Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 23.04.2018

Інше (запитань: 60)

Правила |  Посилання

1  2  3  4  5  6  

 Читатель

29.01.2018

Есть ли в библиотеке книга Василиадиса Н. Таинство смерти?

 Відповідь

29.01.2018

Шановний читач! Книга Василиадиса Н."Таинство смерти" є у куточку Православної літератури, який знаходиться на першому поверсі бібліотеки. Розклад роботи: середа, четвер, субота, неділя з 13.00 до 16.00.

 Ольга

26.12.2017

Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для написання дипломної роботи на тему: "Конференція директорів національних бібліотек: історія та сучасний стан". Дякую!

 Відповідь

27.12.2017

Шановна пані Ольго!
Уточніть назву дипломної роботи. На нашу думку назва некоректна з професійного погляду.

 Олена

15.12.2017

Добрий день! Чи є у бібліотеці книга Лариси Ренар "Сделай мужа миллионером"? Дякую

 Відповідь

16.12.2017

Шановна Олена!
На жаль, книги Лариси Ренар "Сделай мужа миллионером"? у фондах нашої бібліотеки немає.

 Игор

18.11.2017

Доброго дня! Скажіть будь ласка а чи надає ваша бібліотека послугу замовлення книг за телефоном?

 Відповідь

21.11.2017

Шановний Ігоре!
Якщо література популярна, Ви можете замовити її на міському абонементі за номером телефону: 77-42-78

 Ольга

16.11.2017

Доброго дня! Я студентка IV курсу, пишу курсову роботу за темою "Інтернет-ресурси бібліотечної системи України: структура, склад та організація доступу". Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу.

 Відповідь

21.11.2017

Шановна Ольго!
Нажаль, джерел за вашою темою дуже мало. Але ми рекомендуємо Вам наступні публікації :
1. Адреси, телефони, факси та сайти Державної та обласних бібліотек України для юнацтва, молоді : [довідник] / Держ. б-ка України для юнацтва ; [уклад.: О. Дубик, Т. Сопова ; ред. В. Кучерява]. - Київ : [б. в.], 2017. - 16 с. - 40 экз.
2. Бережна К. Інформаційний сервіс публічних бібліотек України: напрями розгортання в комунікаційному просторі / К. Бережна // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 11. - С. 9-12.
3. Булахова Г. Бібліотеки в соціальних мережах та блогосфері як засіб рекламування / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 36. - С. 192-199.
4. Веб-сегмент публічних бібліотек України в мережі Інтернет : аналіт. огляд / уклад. Г. Д. Ковальчук, Н. М. Кучерява ; Харківська держ. наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка. - Х. : ХДНБ, 2005. - 19 с. - Бібліогр.: с. 18-19.
5. Грет М. Я. Блогосфера і бібліотечні блоги в Україні / М. Я. Грет // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2014. - № 3. - С. 51-56.
6. Грогуль О. Веб-сайти ОУНБ як інформаційне джерело розвитку сучасних інформаційних комунікацій / О. Грогуль // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 32. - С. 283-292. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.
7. Жабін А. Вебометричне дослідження бібліотечних блогів України / А. Жабін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 40. - С. 17-29.
8. Жабін А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках / А. Жабін // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 4. - С. 13-19.
9. Кулик Є. Блоги бібліотек для юнацтва (молоді): моніторинг ефективності / Є. Кулик // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 6. - С. 49-52.
10. Медведєва В. Бібліотечна блогосфера як засіб комунікації бібліотечної установи в інформаційному середовищі / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 12. - С. 20-22.
11. Назаровець С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 5. - С. 3-14.
12. Полякова О. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів у наукових установах НАН України / О. Полякова, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 45. - С. 118-127.
13. Пригорницька О. Мережа інтернет як засіб інформаційного обслуговування користувачів бібліотек / О. Пригорницька // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 375-384
14. Савчук Т. Електронні інформаційні ресурси в бібліотеці: створення, використання, організація доступу / Т. С. Савчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2010. - Вып. 2. - С. 302-306.
15. Струнгар В. Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі / В. Струнгар // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. - С. 219-229. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.
16. Тишкевич К. Краєзнавчий інформаційний ресурс бібліотек України для юнацтва / К. І. Тишкевич // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 2. - С. 53-57.
17. Трачук Л. Бібліотечні веб-сайти в глобальному інформаційному просторі: клієнтоорієнтований підхід / Л. Ф. Трачук // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. - 2017. - Вип. 50. - С. 135-146.

 Аня

13.11.2017

Допоможіть знайти літературу за темою "Сучасний стан стандартизації бібліографічного опису в Україні".

 Відповідь

14.11.2017

Шановна Ганна!
Рекомендуємо переглянути наступні джерела:
1. Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб. / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – К. : [НБУВ], 2007. – 115 c.
2. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила : ГОСТ 7.12-93. – [Взамен ГОСТ 7.12-77 ; введ. 1995-07-01]. – Москва. : Госстандарт России, 1995. – III, 16 с. – (Межгосударственный стандарт).
3. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Чинний з 2007.07.01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.
4. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. – [Чинний від 2008-04-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – III, 7 с.
5. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами : ДСТУ 7093:2009 : (ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD). – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 82 с.
6. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582:2013. – [На заміну ДСТУ 3582-97 ; Чинний від 2014–01–01]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 14 с. . – (Національний стандарт України) (Інформація та документація).
7. Василишин Д. Рекомендації зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури / Д. В. Василишин, О. М. Василишин. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2008. – 168 с.
8. Васильченко М. Бібліотечні фонди / Васильченко М. П., Кушнаренко Н. М., Мільман В. А. – Харків : Основа, 1993. – 152 с.
9. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості : ДСТУ 7157:2010. – [Чин. від 11 берез. 2010 р.]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 47 с.
10. Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ;ISO 832:1994, NEQ) : ДСТУ 3582:2013. – [Чин. від 1 січ. 2014 р.]. – К : Мінекономрозвитку України, 2014. – 15 с.
11. Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. - [Чин. від 2014-07-01]. – К : Мінекономрозвитку України, 2014. – 41 с.
12. Карачинська Е. Бібліотечні каталоги / Карачинська Е. Т., Удалова В. К. – Харків : Основа, 1992. – 160 с.
13. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : Знання, 2006. – 331 с.
14. Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 2013. – 67 с.
15. Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 2013. – 67 с.
З метою інформування про чинні нормативні документи Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого пропонує ознайомитися на своєму сайті із "Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи" / (чинні в Україні за станом на 01.07.2017 р.)
http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=84
Із переліком чинних правових документів з бібліотечної справи на сайті Книжкової палати України http://www.ukrbook.net/bibliotek.html

 Анна

13.11.2017

Доброго дня! Підкажіть літературу до теми : " Менеджмент бібліотечно-бібліографічної роботи". Дякую

 Відповідь

13.11.2017

Шановна Анна!
Рекомендуємо звернути увагу на наступні джерела:
1. Колесникова М. Управление будущим библиотеки как реальность / М. Колесникова // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 43-45.
2. Кривоносова О. Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку сучасних бібліотек / О. Кривоносова // Бібліотечний форум України. – 2015. - № 1. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.
3. 65.49/33М П 30 Петрова Л. Г. Управління бібліотекою як суб’єктом господарювання / Л. Г. Петрова; Нац. парламент. б-ка України. – Київ, 2001. – 54 с. – Бібліогр.: с. 50-54.
4. Романюк О. І. SWOT – аналіз як основа стратегічного управління бібліотечною діяльністю / О. І. Романюк // Бібліотечна планета. – 2016. - № 1 (січень-березень). – С. 23-26.
5. Сафонова Т. Застосування соціально-інформаційних технологій управління в бібліотеках / Т. Сафонова // Бібліотечний вісник. – 2016. - № 3. – С. 23-28. – Бібліогр. в кінці ст.
6. Сопова Т. Стратегічний менеджмент. Побудова концепції бібліотеки / Т. Сопова // Бібліотечний форум України. – 2014. - № 4. – С. 10-12.
7. Юкляевская Л. Т. Компетентностный подход в управлении библиотекой / Л. Т. Юкляевская // Библиосфера. – 2013. - № 2. – С. 105-111. : табл. – Библиогр. в конце ст.

 Євген

12.11.2017

Доброго дня! Скажіть будь ласка а чи надає ваша бібліотека послугу замовлення книг онлайн

 Відповідь

13.11.2017

Доброго дня!

Послуга замовлення книг онлайн знаходиться в тестовому режимі. Для користувачів розпочне працювати з початку 2018 року.
Запрошуємо користуватися!

 Катерина

10.10.2017

Чи є в вашій бібліотеці твори Дафни Дю Морьє? Дякую.

 Відповідь

11.10.2017

Шановна Катерина! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

84(4ВЕЛ)
Д 96
Дюморье, Д. Ребекка / Д. Дюморье ; пер. Г. Островской. - Краснодар : Советская Кубань, 1992. - 334с.

84(4ВЕЛ)
Д 96
Дюморье, Д. Дом на берегу : роман / Д. Дюморье. – СПт.: Северо-Запад, 1993. – 444 с.

84(4ВЕЛ)
Д 96
Дюморье, Д. Козел отпущения : роман / Д. Дюморье. – К.: Муза, 1993. – 331 с.

84(4ВЕЛ)
Д 96
Дюморье, Д. Правь, Британия! : [роман]. - СПт.: Северо-Запад, 1994. – 318 с.

84(4ВЕЛ)
Д 96
Дюморье, Д. Ребекка : [роман] / Д. Дюморье. – Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1993. – 413 с.

84(4ВЕЛ)
Д 96
Дюморье, Д. Таверна "Ямайка" : роман / Д. Дюморье. – Смоленск: Русич, 1995. – 408 с.

84(4ВЕЛ)
Д 96
Дюморье, Д. Трактир "Ямайка" : [роман] / Д. Дюморье. – М.: ВАГРИУС, 1995. – 317 с.

84(4ВЕЛ)
Д 96
Дюморье, Д. Трильби : [роман] / Д. Дюморье. – Ростов н/Д.: Проф-Пресс, 1994. – 508 с.

 Кристина

22.05.2016

Бібліотечна інформаційна освіта. Студентка 2 курсу для курсової роботи

 Відповідь

26.05.2016

Шановна Кристино!
Радимо опрацювати наступні видання:
1. Демчина Л. Структурування дисциплін документально-комунікаційного циклу в умовах ступеневої бібліотечно-інформаційної освіти /Л. Демчина // Вісн.ХДАК. – 2003. – Вип. 13. – С.114-118.
2. Демчина Л. І. Бібліотекар і електронні комунікації: синергетичний ефект / Л. І. Демчина // Духовна культура в інформаційному суспільстві: матеріали і тези міжнар. наук.-теорет. конф., 24-25 січн. 2002 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2003. – С.171-172.
3. Демчина Л. И. Направления модернизации содержания библиотечно-информационного образования за рубежом / Л.И. Демчина // Библиотечное дело – 2003: гуманитарные и технологические аспекты развития: материалы Восьмой междунар. научн. конф., 24-25 апр. 2003 г. – М., 2003. – С.223-224.
4. Демчина Л. І. Система безперервної освіти: проблеми і перспективи / Л. І. Демчина // Вища освіта України: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції "Безперервна освіта: реалії та перспективи". – 2004. – № 4. – С.56-58.
5. Демчина Л. І. Системне ядро дисциплін документально-комунікаційного циклу / Л. І. Демчина // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан та перспективи: матеріали міжнар. наук. конф., 12-13 жовт. 2004 р. – Х., 2004. – С.29-30.
6. Демчина Л. І. Системоутворююча роль дисциплін документознавчого циклу в підготовці бібліотечно-інформаційних кадрів / Л. І. Демчина // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу: матеріали наук. -практ. конф., 13-14 груд. 2005 р. – Х., 2005. – С. 209-211.
7. Демчина Л. І. Педагогічні засади моделювання змісту професійної підготовки фахівців для бібліотечної галузі України / Л. І. Демчина // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали наук. конф. молодих учених, 25-26 квітня 2006 р. – Х., 2006. – С. 209-210.
8. Демчина Л І. Документальна комунікація в контексті вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Л. І. Демчина // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали конф. молодих учених, 24-25 квітня 2007 р. – Х., 2007. – С.238-239.
9. Демчина Л. І. Етап зародження дисциплін документально-комунікаційного циклу як базової змістовної компоненти бібліотечної освіти / Л. І. Демчина // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. – Х, 2004. – Вип.16. – С.121-130.
10. Демчина Л. І. Змістовне оновлення документознавчої підготовки бібліотечних фахівців / Л. І. Демчина // Вісн. Харк. акад. культури: зб. наук. пр. – Х, 2004. – Вип.15. – С.142-151.
11. Демчина Л. І. Моделювання документознавчої складової вищої бібліотечно-інформаційної освіти: педагогічні засади / Л. І. Демчина // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. – 2006. – Вип.18. – С.141-153.
12. Демчина Л. І. Системний підхід до документознавчої підготовки фахівців в умовах ступеневої бібліотечно-інформаційної освіти / Л. І. Демчина // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип.17. – С.131-137.
13. Демчина Л. І. Документальна комунікація як детермінанта змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Л. І. Демчина // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. – Х., 2007. – Вип. 19. – С.113-123.
14. Демчина Л. І. Конкретно-дисциплінарна структура документологічної підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України / Л. І. Демчина // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 20. – С.85-92.
15. Демчина Л. Реформування змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти в контексті документологічної парадигми / Л. Демчина // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 3. – С.28-31.
16. Демчина Л. Структурна єдність дисциплін документально-комунікаційного циклу в бібліотечній освіті / Л. Демчина // Вісн. Кн. палати. – 2007. –№ 5. – С.26-29.

На Ваш запит підібрано список з 50 джерел.
Будь ласка, зверніться до відділу наукової інформації та бібліографії або за телефоном 69-97-94.

1  2  3  4  5  6  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

Оголошення

  24 квітня об 1130 відбудеться засідання круглого столу "Бібліотека — шлях у майбутнє!".

22620773

  29 квітня о 1200 поетичний бібліопростір "А+" гостює у Львівській майстерні шоколаду.
  У програмі:
 • Поетичний серпантин на тему: "Ах, весна, який романтичний час! Всі усміхнені і щасливі... Любов панує навколо!"
  • Зустріч з місцевими поетами, читання віршів.
  • Музичні подарунки від Олексія Дербичова (соло на саксофоні).
  • Лариса Забара виконає власні музичні твори і джазові композиції.

22620773

Безкоштовні юридичні  та Skype консультації

Кожного 2-го та 4-го четверга місяця (12,26 квітня)
з 1500 до 1630
у Центрі правової інформації.
Запис за тел. (0462) 67-61-97
E-mail: сpi_lib@ukr.net
Skype: центр права (dcc.chernigiv)
22620773

Відділ документів іноземними мовами та ІЦ "ВІКНО В АМЕРИКУ" запрошують усіх бажаючих спілкуватися іноземними мовами:

 

Вівторок

1800 – Клуб італійської для початківців

(3, 10, 17 квітня)

 

Четвер

1800 – Німецька із задоволенням для початківців

(5, 12, 19, 26 квітня)

 

Субота

1030 – Розмовний клуб польської мови / Polonicum

(14 квітня)

1430 – Strong Voice

(21 квітня)

1500 Італійська для тих, хто вдосконалює

(7, 14, 21, 28 квітня) 

 

Неділя

1200 – English Speaking Club for Youth

(1, 15 квітня)

1500 – English Speaking Club

(1, 15, 22, 29 квітня)

Чекаємо на Вас!

22620773

ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ
ДО СПІВПРАЦІ!

  Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка запрошує до співпраці небайдужих громадян, що відчувають у собі педагогічний талант.
  Пропонуємо вам в якості волонтера долучитись до викладання курсу "Основи комп’ютерної грамотності та основи роботи в інтернеті" для людей поважного віку. Докладніше...

22620773


  © НВП "Армпроект", 2002-2017