Ювілеї   >   Ювілейні видання

 ЮВІЛЕЙНІ ВИДАННЯ
до 140-річчя Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

     
 Друковані видання
   

Istoriya

  Історія Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : хроніка подій / Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів: [б.в.], 2017. – 147 с.
  У виданні висвітлюється 140 років історії та діяльності бібліотеки від часу заснування у Чернігові Громадської бібліотеки до сучасної Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка; нелегкі роки становлення, формування штату, фондів бібліотеки, розгортання масової роботи, організаційно-методичного керівництва бібліотеками Чернігівської області.
  Видання розраховане на фахівців з історії вітчизняної культури, краєзнавців, бібліотекарів, студентів навчальних закладів культури.

Завантажити...

Duhovna

  Духовна скарбниця краю (1877-2017) : бібліогр. покажч. публ. за 2012-2016 роки / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. І. Іваненко ; ред.: О. М. Плаунова, І. В. Розумій ; відп. за вип. І. М. Аліференко. – Вип. 4. – Чернігів : [Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка], 2016. – 95 с.
  Даний посібник є продовженням покажчика, виданого в 2012 році і містить матеріали про діяльність бібліотеки, краєзнавчі бібліографічні видання та методико-бібліографічні матеріали ОУНБ за 2012-2016 роки. За видовою ознакою до ного включені: книги, збірники, брошури, бібліографіні посібники, публікації з газет та журналів. Матеріали у посібнику згруповано в основні розділи: "Публікації про бібліотеку в книгах, збірниках, періодичній пресі та виданнях, що продовжуються", "Видавнича діяльність бібліотеки" та "Публікації працівників бібліотеки.

Завантажити...

   
 Онлайн-додаток
 

Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка в документах та фактах (1877-1945)

Випуск 1

 

  Онлайн-додаток є електронним додатком до друкованого видання книги "Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка в документах та фактах (1877-1945)", випуск якого приурочений до 140-річчя з часу заснування Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Такі поважні ювілейні дати змушують нас замислюватися над життям, цікавитися історичним корінням, робити певні висновки. Не забувати свою історію, підтримувати традиції, але намагатися іти в ногу з часом наше завдання на сьогодні.

  В даному розділі частково представлені електронні копії документів з фонду Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка та архівні документи надані Державним архівом Чернігівської області, якому ми вдячні за співпрацю та допомогу. Матеріали розміщені в хронологічному порядку  від 1877 по 1945 рр.

 

 • Статут Чернігівської громадської бібліотеки

(Затверджений п. Міністром внутрішніх справ 9 лютого 1877 року В.с. Начальника Головного Управління у справах друку В. Григор’євим)

18 лютого 1896 р.

 

Завантажити...

 • Нарис розвитку Чернігівської Громадської Бібліотеки за 20 років її існування
Не пізніше 1898 р.

Завантажити...

 • Звіт Чернігівської Громадської Бібліотеки за 1898 р.

Завантажити...

 • Чернігівська громадська бібліотека. Нарис про розвиток бібліотеки за 25 років
  Упоряд. Свечін А., Дроздов І., Дорошенко Г.

 

Завантажити...

 • Протокол засідання Чернігівської міської музейної комісії про найм квартири для громадської бібліотеки
25 вересня 1908 року

Завантажити...

 • Протокол загальних зборів бібліотекарів м. Чернігова про перегляд правил користування книгами
14 травня 1921 р.

Завантажити...

 • Доклад про утворення у Чернігові Губернської (академічної, центральної) бібліотеки
23 липня 1921 р.

Завантажити...

 • Інструкція про перехід бібліотек на самоокупність, затверджена колегією Губполітосвіти
22 лютого 1922 р.

Завантажити...

 • Наказ №9 по Чернігівській Губполітосвіті про скорочення штатів
12 січня 1922 р.

Завантажити...

 • Протокол засідання колективу бібліотечних працівників про пропозицію колективу назвати Міську бібліотеку іменем В. Г. Короленка

24 січня 1922 р.

Завантажити...

 • Прохання колективу бібліотечних працівників в Губполітосвіту назвати Центральну бібліотеку іменем В. Г. Короленка
25 січня 1922 р.

Завантажити...

 • Наказ №128 по Чернігівскому Губнаробразу про кадрові призначення у зв'язку з скороченням штатів

13 жовтня 1923 р.

 

Завантажити...
 • Стаття Златокрилова "Стан бібсправи на Чернігівщині" надрукована у журналі "Бібліотека у соціалістичному будівництві"
Лютий 1934 р.

Завантажити...

 •  Стаття Е. Віленської, А. Федінченко "Філії бібліотеки" надрукована у журналі "Соціалістична культура"

Січень 1940 р.


Завантажити...

 • Список службовців Чернігівської міської бібліотеки
31 грудня 1941 р.

Завантажити...

 • Відомості про Міську бібліотеку м. Чернігова на 1-ше липня 1942 р.
1 липня 1942 р.

Завантажити...

 • Звіт Чернігівської міської бібліотеки за ІІ півріччя 1942 року
Січень 1943 р.

 

Завантажити...

 • Лист завідувача відділом освіти та культури П. Баран-Бутович до зондер-фюрера П. Буша про заходи до відкриття Міської бібліотеки для абонентів м. Чернігова
4 березня 1943 р.

 

Завантажити...

 • Лист до Чернігівського обл. ОНО про дозвіл щодо тимчасових працівників для інвентаризації фондів
Лютий 1944 р.

Завантажити...

 • Лист до Чернігівського обл. ОНО про фінансування передплати на 1944 рік
Не пізніше 1943 р.

Завантажити...

 • Лист Політ-освітн. сектору Обл. ВНО на № 08/9 про склад і стан бібліотечних фондів
Не пізніше 1944 р.

Завантажити...

 • Доповідна записка Обласному Партійному Комітету Відділу Пропаганди та Агітації т. Гуменнику від зав. Обл. бібліотекою Почтер

24 лютого 1944 р.


Завантажити...

 • Список (орієнтовний) майна бібліотеки, знищеного німецько-фашистськими загарбниками

 

Завантажити...

 • Акт від червня 1-го дня 1944 р., м. Чернігів

1 червня 1944 р.


Завантажити...

 • Наказ №3436 Заступника Народного Комісара Освіти УРСР тов. Гуленко І. С.

23 вересня 1944 р.


Завантажити...

 • Річний звіт за 1944 р. Чернігівської Державної обласної бібліотеки ім. Короленка

16 грудня 1944 р.


Завантажити...

 • План роботи Чернігівської облбібліотеки ім. Короленка на 1945 р.

Січень 1945 р.


Завантажити...

 • Клопотання про збільшення штату бібліотечних працівників

Не пізніше 1945 р.


Завантажити...

 • Правила користування масовою бібліотекою

12 травня 1945 р.


Завантажити...

 • Наказ Комітету в справах культурно-освітніх установ при РНК УРСР "Про упорядкування і збереження книжкових фондів масових бібліотек"

16 травня 1945 р.


Завантажити...

 • Лист Управління бібліотек Комітету в справах культурно-освітніх установ при РНК УРСР про роботу бібліотек на допомогу самоосвіті читачів

Не пізніше 31 травня 1945 р.


Завантажити...

 • Лист Комітету в справах культурно-освітніх установ при РНК УРСР "Про розгортання роботи в бібліотеках на допомогу самоосвіті"

Березень-липень 1945 р.


Завантажити...

 • Інструктивний лист про організацію пересувних бібліотек

Не пізніше 1945 р.


Завантажити...

 • Матеріали читацької конференції про відновлення книжкового фонду і початок роботи обласної бібліотеки імені В. Г. Короленка

25 квітня 1945 р.


Завантажити...

 • Персональний список на працівників Обласної Бібліотеки ім. Короленка

1 липня 1945 р.


Завантажити...

 • Лист Бібліотеки Академії Наук УРСР, щодо сприяння у написанні видання "Наукових записок"

Жовтень 1945 р.


Завантажити...

 • Інструктивні вказівки по плануванню роботи методичних кабінетів

Не пізніше 1945 р.


Завантажити...

 • Річний бухгалтерський звіт облбібліотеки за 1945 рік

Не пізніше 1946 р.


Завантажити...

 • Звіт роботи Чернігівської обласної бібліотеки ім. Короленко за 1945 р.

31 грудня 1945 р.


Завантажити...

 
© НВП "Армпроект", 2002-2021