Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук
<<< Повернутись
Переглядів: 678

08.06.2017

  DSC00003 Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук запрошує ознайомитися з постійно діючою виставкою "Екологічний календар".
  У червні місяці відзначаємо: День меліоратора, День охорони навколишнього середовища, Всесвітній день океанів, Міжнародний День рибальства.
  4 червня – День меліоратора.
  День меліоратора, що з'явився ще в радянські часи, є професійним святом усіх меліораторів у нашій країні.
  Меліорація являє собою комплекс організаційно-господарських і технічних заходів, спрямованих на поліпшення гідрологічних, ґрунтових і агрокліматичних умов. Вона дозволяє більш ефективно використовувати земельні і водні ресурси з метою отримання високих і стійких врожаїв сільськогосподарських культур. Меліорація здійснюється у двох напрямках. Пустельні, напівпустельні і посушливі райони потребують зрошення. У вологих і болотистих районах, навпаки, роблять осушення. Правильно проведена меліорація сприяє поліпшенню водного і теплового ґрунту, регулює мікроклімат. Меліоратори здатні перетворити драговини й болота в землі, придатні також для будівництва будинків і утворення нових районів. Вони повинні володіти знаннями про особливості стану ґрунту на процесах, які необхідно виконувати.
  5 червня – День охорони навколишнього середовища.
  15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 червня Всесвітнім днем навколишнього середовища, який буде проводитись з метою поглиблення суспільного усвідомлення необхідності зберігати і покращувати довкілля. Обрання цієї дати обґрунтовано тим, що саме в цей день відкрилася Конференція ООН із проблем навколишнього середовища (Стокгольм, 1972), за результатами якої створено Програму ООН з навколишнього середовища. У 2000 році в цей день розпочато програму ООН "Тисячоліття довкілля – приступити до дій". Програма є ще одним нагадуванням людству про його роль в охороні довкілля. Всесвітній день довкілля вважається однією з найважливіших подій екологічного календаря і щороку відзначається 5 червня в більш ніж 100 країнах світу. Щорічне святкування дня довкілля допомагає привернути увагу суспільства до екологічних проблем і підкреслює гостру необхідність в зміні відношення людини до природних ресурсів.
  8 червня – Всесвітній день океанів.
  На Міжнародній конференції на вищому рівні, яка відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), було запропоновано нове свято – Всесвітній день океанів. Воно щорічно відзначається 8 червня. У цей день співробітники багатьох зоопарків, акваріумів, дельфінаріїв координують свої зусилля для того, щоб захистити права мешканців океанських глибин і стабільне екологічне становище. У 2008 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила, що починаючи з 2009 свято відзначатиметься офіційно. Таким чином, світова спільнота отримала ще одну можливість силами всіх людей зберегти природу в її кращому вигляді, подбати про флору і фауну океану.
  27 червня – Міжнародний день рибальства.
  Починаючи з 1985 року, щорічно 27 червня відзначається Всесвітній день рибальства. Свято встановлене рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, що відбулася в липні 1984 року в Римі.
  Рибалка – одне з захоплень багатьох людей. Хто хоч раз побував на водоймі з вудкою, насолодився радістю спілкування з природою і зловив першу в своєму житті рибу, той цього не забуде ніколи.
  У цей день у багатьох країнах проводяться змагання з рибної ловлі, різні навчальні семінари. Заходи збирають як рибалок з великим стажем, так і початківців любителів. В останні роки серед учасників рибних змагань можна все частіше побачити жінок. Безсумнівно, все більше і більше людей розуміють, що риболовля – прекрасний засіб зміцнення духовних і фізичних сил.

  Список літератури:
  1. Алексеев В. А. Новая энциклопедия рыболова : соврем. рыбалка / В. А. Алексеев. - Москва : АСТ : Полиграфиздат, 2010. - 159 с.
  2. Белоліпський В. О. Грунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. О. Белоліпський ; Луган. нац. аграр. ун-т. - Суми : Університетська книга, 2013. - 398 с.
  3. Бётефюр М. Как поймать большую рыбу : 99 способов рыбной ловли / Маркус Бётефюр ; [пер. с нем. А. Марченко]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. - 127 с.
  4. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Орхуська конвенція / Всеукр. екол. ліга ; [упоряд.: Т. В. Тимочко, О. Б. Гуленко]. - Київ : [б. в.], 2008. - 30 с. - (Охорона навколишнього середовища ; № 9, верес. 2006).
  5. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Оновлена стратегія збалансованого розвитку ЄС / Всеукр. екол. ліга ; [редкол.: Т. В. Тимочко (голов. ред.) та ін.]. - Київ : Аспект-Поліграф, 2016. - 35 с. - (Європейська інтеграція ; № 7 (151), лип., 2016).
  6. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Директива ЄС про очистку міських стічних вод ; Директива ЄС про захист навколишнього середовища та, зокрема, грунту у випадках використання у сільському господарстві осаду стічних вод / Всеукр. екол. ліга ; [редкол.: Т. В. Тимочко та ін.]. - Київ : Аспект-Поліграф, 2016. - 35 с. - (Європейська інтеграція ; № 8 (152), серп., 2016).
  7. Воєнні дії на сході України – цивілізаційні виклики людству : посібник / О. Мелень-Забрамна [та ін.]. - Львів : ЕПЛ, 2015. - 132, [1] с.
  8. Галутва И. Г. Украинский Магеллан – Юрий Федорович Лисянский / Игорь Галутва. - Чернигов : Десна Полиграф, 2013. - 31 с.
  9. Гідротехнічні меліорації лісових земель : підруч. для вищ. навч. закл. / В. Ю. Юхновський [та ін.] ; за ред. В. Ю. Юхновського. - Київ : Кондор, 2016. - 373 с.
  10. Грин К. Особенности рыбной ловли в озерах, прудах, реках / Кевин Грин ; [пер. с англ. Александра Марченко]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. - 192 с.
  11. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2015 рік / Черніг. облдержадмін., Департамент екології та природн. ресурсів ; [відп. ред. за підгот. розд. доп. В. А. Новак та ін.]. - Чернігів : [б. в.], 2016. - 240 с.
  12. Екологічний паспорт Чернігівської області, 2015 / Черніг. облдержадмін., Департамент екології та природн. ресурсів. - Чернігів : [б. в.], 2015. - 104 с.
  13. Закон України про охорону навколишнього природного середовища : за станом на 10 лют. 2003 р. / Верхов. Рада України. - Київ : Парламентське видавництво, 2003. - 51 с.
  14. Майлз Т. Полная иллюстрированная энциклопедия рыбалки : ловим поплавочной удочкой, спиннингом и донкой / Тони Майлз, Мартин Форд, Питер Гатеркоул. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 189, [2] с.
  15. Несплачений рахунок. Як вугільні електростанції руйнують наше здоров'я : звіт Альянсу з охорони здоров'я та довкілля : [пер з англ.] / [Нац. екол. центр України ; уклад. Д. Хасчер та ін.]. - Київ : [б. в.], 2015. - 44 с.
  16. Океани : енцикл. путівник / авт. тексту: Стівен Хатчинсон, Лоренс Е. Хоукінс. - Київ : Махаон-Україна, 2007. - 301 с.
  17. Школьник Ю. К. Подводный мир : полная энциклопедия / Юлия Школьник. - Москва : Эксмо, 2010. - 247, [8] с.
  18. Штильке Х. Современные приманки и прикормки : ил. справ. / Хеннинг Штильке ; [пер. с нем. Алексея Неделько]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 121, [4] с.
  19. Энциклопедия. Океан-Атмосфера / [Редкол.:А. П. Алексеев и др.; пер. с англ. М. Ю. Белевич и др.]. - Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983.- 464с.
  20. Эттенборо Д. Живая планета. Портрет Земли / Д. Эттенборо ; [пер. с англ. И. Гуровой ; авт. предисл. Н. Дроздов]. - Москва : Мир, 1988. - 327, [1] с.
  21. Юхновський В. Ю. Агролісомеліорація : підруч. для вищ. навч. закл. / В. Ю. Юхновський, С. М. Дударець, В. М. Малюга ; за ред. В. Ю. Юхновського. - Київ : Кондор, 2012. - 371 с.
  22. Бех В. В. Селекційно-племінна робота і процес виведення малолускатого внутрішньопородного типу української рамчастої породи коропа / В. В. Бех, О. О. Олексієнко, М. І. Осіпенко // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 8. - С. 29-34.
  23. Вайсбурд А. Требования международных стандартов к отбору проб сточных вод / А. Вайсбурд, В. Сторчак // Екологія підприємства. - 2017. - № 4. - С. 57-69.
  24. Венжега В. Особливості утилізації автомобілів відповідно до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" / В. Венжега, А. Рудик, Г. Пасов // Технічні науки та технології : науковий журнал. - 2016. - № 3. - С. 51-57. - Бібліогр.: с. 56-57.
  25. Воротинцева Л. І. Грунтово-меліоративні показники чорнозему звичайного за краплинного зрошення [Текст] / Л. І. Воротинцева // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 3. - С. 62-68.
  26. Гладун Г. Пам'яті вченого: До 100-річчя від дня народження (1910 - 1991) професора К.Л. Холуп'яка / Г. Гладун // Лісовий і мисливський журнал. - 2010. - N 3. - С. 20-21.
  27. Канило П. М. Теплоэнергетика. Топливно-экологические проблемы и перспективы развития / П. М. Канило, А. Л. Шубенко // Проблемы машиностроения. - 2017. - Том 20. - С. 69-77.
  28. Самойленко І. Меліорація відходами АЕС / Ігор Самойленко // Зерно. - 2017. - № 2. - С. 108-112.
  29. Сергеев А. Тихая гавань : цифры / А. Сергеев // Вокруг света. - 2016. - № 2. - С. 40-41.
  30. Оценка возможностей использования в водоочистке отходов глиноземных производств в Украине / Н. А. Клименко [та ін.] // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. - 2016. - № 2. - С. 62-71.
  31. Таргоня В. Біологічне виробництво товарного коропа / В. Таргоня, В. Гусар // Техніка і технології АПК. - 2015. - № 5. - С. 13-14.
  32. Яремко Ю. Теоретичне обгрунтування ефективності землекористування в межах меліорованих земель / Ю. Яременко, Н. Дудяк // Землевпорядний вiсник. - 2015. - № 5. - С. 49-52.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018