Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів із гуманітарних наук
<<< Повернутись
Переглядів: 183

13.03.2018

  29249715_1370931846344331_4094032628355694592_o 13 березня 2018 року виповнилося 130 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка – відомого українського педагога, письменника, одного із засновників системи дитячо-підліткового виховання.
  Народився Антон Семенович 1 (13) березня 1888 року в селищі Білопілля Харківської губернії в сім'ї робітника-маляра вагонних залізничних майстерень. 1895 року починає навчання в двокласному початковому училищі. У січні 1901 року сім'я Макаренка переїздить у Крюків, де Антон закінчує Кременчуцьке чотирикласне міське училище й однорічні педагогічні курси при ньому. Після закінчення навесні 1905 року курсів Антон Макаренко отримав свідоцтво, що надавало право викладати в початковій школі.
  Вже у 17-річному віці Антон Семенович працює вчителем російської мови, малювання та креслення в Крюківському двокласному залізничному училищі. 1 вересня 1911 року за розпорядженням інспектора народних училищ Херсонської губернії А. С. Макаренка переводять до залізничного училища на станції Долинська.
  У 1912–1917 – навчається у вчительському інституті в Полтаві. Після закінчення інституту вчителював у Крюкові та Полтаві.
  В 1920 році Макаренку доручили організувати в селі Ковалівка (поблизу Полтави) трудову колонію для неповнолітніх правопорушників, якій у 1921-му було присвоєно ім'я М. Горького. Крім того, Антон Семенович був одним з керівників дитячої трудової комуни ОГПУ імені Ф. Е. Дзержинського у передмісті Харкова, в якій продовжив на практиці втілювати розроблену ним педагогічно-виховну систему.
  У 1932 році побачила світ перша книга Макаренка "Марш 30-го року".
  У 1933–1935 роках виходить у світ "Педагогічна поема". З 1934 року А. С. Макаренко – член Спілки письменників УРСР.
  1 липня 1935-го Антона Макаренка призначено на посаду помічника начальника відділу трудових колоній та трудкомун. У його віданні знаходилось 42 дитячі установи, зокрема 10 трудколоній та 2 трудкомуни. У жовтні 1936 року Антон Семенович залишає роботу та працює консультантом на громадських засадах у колонії в Броварах (поблизу Києва).
  1937 року Макаренко переїздить до Москви. Того ж року виходить "Книга для батьків", а 1938-го – "Прапори на баштах".
  1 квітня 1939 року педагог помер на станції Голіцино за 40 км на захід від Москви.
  Антон Семенович Макаренко – один з найвідоміших педагогів, який збагатив світову педагогіку, вніс великий доробок у теорію виховання. На думку Макаренка, педагогіка є найбільш діалектичною, рухливою, дуже складною і різноманітною наукою. Основними характеристиками макаренківської педагогіки є діалектичне розрізнення методики навчання і методики виховання, єдність вивчення дитини та її виховання, єдність виховання дітей і організація їхнього життя, поєднання вивчення основ наук з продуктивною працею учнів, науково організована система всіх впливів, посилення уваги до дитячого колективу.
  Мету виховання А. Макаренко розумів як програму особистості, програму людського характеру ("Методи виховання"). На його думку, у виховному процесі має бути загальна програма виховання й індивідуальна коректива до неї залежно від особистості конкретного учня. Значна роль належить навчально-виховному процесу школи, зокрема шкільній дисципліні.
  З нагоди 130-ї річниці від дня народження педагога відділ документів із гуманітарних наук Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка підготував книжково-ілюстративну виставку "Великі педагоги світової слави", яка висвітлює життєвий і творчий шлях видатного діяча. Відвідувачі виставки та шанувальники творчості педагога зможуть ознайомитися з монографіями та публікаціями в періодичних виданнях.
  На виставці представлено документи з фонду бібліотеки. Для пошуку інших видань цієї тематики радимо скористатися електронними ресурсами бібліотеки та картковими каталогами.
  Запрошуємо користувачів бібліотеки ознайомитися з творчістю видатного українського педагога та переглянути книжкову виставку.

  Список літератури:
  1. Психология и педагогика : учеб. пособие / сост. А. А. Радугин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Центр, 1999. – 252 с.
  2. Баранов С. П. Педагогика : [учеб. пособие для пед. училищ] / С. П. Баранов, Л. Р. Болотина, В. А. Сластенин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 367 с.
  3. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – Київ : Вища школа, 1995. – 235 с.
  4. Зайченко І. В. Історія педагогіки [Текст] : навч. посіб. : у 2 кн. / І. В. Зайченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010.
  Кн. 1 : Історія зарубіжної педагогіки. – 2010. – 620 с.
  5. Педагогические наследие А. С. Макаренко и современная школа : опыт и проблемы : [сб. ст.] / [редкол.: А. Ю. Гордин (отв. ред.) [и др.]. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 175 с.
  6. Воспитание гражданина в педагогике А. С. Макаренко / сост. С. С. Невская. – Москва : Академический Проект : Альма Матер, 2006. – 970 с. : фото.
  7. Ярмаченко Н. Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие А. С. Макаренко : кн. для учителя / Н. Д. Ярмаченко. – Киев : Радянська школа, 1989. – 189 с.
  8. Левківський М. В. Історія педагогіки : підруч. для вищ. навч. закл. / М. В. Левківський. – 2-е вид., допов. – Київ : ЦУЛ, 2006. – 369 с.
  9. А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський про виховання : хрестоматія / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [уклад.: Коваленко Є. І., Бєлкіна Н. І.]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 354 с.
  10. Козлов И. Ф. Педагогический опыт А. С. Макаренко: кн. для учителя / И. Ф. Козлов. – Москва : Просвещение, 1987. – 158 с.
  11. Использование педагогических идей А. С. Макаренко в процессе воспитания сознательной дисциплины у учащихся [Текст] / Гос. ком. СССР по нар. образованию ; [ред. Е. А. Лакомкина]. – Москва : Высшая школа, 1991. – 78 с.
  12. Психология и педагогика : учеб. пособие / сост. А. А. Радугин. – 2– е изд., испр. и доп. – Москва : Центр, 1999. – 252 с.
  13. Ильницкая И. А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке / И. А. Ильницкая ; [ред. Е. И. Соколова]. – Москва : Знание, 1985. – 79 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Педагогика и психология ; № 1).
  14. Баранов С. П. Педагогика : [учеб. пособие для пед. училищ] / С. П. Баранов, Л. Р. Болотина, В. А. Сластенин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 367 с. – (в пер.) : Б. ц.
  15. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / [упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя]. – Київ : Знання, 2003. – 765 с. – (Вища освіта XXI століття).
  16. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; [за ред. О. О. Любара]. – Київ : Знання, 2003. – 449 с. : іл. – (Вища освіта XXI століття).
  17. Сафонова О. Корекція особистості як мета і результат виховної превентивної діяльності вчителя / Олена Сафонова // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 56–62.
  18. Гриньова М. Спадщина А. С. Макаренка: колективне дослідження кафедри педмайстерності ПНПУ імені В. Г. Короленка [Текст] / Марина Гриньова, Андрій Ткаченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 2. – С. 41–50.
  19. Зеленська Г. Антону Семеновичу Макаренку – 125. Слово навчає, слово й виховує [Текст] / Галина Зеленська, Людмила Лимар // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 6. – С. 50–52.
  20. Цион В. Антипедагогическая поэма. Неразгаданный феномен системы Макаренко [Текст] / В. Цион // Колесо жизни. – 2009. – № 2. – С. 19–21 : ил.
  21. Дічек Н. А. С. Макаренко і проблема "морально дефективного дитинства" в ранньорадянський період [Текст] / Н. Дічек // Рідна школа. – 2013. – № 1– 2. – С. 15–22 : фото.
  22. Степаненко М. Педагогічна концепція А. С. Макаренка і сучасність : до 125-річчя від д. н. видатного українського педагога [Текст] / М. Степаненко, А. Бойко // Рідна школа. – 2013. – № 1– 2. – С. 23–28.
  23. Щербак О. Книга життя А. С. Макаренка: історія і сучасність [Текст] / О. Щербак, О. Абаринов, В. Данькевич // Професійно-технічна освіта. – 2015. – № 4. – С. 47–50.

<<< Повернутись

Оголошення

  27 червня об 1100 біля Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка відбудеться акція до Дня Конституції України. Програма.

22620773

Безкоштовні юридичні  та Skype консультації

Кожного 2-го та 4-го четверга місяця (14 червня)
з 1500 до 1630
у Центрі правової інформації.
Запис за тел. (0462) 67-61-97
E-mail: сpi_lib@ukr.net
Skype: центр права (dcc.chernigiv)
22620773

Відділ документів іноземними мовами та ІЦ "ВІКНО В АМЕРИКУ" запрошують усіх бажаючих спілкуватися іноземними мовами:

 

Вівторок

1800 – Клуб італійської для початківців

(5, 19 червня)

 

Четвер

1800 – Німецька із задоволенням для початківців

(7, 14, 21 червня)

 

Субота

1200 – Клуб китайської мови

(9, 16, 23, 30 червня)

1430 – Public Speaking Training in English "Strong Voice"

(2, 16 червня)

1500 Італійська для тих, хто вдосконалює

(2, 23, 30 червня)

  

Неділя

1500 – English Speaking Club

(3, 10, 17, 24 червня)

Чекаємо на Вас!

22620773

01   

"Фонд родини Нечитайло" надає можливість замовити книги шрифтом Брайля для безкоштовного тимчасового використання (терміном до 6 місяців) у формі адресної розсилки. Книги можуть бути замовлені представниками бібліотеки або батьками незрячих дітей на сторінці "Книги Брайлем" сайту Фонду.

22620773

ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ
ДО СПІВПРАЦІ!

  Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка запрошує до співпраці небайдужих громадян, що відчувають у собі педагогічний талант.
  Пропонуємо вам в якості волонтера долучитись до викладання курсу "Основи комп’ютерної грамотності та основи роботи в інтернеті" для людей поважного віку. Докладніше...

22620773


  © НВП "Армпроект", 2002-2017