Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів із гуманітарних наук
<<< Повернутись
Переглядів: 1115

11.04.2018

   result_2_1 З нагоди Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів у читальному залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка представлена книжково-документальна виставка "Свідчення тих, хто вижив".
  Щороку, 11 квітня, за ініціативи Організації Об'єднаних Націй відзначають Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Дату приурочено з нагоди дня входження американських військ на територію Бухенвальду. Саме цього дня в 1945 році, коли американські війська ввійшли на територію Бухенвальду, відбулося інтернаціональне повстання в'язнів, результатом якого стало ліквідування табору.
  Понад 14 тисяч таборів було побудовано за роки фашистського Рейху. У них містилося близько 18 мільйонів в'язнів із майже 30 країн світу. У таборах, в'язницях і гетто загинуло понад десять мільйонів чоловік.
  Тяжкі випробування випали на долю нашого народу, який пережив і витерпів одну з найстрашніших в історії людства трагедій – Другу світову війну.
  В Україні зафіксовано майже 300 місць масових страт населення. Діяло 180 концтаборів і 50 гетто, де примусово утримувалися військовополонені та цивільне населення.
  Голодом і насильством в Україні винищено 4,5 млн осіб. Усього впродовж 1941–1944 pоків з України на каторжні роботи до Німеччини вивезено 2,5 млн осіб.
  У цей день Україна разом з усім світом вклоняється людям, які пройшли тяжкий шлях через фашистські табори, віддає данину скорботної пам'яті жертвам нацизму, які загинули в концтаборах.
  З метою вшанування пам'яті жертв нелюдських знущань нацистів у концентраційних таборах, відділ документів із гуманітарних наук запрошує всіх охочих ознайомитися з матеріалами експозиції.


  Список літератури:

  1. Війна. Окупація. Пам'ять. Примусові робітники з України в окупованій Європі [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 27 верес. 2012 р. / Укр. ін-т нац. пам'яті, Ін-т історії України НАН України ; [упоряд. : Р. І. Пилявець, В. М. Яременко ; редкол.: В. Ф. Солдатенко (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 228 с.
  2. Кузнєцов А. В. Бабин Яр [Текст] : [роман-документ] / Анатолій Кузнєцов ; [пер. з рос. С. Батуріна]. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 351 c.
  3. Лауер В. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні [Текст] / Венді Лауер ; [пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного ; Укр. центр вивч. історії Голокосту]. – Київ : Зовнішторгвидав України, 2010. – 366 с. : іл.
  4. Левітас Ф. Л. Друга світова війна: український вимір [Текст] / Фелікс Левітас. – Київ : Наш час, 2012. – 271 с. : іл.
  5. Левицька Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Левицька ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Кондор, 2011. – 416 с. : іл.
  6. Леп'явко С. А. Чернігів у роки війни (1941–1943) [Текст] / Сергій Леп'явко. – Чернігів : Лозовий В. М., 2011. – 63 с. : іл.
  7. Литвинов В. В. Ешелони в пекло. Документальна розповідь про пошук, що тривав майже чверть століття [Текст] : для серед. та старш. шк. в. / В. В. Литвинов ; пер. з рос. В. Дяченко. – [2-ге вид.]. – Київ : Веселка, 1995. – 364 с.
  8. "Прошу вас мене не забувати": усні історії українських остарбайтерів [Текст] / Укр. дім Дюссельдорф [та ін.] ; [редкол.: Г. Грінченко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. І. Ястреб та ін.]. – Харків : Право, 2009. – 207 с.
  9. Рахлин Д. М. Рукопись [Текст] : [воспоминания отца] / Давид и Феликс Рахлины ; Харьков. правозащит. группа. – Харьков : Права людини, 2007. – 237, [32] с. : фот.
  10. У роки неволі [Текст] : листи, спогади, свідчення громадян Чернігівщини про перебування у неволі у роки Другої світ. війни : зб. док. і матеріалів / Департамент інформ. діяльн. та комунікацій з громадкістю Черніг. облдержадмін., [Держ. арх. Черніг. обл.] ; упоряд. : Н. Лобанова, І. Рябчук, Р. Воробей [відп. ред., авт. передм.]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 463 с. : фот., табл.
  11. Україна в полум'ї війни. 1941–1945 [Текст] / [П. П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлов [та ін.] ; редкол.: П. П. Панченко (голова) та ін.]. – Київ : Україна, 2005. – 557, [1] с. : іл.
  12. Україна і український народ у Другій світовій війні [Текст] : дискусії. Вип. 1. Актуальність дослідження історії Другої світової війни в контексті досягнення консолідації українського народу. Україна напередодні та на початку Другої світової війни (друга половина 1930-х – червень 1941 рр.) / Укр. ін-т нац. пам'яті. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. – 55 с.
  13. Україна у Великій війні, 1939–1945 [Текст] / [упоряд. : Л. Герасименко, В. Расевич ; редкол.: І. Юхновський та ін.]. – Київ : ЕММА, 2014. – 262 с. : іл., карти.
  14. Україна у Другій світовій війні [Текст] : до 70-річчя Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні / Український інститут національної пам'яті. – Київ : [б. в.], 2015. – 27 с. – (Пам'ятаємо. Перемагаємо).
  15. Українська Друга світова [Текст] : матеріали міжнарод. наук. конф. до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 трав. 2015 р., м. Київ) / НДІ українознавства, Укр. ін-т нац. пам'яті, Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд. В. М. Яременко]. – Київ : К. І. С., 2015. – 207 с. : іл.
  16. Феденко С. Розлука. Спогади з Другої світової війни [Текст] / С. Феденко ; ред. Л. Лупій. – Київ : Смолоскип, 1996. – 535 с. : іл.
  17. Чернігівщина в роки нацистської окупації [Текст] : док. і матеріали / Ін-т історії України НАН Українита [ін.] ; [упоряд.: О. Коваленко та ін.]. – Чернігів : Лозовий В. М., 2013. – 492 с. : табл.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018