Пошук в електронному каталозі IRBIS
Онлайн запис до бібліотеки
фото
pereselenci ІНФОРМАЦІЯ
для внутрішньо
переміщених осіб

Бібліотека українського воїна

Deutsche Welle
German News Service

   Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 23.01.2018

Історія (запитань: 72)

Правила |  Посилання

1  2  3  4  5  6  7  8  

 Марина

13.11.2011

Добрий день. Допоможіть знайти матеріал до курсової на тему" Повсякденне життя та побут українок під час німецько-фашистської окупації"

 Відповідь

16.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Студьонова Л. Долі, обпалені війною: Докум. оповідь [про Чернігів, р-н та його мешканців]. - Ніжин: ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2005. - 168 с: фото.
2. Студьонова Л.В. Слідами Чернігівського підпілля: документальні нариси. - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2007. - 232 с. с.
3. Україна партизанська. Партизанскі формування та органи керiвництва ними (1941—1945 pp.): Науково-дослідне видання /авт.-упоряд: О. В. Бажан, А. В. Кентій, В. С. Лозицький та ін. — Київ, 2001.
4. Скоробогатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941—1943). — Харків, 2004

 riceenviweess

12.11.2011

What about the English invent football championship?

 Відповідь

13.11.2011

I don't know!

 Зоя

08.11.2011

Будь ласка, допоможіть! У яких книгах можна побачити ікони: Богородиці з пророками з церкви у Підгородцях, Успіння Богородиці перемишльського маляра Олексія Горошковича(1547), "Христос перед Пілатом " М. Петрахновича з Успенської церкви у Львові?

 Відповідь

09.11.2011

Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Свєнціцький І. Іконопись Галицької України XV–XVI віків. - Львів, 1928;
2. Свєнціцький-Святицький І. Ікони Галицької України XV–XVI вв. - Львів, 1929;
3. Гординський С. Українська ікона XII–XVIII сторіч. - Філядельфія, 1973;
4. Логвин Г. та ін. Український середньовічний живопис. К., 1976;
5. Жолтовський П.М. Український живопис XVII–XVIII ст. - К., 1978;
6. Свєнціцька В.І., Сидор О.Ф. Спадщина віків. Українське малярство XIV–XVIII ст. у музейних колекціях Львова. - Львів, 1990;
7. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. Жовківський художній осередок. - К., 1991;
8. Александрович В. Іконостас П’ятницької церкви у Львові // Львів: історичні нариси. - Львів, 1996;
9. Овсійчук В. Українське малярство X–XVIII століть. - Львів, 1996;
10. Волинська ікона XVI–XVIII століть. - К.–Луцьк, 1998;
11. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави. - Львів, 1999;
12. Шедеври українського іконопису XII–XIX ст. - К., 1999;
13. Александрович В. Холмська ікона Богородиці. - Львів, 2001;
14. Димитрій [Ярема, патріарх]. Іконопис Західної України XII–XV ст. - Львів, 2005;
15. Українська ікона XII–XIX ст. у колекції НХМУ. Альбом. - К., 2005.

 Катерина

25.10.2011

Кравець О.М. сімйний побут і звичаї українського народу

 Відповідь

08.01.2012

Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: історико-етнографічний нарис / О.М. Кравець— К.: Наукова думка, 1996. - 127 с.

 Сергій

02.11.2011

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання реферата на тему: "Декоративна штукатурка. Інструменти для штукатурних робіт".

 Відповідь

02.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Штукатурні і облицювальні роботи. — К.: Техніка, 1997. — 304 а: іл. - Бібліогр.: с. 296.
2. Бруква В.В. Михальчук В.М. Технологія декоративно-штукатурних і ліпних робіт: Підруч. Для учнів проф.-техн. навч. закл. – К.: Техніка, 2004.- 280с.

 Галина

27.10.2011

Допоможіть будь ласка знайти літературу по темі Нагорний карабах в пострадянський період.

 Відповідь

01.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Кравченко В. Карабахский синдром // Дзеркало тижня. - 2006. - № 48. - С.5.
2. Карабах, що далі? // Дем. Україна. - 2005. - 14 січ. - С.4.
3. Гумер Геополитическая ситуация в Закавказье // Азия и Африка сегодня. - 2004. - №10. - С. 2 -3.
4. Сендеров Разразится ли на Кавказе очередная Карабахская война? //Посев. - 2004. - №8. - С.25-28.
5. pidruchniki.com.ua
6. www.segodnya.ua •
7. www.newsmarket.com.ua

 Ольга

06.10.2011

Допоможіть, БУДЬ - ЛАСКА знайти матеріали для ДИПЛОМУ "Історія розвитку писанкарства на Слобожанщині" або "Історія розвитку писанкарства на Україні"

 Відповідь

01.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Адруг А. Писанки Чернігівщини //Літературний Чернігів.-1995. - № 6. - С.95-99;
2. Адруг А. Писанки Чернігівщини //Народна творчість та етнографія. - 1990.-№4.-С.64-68;
3. Адруг А. Писанки Чернігівщини: історія та сучасність. – Чернігів, 2005
4. Білоус О; Сташук 3. Школа писанкарства: Учбово - методичний посібник.-К.,1999
5. Литвинова П.Я. Южнорусский народный орнамент. - Вып.1. Черниговская губерния, Глуховский уезд. Узоры вышиванья, тканья и рисования. - К.,1978.- С.7
6. Лубенский музей Е.Н. Скаржинской. Этногр. отдел. Описание коллекции народных писанок.-Вып.1. /Сост. С.К.Кулжинский. -М.,1899. -С.109-І32.
7. Макарова Т.И. О производстве писанок на Руси // Культура Древней Руси.- М.: Наука 1966.-С. 141-143.
8. Онищук О. Писанки Чернігівщини // Писанка. - 1994.-№ 4-5.
9. Семенцов А. Писанки нашого краю //Деснянська правда. - 1992.-25 квітня.
10. Скорик М.М. З джерел писанкового орнаменту //Народна творчість та етнографія.-1988.- №4. - С.76
11. Сумцов Н. Писанки // Киевская старина.-1991.- май. - С. 199-200.
12. Українські писанки /Вст. стаття, акварелі та упорядкування Е.Біняшевського.-К.:Мистецтво,1968 .-С.26-27.

 Аліна

28.09.2011

Допоможіть, БУДЬ - ЛАСКА знайти матеріали для ДИПЛОМУ "Історія українського народного костюма на Слобожанщині".

 Відповідь

29.09.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Г. Щербій. Символіка народного костюма http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/r10.html
2. Т. Ніколаєва. Різновиди традиційного одягу http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/r09.html
3. http://ridna-ukraina.com.ua/nationalsuit
4. http://www.narodko.ru/article/kogu/ukr/
1. Волков (Вовк) Ф. К. Этнографические особенности украинского народа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. Пг., 1986. Т. II.
2. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис: У 2 т. – К., 1991. – 107с.
3. Древняя одежда народов Восточной Европы / Под ред. М. Г. Рабиновича М., 1986.
4. Етнографія України: Навч. посібн. / За ред. Проф. С. А. Макарчука. – Вид. 2- е, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 520с.
5. Історія Української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656с.
6. Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: Історико – етнографічний нарис. – К.: 1976.
7. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюр. – К.: Либідь, 1993. – 288с.
8. Матейко К. І. Український народний одяг. К., 1977.
9. Николаева Т. А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. К., 1988.
10. Український народний одяг в акварелях Ю. Глоговського. К., 1987

 Аліна

28.09.2011

Допоможіть знайти матеріали для твору "Історія українського народного костюма на Слобожанщині".

 Відповідь

29.09.2011

Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Етнографія України / за ред. Проф. С. А. Макарчука. – Вид. 2- е, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 520с.
2. Історія Української культури / за ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656с.
3. Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: іст.-етнограф. нарис. – К., 1976.
4. Культура і побут населення України / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюр. – К.: Либідь, 1993. – 288с.
5. Матейко К. І. Український народний одяг. – К., 1977.

 алёна

18.09.2011

де можно знайти переказ або легенду про козаків

 Відповідь

28.09.2011

Пропонуємо переглянути:
1. www.bizslovo.org/...php/.../129-legendyperekazy.html
2. volchansk.kh.ua/publ/16-1-0-138
3. www.ukrtvory.com.ua/nt/per_ta_leg10.html
4. perekazi-legendi-litopisi
5. www.4shared.com/.../Народн_перекази__легенди_про_к.html
6. www.ukrlib.com.ua/narod/printout.php?id...

1  2  3  4  5  6  7  8  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

Оголошення

  Запрошує клуб "Краєзнавець"!


  25 січня о 1500 у читальній залі бібліотеки відбудеться засідання за "круглим столом" "Їхній подвиг – символ мужності повік" (до 100-річчя бою під Крутами).


Ласкаво просимо!

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

  31 січня о 1500 у великій читальній залі відбудеться відкриття звітної виставки світлин НСФУ.

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ
ДО СПІВПРАЦІ!

  Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка запрошує до співпраці небайдужих громадян, що відчувають у собі педагогічний талант.
  Пропонуємо вам в якості волонтера долучитись до викладання курсу "Основи комп’ютерної грамотності та основи роботи в інтернеті" для людей поважного віку. Докладніше...

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

Безкоштовні юридичні  та Skype консультації

Кожного 2-го та 4-го четверга місяця (11, 25 січня)
з 1500 до 1630
у Центрі правової інформації.
Запис за тел. (0462) 67-61-97
E-mail: сpi_lib@ukr.net
Skype: центр права (dcc.chernigiv)

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

Відділ документів іноземними мовами та ІЦ "ВІКНО В АМЕРИКУ" запрошують усіх бажаючих спілкуватися іноземними мовами:

 

Понеділок

1130 – Grammar Movie Club

(15 січня)

1700 English Learning Club

(15, 22, 29 січня) Групу набрано

 

Вівторок

1800 – Розмовний клуб італійської мови (для початківців)

(09, 16, 23 січня)

 

Середа

1700 English Learning Club

(17, 24, 31 січня) Групу набрано

 

Четвер

1800 – Розмовний клуб німецької мови (для початківців)

(11, 18, 25 січня)

 

Субота

1030 – Розмовний клуб польської мови / Polonicum

(27 січня)

1430 – Strong Voice

(20 січня)

1500 Розмовний клуб італійської мови (для тих, хто вдосконалює свої знання)

(13, 20, 27 січня

 

Неділя

1200 – English Speaking Club for Youth

(14, 21, 28 січня)

1500 – English Speaking Club

(14, 21, 28 січня)

Чекаємо на Вас!

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9


  © НВП "Армпроект", 2002-2017