Знання, 2003. – 449 с. : іл. – (Вища освіта XXI століття).
  17. Сафонова О. Корекція особистості як мета і результат виховної превентивної діяльності вчителя / Олена Сафонова // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 56–62.
  18. Гриньова М. Спадщина А. С. Макаренка: колективне дослідження кафедри педмайстерності ПНПУ імені В. Г. Короленка [Текст] / Марина Гриньова, Андрій Ткаченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 2. – С. 41–50.
  19. Зеленська Г. Антону Семеновичу Макаренку – 125. Слово навчає, слово й виховує [Текст] / Галина Зеленська, Людмила Лимар // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 6. – С. 50–52.
  20. Цион В. Антипедагогическая поэма. Неразгаданный феномен системы Макаренко [Текст] / В. Цион // Колесо жизни. – 2009. – № 2. – С. 19–21 : ил.
  21. Дічек Н. А. С. Макаренко і проблема "морально дефективного дитинства" в ранньорадянський період [Текст] / Н. Дічек // Рідна школа. – 2013. – № 1– 2. – С. 15–22 : фото.
  22. Степаненко М. Педагогічна концепція А. С. Макаренка і сучасність : до 125-річчя від д. н. видатного українського педагога [Текст] / М. Степаненко, А. Бойко // Рідна школа. – 2013. – № 1– 2. – С. 23–28.
  23. Щербак О. Книга життя А. С. Макаренка: історія і сучасність [Текст] / О. Щербак, О. Абаринов, В. Данькевич // Професійно-технічна освіта. – 2015. – № 4. – С. 47–50.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018