Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук
<<< Повернутись
Переглядів: 409

06.11.2017

  IMG_2315 У листопаді 2001 року Генеральна Асамблея оголосила 6 листопада кожного року Міжнародним днем запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.
  У рамках екологічного центру у відділі з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук підготовлено книжкову виставку "Довкілля потерпає".
  Історія людства налічує 15 тис. воєн та воєнних конфліктів, у ході яких загинули 4 млрд чоловік. Тільки 300 років з п'яти тисячоліть відомої нам історії цивілізації людство жило в мирі. Ще у стародавні часи війни були спрямовані не лише проти людей, але й проти природи.
  Найчастіше метою воєн не було завдання шкоди навколишньому середовищу. Але відомо, що знищення екосистем з воєнною метою використовувалось давно. У ході Другої світової війни було також зруйновано чимало екосистем, завдано великої шкоди рослинному і тваринному світу, атмосфері, гідросфері. Сьогодні високими темпами зростає мілітаризація, у ході військових дій використовуються природні ресурси. Війни порушують рівновагу в природних екосистемах. Вони спричинюють порушення рельєфу, руйнування ґрунту, забруднення й отруєння повітря та води, знищення рослинного і тваринного світу.
  Для України, ця дата має особливе та важливе значення. Наша країна безпосередньо зіткнулася з цією проблемою. Проблема екологічної безпеки в зоні АТО, враховуючи наслідки воєнних дій, набула безпрецедентних маcштабів, а екологічна ситуація стала загрозою нинішньому та майбутнім поколінням. Відбулися небезпечні зміни екологічного стану навколишнього природного середовища, які можуть легко перетворитися на загрози соціального характеру. Наприклад, сильне забруднення питної води чи пошкодження потужного промислового об'єкта неминуче призведуть до хвороб і загибелі людей, що, в свою чергу, спричинить проблеми економічного характеру. Саме тому необхідний всеосяжний підхід до визначення наслідків війни на Донбасі та шляхів їхнього подолання.
  Запрошуємо всіх відвідати відділ економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук та ознайомитися з виставкою.
  Список літератури:
  1. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Перспективи відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку. - Київ : [], 2016. - 36 с. : рис., табл. - (Стан навколишнього середовища ; № 1, січ. 2016).
  2. Воєнні дії на сході України - цивілізаційні виклики людству : посібник / О. Мелень-Забрамна [та ін.]. - Львів : ЕПЛ, 2015. - 132, [1] с.
  3. Зербіно Д. Д. Екологічні катастрофи у світі та в Україні / Д. Д. Зербіно, М. Р. Гжегоцький. - Львів : БаК, 2005. - 272 с.
  4. Микитюк О. М. Екологія людини : підруч. для вищ. навч. закл. / О. М. Микитюк, О. З. Злотін, В. М. Бровдій. - 3-тє вид., випр. і допов. - Харків : ОВС, 2004. - 254 с.
  5. Основи екології та екологічного права : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. Д. Бойчук [та ін.] ; за заг. ред.: Ю. Д. Бойчука, М. В. Шульги. - Суми : Українська книга, 2005. - 367 с.
  6. Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України : аналіт. огляд / [Є. О. Яковлєв та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : [б. в.], 2011. - 32, [1] с.
  7. Панова З. Н. Глобальность проблемы безопасности жизнедеятельности / З. Н. Панова, М. Г. Неделина // Экология пюс. - 2017. - №1. - С. 2-4.
  8. Сприяння відновленню Сходу України на засадах збалансованого розвитку // Екологічний вісник. - 2016. - № 3. - С. 30-31.
  9. Степова О. Екологічний колапс ОРДЛО: про техногенні втрати окупованих територій, помножені на військові виклики / Олена Степова // Народна армія. - 2017. - 27 липня (№ 30). - С. 13.
  10. Технология утилизации боеприпасов и отходов взрывчатых веществ с минимальной экологической нагрузкой на окружающую среду / В. В. Щербань [и др.] // Хімічна промисловість України. - 2016. - № 5/6. - С. 79-83.
  11. Тимочко І. Екологічні наслідки воєнних дій на Сході України - загроза нинішньому та майбутнім поколінням / І. Тимочко // Екологічний вісник. - 2017. - № 2. - С. 2-5.
  12. Черногор Л. Ф. Катастрофа на наибольшем арсенале боеприпасов / Л. Ф. Черногор // Наука и техника. - 2017. - № 5. - С. 4-10.
  13. Черногор Л. Ф. Величайшие техногенные катастрофы / Л. Ф. Черногор // Наука и техника. - 2016. - № 4. - С. 54-60.
  14. Черногор Л. Ф. Пожары — катастрофы. / Л. Ф. Черногор // Наука и техника. - 2015. - № 10. - С. 64-72.
  15. Чумаченко С. М. Формування вектора екологічного стану військового палігону як специфічної природно-техногенної геосистеми для збереження біологічного і ландшафтного різноманіття / С. М. Чумаченко І. В. Чеканова, О. І. Лисенко // Екологічний вісник. - 2008. - № 2. - С. 13-14.
  16. Яровий С. С. Вплив воєнних дій на функціонування та стан Українського степового природного заповідника НАН України в 2014-2016 рр. / С. С. Яровий, О. О. Подпрятов, С. В. Лиманський // Екологічний вісник. - 2017. - № 1. - С. 19-21.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018