Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 15.07.2018

Історія (запитань: 73)

Правила |  Посилання

1  2  3  4  5  6  7  8  

 Аліна

15.11.2011

Допоможіть, будь - ласка, знайти літературу на тему "Поняття про типи, види, підвиди, типи, підтипи історичних джерел"

 Відповідь

16.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. uk.wikipedia.org/wiki/Історичне_джерело
2. pidruchniki.ws/.../klasifikatsiya_istorichnih_dzherel
3. www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzzpmv/2008_16/S180-190.pdf
4. school.xvatit.com/index.php?title...та...джерела...
5. ukrmap.su/uk-uh7/968.html

 Марина

13.11.2011

Добрий день. Допоможіть знайти матеріал до курсової на тему" Повсякденне життя та побут українок під час німецько-фашистської окупації"

 Відповідь

16.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Студьонова Л. Долі, обпалені війною: Докум. оповідь [про Чернігів, р-н та його мешканців]. - Ніжин: ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2005. - 168 с: фото.
2. Студьонова Л.В. Слідами Чернігівського підпілля: документальні нариси. - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2007. - 232 с. с.
3. Україна партизанська. Партизанскі формування та органи керiвництва ними (1941—1945 pp.): Науково-дослідне видання /авт.-упоряд: О. В. Бажан, А. В. Кентій, В. С. Лозицький та ін. — Київ, 2001.
4. Скоробогатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941—1943). — Харків, 2004

 riceenviweess

12.11.2011

What about the English invent football championship?

 Відповідь

13.11.2011

I don't know!

 Зоя

08.11.2011

Будь ласка, допоможіть! У яких книгах можна побачити ікони: Богородиці з пророками з церкви у Підгородцях, Успіння Богородиці перемишльського маляра Олексія Горошковича(1547), "Христос перед Пілатом " М. Петрахновича з Успенської церкви у Львові?

 Відповідь

09.11.2011

Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Свєнціцький І. Іконопись Галицької України XV–XVI віків. - Львів, 1928;
2. Свєнціцький-Святицький І. Ікони Галицької України XV–XVI вв. - Львів, 1929;
3. Гординський С. Українська ікона XII–XVIII сторіч. - Філядельфія, 1973;
4. Логвин Г. та ін. Український середньовічний живопис. К., 1976;
5. Жолтовський П.М. Український живопис XVII–XVIII ст. - К., 1978;
6. Свєнціцька В.І., Сидор О.Ф. Спадщина віків. Українське малярство XIV–XVIII ст. у музейних колекціях Львова. - Львів, 1990;
7. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. Жовківський художній осередок. - К., 1991;
8. Александрович В. Іконостас П’ятницької церкви у Львові // Львів: історичні нариси. - Львів, 1996;
9. Овсійчук В. Українське малярство X–XVIII століть. - Львів, 1996;
10. Волинська ікона XVI–XVIII століть. - К.–Луцьк, 1998;
11. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави. - Львів, 1999;
12. Шедеври українського іконопису XII–XIX ст. - К., 1999;
13. Александрович В. Холмська ікона Богородиці. - Львів, 2001;
14. Димитрій [Ярема, патріарх]. Іконопис Західної України XII–XV ст. - Львів, 2005;
15. Українська ікона XII–XIX ст. у колекції НХМУ. Альбом. - К., 2005.

 Катерина

25.10.2011

Кравець О.М. сімйний побут і звичаї українського народу

 Відповідь

08.01.2012

Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: історико-етнографічний нарис / О.М. Кравець— К.: Наукова думка, 1996. - 127 с.

 Сергій

02.11.2011

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання реферата на тему: "Декоративна штукатурка. Інструменти для штукатурних робіт".

 Відповідь

02.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Штукатурні і облицювальні роботи. — К.: Техніка, 1997. — 304 а: іл. - Бібліогр.: с. 296.
2. Бруква В.В. Михальчук В.М. Технологія декоративно-штукатурних і ліпних робіт: Підруч. Для учнів проф.-техн. навч. закл. – К.: Техніка, 2004.- 280с.

 Галина

27.10.2011

Допоможіть будь ласка знайти літературу по темі Нагорний карабах в пострадянський період.

 Відповідь

01.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Кравченко В. Карабахский синдром // Дзеркало тижня. - 2006. - № 48. - С.5.
2. Карабах, що далі? // Дем. Україна. - 2005. - 14 січ. - С.4.
3. Гумер Геополитическая ситуация в Закавказье // Азия и Африка сегодня. - 2004. - №10. - С. 2 -3.
4. Сендеров Разразится ли на Кавказе очередная Карабахская война? //Посев. - 2004. - №8. - С.25-28.
5. pidruchniki.com.ua
6. www.segodnya.ua •
7. www.newsmarket.com.ua

 Ольга

06.10.2011

Допоможіть, БУДЬ - ЛАСКА знайти матеріали для ДИПЛОМУ "Історія розвитку писанкарства на Слобожанщині" або "Історія розвитку писанкарства на Україні"

 Відповідь

01.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Адруг А. Писанки Чернігівщини //Літературний Чернігів.-1995. - № 6. - С.95-99;
2. Адруг А. Писанки Чернігівщини //Народна творчість та етнографія. - 1990.-№4.-С.64-68;
3. Адруг А. Писанки Чернігівщини: історія та сучасність. – Чернігів, 2005
4. Білоус О; Сташук 3. Школа писанкарства: Учбово - методичний посібник.-К.,1999
5. Литвинова П.Я. Южнорусский народный орнамент. - Вып.1. Черниговская губерния, Глуховский уезд. Узоры вышиванья, тканья и рисования. - К.,1978.- С.7
6. Лубенский музей Е.Н. Скаржинской. Этногр. отдел. Описание коллекции народных писанок.-Вып.1. /Сост. С.К.Кулжинский. -М.,1899. -С.109-І32.
7. Макарова Т.И. О производстве писанок на Руси // Культура Древней Руси.- М.: Наука 1966.-С. 141-143.
8. Онищук О. Писанки Чернігівщини // Писанка. - 1994.-№ 4-5.
9. Семенцов А. Писанки нашого краю //Деснянська правда. - 1992.-25 квітня.
10. Скорик М.М. З джерел писанкового орнаменту //Народна творчість та етнографія.-1988.- №4. - С.76
11. Сумцов Н. Писанки // Киевская старина.-1991.- май. - С. 199-200.
12. Українські писанки /Вст. стаття, акварелі та упорядкування Е.Біняшевського.-К.:Мистецтво,1968 .-С.26-27.

 Аліна

28.09.2011

Допоможіть, БУДЬ - ЛАСКА знайти матеріали для ДИПЛОМУ "Історія українського народного костюма на Слобожанщині".

 Відповідь

29.09.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Г. Щербій. Символіка народного костюма http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/r10.html
2. Т. Ніколаєва. Різновиди традиційного одягу http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/r09.html
3. http://ridna-ukraina.com.ua/nationalsuit
4. http://www.narodko.ru/article/kogu/ukr/
1. Волков (Вовк) Ф. К. Этнографические особенности украинского народа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. Пг., 1986. Т. II.
2. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис: У 2 т. – К., 1991. – 107с.
3. Древняя одежда народов Восточной Европы / Под ред. М. Г. Рабиновича М., 1986.
4. Етнографія України: Навч. посібн. / За ред. Проф. С. А. Макарчука. – Вид. 2- е, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 520с.
5. Історія Української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656с.
6. Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: Історико – етнографічний нарис. – К.: 1976.
7. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюр. – К.: Либідь, 1993. – 288с.
8. Матейко К. І. Український народний одяг. К., 1977.
9. Николаева Т. А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. К., 1988.
10. Український народний одяг в акварелях Ю. Глоговського. К., 1987

 Аліна

28.09.2011

Допоможіть знайти матеріали для твору "Історія українського народного костюма на Слобожанщині".

 Відповідь

29.09.2011

Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Етнографія України / за ред. Проф. С. А. Макарчука. – Вид. 2- е, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 520с.
2. Історія Української культури / за ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656с.
3. Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: іст.-етнограф. нарис. – К., 1976.
4. Культура і побут населення України / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюр. – К.: Либідь, 1993. – 288с.
5. Матейко К. І. Український народний одяг. – К., 1977.

1  2  3  4  5  6  7  8  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

Оголошення

 30 червня 2018 року у Чернігові вирувала негода. Під час сильної зливи сталося підтоплення нашої бібліотеки. Під водою опинилися фонди (у т.ч. місцевих періодичних видань).
  Колектив бібліотеки вживає заходів з порятунку літератури. Частину пошкоджених фондів на просушку забрали до себе місцеві заклади, установи та організації, небайдужі читачі.
  Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка просить направляти фінансову допомогу на р/р 31556348123849 в ГУДКСУ у Чернігівській області, код ЄДРПОУ 02221159, МФО 853592. Призначення платежу: благодійний внесок. Докладніше...22620773

Безкоштовні юридичні  та Skype консультації

Кожного 2-го та 4-го четверга місяця (12, 26 липня)
з 1500 до 1630
у Центрі правової інформації.
Запис за тел. (0462) 67-61-97
E-mail: сpi_lib@ukr.net
Skype: центр права (dcc.chernigiv)
22620773

Відділ документів іноземними мовами та ІЦ "ВІКНО В АМЕРИКУ" запрошують усіх бажаючих спілкуватися іноземними мовами:

 

Вівторок

1800 – Клуб італійської для початківців

(10, 17, 24 липня)

 

Субота

1200 – Клуб китайської мови

(14, 21, 28 липня)

1500   Італійська для тих, хто вдосконалює

(14, 21, 28 липня)

  

Неділя

1500 – English Speaking Club

(15, 22, 29 липня)

Чекаємо на Вас!

22620773

01   

"Фонд родини Нечитайло" надає можливість замовити книги шрифтом Брайля для безкоштовного тимчасового використання (терміном до 6 місяців) у формі адресної розсилки. Книги можуть бути замовлені представниками бібліотеки або батьками незрячих дітей на сторінці "Книги Брайлем" сайту Фонду.

22620773

ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ
ДО СПІВПРАЦІ!

  Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка запрошує до співпраці небайдужих громадян, що відчувають у собі педагогічний талант.
  Пропонуємо вам в якості волонтера долучитись до викладання курсу "Основи комп’ютерної грамотності та основи роботи в інтернеті" для людей поважного віку. Докладніше...

22620773


  © НВП "Армпроект", 2002-2017