Центр європейської інформації
<<< Повернутись
Переглядів: 349

11.10.2017

   4d0646115c9107e02f3788ec74893fb2_0_500_0 Європейський тиждень місцевої демократії є щорічною загальноєвропейською кампанією, започаткованою Радою Європи 15 жовтня 2007 року.
  З нагоди цієї події Центром європейської інформації Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка підготовлено книжкову виставку "Місцеве самоврядування – основа сучасної демократії".
  Представлені на виставці науково-популярні, інформаційно-довідкові та періодичні видання розповідають про процеси становлення державного управління та місцевого самоврядування, про діяльність органів місцевого самоврядування, як політико-правового інституту, що здійснює управління місцевими справами. Експозиція знайомить читачів з принципами та досягненнями регіональної та місцевої демократії, системою місцевого самоврядування, структурою та діяльністю органів місцевого самоврядування на Чернігівщині, в Україні та країнах-членах Ради Європи. Виставка сприятиме підвищенню рівня обізнаності громадян про можливості, що існують в рамках співпраці України з ЄС та Радою Європи.
  Виставка діятиме з 11 по 22 жовтня в відділі наукової інформації та бібліографії.
  Особливу увагу акцентуємо на наступних джерелах:
  1. Бичков О. Ф. Семенівка - європейське місто / О. Ф. Бичков, С. М. Гузоватий ; Міжнар. фонд "Відродження" [та ін.]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2011. - 79 с.
  2. Бойко В. М. Владні інституції Чернігово-Сіверщини: ілюстрована історія / Бойко В., Казіміров Д., Леп'явко С. Сівер. центр післядиплом. освіти [та ін.]. - Чернігів : Десна, 2014. - 190, [1] с.
  3. Бойко В. Українські голови в Баварії: як працює самоврядування / Володимир Бойко ; Сівер. центр післядиплом. освіти [та ін.]. - Чернігів : Десна, 2016. - 51 с.
  4. Боярський О. О. Місцеве самоврядування як природний простір та пріоритетна сфера людської життєдіяльності / О. О. Боярський // Держава і право. - 2017. - Вип. 75. - С. 84-101.
  5. Власюк О. С. Реформа бюджетної децентралізації в Україні: результати, ризики та перспективи / О. С. Власюк // Регіональна економіка. - 2017. - № 2. - С. 39-45.
  6. Гречко О. Територіальний устрій України як конституційно-правовий інститут: сутність, структура і зміст / Ольга Гречко // Юридична Україна. - 2015. - № 6. - С. 17-23.
  7. Громадянська ініціатива на захист економічних та соціальних прав : звіт про реалізацію проекту / Твор. центр ТЦК, Ін-т громад. сусп-ва. - Київ : Конференц сервіс центр, 2011. - 36,[1] с. : ілюстр. – (Європейський інструмент демократії та прав людини (EIDHR).
  8. Давимука С. А. Інтелектульний ресурс - основний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах децентралізації / С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. - 2017. - № 1. - С. 5-16.
  9. Домме Є. В. Варва - європейське містечко / Євгеній Домме ; Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг. - Чернігів : [б. в.], 2015. - 47 с.
  10. Європейські традиції міського самоврядування в Україні / [авт. текстів ведучого: С. Леп'явко, В. Бойко ; упоряд. В. Бойко] ; Черніг. центр перепідготов. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцев. самоврядування, держ. п-в, установ і орг., Сівер. ін-т регіон. дослідж. - Чернігів : Сіверщина, 2011. - 83 с.
  11. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-упоряд.: В. М. Вакуленко та ін.] ; за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. - Київ : Національна академія державного управління при Президентові України, 2010. - 398 с.
  12. Загарій В. П. Міграційні фінанси як інвестиційний ресурс розвитку бізнес-середовища об‘єднаних територіальних громад / В. П. Загарій // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 1. - С. 8-11.
  13. Іванова Т. В. Організація місцевого самоврядування в Україні : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т. В. Іванова. - Київ : Професіонал, 2005. - 111 с.
  14. Іртищева І. О. Децентралізація системи управління в забезпечені сталого розвитку сільських територій / І. О. Іртищева, Ю. М. Хвесик, М. І. Стегней // Економіка АПК. - 2015. - № 4. - С. 64-70.
  15. Історія адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 4 жовт. 2007 р). / Черніг. облдержадмін. ; [за заг. ред.: С. А. Леп'явка, В. М. Бойка]. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. - 176 с.
  16. Калиновський Б. Принципи функціонування місцевої публічної влади в Україні: нормативне забезпечення та механізми реалізації / Б. Калиновський // Віче. - 2016. - № 9/10. - С. 37-40.
  17. Козак Д. А. Місцеве самоврядування: проблеми та шляхи їх вирішення / Д. А. Козак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 7/8. - С. 176-180.
  18. Кузьменко Н. Рішення органів місцевого самоврядування у сфері розпорядження землями комунальної власності, їх правова природа / Наталія Кузьменко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 10. - С. 77-82.
  19. Майбутнє місцевого врядування в Україні / Ресурс. центр ГУРТ. - Київ : Гончарук А. Б., 2013. - 92 с.
  20. Мистецтво управління громадою: правовий аспект: посібник / [В. Трандафіл, М. Примак, К. Євдокімова ; Благодійна організація "Всеукраїнська Коаліція з надання правової допомоги"], 2014.- 48 с.
  21. Михайленко В. Короп - європейське містечко / Валентина Михайленко ; Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг. - Чернігів : [б. в.], 2013. - 76 с.
  22. Освітній пакет з актуальних питань європейської інтеграції / Міжнар. фонд "Відродження" [та ін.] ; [упоряд. В. М. Бойко та ін.]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2010. - 151 с.
  23. Патицька Х. О. Особливості формування податкових доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації / Х. О. Патицька // Регіональна економіка. - 2017. - № 1. - С. 53-62.
  24. Правові проблеми сільських мешканців та шляхи їх вирішення : посібник / [К. Євдокімова, М. Примак, В. Трандафіл ; Благодійна організація "Всеукраїнська Коаліція з надання правової допомоги"], 2014. – 48 с.
  25. Прієшкіна О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. В. Прієшкіна. - Київ : Кондор, 2008. - 332 с.
  26. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : матеріали для самопідготовки // Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і органів.; уклад.: Бойко В. М., Підгайний П. М., Коваленко Н. В.- Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2015.- 246 с.
  27. Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 груд. 2012 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. : В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк]. - Київ : НІСД, 2013. - 503 с.
  28. Симоненко В. К. Реформи: адміністративно-територіальна, адміністративна і децентралізації - триєдині / В. К. Симоненко // Регіональна економіка. - 2017. - № 2. - С. 5-9.
  29. Украина: время выбора / Междунар. фонд "Відродження", Центр Разумкова. - Киев : [б. и.], 2014. - 44 с.
  30. Федченко Л. Договір про співробітництво громад - інструмент ефективного самоврядування / Л. Федченко // Місцеве самоврядування. - 2017. - берез. (№ 3). - С. 10-17.
  31. Чумак Т. В. Козелець - європейське місто / Т. В. Чумак, Л. М. Шара ; Міжнар. фонд "Відродження" [та ін.]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2011. - 55 с.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018