Пошук в електронному каталозі IRBIS
Онлайн запис до бібліотеки
фото
pereselenci ІНФОРМАЦІЯ
для внутрішньо
переміщених осіб

Бібліотека українського воїна

Deutsche Welle
German News Service


   Правила користування   >   Правила користування інтернет-центру за програмою "Бібліоміст"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Чернігівської

ОУНБ ім. В.Г. Короленка

І.М. Аліференко

 2 січня 2016 р.

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРУ
за програмою
"Бібліоміст"

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.

  Інтернет-центр Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка (далі – Бібліотека) створений і обладнаний у рамках програмі "Бібліоміст" – чотиристороння партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури і туризму України та Української бібліотечної асоціації, за фінансової підтримки Фундації Білла та Мелінди Гейтс та Microsoft.

1.2.

  Інтернет-центр забезпечує користувачам безоплатний доступ до мережі Інтернет у час, вільний від тренінгів і соціокультурних заходів, що відбуваються у Регіональному тренінговому центрі Бібліотеки. 

1.3.

  Користувачами інтернет-центру можуть бути користувачі Бібліотеки відповідно до "Правил користування Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка" (далі – Правила Бібліотеки).

1.4.

  "Правила користування інтернет-центру" (далі – Правила інтернет-центру) визначаються "Правилами користування Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка" і є обов’язковими для виконання.

 

2. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ТА РОБОТИ В ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРІ

2.1.

   Доступ до роботи в інтернет-центрі є безоплатною послугою для всiх без винятку користувачів Бібліотеки.

2.2.

   Доступ до роботи в інтернет-центрі надається відвідувачам за умови:
  • реєстрації як користувачів Бібліотеки та інтернет-центру;
  • ознайомлення з Правилами інтернет-центру та отримання згоди користувачів на їх дотримання;
  • ознайомлення з "Інструкцією з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки при роботі з персональними комп’ютерами";
  • вільного робочого місця.

2.3.

   Обслуговування користувачів здійснюється відповідно до розкладу роботи інтернет-центру.
 

3. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

 

3.1.

  Користувачі мають право:
  Впродовж одного дня на одну безоплатну сесію доступу до роботи в інтернет-центрі, тривалість якої становить одну годину.
  Примітка: У випадку переривання роботи інтернет-центру з будь-якої причини, що виникла не з вини користувача, йому призначається додатковий час роботи в інтернет-центрі.

3.2.

  Використовувати обладнання i програмне забезпечення інтернет-центру протягом визначеного часу.

3.3.

  Одержувати консультацiйну допомогу від працівника інтернет-центру щодо пошуку інформації та її обробки, а також з загальних питань роботи у мережі Інтернет.

3.4.

  Копіювати інформацію на власний електронний носій (флеш-накопичувач або диск).

3.5.

  Відвідувати тренінги з основ комп’ютерної, інтернет та медіаграмотності (за попереднім записом і наявністю вільних місць у групі). Брати участь у відкритих соціокультурних заходах тощо.

3.6.

  Користуватися в інтернет-центрі власними записниками, книгами, електронними носіями інформації, ноутбуками та іншими ґаджетами.

3.7.

  Пiдключати до комп’ютера периферійне обладнання (пристрої, що не потребують інсталяції драйвера (Plug and Play).
  Примітка: працівник інтернет-центру не несе відповідальність за некоректну роботу особистих пристроїв.

3.8.

  Користуватися довідковою літературою й іншими джерелами, що належать до фонду Бiблiотеки й інтернет-центру.

3.9.

  Одержувати iнформацiю про зміни в графіку роботи інтернет-центру.

 3.10.

  Одержувати додаткові платні послуги.

 3.11.

  Звертатися до адмiнiстрацiї бiблiотеки з пропозицiями, зауваженнями та скаргами з питань обслуговування в інтернет-центрі.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

 

4.1.

  Користувачі зобов'язані:

  Перед початком роботи в інтернет-центрі здати до гардероба верхній одяг, головні убори та речі (сумки, пакети, за винятком особистих цінних речей, розмір яких не перевищує 15х20 см).

4.2.

  Внесення до інтернет-центру власних ґаждетів користувач має погодити з черговим бiблiотекарем сектору обліку користувачів з обов’язковою вiдмiткою у контрольному листку.

4.3.

  Ознайомитися з Правилами інтернет-центру, "Інструкцією з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки при роботі з персональними комп’ютерами" та їх дотримуватися.

4.4.

  Подавати працівнику інтернет-центру читацький квиток.

4.5.

  Бережливо ставитись до технічних засобів, обладнання i програмного забезпечення інтернет-центру.

4.6.

  У випадку виявлення несправності комп’ютерного обладнання чи програмного забезпечення негайно повідомити про це працівника інтернет-центру.

4.7.

  По закінченні сеансу закрити програми, які використовувалися, застосовуючи стандартні процеси виходу.
  Примітка: слід пам’ятати, що збережені вами файли можуть бути видалені.
 

5. КОРИСТУВАЧАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

5.1.

  Знаходитися в інтернет-центрі у верхньому одязi та з речами (сумки, пакети, за винятком особистих цінних речей, розмір яких не перевищує 15х20 см).

5.2.

  Перебувати в інтернет-центрі у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, нехтувати правилами особистої гігієни, створювати дискомфорт для інших користувачів інтернет-центру.

5.3.

  Перевищувати час роботи в інтернет-центрі, обумовлений Правилами інтернет-центру.

5.4.

  Передавати по Мережі iнформацiю, що зневажає честь i гiднiсть інших громадян; що містить заклики до насильства, розпалення мiжнацiональної ворожнечі, а також передавати за кордон iнформацiю, яка вiдповiдно до законів України не пiдлягає розголошенню.

5.5.

  Використовувати інтернет-центр для комерційних (розмiщення реклами i т.ін.), протизаконних (порушення авторських прав i т.iн.) i неетичних (перегляд сайтiв порнографічного змiсту i т.ін.) цiлей, а також для нанесення шкоди iншим особам чи органiзацiям.

5.6.

  Вносити зміни в налаштування комп’ютера, програмного забезпечення; самостiйно включати, виключати i перезавантажувати комп’ютер, завантажувати та інсталювати сторонні програми. Видаляти історію відвідування з журналу веб-браузера.

5.7.

  Користуватися ресурсами та скачувати файли великого розміру (понад 500 Мб), що перевантажують інтернет-канал, цим самим перешкоджати роботі інших користувачів.

5.8.

  Виносити з інтернет-центру будь-яке обладнання, компакт-диски, довiдкову лiтературу i т. iн.

5.9.

  Вмикати звукові сигнали на власних електронних пристроях: ноутбуках, мобільних телефонах й інших ґаджетах. Розмовляти по мобільному телефону.

 5.10.

  Вживати продукти харчування, спиртні напої.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРУ

 

6.1.

  Працівники інтернет-центру зобов’язані:

  Вести журнал реєстрації користувачів інтернет-центру і журнал обліку відвідування інтернет-центру.

6.2.

  Забезпечувати сприятливі умови праці для користувачів.

6.3.

  Надавати консультативну допомогу користувачам.

6.4.

  Вивчати інформаційні потреби користувачів з метою постійного поповнення списку актуальних програм.

 6.5.

  Проводити тренінги для користувачів (за попереднім записом) з основ комп’ютерної грамотності та основ роботи в інтернеті.

 

6.6.

  Працівники інтернет-центру мають право:

  Систематично видаляти документи та файли, збережені користувачами на жорсткому диску комп’ютерів.

6.7.

  Моніторити перегляд електронних ресурсів користувачами з метою запобігання порушень Правил інтернет-центру.

6.8.

  Переглядати та видаляти історію відвідувань з журналу веб-браузера.

6.9.

  Не надавати користувачу автоматизоване робоче місце або припинити робочий сеанс, якщо останній порушує Правила інтернет-центру.

6.10.

  Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.

  Працівники інтернет-центру не несуть відповідальності за збереження особистих речей користувачів.

7.2.

  Порушення будь-якого пункту Правил інтернет-центру, зафіксоване працівниками інтернет-центру, є достатньою підставою для припинення сеансу роботи користувача або позбавлення його права відвідування інтернет-центру на строки, передбаченi Правилами Бібліотеки.

7.3.

  Користувачі, які пошкодили обладнання інтернет-центру, несуть вiдповiдальнiсть згідно з чинним законодавством України.

 7.4.

  Користувачі, які нанесли інтернет-центру матерiальнi збитки, виключаються з числа користувачів бiблiотеки без права повторного запису.

Оголошення

  15 грудня о 1230 у великий читальний зал Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка своїх улюблених читачів на творчу зустріч запрошують брати Капранови.

У програмі:

1. Презентація книги "Майдан. Таємні файли".
2. Спілкування наживо.
3. Поради з "виживання" для бібліотекарів.
4. Автограф-сесія.

  17 грудня (неділя) о 1200 поетичний бібліопростір "А+" запрошує в гості.
  У програмі:
  • зустріч з поетами м. Чернігова;
  • поетичний серпантин на теми: "Музика", "Гороскоп", "Подарунки до Дня святого Миколая";
  • гра "Три цитати";
  • музичні подарунки.
  Запрошуємо до бібліотеки всіх поціновувачів поетичного мистецтва для декламування власних віршів, спілкування та приємного проведення часу.


  Запрошує клуб "Краєзнавець"!

  20 грудня о 1500 у конференц-залі бібліотеки відбудеться година пам'яті "Привабливість його особистості – незгасна" до 60-річчя від дня народження вченого-дослідника, кандидата історичних наук Григорія Кураса.

Ласкаво просимо!


  20 грудня о 1815 відділ документів іноземними мовами запрошує всіх охочих приєднатися до майстер-класу з японської каліграфії. Зустріч проведе Юлія Бондаренко – художник-ілюстратор студії дизайну "dWebelki". Прохання взяти із собою пензлик для малювання.

  21 грудня о 1500 в читальному залі відбудеться Імпреза 3. Літературно-музична композиція за поетичними творами Василя Буденного "Під сьомим небом" за участі хору факультету початкового навчання НУЧК ім. Т. Г. Шевченка (керівник – С. Першин). Солісти - К. Іващук та С. Гончаренко. Режисер – заслужений діяч мистецтв України Олег Васюта. Докладніше...

ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ
ДО СПІВПРАЦІ!

  Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка запрошує до співпраці небайдужих громадян, що відчувають у собі педагогічний талант.
  Пропонуємо вам в якості волонтера долучитись до викладання курсу "Основи комп’ютерної грамотності та основи роботи в інтернеті" для людей поважного віку. Докладніше...


Безкоштовні юридичні  та Skype консультації

Кожного 2-го та 4-го четверга місяця (14, 28 грудня)
з 1500 до 1630
у Центрі правової інформації.
Запис за тел. (0462) 67-61-97
E-mail: сpi_lib@ukr.net
Skype: центр права (dcc.chernigiv)

Відділ документів іноземними мовами та ІЦ "ВІКНО В АМЕРИКУ" запрошують усіх бажаючих спілкуватися іноземними мовами:

 

Понеділок

1130 – Grammar Movie Club

(11 грудня)

Вівторок

1800 – Розмовний клуб італійської мови (для початківців)

(05, 12, 19 грудня)

Четвер

1815 – Розмовний клуб німецької мови (для початківців)

(07, 14, 21 грудня)

Субота

1100 – Розмовний клуб польської мови / Polonicum

(09, 23 грудня)

1500 Розмовний клуб італійської мови (для тих, хто прагне удосконалити свої знання)

(02, 09, 16, 23 грудня) 

Неділя

1200 – English Speaking Club for Youth

(03, 10, 17, 24 грудня)

1500 – English Speaking Club

(03, 10, 17, 24 грудня)

Чекаємо на Вас!  © НВП "Армпроект", 2002-2017