Вiртуальні виставки   >   Книжкові виставки

2019

2018

2017

2015

2014

2012

2011

2010

Книжкові виставки. 2012 рік.

svichka-golodomor ЦЕ БУЛА ТРАГЕДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

 

(До дня вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років)

  Віртуальна книжково-ілюстративна виставка приурочена до Дня вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років "Це була трагедія української нації".
  81 рік віддаляє нас від трагічної сторінки нашої пам'яті – Голодомору 1932-1933 років. Указом Президента України встановлено в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який відзначають щороку у четверту суботу листопода.

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів"


  Голодомор – це соціально-економічне явище, що виявляється у позбавленні населення мінімуму необхідних продуктів харчування та призводить до його вимирання та негативної зміни демографічної та соціальної структури населення. Голодомор може організовуватися урядом штучно з метою винищення певних груп населення.
  У ХХ ст. Україна пережила три голодомори – усі за радянської влади; основною їх причиною була аграрна політика партійного радянського керівництва. Голодомор 1932-1933 років – це найбільша в історії України трагедія, найжахливіший злочин, вчинений коли-небудь проти нашого народу. Метою організаторів Голодомору було підірвати сили волелюбної нації, назавжди усунути будь-яку можливість відродження її державності.

svichka-golodomor            Згадайте нас – бо ми ж колись жили.
Зроніть сльозу і хай не гасне свічка!
Ми в цій землі житами проросли,
Щоб голоду не знали люди вічно.

Н. Виноградська, поема "Голодомор"

 

  Віртуальна книжково-ілюстративна виставка приурочена до Дня вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років "Це була трагедія української нації".
  81 рік віддаляє нас від трагічної сторінки нашої пам'яті – Голодомору 1932-1933 років. Указом Президента України встановлено в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який відзначають щороку у четверту суботу листопода.

 

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів"


  Голодомор – це соціально-економічне явище, що виявляється у позбавленні населення мінімуму необхідних продуктів харчування та призводить до його вимирання та негативної зміни демографічної та соціальної структури населення. Голодомор може організовуватися урядом штучно з метою винищення певних груп населення.
  У ХХ ст. Україна пережила три голодомори – усі за радянської влади; основною їх причиною була аграрна політика партійного радянського керівництва. Голодомор 1932-1933 років – це найбільша в історії України трагедія, найжахливіший злочин, вчинений коли-небудь проти нашого народу. Метою організаторів Голодомору було підірвати сили волелюбної нації, назавжди усунути будь-яку можливість відродження її державності.

 

 

1. Відновлення історичної правди

001

  Голодомор 1932-1933 років в Україні : док. і матеріали / упоряд. Р. Пиріг. – К. : Вид. дім "КМ Академія", 2007. – 1125 с.


  У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціогуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського голодомору. Подано документи Політбюро ЦК ВКП(б) і Політбюро ЦК КП(б)У, РНК СРСР і РНК УСРР, місцевих партійних та радянських органів, установ ДПУ, суду, прокуратури, міліції; листування Й. Сталіна, Л. Калгановича, В. Молотова, С. Косіора та інших. Публікуються унікальні щоденникові записи очевидців голоду.
  Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.

 002

  Голодомор 1932 – 1933 років в Україні за документами ГДА СБУ : анот. довід. / НАН України [та ін.] ; [упоряд.]: Л. Л. Аулова, В. М. Даниленко, В. В. Лавренюк ; [передм. В. М. Даниленко]. – Л. : Центр досліджень визвольного руху, 2010. – 468, [1] с. – Бібліогр.: с. 419 – 420.


  Розкрито зміст документів, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву СБУ і висвітлюють причини, перебіг і наслідки Голодомору 1932—1933 років в Україні. Іменний та географічний покажчики вказують осіб, населені пункти, регіони та країни, згадані в архівних документах.
  Науково-довідкове видання розраховане на істориків, юристів, краєзнавців, усіх, хто вивчає історію України ХХ ст.

 003

  Рафаель Лемкін: радянський геноцид в Україні [Текст] : ст. 28 мовами / Міжнар. благод. фонд "Україна 3000" ; [упоряд. О. Стасюк]. – Київ : Майстерня книги, 2009. – 207 с.


  Це перша публікація шістьма офіційними мовами ООН та 22 іншими мовами знаменитої доповіді Рафаеля Лемкіна про геноцид української нації, що вчинив комуністичний режим. Книжку відкриває Слово Президента України Віктора Ющенка. До статті доданий історичний вступ професора Романа Сербина та фотографія професора Рафаеля Лемкіна в товаристві ключових дипломатів ООН, які активно підтримали проект Конвенції про Геноцид.

 004

  Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД [Текст] / Служба безпеки України, Міжнар. благод. фонд "Україна 3000" ; [редкол.: В. Даниленко (відп. ред.) та ін. ; упоряд. В. Борисенко]. – Київ : Стилос, 2007. – 603, [48] с. іл.


  У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки - Державного політичного управління (ДПУ) та Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу ХХ століття – Голодомору 1932-1933 років. Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метою приховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були недоступними для дослідників.

 005

  Голодомори в підрадянській Україні [Текст] : пр. членів Асоц. дослідників голодоморів в Україні / [Г. Бевз та ін. ; редкол.: О. М. Веселова та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України, Асоц. дослідників голодоморів в Україні. – Київ ; Львів : [б. в.], 2003. – 723 с. : іл.


  Книга розповідає про найбільшу й найстрашнішу катастрофу українського народу – голод-геноцид 1932-1933 років.
  У працях членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні висвітлюються причини голодоморного лихоліття, наводяться документи й свідчення очевидців голодоморного жахіття, списки жертв голодного мору, наслідки всенародної трагедії.
  Книга стане у пригоді усім, хто цікавиться вітчизняною історією.

2. Репресії 20-х – 50-х років на Україні

006

  Лиха коса голодомору 1932-1933 [Текст] / [авт. кол.: Панченко П. П. та ін. ; редкол.: Лук'яненко Л. Г. та ін.]. – Київ : Україна, 2008. – 429, [2] с.


  У книзі трагедія Голодомору 1932-1933 років висвітлюється як у загальноукраїнському, так і у регіональних аспектах. Авторський аналіз органічно доповнюється численними архівними документами, спогадами очевидців страшної трагедії.

 007

  Кому був вигідний голодомор? [Текст] / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2004. – 63 с.


  Збірник статей відомих українських політиків та науковців, у якому йдеться про передумови виникнення голодоморів в Україні. На багатому фактичному матеріалі досліджуються обставини, причини, називаються винуватці цих трагічних подій та їх наслідки.
  Наголошується також на тому, що вберегло українство від знищення.

 008

  Смертю смерть подолали: голодомор в Україні, 1932-1933 [Текст] / [авт. кол.: П. П. Панченко (кер.) та ін. ; упоряд. Ю. В. Авраменко]. – Київ : Україна, 2003. – 348, [2] с.


  У книзі трагедія голодомору 1932-33рр. висвітлюється як у загальноукраїнському, так і регіональних аспектах. Авторський аналіз органічно доповнюється численними архівними документами, спогадами очевидців страшної трагедії, фотодокументами.

 009

  Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих:історія створення та діяльність / упор. Є. Пронюк. – К. : Український Центр духовної культури, 2007. – 680 с.


  У книзі висвітлюється історія становлення і діяльності Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. Розкривається внесок Товариства у справу боротьби за відновлення самостійної Української держави, демократичний шлях її розвитку.
  Книга містить низку статей-есеїв, спогадів колишніх політичних в’язнів.

 3. Наслідки репресованої політики

010  

  Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 25-26 верес. 2008 року / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [відп. ред. І. Р. Юхновський]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 446, [1] с.


  Запропонована увазі читача книга є збірником матеріалів Міжнародної наукової конференції "Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка", що проводилася за підтримки ЮНЕСКО 25-26 вересня 2008 року в Києві. Учасники конференції мали на меті обмін результатами наукових досліджень, що стосується причин і наслідків Голодомору 1932-1933 років в Україні та інших регіонах колишнього СРСР, а також обговорення сучасних проблем правової оцінки Голодомору. Відповідно до тематичних секцій конференції збірник поділено на три розділи: політичні і соціально-економічні чинники Голодомору 1932-1933 років; масштаби демографічної катастрофи 1932-1933 років в Україні.
  Збірник розраховано на науковців, які досліджують тему Голодомору, краєзнавців, учителів, а також усіх, хто цікавиться історією України.

 011

  Український голодомор: факти, наслідки, дослідження [Текст] : свідчення очевидців зібрані та творчі роботи, викон. членами іст.-краєзн. гуртка "Пошук" Ніжин. уч-ща культури і мистецтв ім. М. Заньковецької / Ніжин. уч-ще культури і мис тецтв ім. М. Заньковецької, Іст.-краєзн. гурток "Пошук" ; [В. К. Швець та ін.]. – 4-те вид., допов. і переробл. – Ніжин : [б. в.], 2008. – 163 с.


  Книга включає свідчення очевидців голодомору 1932-19333 років, прислів’я, зібрані студентами історико-краєзнавчого гуртка "Пошук". В ньому вміщені вірші, малюнки, музичні та хореографічні композиції про голодомор, виконані студентами училища.

 012

  Голодомор в Україні 1932-1933 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 2 / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Л. М. Бур'ян, І. Е. Рікун]. – Одеса : Студія "Негоціант", 2008. – 573 с.


  Другий випуск покажчика охоплює понад шість тисяч назв публікацій за 2001-2006 рр., які всебічно висвітлюють одну з найтрагічніших сторінок історії України.
  Посібник буде корисний науковцям, викладачам вузів і шкіл, студентам, краєзнавцям, широкому загалу читачів.

 013

   Репресії в Україні (1917-1990 роки) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; авт.-упоряд.: Є. К. Бабич, В. В. Патока, [наук. ред.: С. І. Білоконь, В. В. Патока]. – Київ : Смолоскип, 2007. – 519 с.


  У цьому ґрунтовному і місткому бібліографічному покажчику зібрано матеріали про репресії радянської влади щодо українців – від більшовицького перевороту 1917 року до брежнєвського періоду. Тут описано понад 4000 офіційних документів, монографій, спогадів, матеріалів конференцій, журнальних публікацій, статей зі збірників, що вийшли друком в Україні у роки незалежності. Видання має велику суспільну значущість, і не лише допоможе в роботі науковцям, бібліотекарям, викладачам та студентам, а й дасть широкому читачеві змогу усвідомити жахливу політику комуністичного режиму щодо України.

4. Колективізація та голодомор на Чернігівщині

014

Демченко, Т. П.
  Колективізація та Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Демченко ; Черніг. облдержадмін. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 71 с. : ілюстр. – (Голодомор на Чернігівщині 1932-1933). – Бібліогр.: с. 53-55.


  Навчальний посібник призначений для заступників голів райдержадміністрацій, заступників голів районних рад, заступників голів міських рад міст обласного значення з гуманітарних питань, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які вчаться за професійною програмою підвищення кваліфікації, викладачів Центру, всіх, хто цікавиться історією України та рідного краю. Він підготовлений на виконання Обласного плану заходів на 2007-2008 роки у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 рр., затвердженого розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2007 р. №200. Посібник містить матеріали про колективізацію та голодомор на Чернігівщині в кінці 20-их – на початку 30-их років ХХ ст., нормативно-правові акти, документи, рекомендовану літературу, локальні електронні ресурси, інтернет-посилання та фотоілюстрації з цієї тематики.

 015

  Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині: документи, свідчення, дослідження [Текст] : зб. док. і матеріалів / Укр. ін-т нац. Пам’яті, Черніг. облдержадмін. ; [упоряд.: С. В. Бутко, С. І. Федусь ; відп. ред. Т. П. Демченко]. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. – 207 с.

  У збірнику вміщено документи, свідчення очевидців і деякі інші матеріали про один з найбільших злочинів в історії людства – Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – на території Чернігівської області. Дані факти й наукові інтерпретації дають можливість розглянути трагічні події у вимірі людяності. Видання створено на виконання Закону України від 28 листопада 2006 р. № 376 "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні" та Указу Президента України від 2 жовтня 2009 р. № 795 "Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів" і призначено для науковців, викладачів, студентів, краєзнавців, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників ЗМІ, працівників закладів культури і всіх, хто цікавиться історією України.
 016

  Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині: влада та народ [Текст] / Держ. арх. Черніг. обл. ; [упоряд.: Н. М. Коваль та ін.]. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2008. – 407 с.


  Збірка документів висвітлює трагічні події Голодомору 1932-1933 років на Чернігівщині. Архівні документи красномовно промовляють про методи проведення політики партії та уряду місцевими чиновниками, спротив їхнім діям з боку населення та людські трагедії тих часів. Сподіваємося, що уроки історії підуть всім нам на користь і ніколи народу не доведеться переживати подібної трагедії.
  Розрахована на краєзнавців, вчителів, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться історією України.

 017

  Пам'ять народу неубієнна. Голодомор на Чернігівщині 1932-1933 років [Текст] : бібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд.: І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова ; ред. П. В. Грищенко ; авт. передм. Т. П. Демченко]. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2005. – 52 с.


  На долю Чернігівського краю випало багато страждань. Але одним із найстрашніших був голод 1932-1933 років. Упродовж останнього десятиріччя опубліковано добірки документів, історичні монографії, свідчення очевидців, журнальні та газетні статті, які розкривають трагедію, що сталася на Чернігівщині більш ніж 70 років тому. Упорядники бібліографічного покажчика здійснили спробу систематизувати літературу даної тематики.
  Бібліографічний покажчик стане у нагоді викладачам вузів, шкіл і технікумів, студентам, учням старших класів, музейним і бібліотечним працівникам, краєзнавцям, всім не байдужим до чернігівської минувшини людям.

018

  Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Чернігівська область [Текст] / Укр. ін-т нац. пам'яті, Черніг. облдержадмін., Черніг. облрада ; [редкол.: В. М. Хоменко (голова) та ін.]. – Чернігів : Деснянська правда, 2008. – 1059 с.


  До обласного тому увійшли мартиролог, добірка документів, свідчення очевидців, а також вступна стаття, додатки й покажчики. На підставі нововиявлених і маловідомих документів та матеріалів у книзі вперше відтворено цілісну картину гуманітарної катастрофи, що спіткала Чернігівську область.

Сторінками періодичних видань

1. 150 сторінок болю: Голодомор-33: [про книгу-сповідь, книгу-реквієм, всенародну книгу по убієнних голодною насильницькою смертю наших співвітчизників у 1932-1933 роках минулого століття Олеся Волі "Мор", об'ємом 1150 сторінок, видану харківською книжковою фабрикою "Глобус"] // Урядовий кур'єр. – 2003. – 5 лютого (№22). – С.13.

2. Басараба В. Над безоднею жаху : [до 70-х роковин голодомору на Україні 1932-1933 рр.] / Басараб В. // Вільне слово. – 2003. – 26 листопада.

3. Білан А. Крізь мури замовчувань / Білан О. // Українська культура. – 2004. – №4. – С.12.

4. Біль невгасимий: Дзвони пам'яті: Голодомор 1932-1933 років: Геноцид, який належить визнати // Українське слово. – 2003. – 11-17 грудня (№50). – С.11.

5. Біттнер О. Історія свідчить: Це був геноцид проти українського народу (1932-1933 рр.) : [про парламентські слухання у Верховній Раді, присвячені пам'яті жертв голодомору в Україні] / Біттер О. // Урядовий кур'єр. – 2003. – 14 лютого (№29). – С.1, 5.

6. Борисенко В. Усні свідчення про геноцид / Борисенко В. // Пам'ять століть. – 2003. – №3. – С.62-73.

7. Брунь С. Чорна книга голодомору / Брунь С. // Українське слово. – 1997. – 27 лютого.

8. Веселова О. Увічнення пам'яті жертв голоду-геноциду 1932-33 рр. в Україні / Веселова О. // Український історичний журнал. – 2004. – №2. – С.50-67.

9. Гайдош І. І сьогодні доводиться слухати і читати інші оцінки голодомору з вуст вічно вчорашніх / Гайдош І. // Віче. – 2003. – №3. – С.36.

10. Глузман С. Страх на рівні реальної пам'яті / Глузман С. // Україна. – 2004. – №34. – С.9.

11. Головко О. Це був геноцид проти українського народу / Головко О. // Урядовий кур'єр. – 2003. – 1 лютого (№20). – С.1, 3.

12. Голота Л. Атлантида смерті / Голота // Урядовий кур'єр. – 2003. – 22 листопада (№221). – С.7.

13. Грабовський В. Етноцид – реальність, яку має збагнути українська влада: [до 70-річчя голодомору в Україні] / Грабовський В. // Слово Просвіти. – 2002. – 11-17 жовтня (№43). – С.5.

14. Граціозі А. Голод УСР 1931-1933 рр. та український голодомор: чи можлива нова інтеграція / Граціозі А. // Український історичний журнал. – 2005. – №3. – С.120-131.

15. Гринь Г. Чорно-червона коса 33-го / Гринь Г. // Голос України. – 2003. – 5 липня (№123). – С.7.

16. Гусак О. Ціна безпам'ятства і самозреченості: Голодомор 1932-1933 рр. / Гусак О. // Культура і життя. – 2003. – 6 жовтня. – С.7.

17. Дорожинський П. До 60-ої річниці голодомору на Україні / Дорожинський // Розбудова держави. – 1993. – №10. – С.31.

18. Драч І. Важкі уроки українства: голод 33 / Драч І. // Сучасність. – 1993. – №11. – С.96.

19. Дуда А. Пам'ять реального страху / Дуда А. // Україна. – 2006. – №3-4. – С.7,10.

20. Жулинський М. Пам'ять про минуле зобов'язує : [голодомор 1932-1933 років на Україні] / Жулинський // Слово і час. – 2003. – №6. – С.3-6.

21. Заєць В. Голодомори прийшли, коли Україна втратила державність : [відбулись парламентські слухання "Щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років"] / Заєць В. // Культура і життя. – 2003. – 19 березня (№5). – С.3.

22. Заєць І. Треба законом класифікувати голод як геноцид / Заєць І. // Віче. – 2003. – №3. – С.37.

23. Зберегти святу пам'ять про жертви Голодомору // Урядовий кур'єр. – 2005. – 29 листопада (№227). – С.1, 2.

24. Звернення Голови Верховної Ради України з нагоди Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій // Голос України. – 2005. – 26 листопада.

25. Звертаємося до минулого, щоб вибудовувати майбутнє: із вступного слова Голови Верховної Ради України Володимира Литвина під час відкриття парламентських слухань "Щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років" // Голос України. – 2003. – 14 лютого (№29). – С.1, 3.

26. Зімон Г. Чи був голодомор 1932-1933 рр. інструментом "ліквідації українського націоналізму"? / Зімон Г. // Український історичний журнал. – 2005. – №2. – С.118-131.

27. Ігнатуш (Бойко) К.М. Згадка про 1933 рік / Ігнатуш (Бойко) К.М. // Голос україни. – 2003. – 28 березня (№60). – С.25.

28. Коваленко Л. Американець Вільям Морган досліджує голодомор 33-го / Коваленко Л. // Українська культура. – 2003. – №11. – С.16-17.

29. Ковальчук Д. Людська пам'ять кровоточить постійно : [23 листопада – офіційна дата голодомору, якого не знав світ : до 70-річчя жорстокого геноциду українського народу 1932-1933 рр.] / Ковальчук Д. // Слово Просвіти. – 2002. – 22-28 листопада (№47). – С.3.

30. Кондрашин В. Голодом у Росії та України: Порівняльний аналіз: Причини, дати, наслідки: [1932-1933 рр.] / Кондрашин В. // Слово Просвіти. – 2003. – 19-25 листопада (№47). – С.4.

31. Коновал О. Трагедія 1933 року: Свідчення з діаспори / Коновал О. // Літературна Україна. – 2003. – 27 березня (№13). – С.2.

32. Котелевський В. Холод за коміром: Про голодомор 1932-1933 рр. / Котелевський В. // Слово Просвіти. – 2003. – 30 квітня – 6 травня (№18). – С.9.

33. Кривоніс В. Соціальні функції органів "правопорядку" в період голодомору 1932-33 рр. в Україні / Кривоніс // Український історичний журнал. – 2004. – №1. – С.101-110.

34. Кузьмін Ю. А маму ми з'їли : до 65-річчя голодомору в Україні / Кузьмін Ю. // Вільне слово. – 1999. – 20 січня.

35. Кулик П. Мої спогади про голод / Кулик П. // Віра. – 1999. – липень-вересень (№3). – С.9-11.

36. Кульчицький С. 1933 рік: сталінський терор голодом / Кульчицький С. // Урядовий кур'єр. – 2002. – 8 листопада (№208). – С.1, 6.

37. Липська К. Тиха долинівка: Оповідання : [голодомор 33-го. Спомин] / Липська К. // Дніпро. – 2005. – №1-2. – С.140-142.

38. Лікіна А.А. "Не люди, а живі мерці..." / Лікіна А.А. // Слово Просвіти. – 2003. – 30 квітня – 6 травня (№18). – С.9.

39. Лопушинський І. Жнива скорботи : [вечір-реквієм до 70-р. штучного голоду-геноциду в Україні] / Лопушинський І. // Дивослово. – 2003. – №6. – С.42-45.

40. Лук'яненко Л. Необхідно, щоб і ООН визнала факт геноциду / Лук'яненко Л. // Віче. – 2003. – №3. – С.27.

41. Лук'яненко Л. Пам'ятаймо про це : [голодомор 1932-1933 рр. в Україні] / Лук'яненко Л. // Українська культура. – 2002. – №9-10. – С.18-26.

42. Лук'яненко Л. Пам'ятаймо про це : До 70-річчя голодомору 1932-1933 рр. / Лук'яненко Л. // Українська культура. – 2002. – №9. – С.18-19.

43. Магрицька І. "Позабирали все, а сім'ї повимирали" : [голодомор в Україні] / Магрицька І. // Київ. – 2003. – №6. – С.148-154.

44. Маланюк Є. Вимирання голодом: документальні свідчення / Маланюк Є // Березіль. – 1993. – №9-12. – С.18.

45. Малюта І. Під страхом голодної смерті / Малюта І // Урядовий кур'єр. – 2003. – 14 листопада (№215). – С.8.

46. Малюта І. Хоч як навчали нас мовчати... [про голодомор-геноцид проти українського народу] / Малюта І. // Українська культура. – 2004. – №2-3. – С.8.

47. Марочко В.І. Візитка розтерзаної нації : [про ідею створення та спорудження Меморіалу жертвам Голодомору] / Марочко В.І. // Слово Просвіти. – 2005. – №47. – С.11-12.

48. Марченко К. Запалімо свічку пам'яті / Марченко К. // Українське слово. – 2003. – 19-25 червня (№25). – С.11.

49. Махінчук М. Комуною – на цвинтар: Сторінки історії : [про Книгу-Меморіал "33-ї: Голод", яка вийшла у 1991 році] / Махінчук М. // Урядовий кур'єр. – 2003. – 4 лютого (№21). – С.8-9.

50. Медвідь П. 1933 рік очима матері : [сторінки історії] / Медвідь П. // Урядовий кур'єр. – 2003. – 6 лютого (№23). – С.5.

51. Мейс Д. Геноцид – найтяжчий злочин проти людства і людяності / Мейс Д. // Укр. мова та література. – 2006. – №3-4. – С.3-6.

52. Мейс Д. У злочині геноциду винними були Сталін і його оточення / Мейс Д. // Віче. – 2003. – №3. – С.28.

53. Мейс Д. Це потрібно живим: Голодомор – 33 / Мейс Д.// Голос України. – 1993. – 21 грудня.

54. Мельничук В. Із зими 33-го всіх дітей у школі годували обідами / Мельничук В. // Голос України. – 2004. – №106. – С.11.

55. Мірошник Г. Збудуймо пам'яті невигасний собор: голодомор 1932-33 років – найтрагічніша сторінка історії України / Мірошник Г. // Дошкільне виховання. – 1993. – №10. – С.4-5.

56. Олійник Б. Нас щоразу відводять від справжніх причин і винуватці... / Олійник Б. // Віче. – 2003. – №3. – С.35-36.

57. Плющ І. Для народу, який втрачає національну пам'ять, відродження неможливе / Плющ І. // Віче. – 2003. – №3. – С.33-34.

58. Симоненко П. Голод 32-33-х рр. був наслідком трагічного збігу об'єктивних і необ'єктивних обставин / Симоненко П. // Віче. – 2003. – №3. – С.32-33.

59. Табачник Д. Голод 33-го – цинічна форма політичного терору / Табачник // Віче. – 2003. – №3. – С.24-26.

60. Фірсель Н. На руїнах ідеології, або Поділ у рік голодомору : [спогади очевидця] / Фірсель Н. // Вітчизна. – 2002. – №5-6. – С.131-138.

61. Хорошун Б.І. Документи свідчать і звинувачують / Хорошун Б.І. // Трибуна. – 1993. – №7. – С.28.

62. Шульга І. Діти голодомору: на архівних матеріалах Поділля / Шульга І. // Київ. – 1993. – №8. – С.87.

63. Юрченко В. Голодомор України 1932-33 років / Юрченко В. // Віра. – 1999. – жовтень-грудень (№4). – С.18-20.

64. Ющенко В. Голодомор спрямовувався на викорінення національної автентичності українців / Ющенко В. // Віче. – 2003. – №3. – С.29-30.

65. Якубовський Н. Покликаний Богом : [Про книгу О. Волі "Мор"] / Якубовський Н. // Вітчизна. – 2004. – №11-12. – С.131-135.

66. Янко Д. Меморіал народної скорботи і пам'яті : публіцистика / Янко Д. // Дніпро. – 2004. – №3-4. – С.88-99.

Список використаної літератури:


1. Борисенко, В. К.
  Свіча пам'яті: усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках [Текст] / В. К. Борисенко. – Київ : Стилос, 2007. – 286, [1] с., [16].

2. Василенко, В.
  Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду. Правова оцінка [Текст] / Володимир Василенко ; Укр. ін-т нац. пам'яті. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. – 46,[1] с.

3. Великий голод в Україні 1932-1933 років [Текст] : у 4 т. Т. 4. Звіт Конгресово-Президентської Комісії США з дослідження великого голоду 1932-1933 рр. в Україні / НАН України, Ін-т історії України ; [викон. дир. Д. Мейс ; наук. ред. С. В. Кульчицький]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 622 с.

4. Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. [Текст] : у 2 ч. Ч. 1 / упоряд.: С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 614 с.

5. Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині: документи, свідчення, дослідження [Текст] : зб. док. і матеріалів / Укр. ін-т нац. пам'яті, Черніг. облдержадмін. ; [упоряд.: С. В. Бутко, С. І. Федусь ; відп. ред. Т. П. Демченко]. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. – 207 с.

6. Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині: влада та народ  [Текст] / Держ. арх. Черніг. обл. ; [упоряд.: Н. М. Коваль та ін.]. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2008. – 407 с.

7. Голодомор 1932-1933 рр. на Бахмаччині. Спогади очевидців [Текст] / [упоряд. Л. М. Журба]. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2008. –79 с.

8. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні очима дослідників і свідків: Чернігівщина [Текст] : зб. матеріалів / Укр. ін-т нац. пам`яті, Черніг. облдержадмін, Черніг. центр перепідготовки та підвищ. кваліфік. працівників органів держ. влади, органів місцевого самовр яд., держ. підприємств, установ і орг. ; авт. кол.: І. Р. Юхновський та ін.; упоряд. С. В. Бутко, В.М. Бойко, Т. П. Демченко. – Чернігів : Сіверщина, 2008. – 158 с.

9. Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр. [Текст] : [документи, аналіз, коментарі] / Міжнар. благод. фонд "Україна 3000", Держ. арх. Луган. обл., Упр. СБУ в Луган. обл. ; [авт.-упоряд.: М. М. Старовойтов, В. В. Михайличенко ; за заг. ред. М. Старовойтова]. – Київ : Стилос, 2008. – 286, [16] с.

10. Голод в Україні, 1932 - 1933 [Текст] : вибр. ст. / Міжнар. благод. фонд "Україна 3000" ; [упоряд. Надія Дюк]. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Луцьк : ВМА "Терен", 2006. – 163 с.

11. Голодомор 1932-1933 років в Україні за документами ГДА СБУ [Текст] : анот. довід. / НАН України [та ін.] ; [упоряд.]: Л. Л. Аулова, В. М. Даниленко, В. В. Лавренюк ; [передм. В. М. Даниленко]. – Л. : Центр досліджень визвольного руху, 2010. – 468,[1] с.

12. Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., Київ, 15 листоп. 2002 р.  / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. кадр. акад. - Київ : МАУП, 2003. - 277 с.

13. Горобець, С. М.
  Петрушин за часів голодомору 1932-1933 років. Документи. Матеріали. Спогади [Текст] / С. М. Горобець. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 183 с.

14. Демченко, Т. П.
  Колективізація та голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині [Текст] / Т. П. Демченко ; Черніг. облдержадмін. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 70 с.

15. Коломиєць, І.
  Голодомор: спогади однієї родини [Текст] / І. Коломиєць. – Київ : [б. в.], 2003. – 67 с.

16. Кому був вигідний голодомор? [Текст] / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2004. – 63 с.

17. Лиха коса голодомору 1932-1933 [Текст] / [авт. кол.: Панченко П. П. та ін. ; редкол.: Лук’яненко Л. Г. та ін.]. – Київ : Україна, 2008. – 429, [2] с.

18. Лозовий, О. М.
  Заборонена пам’ять: Свідчення очевидців колективізації та голодомору на Прилуччині [Текст] / Олександр Лозовий. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2008. – 95 с.

19. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Чернігівська область [Текст] / Укр. ін-т нац. пам'яті, Черніг. облдержадмін., Черніг. облрада ; [редкол.: В. М. Хоменко (голова) та ін.]. – Чернігів : Деснянська правда, 2008. – 1059 с.

20. Смертю смерть подолали: голодомор в Україні, 1932-1933 [Текст] / [авт. кол.: П. П. Панченко (кер.) та ін. ; упоряд. Ю. В. Авраменко]. – Київ : Україна, 2003. – 348, [2] с.

21. Старів, С.  
  Страта голодом [Текст] / С. Старів ; пер. Р. Доценка.  Київ : Просвіта, 2002. – 271 с.

22. Трагічні сторінки нашої історії. Голодомор 1932-1933 років. Книга пам'яті Ріпкинського району [Текст] / [вт.-упоряд. Пінчук З. М., Тамилко Г. В.]. – Ріпки : [б. в.], 2008. – 195 с.

23. Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив [Текст]. Т. 2 / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Держ. ком. арх. України ; [ред., упоряд. Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 441, [1] с.

24. Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив [Текст]. Т. 2 / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Держ. ком. арх. України ; [ред., упоряд. Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 441, [1] с.

25. Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив [Текст]. Т. 2 / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Держ. ком. арх. України ; [ред., упоряд. Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 441, [1] с.

26. Український хліб на експорт: 1932-1933 [Текст] / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Центр українознав., Київ. міська орг. Всеукр. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса ; [упоряд., авт. передм. В. Сергійчук, авт. післямови Р. Круцик]. – Київ : [б. в.], 2006. – 427 с.

×

ЗАБУТТЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ

 

(День пам'яті жертв політичних репресій)

  Відповідно до Указу Президента України від 21 травня 2007 року №431 в Україні відзначається День пам'яті жертв політичних репресій. Цей національний пам’ятний день проводиться щорічно в третю неділю травня з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким упровадженням ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства.     У цей день вшановуємо світлу пам’ять безвинних жертв тоталітарного режиму – хліборобів і священників, діячів культури й науковців, військових і письменників, інженерів і лікарів, учасників національно-визвольних змагань українського народу й пересічних громадян, які волею невблаганної долі потрапили в пекельні жорна репресивної машини більшовизму.

 
11.05.15-004s
11.05.15-004s

 

ЗАБУТТЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ

 

(День пам'яті жертв політичних репресій)

  Відповідно до Указу Президента України від 21 травня 2007 року №431 в Україні відзначається День пам'яті жертв політичних репресій. Цей національний пам’ятний день проводиться щорічно в третю неділю травня з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким упровадженням ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства.     У цей день вшановуємо світлу пам’ять безвинних жертв тоталітарного режиму – хліборобів і священників, діячів культури й науковців, військових і письменників, інженерів і лікарів, учасників національно-визвольних змагань українського народу й пересічних громадян, які волею невблаганної долі потрапили в пекельні жорна репресивної машини більшовизму.

  Пропонуємо переглянути видання, які найбільше розкривають дану тематику:

Image0008

  Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. [Текст] : у 2 ч. Ч. 1 / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. 614 с. : табл. Бібліогр.: с. 500 514 і в підрядк. прим.

  Збірник документів висвітлює одну із трагічних складових доби Великого терору - так звану "куркульську операцію" за оперативним наказом НКВС СРСР № 00447 від ЗО липня 1937 р. У книзі вперше публікується комплекс розсекречених архівних документів Галузевого державного архіву Служби безпеки України щодо підготовки, перебігу, результатів та жертв цієї операції на території тодішньої Української РСР. Опубліковані документи та статистичні матеріали партійних і каральних органів також дають змогу уявити вплив владних структур Москви на здійснення "куркульської операції" в масштабах Радянського Союзу. Книга розрахована на науковців, політиків, викладачів та студентів, а також усіх, хто цікавиться історією України.

Image

  Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих [Текст] / упоряд. Є. Пронюк. Київ : Український Центр духовної культури, 2007. 679 с., [32] с. кольор. фотогр. : іл. Бібліогр. в тексті.

  У книзі висвітлюється історія становлення і діяльності Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. Розкривається внесок Товариства у справу боротьби за відновлення самостійної Української держави, демократичний шлях її розвитку.
  Книга містить низку статей-есеїв, спогадів колишніх політичних в’язнів.

Image0005

Греченко, Г. Є.
  Репресовані освітяни Чернігівщини
[Текст] / Г. Є. Греченко.
Чернігів : [б. в.], 2003. 150, [2] с. Бібліогр.: с. 142 150.

  Науковець з Чернігівського педагогічного інституту ім. Т.Г.  Шевченка Григорій Греченко, нажаль покійний, доклав чимало зусиль, повертаючи із забуття справи незаконно репресованих освітян Чернігівщини. Так він відкрив двері до правди через архіви до секретних у документів спецслужб НКВС, щоб з’ясувати обставини наклепницьких звинувачень.

Image0010

Епплбом, Е.  
  Історія ГУЛАГу
[Текст] / Е. Епплбом ; пер. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 511 с. : ілюстр., фото. – Бібліогр.: с. 496 – 511 та в прим.: с. 452 – 495.

  "Історія ГУЛАГу" (Пулітцерівська премія 2004 р.) –
перша систематична праця, присвячена хронології, причинам та наслідкам розвитку репресивного апарату Радянського Союзу й системи концентраційних таборів як його складової.
  На основі фактів автор доводить, що система радянських карально-трудових таборів була небаченим за своїми масштабами й жорстокістю інструментом експлуатації, гноблення й винищення комуністичною владою народів Радянського Союзу. Енн Епплбом спирається як на вже відомі опубліковані свідчення, так і на результати власної великої дослідницької праці в архівах колишнього Радянського Союзу.

 

Image0011

  Золоті рядки української поезії. Розстріляне Відродження [Текст] / [уклад. О. В. Зав'язкін]. – Донецьк : БАО, 2008. – 222, [1] с. : ілюстр.

  Розстріляне відродження – це назва трагічного періоду, який пережила вітчизняна культура в 30-ті роки минулого століття. Понад двісті поетів, письменників, літературознавців стали жертвами сталінського режиму. До видання ввійшли твори Михайла Драй-Хмари, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Євгена Плужника та інших. Ця збірка відкриє перед читачем досі малознані імена майстрів прози Розстріляного Відродження.
Image0001 Конквест, Р.  
  Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років
[Текст] / Роберт Конквест ; [пер. з англ. Н. Волошинович, З. Корабліна] ; Міжнар. благод. фонд "Україна 3000".
Луцьк : Терен, 2009. 879 с. Парал. тит. англ.

  Дослідження знаменитого західного совєтолога висвітлює страхітливі за своїми масштабами і суттю методи розправи над мільйонами мирних мешканців Радянського Союзу з боку державних каральних органів. Розкрито не лише методику переслідувань, цькувань доносів та масових арештів невинних громадян, але й різновиди тортур та знущань над людиною, які не поступаються, а часто й затьмарюють своєю жорстокістю середньовічні та нацистські. Названо імена злочинців, котрі здійснювали або санкціонували масове народовбивство. Серед них керівники радянської держави, члени ЦК КПРС, керівники низових ланок НКВД, комуністичної партії, комсомолу.
Image0009 Лук'яненко, Л. Г.
  Незнищенність
[Текст] / Л. Г. Лук'яненко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом.
3-є вид., допов. Київ : МАУП, 2007. 119 с.

  У книзі автор розмірковує про незнищенність української національної ідеї, стверджує віру в непереможність українського народу, щиросердно висловлює думки націоналіста, який інтереси України ставить понад власні.
 Image0003

  Україна в добу "Великого терору": 1936 - 1938 роки [Текст] / [авт.-упоряд. С. Богунов [та ін.] ; редкол. Ю. Шаповал [та ін.]]. Київ : Либідь, 2009. 541 с. : ілюстр.

  Читачеві пропонуються виключно документи і матеріали друковані вперше. Шокуючі події тих років викладені в поданих протоколах допитів звинувачуваних осіб, свідченнях заарештованих, протоколах очних ставок, вироках у справах окремих осіб, відомостях про ліміти на арешт, наказах, циркулярах, виступах керівників НКВС та інших документах. Спираючись на унікальні архівні джерела автори-упорядники розкривають такі основні аспекти теми, як мотиви, основні напрямки, наслідки репресивних акцій, здійснюваних у добу "єжовщини". Значну увагу приділено відомим і маловідомим чекістам, структурі та складу НКВС України, тобто показана роль цих людей, як провідників антилюдяної політики. Книга потрібна і варта уваги істориків, політологів, усіх хто цікавиться історією України.

 

Список використаної літератури:

 • Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. [Текст] : у 2 ч. Ч. 1 / упоряд.: С. Кокін, М. Юнге. Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. 614 с. : табл. Бібліогр.: с. 500 514 і в підрядк. прим.
 • Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих [Текст] / упоряд. Є. Пронюк. Київ : Український Центр духовної культури, 2007. 679 с., [32] с. кольор. фотогр. : іл. Бібліогр. в тексті.
 • Греченко, Г. Є.
    Репресовані освітяни Чернігівщини
  [Текст] / Г. Є. Греченко. – Чернігів : [б. в.], 2003. – 150, [2] с. – Бібліогр.: с. 142 – 150.
 • Багацька, Л.
    Василь Стус. Український Сізіф
  [Текст] / Смолоскип України. – 2012. – № 2. – С. 1.
 • Даниленко, В. М.
    Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки
  [Текст] / В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький. – Київ : Либідь, 1991. – 340, [2] с. – Бібліогр.: с. 327 – 341.
 • Епплбом, Е.
    Історія ГУЛАГу
  [Текст] / Е. Епплбом ; пер. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 511 с. : ілюстр., фото. – Бібліогр.: с. 496 – 511 та в прим.: с. 452 – 495.
 • Жулинський, М. Г.
    Слово і доля
  [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Жулинський. – Київ : АСК, 2002. – 640 с. : ілюстр. – Бібліогр. в кінці ст.
 • Золоті рядки української поезії. Розстріляне Відродження [Текст] / [уклад. О. В. Зав'язкін]. – Донецьк : БАО, 2008. – 222, [1] с. : ілюстр.
 • Зеров, М.  
    Українське письменство
  [Текст] / М. Зеров ; [упоряд. М. Сулима]. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003. – 1300, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 1273 - 1294 та в підрядк. прим.
 • Ильяшук, М. И.
    Сталинским курсом
  [Текст] / М. И. Ильяшук. – Киев : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 499, [4] с. : фотоил.
 • Конквест, Р.  
    Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років
  [Текст] / Роберт Конквест ; [пер. з англ. Н. Волошинович, З. Корабліна] ; Міжнар. благод. фонд "Україна 3000". – Луцьк : Терен, 2009. – 879 с. – Парал. тит. англ.
 • Лук'яненко, Л. Г.
    Злочинна суть КПРС - КПУ. Нюрнберг-2
  [Текст] / Л. Г. Лук'яненко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 122 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Персонал").
 • Лук'яненко, Л. Г.
    Народження нової ери
  [Текст] : зб. ст. / Л. Г. Лук'яненко ; Ін-т сусп. досліджень. – 3-тє вид., випр. та допов. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 194 с.
 • Мовчан , Раїса.
    У вінок пам'яті митців Розстріляного Відродження
  [Текст] / Раїса Мовчан  // Слово і час. – 2011. – № 12. – С. 108 – 111.
 • Реабілітовані історією [Текст] : у 27 т. Чернігівська область. Кн. 2 / [НАН України та ін.] ; головна редкол.:  П. Т. Тронько (голова) [та ін.] ; обл. редкол.: В. М. Хоменко (голова) [та ін.]. – Чернігів : Деснянська правда, 2010. – 708,[1] с. – (Реабілітовані історією). – Бібліогр. в кіцні ст. – (в опр.).
 • Стус, Д. В.
    Василь Стус: життя як творчість
  [Текст] / Д. В. Стус. – Київ : Факт, 2005. – 364, [2] с. : фотоілюстр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
 • Суровцова, Н. В.
    Листи
  [Текст]. Кн. 1 / Н. В. Суровцова ; [ред. О. Сергієнко ; худож. В. Гура]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2001. – 693 с. : іл., фотогр.
 • Цвілюк, С. А.
    Українізація України. Тернистий шлях національно-культурного відродження доби сталінізму
  [Текст] / С. А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2004. – 197, [2] с. – Бібліогр.: с. 196 – 198.
×
geo_chornobyl2_new

  ЧОРНОБИЛЬ В СТОЛІТТЯХ І ДОЛЯХ

 

  "Ми сприймаємо Чорнобиль в примарному світлі Полин-Звізди, ми бачимо його крізь призму деформованого вибуху реактора. Нам нав’язали схему розуміння ситуації і ми вже звично сприймаємо Чорнобиль лише в його атомно-енергетичному контексті. А у нього ж є інший, свій питомий контекст. Історичний, звичаєвий, культурний, природничий, мистецький. Наша дозована свідомість і досі ще не осягла – що втрачає людина, що втрачає народ, що втрачає ціле людство з втратою такого Чорнобиля... Назвімо речі своїми іменами. Для когось це "зона отчуждения". Для когось криміногенна зона. Для когось експериментальний полігон для "отечественной науки". Для нас це батьківщина. Це зона національної трагедії".

Л. Костенко

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

П О С Т А Н О В А від 20 січня 1997 р. N 51 Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

  Сьогодні, з висоти часу, що відділяє нас від 26 квітня 1986 року, ми повинні не тільки віддати належне минулому, але й, насамперед, спробувати осмислити уроки і спадщину Чорнобиля для мабутнього.

  Ми хочемо звернути увагу користувачів на книжкову виставку, присвячену черговій річниці Чорнобильської трагедії "Чорнобиль в століттях і долях", яка представлена такими розділами:

 

 • "Світе!" Чорнобиль - то крик мого краю"
 • "Довгий слід трагедії"
 • "Спинися і схили голову! Зона національної трагедії"

 

Література:

 

DSC06295 1. Біль і тривоги Чорнобиля [Текст] / [авт. проекту І. Засєда; упоряд. Ю. Сафонов]. – Київ: Київська правда, 2006. – 286, [1] с.: фотогр.

2. Губарев, В. С.

  Зарево над Припятью [Текст]: записки журналиста / В. С. Губарев. – Москва: Молодая гвардия, 1987. – 239 с.

3. Гусєв, О. П.

  Чорнобиль, біль наш довічний [Текст] / О. П. Гусєв. – Київ: Золоті ворота, 1996. – 224 с.

4. Загреба, М.

  Пропусти Чорнобиль крізь серце [Образотворчий матеріал]: фотокнига / М. Загреба. – Київ: Лордон, 2002. – 119 с.: ілюстр.

5. Иллеш, А. В.

  Репортаж из Чернобыля [Текст]: Записки очевидцев. Комментарии. Размышления / А. В. Иллеш, А. Е. Пральников. – Москва: Мысль, 1987. – 157 с.

6. Коваленко, А. П.

  Чернобыль сегодня и завтра [Текст] / А. П. Коваленко, А. А. Карасюк. – Київ: Знание, 1988. – 48 с.

7. Коваленко, А. П.

  Чернобыль – каким его увидел мир [Текст] / А. П. Коваленко, Ю. В. Рисованный. – Київ: Молодь, 1989. – 176 с.

8. Лігун, А. М.

  "Двадцять три весни після..." (Чорнобиль у століттях і долях) [Текст] / Анатолій Лігун. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2009. – 463 с.: іл. – З дарчим написом авт.

9. Медведев, Г. У.

  Чернобыльская хроника [Текст] / Г. У. Медведев. – Москва: Современник, 1989. – 210 с.

10. Площенко, В. Д.

  Крізь призму Чорнобиля [Текст] / В. Д. Площенко. – Київ: Твімінтер, 1998. – 232 с.

11. Тараканов, Н. Д.

  Две трагедии ХХ века [Текст] / Н. Д. Тараканов. – Москва: Советский писатель, 1992. – 432 с.

12. Фантом [Текст]: сб. документ. и художественных произведений о трагических событиях на Чернобыльской АЭС. – Москва: Молодая гвардия, 1989. – 239 с.
13. Чернігів Чорнобильський [Текст]: кн. Пам’яті / [упоряд. Є. Г. Сонник]. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 559 с.: ілюстр.
14. Чернобыль. Дни испытаний [Текст]. – Київ: Рад. писатель, 1988. – 509 с.
×
© НВП "Армпроект", 2002-2018