Центр правової інформації
<<< Повернутись
Переглядів: 151

05.12.2017

P1010026   "Дай, Боже, нам любити Україну
  понад усе сьогодні – маючи,
  щоб не довелося
  потім гірко любити – втративши".
  В. Чорновіл

  "Борець за свободу України" під такою назвою в Центрі правової інформації експонується книжкова виставка-персоналія, присвячена 80-річчю від дня народження визначного громадсько-політичного діяча, борця за незалежність України Вʼячеслава Чорновола.
  Вʼячеслав Максимович Чорновіл – український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний вʼязень СРСР, провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-90-х років, Герой України (2000, посмертно), лауреат Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса Томаліна (1975).
  Вʼячеслав Максимович був ініціатором проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. та Акта проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р.
  Разом з іншими видатними діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів. Засновник та головний редактор підпільного українського часопису "Український вісник". Член Української Гельсінської групи. Один з ініціаторів створення Української Гельсінської спілки. Кілька разів увʼязнений за "антирадянську пропаганду" (1967–1969, 1972–1979, 1980–1988). Перебував у мордовських таборах суворого режиму і на засланні. Сумарно пробув у неволі 17 років. У 1990-1992 рр. – голова Львівської обласної ради. Народний депутат України з березня 1990 р.
  25 березня 1999 року загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем.
  "Дай, Боже, нам любити Україну понад усе сьогодні – маючи, щоб не довелося потім гірко любити – втративши", – залишив він такий заповіт.
  Список літератури:
  1. Андрощук О. В. Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів / О. Андрощук // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 22-34.
  2. Бараневич Л. Два портрети в інтер'єрі : [про спогади Людмили Бараневич про В. Чорновола] / Л. Бараневич // Віче. – 2012. – № 7. – С. 64-65.
  3. Від Форуму до Форуму / Форум твор. молоді України ; [авт. текстів, упоряд. Іван Драч]. – Київ : [б. в.], 2006. – 266 с.
  4. В'ячеслав Чорновіл: "Я вибрав би життя, яке прожив" // День. – 2011. – 16 серп. (№ 144). – С. 8 : фотогр.
  5. В'ячеслав Чорновіл і Чернігівщина / Чернігів. облдержадмін. ; уклад. Ю. В. Музика. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 27 с. : іл.
  6. Галай С. В'ячеслав Чорновіл: нарис портрета політика / Сергій Галай // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 12. – С. 20-21.
  7. Горецький М. Михайло Драгоманов і В'ячеслав Чорновіл – провідні політичні публіцисти України / М. Горецький // Історія в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 21-25. – Бібліогр. в кінці ст.
  8. Горинь Б. В'ячеслав Чорновіл – ініціатор створення УГС / Б. Горинь // Вітчизна. – 2003. – № 7/8. – С. 133-137.
  9. Гусаков І. В'ячеслав Чорновіл : постать на тлі доби / Ігор Гусаков // Історія України (Шкільний світ). – 2011. – № 33/34 (верес.). – С. 17-27.
  10. Деревінський В. Участь В'ячеслава Чорновола у створенні Народного руху України / Василь Деревінський // Українознавство. – 2010. – № 1. – С. 142-147.
  11. Деревінський В. Внесок В'ячеслава Чорновола у створення і діяльність УГС / В. Деревінський // Історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 84-91.
  12. Деревінський В. Ф. Моральне самопочуття В'ячеслава Чорновола в ув'язненні / В. Ф. Деревінський // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 63-67.
  13. Деревінський В. Політичні репресії радянської влади щодо В. Чорновола у другій половині ХХ ст. / В. Деревінський // Історичний журнал. – 2008. – № 5. – С.
  14. Деревінський В. В'ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика [Текст] : монографія / Василь Деревінський. – Тернопіль : Джура, 2011. – 223 с.
  15. Довідник з історії України. А-Я / [В. Александрович [та ін.] ; за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста ; Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ : Генеза, 2002. – 1135 с.
  16. Життя за правду // Персона. – 2010. – № 1. – С. 28. 73-82.
  17. Ковальчук А. "За тобою, Чорноволе, вся Вкраїна плаче" / А. Ковальчук // Українське слово. – 2012. – 4-19 квіт. (№ 14). – С. 7.
  18. Ковальчук А. Десять літ без В'ячеслава Чорновола / А. Ковальчук // Слово Просвіти. – 2009. – 29 берез.-1 квіт. (№ 12). – С. 1, 6.
  19. Мельник Ю. В'ячеслав Чорновіл: штрихи життя і політичної діяльності / Ю. Мельник // Наука і суспільство. – 2012. – № 3-4. – С. 26-30.
  20. Нікітенко Л. І стоїть Чорновіл біля хати. .: у рідних Вільхівцях відкрили пам'ятник відомому політику / Л. Нікітенко // Україна молода. – 2007. – 24 груд. – С. 5.
  21. Павлів І. Провісник духовної свободи : година пам'яті для старшокласників / Ірина Павлів // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2012. – № 12. – С. 22-26. – Бібліогр. в кінці ст.
  22. Призначено дійти. Вячеслав Чорновіл. Політика та правда життя Ч. 1. 1990-1994 / уклад. Гнат Василишин. – Київ : Аверс, 1998. – 103, [1] с.
  23. Регідайло Н. Природжений полеміст, майстер гострого слова, публіцист [В'ячеслав Чорновіл] / Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 1. – С. 47-48.
  24. Рудик С. Борець за свободу України / С. Рудик // Українське слово. – 2011. – 25 лют. (№ 6). – С. 12.
  25. Стенула Н. Світло нічної дороги. Він мислив себе винятково в опозиції до існуючої влади і тому заважав усім : [В. Чорновіл] / Н. Стенула // Закон і бізнес. – 2009. – 28 берез.-3 квіт. (№ 13). – С. 3.
  26. Степаненко М. Л. Майже все про загибель В. М. Чорновола [Текст] / М. Л. Степаненко. – Київ : [б. в.], 2006. – 552 с.
  27. Тебешевська О. С. Україна починається з тебе : зб. диктантів і переказів з укр. мови для учнів 5-11 кл. / О. С. Тебешевська. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 69 с.
  28. Томенчук Б. М. Він був Пророком у своїй Вітчизні: Роздуми серед ночі / Б. М. Томенчук. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 46, [1] с.
  29. Томенчук Б. М. Він був Пророком у своїй Вітчизні: Роздуми серед ночі / Б. М. Томенчук. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 46, [1] с.
  30. Українська Гельсінська Група, 1978-1982. Документи і матеріяли / упорядкував і зредагував Осип Зінкевич. – Торонто ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1983. – 998 с.
  31. Холодний М. К. Чорновіл : поема-реквієм / М. Холодний ; [післямова М. Шалати]. – Дрогобич : Коло, 2001. – 34 с.
  32. Чорновіл В. Не поступитися принципами / В. Чорновіл // Українська культура. – 2007. – № 12. – С. 4-5.
  33. Чорновіл В. М. Пульс української незалежності : колонка ред. / В. М. Чорновіл ; [вступ. ст. та післямова Л. Танюка] ; Всеукр. іст.-культ. правозахис. т-во "Меморіал" ім. В. Стуса. – Київ : Либідь, 2000. – 622, [1] с.
  34. Чорновіл В. М. Твори : в 10 т. Т. 3. Український вісник. Вип. I-VI / В. Чорновіл ; [упоряд. В. Чорновіл ; авт. передм. М. Косів ; редкол.: А. Пашко (голова) та ін.] ; Міжнар. благод. фонд В. Чорновола. – Київ : Смолоскип, 2006. – 978 с.
  35. Чорновіл В. М. Твори : в 10 т. Т. 10. Статті, виступи, інтерв'ю, (січень 1998 – грудень 1999) / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: О. Зінкевич та ін., упоряд., комент. В. Чорновіл, авт. передм. Т. Чорновіл] ; Міжнар. благод. фонд В. Чорновола. – Київ : Смолоскип, 2015. – 673, [5] с.
  36. Чорновіл В. М. Твори : в 10 т. Т. 9. Статті, виступи, інтерв'ю, (січень 1996 - грудень 1997) / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: О. Зінкевич, упоряд. та комент. В. Чорновіл] ; Міжнар. благод. фонд Вячеслава Чорновола. – Київ : Смолоскип, 2014. – 1003 с.
  37. Чорновіл В. М.  Твори : в 10 т. Т. 9. Статті, виступи, інтерв'ю, (січень 1996 – грудень 1997) / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: О. Зінкевич, упоряд. та комент. В. Чорновіл] ; Міжнар. благод. фонд Вячеслава Чорновола. – Київ : Смолоскип, 2014. – 1003 с.
  38. Шаров, І. Ф. 100 видатних імен України / І. Ф. Шаров. – Київ : Альтернативи, 1999. – 502, [1] с.
  39. Швидкий В. Чорновіл В'ячеслав Максимович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2013. – Т. 10 : Т – Я. – С. 565.
  40. Шевченківські лауреати, 1962-2001 : енцикл. довід. / [авт.-упоряд. М. Г. Лабінський, авт. передм. І. М. Дзюба]. – Київ : Криниця, 2001. – 693 с.

<<< Повернутись

Оголошення

  23 квітня о 1200 у читальній залі відбудеться відкриття виставки малюнків "Італія очима дітей Чернігівщини" за участі Надзвичайного і Повноважного посла Італії в Україні вельмишановного пана Давіде Ла Чечіліа.

22620773

  29 квітня о 1200 поетичний бібліопростір "А+" гостює у Львівській майстерні шоколаду.
  У програмі:
 • Поетичний серпантин на тему: "Ах, весна, який романтичний час! Всі усміхнені і щасливі... Любов панує навколо!"
  • Зустріч з місцевими поетами, читання віршів.
  • Музичні подарунки від Олексія Дербичова (соло на саксофоні).
  • Лариса Забара виконає власні музичні твори і джазові композиції.

22620773

Безкоштовні юридичні  та Skype консультації

Кожного 2-го та 4-го четверга місяця (12,26 квітня)
з 1500 до 1630
у Центрі правової інформації.
Запис за тел. (0462) 67-61-97
E-mail: сpi_lib@ukr.net
Skype: центр права (dcc.chernigiv)
22620773

Відділ документів іноземними мовами та ІЦ "ВІКНО В АМЕРИКУ" запрошують усіх бажаючих спілкуватися іноземними мовами:

 

Вівторок

1800 – Клуб італійської для початківців

(3, 10, 17 квітня)

 

Четвер

1800 – Німецька із задоволенням для початківців

(5, 12, 19, 26 квітня)

 

Субота

1030 – Розмовний клуб польської мови / Polonicum

(14 квітня)

1430 – Strong Voice

(21 квітня)

1500 Італійська для тих, хто вдосконалює

(7, 14, 21, 28 квітня) 

 

Неділя

1200 – English Speaking Club for Youth

(1, 15 квітня)

1500 – English Speaking Club

(1, 15, 22, 29 квітня)

Чекаємо на Вас!

22620773

ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ
ДО СПІВПРАЦІ!

  Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка запрошує до співпраці небайдужих громадян, що відчувають у собі педагогічний талант.
  Пропонуємо вам в якості волонтера долучитись до викладання курсу "Основи комп’ютерної грамотності та основи роботи в інтернеті" для людей поважного віку. Докладніше...

22620773


  © НВП "Армпроект", 2002-2017