Пошук в електронному каталозі IRBIS
Онлайн запис до бібліотеки
фото
pereselenci ІНФОРМАЦІЯ
для внутрішньо
переміщених осіб

Бібліотека українського воїна

Deutsche Welle
German News Service

   Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 23.01.2018

Історія (запитань: 72)

Правила |  Посилання

1  2  3  4  5  6  7  8  

 валерія

18.09.2011

первісне суспільство в епоху Середньовіччя та античності

 Відповідь

29.09.2011

Пропонуємо переглянути наступні матеріали:
1. Виппер Р.Ю., Васильев А.А. История древнего мира. История средних веков. – М.: Республика, 1993. – 511с.
2. Войтович Л.В., Козак Н.Б., Овсінський Ю. В., Чорний М. І. Історія середніх віків / За ред. Л.В. Войтовича. – К.: Ін Юре, 2008 р. – 928 с.
3. Всемирная история: Учебник для вузов / Под ред. – Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 496 с.
4. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. – К.: Основи, 2008. – 1464 с.
5. Губарев В. Довідник школяра і студента Всесвітня історія. – Д.: БАО, 2010. – 496с.
6. История средних веков: В 2 т. Т. 1: Учебник / Под ред. С.П. Карпова. – 4-е издание. – М: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во "Высшая школа", 2003. – 640 с.
7. Кіндер Г., Хільгеман В., Гергт М. Всесвітня історія . – Київ: Знання-прес, 2007. – 249с.
8. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. Навч. посібник. Вид. 2-ге. – К.: Либідь, 1999.
9. Подаляк Н.С. Історія середніх віків. – К.: Генеза, 2007. – 483с.

 Млада

26.12.2010

допоможіть, будь ласка, знайти список літератури на тему: проблема періодизації середньовіччя

 Відповідь

26.12.2010

Пропонуємо переглянути наступні матеріали:
1. Виппер Р.Ю., Васильев А.А. История древнего мира. История средних веков. – М.: Республика, 1993. – 511с.
2. Войтович Л.В., Козак Н.Б., Овсінський Ю. В., Чорний М. І. Історія середніх віків /За ред. Л.В. Войтовича. – К.: Ін Юре, 2008р. - 928 с.
3. Всемирная история: Учебник для вузов/ Под ред. –Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 496 с.
4. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. – К.: Основи, 2008. – 1464 с.
5. В.Губарев Довідник школяра і студента Всесвітня історія. – Д.: БАО, 2010. – 496с.
6. История средних веков: В 2 т. Т. 1: Учебник / Под ред. С.П.Карпова. — 4-е издание. — М: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во "Высшая школа", 2003. — 640 с.
7. Кіндер Г., Хільгеман В., Гергт М. Всесвітня історія . - Київ: Знання-прес, 2007. – 249с.
8. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. Навч. посібник. Вид. 2-ге. – К.: Либідь, 1999.
9. Подаляк Н.С. Історія середніх віків. – К.: Генеза, 2007. – 483с.
10. Сич О.І. До питання про хронологічні межі історії Нового часу // Історія в школах України. – 2001. – № 1. – С.7-9.
11. Сич О.І. До питання про хронологічні межі історії Нового часу // Українська історична наука на порозі XXI століття. – Т.1. – Чернівці: Рута, 2001. – С.146-149.

 Ольга Іванівна

21.12.2010

шановні колеги! мене цікавить інформація про Миколу Миколайовича Неплюєва, що є у вашій бібліотеці, зокрема у восьмому випуску збірника "Скарбниця української культури" за 2007 р. Надішліть будь ласка, буду щиро вам вдячна

 Відповідь

23.12.2010

1. Авдасев В.Н. Трудовое братство Н.Н. Неплюева:его история и наследие. – Сумы, 2003. – 64 с.
2. Сомин Н.В. Крестовоздвиженское трудовое братство и его основатель Н.Н. Неплюев // Збереження історіокультурних надбань Глухівщини: Матеріали Другої наук.-практ. конф. (17 квітня 2003 р.). – Глухів, 2003. – С. 60-68.
3. Ткаченко В. Християнський гуманізм Миколи Неплюєва // Чернігівщина incognita. – Чернігів, 2004. – С. 171-182.
4. Глушко В. Хрестовоздвиженське трудове братство [М.М. Неплюєва] // Людина і світ. – 2001. – №6. – С. 36-41.
5. Богун М.О., Ткаченко В.В. Істина М. Неплюєва: ( з історії Воздвиженського трудового братства) // Філософська і соціолог. думка. – 1991. – №10. – С. 147-167.
6. Рекунов О. Їм світило "Місто Сонця": Сторінки історії // Чернігів. вісник. – 1991. – 21 березня. – С. 2.

 Олеся

16.12.2010

Допоможіть знайти матеріали для твору "Повчальна цінність українських обрядів і звичаїв".

 Відповідь

16.12.2010

Пропонуємо переглянути:
1. Скуратівський, В. Т. Покуть. – К.: Довіра, 1992. – 236 с.
2. Пономарьов, А. П. Українська етнографія: курс лекцій. – К.: Либідь, 1994. – 317 с.
3. Народознавчі зошити. Вип. 2. – Львів, 1995. – 129 с.
4. Маковій, Г. П. Очі згори: народознавчі новели. – К.: Генеза, 1996. – 495 с. – (Б-ка журналу "Неопалима купина").
5. Супруненко, В. П.. Ми – українці. У 2 кн.: Енцикл. українознав. Кн. 1. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 1999. – 410 с.
6. Бугай, Н. І. Український етикет. – К.: Бібліотека українця, 2000. – 263 с.
7. Вовк, Ф. К. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 335 с.
8. Мацейків Т. "Кожна травинка на своєму корені росте": Укр. нар. традиції виховання дітей і молоді // Людина і світ. – 1995. – №9. – С. 26-30.
9. Подаляк Н. Традиції та звичаї нашого народу // Бібліотечка вчителя початкової школи. – 2001. – 5. – С. 1-40.
10. Кайдашова З. Не потрібен і клад, коли в сім'ї лад: Урок з народознавства про весільні обряди // Шкільний світ. – 2002. – №33. – С.10-11.
11. Горпиніч В.М. Подорож у давню українську хату: Люби і знай свій рідний край // Розкажіть онуку. – 2003. – №33. – С. 6-8.
12. Берун К. Та земля мила, де мати породила: Родинне свято // Шкільний світ. – 2004. – №1. – С.7-10.

 Юліана

16.12.2010


Допожіть знайти легенди про створення Києва. Але не про його засновників.Буду дуже вам удячна!

 Відповідь

16.12.2010

Пропонуємо переглянути:
1. Позняк П. На семи горбах // Київ. вісник. - 1993.- 27 лют.
2. Пазяк Н.М. Легенди про київські гори // Початк. шк. - 1995.- №9. - С.60-62.
3. Луковецький М. Замкова Гора // Лица друзей. - 2001.- №3-4. - С.54-55.
4. Украинские предания: Сб. фольклора / Сост. В.Возняк. - К.: Довіра, 1992. - 140 с. - (Казки, на які ми чекали; Кн.2).
5. Брайчевский, М. Ю. Когда и как возник Киев. - К.: Наукова думка, 1964. - 183 с.: іл.
6. Українські народні казки та легенди / Упоряд. Т.Качалова, О.Шевченко. - К.: Школа, 2000. - 191 с. ).
7. Історія України в казках та легендах. Історія України в іменах та подіях. - Львів: Аверс, 2001. - 287 с.: іл.
8. Українські перекази / Зібрав М.Возняк. - Репринт. відтвор. вид. 1944 р. - К.: Абрис, 1993. - 120 с.: іл.
9. Українські народні казки та легенди / Упоряд. Т.Качалова, О.Шевченко. - К.: Школа, 2003. - 191 с.

 Юля

17.09.2010

Доброго дня мені треба матеріал про особистість на стародавньому Сході та роль природно-географічних факторів у розвитку суспільств!
дякую.

  Відповідь

20.09.2010

Пропонуємо переглянути:
http://5ka.ru/90/20838/1.html
http://myrefs.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=318:2009-12-17-18-56-45&catid=49:reffilosof&Itemid=53
http://otherreferats.allbest.ru/culture/00002901_0.html
http://www.univer.kharkov.ua/docs/bolon/discipline_explanation.doc.

 Сергій

21.05.2010

Реферат на тему "Українська символіка". Дякую.

  Відповідь

24.05.2010

Пропонуємо переглянути:
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=16449 - 28k
http://www.referatcentral.org.ua/ethnology_remeslyarstvo_loa... - 36k
http://www.ukrtvory.com.ua/narodozn6.html - 29k
http://www.referat2000.com/html/717.html - 16k
http://www.osvita.org.ua/referat/history/3921/ - 26k
http://referat.atlant.ws/?set=referat&mc=24&cm=1940&page=2 - 40k
http://www.incd.info/getcont-675-1.html - 22k

 Оля

19.05.2010

Будь ласка, знайдіть історію свята Трійці. Дякую!

  Відповідь

19.05.2010

Пропонуємо переглянути:
http://www.sviato.in.ua/triytsya_rel.php - 20k
http://www.br.com.ua/referats/Religiya/12977-14.html - 21k
http://www.bershad.ua/our/publications/16602.html - 77k
http://uk.wikipedia.org/wiki/День_Святої_Трійці - 39k -

 Петро

05.05.2010

Підберіть, будь ласка, матеріали про Героя Радянського Союзу Дмитра Івановича Осатюка. Бажано електронні джерала.

  Відповідь

11.05.2010

Пропонуємо переглянути:
http://www.region.in.ua/elisavet/book/uts/uts077_u.html - 19k
http://www.peremoga.gov.ua/index.php?5301206000000000010 - 21k

 Микола Віталійович

28.04.2010

Будь ласка, допоможіть знайти краєзнавчі матеріали про село Ковпита Чернігівського району Чернігівської області?

  Відповідь

29.04.2010

Пропонуємо переглянути:
http://chadm.cg.gov.ua/single_page.php?menu_id=3233&NameTabl...
http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2008/2008n04/2008n04r02.pdf -
Старе село літами та молоде людьми // Десн. правда. – 1992. – 2 квіт.
Село на нашій Україні: Ковпита // Наш край. – 2001. – 17 лют. – С.4-5.
80 золотих сторінок: Ковпита // Наш край. – 2003. – 1 трав.- С.3.
Гаченко М. Надійний господар [заслуж. прац. с/г України О.О.Тищенко] у Ковпиті // Наш край. – 2004. – 13 листоп. – С.5.

1  2  3  4  5  6  7  8  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

Оголошення

  Запрошує клуб "Краєзнавець"!


  25 січня о 1500 у читальній залі бібліотеки відбудеться засідання за "круглим столом" "Їхній подвиг – символ мужності повік" (до 100-річчя бою під Крутами).


Ласкаво просимо!

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

  31 січня о 1500 у великій читальній залі відбудеться відкриття звітної виставки світлин НСФУ.

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ
ДО СПІВПРАЦІ!

  Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка запрошує до співпраці небайдужих громадян, що відчувають у собі педагогічний талант.
  Пропонуємо вам в якості волонтера долучитись до викладання курсу "Основи комп’ютерної грамотності та основи роботи в інтернеті" для людей поважного віку. Докладніше...

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

Безкоштовні юридичні  та Skype консультації

Кожного 2-го та 4-го четверга місяця (11, 25 січня)
з 1500 до 1630
у Центрі правової інформації.
Запис за тел. (0462) 67-61-97
E-mail: сpi_lib@ukr.net
Skype: центр права (dcc.chernigiv)

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

Відділ документів іноземними мовами та ІЦ "ВІКНО В АМЕРИКУ" запрошують усіх бажаючих спілкуватися іноземними мовами:

 

Понеділок

1130 – Grammar Movie Club

(15 січня)

1700 English Learning Club

(15, 22, 29 січня) Групу набрано

 

Вівторок

1800 – Розмовний клуб італійської мови (для початківців)

(09, 16, 23 січня)

 

Середа

1700 English Learning Club

(17, 24, 31 січня) Групу набрано

 

Четвер

1800 – Розмовний клуб німецької мови (для початківців)

(11, 18, 25 січня)

 

Субота

1030 – Розмовний клуб польської мови / Polonicum

(27 січня)

1430 – Strong Voice

(20 січня)

1500 Розмовний клуб італійської мови (для тих, хто вдосконалює свої знання)

(13, 20, 27 січня

 

Неділя

1200 – English Speaking Club for Youth

(14, 21, 28 січня)

1500 – English Speaking Club

(14, 21, 28 січня)

Чекаємо на Вас!

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9


  © НВП "Армпроект", 2002-2017