Структура бiблiотеки

Вiддiл зберiгання основного фонду

 

  У фонді відділу зберігання основного фонду (більше 600 тис. прим.) знаходяться друковані джерела різні за типами, видами, галузями знань, на різних носіях які сприяють пошуковій і науково-дослідницькій роботі користувачів бібліотеки. Отримати документи з відділу можна за вимогами структурних підрозділів бібліотеки. Розстановка документів забезпечує якість задоволення вимог користувачів, а система обліку видачі та ведення індикаторів – оперативність інформації про місцезнаходження того чи іншого документу та своєчасного його повернення у відділ.

  Збереженню наявних у відділі джерел сприяє підтримка відповідного санітарно-гігієнічного режиму, здатного забезпечити довготривале зберігання документів.

  Понад 18 тис. примірників становлять видання минулих століть, що мають історичну та культурну цінність, значна кількість яких буде включена до Державного реєстру національних і культурних надбань. У відділі зберігаються документи з автографами видатних діячів науки та культури XX-XXI ст.

  Максимально зібрані книги місцевих авторів, видані на території області.

  Збереження документів на паперових носіях є актуальним для відділу: вирішується питання оцифрування (сканування), робляться ксерокопії цінних друкованих видань з метою збереження їх від руйнування і пошкодження шляхом вилучення з використання.

 

IMG_7844_resize IMG_7840_resize IMG_7778_resize

© НВП "Армпроект", 2002-2021