Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук
<<< Повернутись
Переглядів: 551

06.09.2017

  IMG_0560 Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук пропонує ознайомитись з книжковою виставкою "Екологічний календар. Вересень".
  У вересні місяці відзначаємо: Міжнародний день охорони озонового шару, День працівників лісу, Міжнародну ніч кажанів, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Всесвітній день моря.
  16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару.
  Проблема збереження озонового шару Землі є пріоритетною проблемою виживання біосфери в цілому, і людства зокрема. Озоновий шар, який знаходиться в стратосфері відіграє надзвичайно важливу роль – захист поверхні Землі від жорсткого ультрафіолетового випромінювання.
  В 1994 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару. День встановлено на згадку про підписання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар.
  В 1987 році 36 країн, у тому числі і СРСР, підписали документ, згідно з яким країни-учасниці повинні були обмежити і повністю припинити виробництво озоноруйнівних речовин.
  17 вересня – День працівників лісу.
  День працівників лісу закріплений Указом Президента України від 28-го серпня 1993-го року і святкується традиційно в третю неділю вересня. Це професійне свято для всіх тих, хто зв'язав своє життя з лісовим господарством, деревообробною і целюлозно-паперовою промисловістю. Ліс – це величезний світ, без якого життя на Землі зникло б або зовсім збідніло. Пізнання лісу робить людину духовно багатою. Берегти це життєдайне джерело – справа всіх людей на Землі.
  21 вересня – Міжнародна ніч кажанів.
  Однією із найбільш незвичайних природоохоронних дат є "Ніч кажанів", яку відзначають в ніч з 20 на 21 вересня. З 1997 року це загальноєвропейська природоохоронна акція, в якій беруть участь всі країни,які є сторонами Угоди про збереження кажанів у Європі – EUROBATs (діє з 1991 року, ратифікована ВРУ 19 травня 1999 року). Мета угоди – узгодження дій, розроблення і провадження європейськими державами спільних заходів щодо збереження кажанів та місць їхнього перебування. Одним із пріоритетів діяльності в рамках Угоди є підвищення екологічної свідомості населення стосовно важливості збереження кажанів. Проведення в Україні ночі кажанів є значною подією, оскільки на території нашої держави всі види рукокрилих занесені до Червоної книги України та потребують охорони.
  26 вересня – Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.
  Повна ліквідація ядерної зброї є однією з найстаріших цілей Організації Об'єднаних Націй. Вона була предметом першої резолюції Генеральної Асамблеї в 1946 році. Також, починаючи з 1959 року, поряд з загальним і повним роззброєнням була включена до порядку денного Генеральної Асамблеї. Ліквідація ядерної зброї була основною темою оглядових конференцій, що проводяться в ООН з 1975 року державами – учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і визначена як одна з пріоритетних завдань першої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї з роззброєння в 1978 році. Ліквідація ядерної зброї була підтримана кожним з генеральних секретарів Організації Об'єднаних Націй.
  Цей День дозволить світовій спільноті підтвердити свою прихильність справі глобального ядерного роззброєння як першочергове завдання. Особливо важливо відзначати цей День в Організації Об'єднаних Націй, з огляду на універсальність членського складу Організації та багаторічний досвід в області вирішення питань ядерного роззброєння. Це знакове місце для вирішення однієї з основних проблем людства, для досягнення миру і безпеки в світі без ядерної зброї.
  28 вересня – всесвітній день моря.
  Всесвітній день моря входить до переліку міжнародних днів, що відзначаються під егідою Організації Об'єднаних Націй. Поява цього свята датована 1978 роком, саме тоді було прийнято рішення десятого з'їзду Асамблеї Міжурядової морської консультативної організації щодо заснування Всесвітнього дня моря.
  Ідея святкування Всесвітнього дня моря виникла як реакція на масштабний вилов риби в морях і океанах нашої планети. Бездумні дії людини наносять непоправну шкоду природі і стають причиною зникнення багатьох рідкісних видів риби. Крім того, це призводить до забруднення вод і глобального потепління на планеті.
  Одним з факторів, що згубно впливає на стан світового океану, є забруднення вод нафтою. Величезні нафтові плями, що покривають сотні гектарів морських площ, стають причиною загибелі риби. За статистикою, щорічно в світовий океан в результаті аварій потрапляє більше 20 мільйонів барелів нафти.

  Список літератури:
  1. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Економіко-правові механізми збереження лісів в Україні / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ. ; голов. ред. Т. В. Тимочко]. - Київ : [б. в.] (Аспект-Поліграф), 2012. - 24 с. : табл. - (Стан навколишнього середовища ; жовт., 2012, №10).
  2. Гайнріх Д. Екологія : dtv-Atlas / Д. Гайнріх, М. Гергт ; [наук. ред. В. В. Серебряков ; худож.: Рудольф і Розмарі Фанерт]. - Київ : Знання-Прес, 2001. - 287 с.
  3. Гідротехнічні меліорації лісових земель : підруч. для вищ. навч. закл. / В. Ю. Юхновський [та ін.] ; за ред. В. Ю. Юхновського. - Київ : Кондор, 2016. - 373 с.
  4. Зербіно Д. Д. Екологічні катастрофи у світі та в Україні [Текст] / Д. Д. Зербіно, М. Р. Гжегоцький. - Львів : БаК, 2005. - 272 с.
  5. Кукуруза В. Д. К раскрытию тайн "загадочных" катастроф в Бермудском треугольнике и Черном море. Необыкновенное в обычном / В. Д. Кукуруза. - Киев : Карбон, 2006. - 398, [1] с.
  6. Кукуш В. Д. Электрорадиоизмерения : учеб. пособие для вузов по специальности "Радиотехника" / В. Д. Кукуш. - Москва : Радио и связь, 1985. - 367, [1] с.
  7. Курсков А. Н. В этом удивительном мире животных / А. Н. Курсков. - Минск : Ураджай, 1988. - 214 с.
  8. Листопад О. Г. Начерки до портрету Українського Лісу [Текст] / О. Г. Листопад. - Київ : [б. в.], 2001. - 100 с.
  9. Ліс : енцикл. путівник / [авт. тексту: Т. Родд, Дж. Стекхауз ; пер. з англ., наук. ред. В. Свєчнікова]. - Київ : Махаон-Україна, 2008. - 301 с.
  10. Лісівничо-екологічні проблеми Східного Полісся України : зб. наук. пр. Вип. 2 / Держ. агенство ліс. ресурсів України [та ін.] ; [редкол.: А. М. Жежкун (голов. ред.), І. М. Жежкун, С. М. Панченко]. - Новгород-Сіверський : Новгород-Сіверська ЛНДС (Мена : Домінант), 2011. - 143 с.
  11. Митропольський О. Ю. Екогеохімія Чорного моря / О. Ю. Митропольський, Є. І. Насєдкін, Н. П. Осокіна ; НАН України, Ін-т геол. наук. - Київ : [б. в.], 2006. - 276, [1] с.
  12. Незвичайна енциклопедія тварин / авт. тексту: М. Уолтерс, Д. Джонсон. - Київ : Махаон, 2000. - 255 с.
  13. Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [П. П. Надточій та ін.] ; за ред. : П. П. Надточія, Т. М. Мисливої ; Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т". - Житомир : Державний агроекологічний університет, 2007. - 418 с.
  14. Про ліс для дітей і дорослих / Черніг. обл. т-во охорони природи, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; авт.-уклад. Ю. О. Карпенко. - Чернігів : Віт-Сервіс, 2005. - 64 с.
  15. Свириденко В. Є. Лісівництво : підруч. для фахівців аграр. вузів ІІ-ІV рівнів акредитації з напрямку 1304 "Лісове і садово-паркове господарство" / В. Є.
  Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок ; за ред. В. Є. Свириденка ; Нац. аграр. ун-т. - 2-ге вид. - Київ : Арістей, 2006. - 543 с.
  16. Северо-Западная часть Черного моря / [Ю. П. Зайцев, Б. Г. Александров, Г. Г. Миничева и др.] ; НАН Украины, Ин-т биологии юж. морей им. А.О. Ковалевского, Одес. фил. - Киев : Наукова думка, 2006. - 700, [1] с.
  17. Скотт М. Природа / М. Скотт ; [пер. Л. Я. Гальперштейн]. - Москва : Росмэн, 1995. - 159, [1] с.
  18. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева ; Ужгород. нац. ун-т. - Київ : ЦНЛ, 2006. - 391, [2] с.
  19. Тварини : енцикл. путівник у світ дикої природи : пер. з англ. / ред. Д. Берн. - Київ : Школа, 2003. - 624 с.
  20. Тарасова Н. П. Химия окружающей среды: атмосфера [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. П. Тарасова, В. А. Кузнецов. - Москва : Академкнига, 2007. - 227, [1] с.
  21. Термена Б. К. Лісознавство з основами лісівництва : навч. посіб. для біол. спец. вищ. навч. закл. / Б. К. Термена. - Чернівці : Книги - XXI, 2005. - 159 с.
  22. Червона книга України. Тваринний світ / ред. М. М. Щербак. - Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 1994. - 461 с.
  23. Червона книга Українських Карпат : тваринний світ / [А.-Т. В. Башта та ін.] ; ред.: О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. - Ужгород : Карпати, 2011. - 334 с.
  24. Чудеса живого світу : ілюстр. енцикл. для дітей / [О. В. Астахова, Л. О. Гаєвська, О. І. Зіненко та ін.]. - Харків : Веста : Ранок, 2003. - 128 с.
  25. Школьник Ю. К. Подводный мир: полная энциклопедия / Юлия Школьник. - Москва : Эксмо, 2010. - 247, [8] с.
  26. Шукер К. Удивительные способности животных : загадки живой природы / Карл Шукер ; [пер. с англ.: О. В. Ивановой, И. Г. Лебедева]. - Москва : Мир Книги, 2006. - 239 с.
  27. Горбулин Владимир Павлович. Военно-ядерный тупик: украинский вариант / Владимир Павлович Горбулин // Вісник Національної академії наук України. - 2015. - № 5. - С. 3-10.
  28. Горбулин Владимир Павлович. Военно-ядерный тупик: украинский вариант / Владимир Павлович Горбулин // Вісник Національної академії наук України. - 2015. - № 5. - С. 3-10.
  29. Потєхін О. Друга "холодна війна" : попередні підсумки / О. Потєхін // Зовнішні справи. - 2015. - № 10. - С. 14-17.
  30. Потєхін О. Політика нерозповсюдження ядерної зброї: криза чи крах / О. Потєхін // Зовнішні справи. - 2017. - № 5. - С. 14-18.
  31. Халиман И. А. Региональные особенности малакофауны Северо-Западного Приазовья в водоемах разного типа / И. А. Халиман, В. В. Анистратенко, Е. В. Дегтяренко // Доповіді Національної академії наук України. - 2015. - № 11. - С. 98-105.
  32. Чистяков О. В. Безрибне морське поле / О. В. Чистяков // Екологічний вісник. - 2017. - № 1. - С. 28-30.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018