Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук
<<< Повернутись
Переглядів: 683

16.05.2017

  P1013324 До Дня науки, який в Україні в цьому році відзначається 20 травня, працівники відділу ВДЕТПСН підготували книжкову виставку "Розвиток науки – запорука майбутнього. Нанотехнології в Україні та світі", на якій представлені монографії, підручники, статті з періодичних видань, присвячені розвитку та застосуванню нанотехнологій в різних галузях народного господарства.
  Нанотехнології – це сукупність методів і способів маніпулювання речовиною на атомному та молекулярному рівнях з метою виробництва кінцевих продуктів із наперед заданими властивостями.
  Уряди багатьох країн розглядають нанотехнології як важливий інструмент майбутнього зміцнення конкурентноспроможності промисловості, а також підвищення можливостей управління глобальними проблемами суспільства, пов'язаними з обороною і безпекою, енергетикою, навколишнім середовищем, здоров'ям та забезпеченням продуктами харчування.

  Список літератури, яка представлена на виставці:
  1. Балабанов В. И. Нанотехнологии. Правда и вымысел [Текст] / Виктор Балабанов, Иван Балабанов. - Москва : Эксмо, 2010. - 380,[1] с.
  2. Богатство наномира. Фоторепортаж из глубин вещества [Текст] / [Е. А. Гудилин и др.] ; под ред. Ю. Д. Третьякова. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 171 с.
  3. Зебрев Г. И. Физические основы кремниевой наноэлектроники [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Зебрев. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 240 с.
  4. Мейер К. Живая организация. Компания как живой организм: грядущая конвергенция информатики, нанотехнологии, биологии и бизнеса [Текст] / К. Мейер, Стэн Дэвис ; [пер. с англ. А. Стативка]. - Москва : Добрая книга, 2007. - 366 с.
  5. Наноматеріали і нанотехнології [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / В. О. Богуслаєв [та ін.] ; під заг. ред. В. О. Богуслаєва. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. - 201 с.
  6. Рево В. В. Введение в нанотехнологии живых сред [Текст] : ресурсы биодинамики и нанотехнологии : [монография] / В. В. Рево. - Москва : Белые альвы, 2009. - 285 с.
  7. Старостин В. В. Материалы и методы нанотехнологии [Текст] : учеб. пособие / В. В. Старостин ; под общ. ред. Л. Н. Патрикеева. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 431, [1] с.
  8. Уильямс Л. Нанотехнологии без тайн [Текст] : путеводитель / Л. Уильямс, У. Адамс ; [пер. с англ. Ю. Г. Гордиенко]. - Москва : Эксмо, 2010. - 363, [1] с.
  9. Аникієнко М. М. Нано-препарати в технологіях виробництва високоякісного насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.) [Текст] / М. М. Аникієнко // Насінництво. - 2016. - № 11/12. - С. 10-13.
  10. Бохінський А. В. Нанокомпозитні матеріали на основі поліетилену та бентонітової глини [Текст] / А. В. Бохінський, О. І. Паньків, Н. М. Березненко // Хімічна промисловість України. - 2016. - № 3/4. - С. 70-73.
  11. Влізло В. В. Нанотехнології та їх застосування у тваринництві й ветеринарній медицині [Текст] / В. В. Влізло, М. І. Бащенко [и др.] // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 11. - С. 5-9.
  12. Войтко С. В. Дослідження ретроспективи розвитку нанотехнологій та передумови технологічного прориву України у цій сфері / С. В. Войтко, Я. Д. Мельник // Економіка та держава. - 2015. - № 11. - С. 18-21.
  13. Коротєєва А. В. Дослідження ринку нанопорошків: прогноз обсягу виробництва та розвитку, структура ринку, ціновий аналіз [Текст] / А. В. Коротєєва, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев // Маркетинг в Українi. - 2015. - № 5. - С. 29-33.
  14. Наночастки і наноматеріали: будова, фізико-хімічні і токсикологічні властивості, вплив на організм працівників [Текст] / О. П. Яворовський [та ін.] // Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 3. - С. 29-36.
  15. Паладченко О. Ф. Інвестування загальнодержавних пріоритетів інноваційної діяльності [Текст] / О. Ф. Паладченко // Науково-технічна інформація. - 2016. - № 3-4. - С. 51-58.
  16. Саліхова О. Б. Нанотехнології - орієнтир на індустрію [Текст] / О. Б. Саліхова // Проблеми науки. - 2015. - № 12. - С. 17-25.
  17. Саліхова О. Б. Розвиток нанотехнологій та регламенти їх обігу: досвід ЄС, уроки України [Текст] / О. Б. Саліхова // Проблеми науки. - 2015. - № 11. - С. 40-47.
  18. Синельников Б. В. Відновлення лідерства бурякоцукрового кластера України в контексті VІ довгої хвилі М.Д. Кондратьєва [Текст] / Б. В. Синельников // Економіка України. - 2016. - № 7. - С. 66-81.
  19. Тарасов В. О. Системний синтез суперпрецизійної лінійної напрямної [Текст] / В. О. Тарасов, Т. М. Назаренко, Л. О. Злочевська // Науково-технічна інформація. - 2016. - № 1. - С. 62-72.
  20. Хорунжий Сергей. Облученный ячмень. Древнейший злак в свете нанотехнологий [Текст] / С. Хорунжий, В. Литвиненко, В. Смирных // Зерно. - 2016. - № 8. - С. 114-115.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018