Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 17.01.2019

Історія (запитань: 75)

Правила |  Посилання

1  2  3  4  5  6  7  8  

 Божена

26.12.2011

Підкажіть літературу з теми Український вінок та прикраси

 Відповідь

29.12.2011

Пропонуємо переглянути:
1. donetshina.ucoz.org›publ/kultura/simvolichno_…
2. knick-knack.org.ua›ukrainskie…ukrasheniya/
3. ebk.net.ua›Book/history/makarchuk_eu/part11/…
4. uk.wikipedia.org›wiki/Ювелірні_прикраси
5. 63.52 / 902.7 У45 Символіка національного вбрання // Українські традиції і звичаї / авт. – упоряд. В. М. Скляренко. – Х., 2006. – С.173-178. – (Дитяча енциклопедія).
6. 92.0 / 03 У45 Україна / авт. – упоряд. В. М. Скляренко. – Х., 2003. – С.310-312. – (Дитяча енциклопедія).
7. 63.52 / 902.7 У45 Український вінок // Українці. Свята. Традиції. Звичаї /уклад. І. Коверець. – Донецьк, 2004. – С.227-230.
8. 71 /37 Б 14 Вінок // Багнюк А. Символи українства: худож.- інформ. довідник. - Тернопіль, 2008. - С.600.

 Вікторія

03.12.2011

"Світова економічна криза 1923 - 33рр і її роль в становленні та укріпленні фашистської диктатури в Німеччині"

 Відповідь

06.12.2011

пропонуємо переглянути:
1. Новейшая история зарубежных стран: Европа и америка. 1917-1945/ под ред. В. К. Фураева. - М. : Просвещение, 1989.
2. История фашизма в Западной Европе. - М., 1978.
3. Політична історія ХХ ст. - К., 1995.
4. Кульчицький С., Максудов С. Втрати населення України від голоду 1933 р. // Укр. іст. журн. -1991. - № 2. - С.10-12.
5. Черняк Е. Б. Монополистический капитализм первой половины ХХ в. // Новая и новейшая история. - 1990. - №2. - С.36-41.

 Аліна

15.11.2011

Допоможіть, будь - ласка, знайти літературу на тему "Поняття про типи, види, підвиди, типи, підтипи історичних джерел"

 Відповідь

16.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. uk.wikipedia.org/wiki/Історичне_джерело
2. pidruchniki.ws/.../klasifikatsiya_istorichnih_dzherel
3. www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzzpmv/2008_16/S180-190.pdf
4. school.xvatit.com/index.php?title...та...джерела...
5. ukrmap.su/uk-uh7/968.html

 Марина

13.11.2011

Добрий день. Допоможіть знайти матеріал до курсової на тему" Повсякденне життя та побут українок під час німецько-фашистської окупації"

 Відповідь

16.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Студьонова Л. Долі, обпалені війною: Докум. оповідь [про Чернігів, р-н та його мешканців]. - Ніжин: ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2005. - 168 с: фото.
2. Студьонова Л.В. Слідами Чернігівського підпілля: документальні нариси. - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2007. - 232 с. с.
3. Україна партизанська. Партизанскі формування та органи керiвництва ними (1941—1945 pp.): Науково-дослідне видання /авт.-упоряд: О. В. Бажан, А. В. Кентій, В. С. Лозицький та ін. — Київ, 2001.
4. Скоробогатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941—1943). — Харків, 2004

 riceenviweess

12.11.2011

What about the English invent football championship?

 Відповідь

13.11.2011

I don't know!

 Зоя

08.11.2011

Будь ласка, допоможіть! У яких книгах можна побачити ікони: Богородиці з пророками з церкви у Підгородцях, Успіння Богородиці перемишльського маляра Олексія Горошковича(1547), "Христос перед Пілатом " М. Петрахновича з Успенської церкви у Львові?

 Відповідь

09.11.2011

Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Свєнціцький І. Іконопись Галицької України XV–XVI віків. - Львів, 1928;
2. Свєнціцький-Святицький І. Ікони Галицької України XV–XVI вв. - Львів, 1929;
3. Гординський С. Українська ікона XII–XVIII сторіч. - Філядельфія, 1973;
4. Логвин Г. та ін. Український середньовічний живопис. К., 1976;
5. Жолтовський П.М. Український живопис XVII–XVIII ст. - К., 1978;
6. Свєнціцька В.І., Сидор О.Ф. Спадщина віків. Українське малярство XIV–XVIII ст. у музейних колекціях Львова. - Львів, 1990;
7. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. Жовківський художній осередок. - К., 1991;
8. Александрович В. Іконостас П’ятницької церкви у Львові // Львів: історичні нариси. - Львів, 1996;
9. Овсійчук В. Українське малярство X–XVIII століть. - Львів, 1996;
10. Волинська ікона XVI–XVIII століть. - К.–Луцьк, 1998;
11. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави. - Львів, 1999;
12. Шедеври українського іконопису XII–XIX ст. - К., 1999;
13. Александрович В. Холмська ікона Богородиці. - Львів, 2001;
14. Димитрій [Ярема, патріарх]. Іконопис Західної України XII–XV ст. - Львів, 2005;
15. Українська ікона XII–XIX ст. у колекції НХМУ. Альбом. - К., 2005.

 Катерина

25.10.2011

Кравець О.М. сімйний побут і звичаї українського народу

 Відповідь

08.01.2012

Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: історико-етнографічний нарис / О.М. Кравець— К.: Наукова думка, 1996. - 127 с.

 Сергій

02.11.2011

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання реферата на тему: "Декоративна штукатурка. Інструменти для штукатурних робіт".

 Відповідь

02.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Штукатурні і облицювальні роботи. — К.: Техніка, 1997. — 304 а: іл. - Бібліогр.: с. 296.
2. Бруква В.В. Михальчук В.М. Технологія декоративно-штукатурних і ліпних робіт: Підруч. Для учнів проф.-техн. навч. закл. – К.: Техніка, 2004.- 280с.

 Галина

27.10.2011

Допоможіть будь ласка знайти літературу по темі Нагорний карабах в пострадянський період.

 Відповідь

01.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Кравченко В. Карабахский синдром // Дзеркало тижня. - 2006. - № 48. - С.5.
2. Карабах, що далі? // Дем. Україна. - 2005. - 14 січ. - С.4.
3. Гумер Геополитическая ситуация в Закавказье // Азия и Африка сегодня. - 2004. - №10. - С. 2 -3.
4. Сендеров Разразится ли на Кавказе очередная Карабахская война? //Посев. - 2004. - №8. - С.25-28.
5. pidruchniki.com.ua
6. www.segodnya.ua •
7. www.newsmarket.com.ua

 Ольга

06.10.2011

Допоможіть, БУДЬ - ЛАСКА знайти матеріали для ДИПЛОМУ "Історія розвитку писанкарства на Слобожанщині" або "Історія розвитку писанкарства на Україні"

 Відповідь

01.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Адруг А. Писанки Чернігівщини //Літературний Чернігів.-1995. - № 6. - С.95-99;
2. Адруг А. Писанки Чернігівщини //Народна творчість та етнографія. - 1990.-№4.-С.64-68;
3. Адруг А. Писанки Чернігівщини: історія та сучасність. – Чернігів, 2005
4. Білоус О; Сташук 3. Школа писанкарства: Учбово - методичний посібник.-К.,1999
5. Литвинова П.Я. Южнорусский народный орнамент. - Вып.1. Черниговская губерния, Глуховский уезд. Узоры вышиванья, тканья и рисования. - К.,1978.- С.7
6. Лубенский музей Е.Н. Скаржинской. Этногр. отдел. Описание коллекции народных писанок.-Вып.1. /Сост. С.К.Кулжинский. -М.,1899. -С.109-І32.
7. Макарова Т.И. О производстве писанок на Руси // Культура Древней Руси.- М.: Наука 1966.-С. 141-143.
8. Онищук О. Писанки Чернігівщини // Писанка. - 1994.-№ 4-5.
9. Семенцов А. Писанки нашого краю //Деснянська правда. - 1992.-25 квітня.
10. Скорик М.М. З джерел писанкового орнаменту //Народна творчість та етнографія.-1988.- №4. - С.76
11. Сумцов Н. Писанки // Киевская старина.-1991.- май. - С. 199-200.
12. Українські писанки /Вст. стаття, акварелі та упорядкування Е.Біняшевського.-К.:Мистецтво,1968 .-С.26-27.

1  2  3  4  5  6  7  8  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2018