Митці Сіверянського краю

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

60.0 / 1
А 28
Адаменко, М. П.
  Рятуймо себе, щоб врятувати націю [Текст] / Микола Адаменко.  Сосниця : [б. в.], 2011.  30 с.  Електрон. верcія друк. вид.  (в обкл.) : 004.00.


Файл: розмір 0.19 MB
Переглянути

63.1(4УКР) / 901
А 28
Адаменко, М. П.
  Володар казкових скарбів (слідами Ю. С. Виноградського) [Електронний ресурс] / Микола Адаменко. – Електрон. текст. дані (1.53 МБ). – Чернігів : [б. в.], 2011. – 233 с. – Назва з екрана. – Електрон. версія друк. вид. – Дата звернення: 25.05.2016. – укр. – Б. ц.
 Режим доступу: http://libkor.com.ua/php/fulltext_files/Lord_of_the_fabulous_treasures_.pdf, вільний.


Файл: розмір 1.53 MB
Переглянути

63.5 / 902.7
А 28
Адаменко, М. П.
  Наше історичне коріння [Текст] / Микола Адаменко.  Сосниця : [б. в.], 2011.  64 с.  Електрон. верcія друк. вид.  (в обкл.) : 006.00.


Файл: розмір 0.33 MB
Переглянути

821(477.51)
А 28
Адаменко, Микола Петрович.
  На рівні душі [Електронний ресурс] : [поезія] / Микола Адаменко. – Електрон. текст. дані. – [Б. м. : б. в.], 2018. – 56 с. – Назва з екрана. – Дата звернення: 02.05.2018. – Режим доступу: http://libkor.com.ua/frm/download.php?part=2&id=384, вільний. – Б. ц.


Файл: розмір 0.28 MB
Переглянути

821(477.51)
А 28
Адаменко, Микола Петрович.
  Осмислення й переосмислення [Електронний ресурс] / Микола Адаменко. – Електрон. текст. дані. – [Б. м. : б. в.], 2018. – 110 с. – Назва з екрана. – Дата звернення: 02.05.2018. – Режим доступу: http://libkor.com.ua/frm/download.php?part=2&id=385, вільний. – Б. ц.


Файл: розмір 1.5 MB
Переглянути

821(477.51)
А 28
Кухарук, Роман.
  Неупокорені сади Миколи Адаменка [Електронний ресурс] / Роман Кухарук. – Електрон. текст. дані. – [Б. м. : б. в.], [2018]. – 5 с. – Назва з екрана. – Дата звернення: 02.05.2018. – Режим доступу: http://libkor.com.ua/frm/download.php?part=2&id=386, вільний. – Б. ц.


Файл: розмір 0.27 MB
Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
А 28
Адаменко, М. П.
  Спроба аналізу [Текст] / Микола Адаменко.  Сосниця : [б. в.], 2011.  16 с.  Електрон. верcія друк. вид.  (в обкл.) : 003.00.


Файл: розмір 0.11 MB
Переглянути

84(4УКР)
А 19
Авер'янова, Н. О.
  Як жита наливні, половіє доля [Текст] / Наталія Авер'янова, Станіслав Закусило. – 2-ге вид., допов. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2008. – 215 с., [62] с. фотогр. с. – Електрон. верcія друк. вид. – ISBN 978-966-533-382-1 (в опр.) : 008.00.


Файл: розмір 48.9 MB
Переглянути

84(4УКР)
А 28
Адаменко, Микола Петрович.
  Плавба [Текст] : поезія / Микола Адаменко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 215 с.


Файл: розмір 51.76 MB
Переглянути

84(4УКР)
А 28
Адаменко, М. П.
  Закон-Тайга [Електронний ресурс] : роман / Микола Адаменко. – Електрон. текст. дані (4,5 МБ). – Чернігів : [б. в.], 2011. – 690 с. – Назва з екрана. – Електрон. версія друк. вид. – Дата звернення: 25.05.2016. – Укр. – Б. ц.
 Режим доступу: http://libkor.com.ua/php/fulltext_files/Law_taiga_.pdf, вільний.


Файл: розмір 4.5 MB
Переглянути

84(4УКР)
А 28
Адаменко, М. П.
  Зимовий виток [Текст] : (катрени) / Микола Адаменко.  Сосниця : [б. в.], 2012.  40 с.  Електрон. верcія друк. вид.  (в обкл.).


Файл: розмір 0.16 MB
Переглянути

85.113(4УКР) / 72С
А 32
Адруг, Анатолій Кіндратович.
  Архітектура Чернігова другої половини XVII - початку XVIII століть [Текст] / Анатолій Адруг. – Чернігів : Чернігівський ЦНТЕІ, 2008. – 223 с. : ілюстр. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр.: с. 172-201.


Файл: розмір 7.3 MB
Переглянути

85.113(4УКР) / 72С
А 32

Адруг, Анатолій Кіндратович.

  Будинок полкової канцелярії в Чернігові [Текст] / Анатолій Адруг. – Чернігів : ЧЦНТЕІ, 2007. – 30 с. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр.: с. 25-30.


Файл: розмір 1.33 MB
Переглянути

85.12 / 74
А 32

Адруг, Анатолій Кіндратович.

  Писанки Чернігівщини: історія і сучасність [Текст] / А. К. Адруг. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2005. – 58 с. : ілюстр. – Електрон. верcія друк. вид.


Файл: розмір 3.53 MB
Переглянути

85.143(4УКР) / 75С
А 32
Адруг, Анатолій Кіндратович.
  Живопис Чернігова другої половини XVII - початку XVIII століть [Текст] / Анатолій Адруг ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, НАН України. – Чернігів : Видавництво Чернігівського ЦНТЕІ, 2013. – 181 с. : ілюстр. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр.: с. 124-145.


Файл: розмір 8.58 MB
Переглянути

85.143(4УКР) / 75С
А 32

Адруг, Анатолій Кіндратович. 
  Визначна пам'ятка давнього українського малярства [Текст] / А. К. Адруг ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2001. – 26 с. : ілюстр. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр.: с. 24-26.


Файл: розмір 0.98 MB
Переглянути

85.143(4УКР) / 75С
А 32

Адруг, Анатолій Кіндратович.

  Чудотворна ікона Іллінської Богоматері [Текст] / А. К. Адруг. – Чернігів : ЧЦНТЕІ, 2006. – 26 с. : ілюстр. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр.: с. 21-26.


Файл: розмір 0.66 MB
Переглянути

85.143(4УКР) / 75С
Д 83

Адруг, Анатолій Кіндратович.
  Портрет Василя Дуніна-Борковського [Образотворчий матеріал] / А. К. Адруг. – Чернігів : [б. в.], 2005. – 31 с. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр.: с. 25-31.


Файл: розмір 1.04 MB
Переглянути

85.153(4УКР) / 76С
А 32
Адруг, Анатолій Кіндратович.
  Графіка Чернігова другої половини ХVII – початку ХVIIІ століть [Текст] / Анатолій Адруг ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : ЦНІІ, 2017. – 198 с. : іл. – Електрон. версія друк. вид. – Бібліогр.: с. 161-177.


Файл: розмір 118.06 MB
Переглянути

91.9:63 / 016:9
А 32
  Анатолій Кіндратович Адруг: (Біобібліогр. покажч.) /Скл. І. Я. Каганова, В. І. Солонікова, Л. В. Студьонова ; Наук. ред. О. Б. Коваленко ; Відп. за вип. П. В. Грищенко. – Чернігів, 2005. – 34 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 6). – Електрон. верcія друк. вид.


Файл: розмір 0.61 MB
Переглянути

821(477.51)
А 28
Адаменко, Микола Петрович.
  Вгрузаю в день [Електронний ресурс] : [поезія] / Микола Адаменко. – Електрон. текст. дані. – [Б. м. : б. в.], 2018. – 39 с. – Назва з екрана. – Дата звернення: 02.05.2018. – Режим доступу: http://libkor.com.ua/frm/download.php?part=2&id=383, вільний. – Б. ц.


Файл: розмір 0.16 MB
Переглянути
© НВП "Армпроект", 2002-2018