Платнi послуги

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ "Чернігівська ОУНБ

ім. В. Г. Короленка"

І. М. Аліференко

28.07.2021 р.

ПЕРЕЛІК

ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ОУНБ ім. В. Г. КОРОЛЕНКА"

з 01.08.2021 р.

 

Найменування послуги

Одиниця виміру

Цiна послуги згідно

 з кальк. (у грн)

1

Оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотеки та їх дублікатів:

 • оформлення реєстраційних документів (п'ятирічний квиток)

комплект

 20.00

            - для пільгових категорій комплект 10.00
 
 • щорічне оформлення комплекту реєстраційних документів
комплект

15.00

             - для пільгових категорій комплект 7.00

 

 • оформлення дублікату втраченого читацького квитка

документ

7.00

 
 • оформлення тимчасового (на одне відвідування) читацького квитка
 документ  3.00

2

Формування  бібліографічних списків для  курсових, дипломних та наукових  робіт:

 

 

 

 •  за списком

документ

4.00

 

 •  за темою

документ

5.00

 

 •  консультація з самостійного складання списку

консультація

3.00

3

Користування міжбібліотечним абонементом:  

 • приймання замовлення з уточненням запиту

документ

5.00

 
 • виготовлення ксерокопій  документів з бібліотечного фонду на замовлення абонента
сторінка А-4 за тарифом ПОСЛУГИ
 
 • пересилання документів поштою
посилка за тарифом Укрпошти
4 Електронна доставка документів:
 •  пересилання копій документів електронною поштою
замовлення 5.00
 
 • виготовлення електронних копій
сторінка 1.50

5

Формування  каталогів для особистих бібліотек,  бібліотек підприємств, установ та  організацій:

каталог

договірна

 
 • консультація з питань каталогізації
консультація 3.00
 
 • систематизація документів за таблицями ББК, УДК
документ 25.00
 
 • визначення авторського знаку
документ 2.00
6 Підготовка та надання письмових фактографічних, тематичних, аналітичних та адресно-бібліографічних довідок  1 назва  3.00
7 Продаж видань про фонди і діяльність бібліотеки 1 видання згідно з прайсом
8 Проведення фото-, відео- і кінозйомок приміщень та інтер'єрів бібліотеки, а також у приміщеннях та на території за заявками юридичних та фізичних осіб    
  Професійної та рекламної фото-, кіно- і відеозйомки    
 
 • без підключення до електричних мереж бібліотеки
1 год. 200.00
 
 • з підключенням до електричних мереж бібліотеки
1 год. 400.00
 
 • аматорської фото-, кіно- і відеозйомки
1 год. 100.00

9

Проведення виставок, переглядів книг (на замовлення)

виставка

договірна

10

Розроблення сценаріїв і проведення  заходів за заявками підприємств, установ та організацій

сценарій

договірна

11

Надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових заходів, міжнародних симпозіумів, науково-практичних    конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів, творчих лабораторій, фестивалів, виставок інших заходів

 захід

договірна

12

Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на території та у приміщенні бібліотеки

1 екскурсія

50.00

13

Продовження строку користування документами, резервування документів

1 доба

 2.00

14

"Нічний абонемент" з 1900 у будні, з 1700 у суботу та неділю до 1000 наступного робочого дня

1 документ

 8.00

15

Інформаційно-бібліографічне обслуговування підприємств, установ та організацій

 за договором

договірна

16

Експонування рекламних матеріалів юридичних та фізичних осіб у приміщенні або на сайті бібліотеки

 за договором

 договірна

17

Фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання, сканування, фотографування, створення цифрових копій з книжок, брошур, газет, журналів, документів з фондів бібліотек: 

Ксерокопіювання:

   
 
 • формат А4
відбиток 1.50
 
 • формат А4 з двох сторін аркуша
аркуш 2.50
  Ксерокопіювання матеріалів з графічним зображенням, ілюстрованих матеріалів, додатків до журналів:
   
 
 • формат А4
відбиток 5.00
 
 • фотокопіювання (камера бібліотеки)
кадр 3.00
 
 • фотокопіювання частини документу з фонду бібліотеки
документ 10.00
 
 • сканування документу формат (А4) без корекції
сторінка 1.50
 18  Роздрукування інформації з електронних носіїв:    
 
 • чорно-біле на лазерному принтері (А4)
сторінка 1.50
 
 • з двох сторін аркуша
аркуш 2.50
  Роздрукування зображень на принтері:    
 
 • чорно-біле на лазерному принтері (А4)
сторінка 5.00
19  Наукова експертиза документів, історико-культурних цінностей*:    
 
 • складність I
документ 7.03
 
 • складність II
документ 14.06
 
 • термінова експертиза (складність II +25%)
документ 17.56
 
 • еспертиза за місцем знаходження документу (складність II +50%)
документ  21.09
20 Продаж документів з фондів бібліотек, що списуються та підлягають утилізації документ згідно з прайсом

* Розцінки згідно з Постановою КМУ від 26.08.2003 р. №1343

© НВП "Армпроект", 2002-2021