Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 17.01.2019

Історія (запитань: 75)

Правила |  Посилання

1  2  3  4  5  6  7  8  

 Аліна

28.09.2011

Допоможіть, БУДЬ - ЛАСКА знайти матеріали для ДИПЛОМУ "Історія українського народного костюма на Слобожанщині".

 Відповідь

29.09.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Г. Щербій. Символіка народного костюма http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/r10.html
2. Т. Ніколаєва. Різновиди традиційного одягу http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/r09.html
3. http://ridna-ukraina.com.ua/nationalsuit
4. http://www.narodko.ru/article/kogu/ukr/
1. Волков (Вовк) Ф. К. Этнографические особенности украинского народа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. Пг., 1986. Т. II.
2. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис: У 2 т. – К., 1991. – 107с.
3. Древняя одежда народов Восточной Европы / Под ред. М. Г. Рабиновича М., 1986.
4. Етнографія України: Навч. посібн. / За ред. Проф. С. А. Макарчука. – Вид. 2- е, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 520с.
5. Історія Української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656с.
6. Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: Історико – етнографічний нарис. – К.: 1976.
7. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюр. – К.: Либідь, 1993. – 288с.
8. Матейко К. І. Український народний одяг. К., 1977.
9. Николаева Т. А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. К., 1988.
10. Український народний одяг в акварелях Ю. Глоговського. К., 1987

 Аліна

28.09.2011

Допоможіть знайти матеріали для твору "Історія українського народного костюма на Слобожанщині".

 Відповідь

29.09.2011

Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Етнографія України / за ред. Проф. С. А. Макарчука. – Вид. 2- е, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 520с.
2. Історія Української культури / за ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656с.
3. Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: іст.-етнограф. нарис. – К., 1976.
4. Культура і побут населення України / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюр. – К.: Либідь, 1993. – 288с.
5. Матейко К. І. Український народний одяг. – К., 1977.

 алёна

18.09.2011

де можно знайти переказ або легенду про козаків

 Відповідь

28.09.2011

Пропонуємо переглянути:
1. www.bizslovo.org/...php/.../129-legendyperekazy.html
2. volchansk.kh.ua/publ/16-1-0-138
3. www.ukrtvory.com.ua/nt/per_ta_leg10.html
4. perekazi-legendi-litopisi
5. www.4shared.com/.../Народн_перекази__легенди_про_к.html
6. www.ukrlib.com.ua/narod/printout.php?id...

 валерія

18.09.2011

первісне суспільство в епоху Середньовіччя та античності

 Відповідь

29.09.2011

Пропонуємо переглянути наступні матеріали:
1. Виппер Р.Ю., Васильев А.А. История древнего мира. История средних веков. – М.: Республика, 1993. – 511с.
2. Войтович Л.В., Козак Н.Б., Овсінський Ю. В., Чорний М. І. Історія середніх віків / За ред. Л.В. Войтовича. – К.: Ін Юре, 2008 р. – 928 с.
3. Всемирная история: Учебник для вузов / Под ред. – Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 496 с.
4. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. – К.: Основи, 2008. – 1464 с.
5. Губарев В. Довідник школяра і студента Всесвітня історія. – Д.: БАО, 2010. – 496с.
6. История средних веков: В 2 т. Т. 1: Учебник / Под ред. С.П. Карпова. – 4-е издание. – М: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во "Высшая школа", 2003. – 640 с.
7. Кіндер Г., Хільгеман В., Гергт М. Всесвітня історія . – Київ: Знання-прес, 2007. – 249с.
8. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. Навч. посібник. Вид. 2-ге. – К.: Либідь, 1999.
9. Подаляк Н.С. Історія середніх віків. – К.: Генеза, 2007. – 483с.

 Млада

26.12.2010

допоможіть, будь ласка, знайти список літератури на тему: проблема періодизації середньовіччя

 Відповідь

26.12.2010

Пропонуємо переглянути наступні матеріали:
1. Виппер Р.Ю., Васильев А.А. История древнего мира. История средних веков. – М.: Республика, 1993. – 511с.
2. Войтович Л.В., Козак Н.Б., Овсінський Ю. В., Чорний М. І. Історія середніх віків /За ред. Л.В. Войтовича. – К.: Ін Юре, 2008р. - 928 с.
3. Всемирная история: Учебник для вузов/ Под ред. –Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 496 с.
4. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. – К.: Основи, 2008. – 1464 с.
5. В.Губарев Довідник школяра і студента Всесвітня історія. – Д.: БАО, 2010. – 496с.
6. История средних веков: В 2 т. Т. 1: Учебник / Под ред. С.П.Карпова. — 4-е издание. — М: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во "Высшая школа", 2003. — 640 с.
7. Кіндер Г., Хільгеман В., Гергт М. Всесвітня історія . - Київ: Знання-прес, 2007. – 249с.
8. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. Навч. посібник. Вид. 2-ге. – К.: Либідь, 1999.
9. Подаляк Н.С. Історія середніх віків. – К.: Генеза, 2007. – 483с.
10. Сич О.І. До питання про хронологічні межі історії Нового часу // Історія в школах України. – 2001. – № 1. – С.7-9.
11. Сич О.І. До питання про хронологічні межі історії Нового часу // Українська історична наука на порозі XXI століття. – Т.1. – Чернівці: Рута, 2001. – С.146-149.

 Ольга Іванівна

21.12.2010

шановні колеги! мене цікавить інформація про Миколу Миколайовича Неплюєва, що є у вашій бібліотеці, зокрема у восьмому випуску збірника "Скарбниця української культури" за 2007 р. Надішліть будь ласка, буду щиро вам вдячна

 Відповідь

23.12.2010

1. Авдасев В.Н. Трудовое братство Н.Н. Неплюева:его история и наследие. – Сумы, 2003. – 64 с.
2. Сомин Н.В. Крестовоздвиженское трудовое братство и его основатель Н.Н. Неплюев // Збереження історіокультурних надбань Глухівщини: Матеріали Другої наук.-практ. конф. (17 квітня 2003 р.). – Глухів, 2003. – С. 60-68.
3. Ткаченко В. Християнський гуманізм Миколи Неплюєва // Чернігівщина incognita. – Чернігів, 2004. – С. 171-182.
4. Глушко В. Хрестовоздвиженське трудове братство [М.М. Неплюєва] // Людина і світ. – 2001. – №6. – С. 36-41.
5. Богун М.О., Ткаченко В.В. Істина М. Неплюєва: ( з історії Воздвиженського трудового братства) // Філософська і соціолог. думка. – 1991. – №10. – С. 147-167.
6. Рекунов О. Їм світило "Місто Сонця": Сторінки історії // Чернігів. вісник. – 1991. – 21 березня. – С. 2.

 Олеся

16.12.2010

Допоможіть знайти матеріали для твору "Повчальна цінність українських обрядів і звичаїв".

 Відповідь

16.12.2010

Пропонуємо переглянути:
1. Скуратівський, В. Т. Покуть. – К.: Довіра, 1992. – 236 с.
2. Пономарьов, А. П. Українська етнографія: курс лекцій. – К.: Либідь, 1994. – 317 с.
3. Народознавчі зошити. Вип. 2. – Львів, 1995. – 129 с.
4. Маковій, Г. П. Очі згори: народознавчі новели. – К.: Генеза, 1996. – 495 с. – (Б-ка журналу "Неопалима купина").
5. Супруненко, В. П.. Ми – українці. У 2 кн.: Енцикл. українознав. Кн. 1. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 1999. – 410 с.
6. Бугай, Н. І. Український етикет. – К.: Бібліотека українця, 2000. – 263 с.
7. Вовк, Ф. К. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 335 с.
8. Мацейків Т. "Кожна травинка на своєму корені росте": Укр. нар. традиції виховання дітей і молоді // Людина і світ. – 1995. – №9. – С. 26-30.
9. Подаляк Н. Традиції та звичаї нашого народу // Бібліотечка вчителя початкової школи. – 2001. – 5. – С. 1-40.
10. Кайдашова З. Не потрібен і клад, коли в сім'ї лад: Урок з народознавства про весільні обряди // Шкільний світ. – 2002. – №33. – С.10-11.
11. Горпиніч В.М. Подорож у давню українську хату: Люби і знай свій рідний край // Розкажіть онуку. – 2003. – №33. – С. 6-8.
12. Берун К. Та земля мила, де мати породила: Родинне свято // Шкільний світ. – 2004. – №1. – С.7-10.

 Юліана

16.12.2010


Допожіть знайти легенди про створення Києва. Але не про його засновників.Буду дуже вам удячна!

 Відповідь

16.12.2010

Пропонуємо переглянути:
1. Позняк П. На семи горбах // Київ. вісник. - 1993.- 27 лют.
2. Пазяк Н.М. Легенди про київські гори // Початк. шк. - 1995.- №9. - С.60-62.
3. Луковецький М. Замкова Гора // Лица друзей. - 2001.- №3-4. - С.54-55.
4. Украинские предания: Сб. фольклора / Сост. В.Возняк. - К.: Довіра, 1992. - 140 с. - (Казки, на які ми чекали; Кн.2).
5. Брайчевский, М. Ю. Когда и как возник Киев. - К.: Наукова думка, 1964. - 183 с.: іл.
6. Українські народні казки та легенди / Упоряд. Т.Качалова, О.Шевченко. - К.: Школа, 2000. - 191 с. ).
7. Історія України в казках та легендах. Історія України в іменах та подіях. - Львів: Аверс, 2001. - 287 с.: іл.
8. Українські перекази / Зібрав М.Возняк. - Репринт. відтвор. вид. 1944 р. - К.: Абрис, 1993. - 120 с.: іл.
9. Українські народні казки та легенди / Упоряд. Т.Качалова, О.Шевченко. - К.: Школа, 2003. - 191 с.

 Юля

17.09.2010

Доброго дня мені треба матеріал про особистість на стародавньому Сході та роль природно-географічних факторів у розвитку суспільств!
дякую.

  Відповідь

20.09.2010

Пропонуємо переглянути:
http://5ka.ru/90/20838/1.html
http://myrefs.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=318:2009-12-17-18-56-45&catid=49:reffilosof&Itemid=53
http://otherreferats.allbest.ru/culture/00002901_0.html
http://www.univer.kharkov.ua/docs/bolon/discipline_explanation.doc.

 Сергій

21.05.2010

Реферат на тему "Українська символіка". Дякую.

  Відповідь

24.05.2010

Пропонуємо переглянути:
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=16449 - 28k
http://www.referatcentral.org.ua/ethnology_remeslyarstvo_loa... - 36k
http://www.ukrtvory.com.ua/narodozn6.html - 29k
http://www.referat2000.com/html/717.html - 16k
http://www.osvita.org.ua/referat/history/3921/ - 26k
http://referat.atlant.ws/?set=referat&mc=24&cm=1940&page=2 - 40k
http://www.incd.info/getcont-675-1.html - 22k

1  2  3  4  5  6  7  8  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2018