Структура бiблiотеки

Вiддiл краєзнавства

   Відділ краєзнавства – створений 1 січня 1994 р. До цього часу існував у складі інформаційно-бібліографічного відділу як сектор краєзнавства.

  Займається виявленням, збереженням та популяризацією інформації про Чернігівську область. Обслуговує науковців, викладачів, літераторів, журналістів, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться історією, природою, економікою, культурою Чернігівщини.

  Відділ має у своєму фонді близько 5 тисяч книг, повністю присвячених Чернігівщині, серед яких ксерокопії рідкісних видань минулих століть про Чернігів та Сіверський край, рукописи краєзнавчих досліджень. Одержує 60 назв газет і журналів. Документи краєзнавчого характеру відображені у зведеному каталозі краєзнавчої літератури. У відділі ведуться фактографічні електронні бази даних "Відомі особистості регіону", "Історико-культурні місця Чернігівської області".

  Відділ здійснює видання краєзнавчих бібліографічних посібників як науково-допоміжного, так і рекомендаційного характеру.

  Відділ плідно співпрацює з краєзнавчими музеями та архівами області, історичним факультетом Чернігів. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Результатом цієї співпраці стала серія біобібліографічних покажчиків "Історики та краєзнавці Чернігівщини".

  З 1974 р. при відділі працює читацький клуб "Краєзнавець", в рамках якого проводяться презентації нових видань, читацькі конференції, зустрічі з цікавими людьми

Клуб "КРАЄЗНАВЕЦЬ" центр наукового і культурного спілкування користувачів

    Вже більше тридцяти років, з 1974 року існує при бібліотеці клуб "Краєзнавець", діяльність якого є відбитком життя та інтересів суспільства на кожному його етапі.

    Статут клубу передбачав такі основні напрями роботи:

    а) збирати матеріали з історії Чернігівщини з найдавніших часів до наших днів;

    б) виявляти учасників і свідків видатних подій, які відбувалися в нашому краї;

    в) організовувати екскурсії по області;

    г) підтримувати зв’язок з науковими установами та організаціями.

  Членами клубу могли стати всі, хто прагнув вивчати історію рідного краю. Той, хто проявив себе у пошуковій краєзнавчій роботі, вважався дійсним членом клубу "Краєзнавець" і одержував квиток та значок з емблемою клубу. З членів клубу на загальних зборах обиралося правління. Всі ці роки головою правління (президентом) клубу "Краєзнавець" є кандидат історичних наук, професор Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка Олександр Борисович Коваленко, віце-президентом – завідуюча відділом Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського Світлана Олександрівна Половникова, другим віце-президентом і секретарем – Людмила Валентинівна Студьонова, перша завідуюча відділом краєзнавства. Багато зусиль для проведення засідань клубу докладають всі працівники відділу.

  З особливим піднесенням і активністю працював клуб у перше десятиліття, коли майже кожне засідання перетворювалося у значну подію. На "краєзнавчу п’ятницю" часто з’являлися і представники місцевої преси, передбачаючи почути щось цікаве і свіже. Замітки про засідання клубу можна знайти на сторінках багатьох газет.

  Переглядаючи щоденник "Краєзнавця", бачиш, як намагалися члени клубу знайти ті теми, що найбільше хвилювали людей. Це проблеми, пов’язані із забудовою міста Чернігова і його археологічні дослідження, увічнення пам’яті наших відомих земляків. Дуже актуальною була воєнна тематика – запрошувалися учасники Великої Вітчизняної війни і автори книг про них.

  Не обходили клуб і ювілейні дати, до яких ретельно готувалися і збирали значну аудиторію.

  Значні зміни в діяльності клубу відбулися після встановлення незалежності України. Почали підніматися теми, які довгий час були майже недоторканими – голодомор та політичні репресії в Україні в 20-х-30-х роках.

  Більше уваги стало приділятися матеріалам про культурних та освітніх діячів України, особливо тих, чиї життя та діяльність були пов’язані з Чернігівщиною. Відбулися засідання клубу, присвячені 150-річчю з дня народження Софії Русової (2006 р.) та виходу в світ книги Т. Демченко "Батько Шраг" (2008 р.), а також презентації "Календаря" Чернігівського земляцтва, всі випуски якого насичені довідками краєзнавчого характеру. Справжнім святом стало засідання клубу, присвячене презентації Чернігівського районного осередку Національної спілки краєзнавців України (2009).

  Стало традиційним знайомство з новими книгами, авторами яких є чернігівці. Крім вже згаданих, ще збірки статей і матеріалів "Містечко над Сновом" (2007), "Село над Десною – Шестовиця" (2009), книги письменників О. Довгого, О. Брика, Ю. Сбітнєва та інших.

  Важливо відмітити , що до засідань клубу нині залучені радіо- та тележурналісти, які популяризують його діяльність.

  Значну допомогу краєзнавцям Чернігівщини надають ті члени клубу, які прилучилися до видавничої діяльності бібліотеки і за її сприяння видали біобібліографічні покажчики з різних тем, оприлюднили цінні історичні джерела, зробили доступними читачеві рідкісні видання з історії краю.

  Клуб "Краєзнавець" шукає нові форми роботи, щоб інтерес до нього не згасав і у наступні роки.

 

Local_history Local_history_3 Local_history_4  

© НВП "Армпроект", 2002-2018