Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 19.10.2018

Технічні науки (запитань: 23)

Правила |  Посилання

1  2  3  

 Наталiя

20.09.2018

Доброго дня! Пiдкажiть чи наявна у вашiй бiблiотецi книга "Гальванические покрытия в машиностроении" пiд ред. М.А. Шлугера

 Відповідь

24.09.2018

Шановна Наталія! Книга "Гальванические покрытия в машиностроении" пiд ред. М. А. Шлугера є в фондах нашої бібліотеки. Її шифр 34.66/6п4.52 Г 17. Книга в двух томах. Якщо хотече взяти додому, то звертаєтесь у відділ абонементу (І поверх), а якщо будете працювати в бібліотеці, то звертаєтесь до відділу технічної літератури (ІІ поверх). Чекаємо на Вас.

 Сухенко К.В.

07.12.2017

Доброго дня.
Чи є у фонді обласної бібліотеки книги по темах "Технологія виробництва харчових продуктів",
"Сенсорний аналіз харчових продуктів". Автор будь-який, рік видання після 2000р.

 Відповідь

11.12.2017

Відповідь на вірт. довідку Чи є у фонді обласної бібліотеки книги по темах "Технологія виробництва харчових продуктів"
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступну літературу:

36 / 6П8 Р 78
Ростовський, В. С. Системи технологій харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ростовський В. С., Колісник А. В. - Київ : Кондор, 2008. - 254 с.

36.81 / 6П8 З-14
Загальна технологія харчових виробництв у прикладах і задачах [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Київ : ЦНЛ, 2005. - 495 с.

36.81 / 6П8 З-14
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 831 с.

36.81 / 6П8 З-32
Заплетніков, Ігор Миколайович. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев ; Нац. ун-т харч. технологій, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Київ : Кафедра : Центр учбової літератури, 2012. - 341 с.

36.81 / 6П8 М 55
Механічні процеси і обладнання переробного та харчового виробництва [Текст] : навч. посіб. для вищ. техн. та аграр. навч. закл. / [П. С. Берник та ін.]. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 335 с.

36.81 / 6П8 П 57
Поперечний, А. М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / А. М. Поперечний, В. О. Потапов, В. Г. Корнійчук ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 309 с.

На"Сенсорний аналіз харчових продуктів". Автор будь-який, рік видання після 2000р. Пропонуємо вам переглянути наступну літературу:

36 / 6П8 О-75
Основи експертизи продовольчих товарів [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. Д. Малигіна та ін.]. - Київ : Кондор, 2009. - 295 с.

36 / 6П9.9 С 40
Сирохман, І. В. Товарознавство продовольчих товарів [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / І. В. Сирохман, І. М. Задорожний, П. Х. Пономарьов. - Київ : Лібра, 2008. - 598 с.

36 / 6П9.9 С 40
Сирохман, І. В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів [Текст] : підручник / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова ; Львів. комерц. акад. - Київ : ЦУЛ, 2008. - 612 с.


36 / 6П9.9 Т 51
Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / [А. А. Дубініна, Л. П. Малюк, Г. А. Селютіна та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Київ : Професіонал, 2007. - 375 с.

30.609 / 6П9.9 М 54
Методи визначення фальсифікації товарів. Лабораторний практикум [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Дубініна А. А. [та ін.]. - Київ : Професіонал, 2009. - 335 с.

36 / 6П8 П 12
Павлоцкая, Л. Ф. Пищевая, биологическая ценность и безопасность сырья и продуктов его переработки [Текст] : [учеб. для вузов] / Л. Ф. Павлоцкая, Н. В. Дуденко, В. В. Евлаш. - Киев : ИНКОС, 2007. - 287 с.

36 / 6П8 Х 22
Харчова хімія [Текст] : навч. посіб. / [Л. В. Дуленко та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Київ : Кондор, 2012. - 246 с.


36 / 6П8 Ч-44
Чепурной, И. П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров [Текст] : учебник / И. П. Чепурной. - Москва : Дашков и Кº, 2006. - 459 с.

 Алёна Ж.

20.01.2016

Здравствуйте, скажите пожалуйста, есть ли в фонде библиотеки книга Суханова Н.П., Амбарян С.А. "Вторая жизнь цветов: выращивание, высушивание, оранжировка"
Подскажите еще, есть ли литература по стабилизации срезанных цветов и консервировнии цветов в глицерине.

 Відповідь

25.01.2016


Шановна Алёна!

У бібліотеці є потрібне видання книги:
42.374 /635.9 С91 Суханова Н.П., Амбарян С.А. Вторая жизнь цветов: выращивание, высушивание, аранжировка. – М.: Колос, 1994.
Дану книгу можна замовляти тільки в читальному залі.

Також по вашій темі пропонуємо переглянути 2 статті та 3 книги з наших фондів:
1. Как продлить жизнь срезанных цветов // Сельская жизнь в Украине. – 2005. – № 30. – С.16.
2. Зрізані квіти потребують догляду // Квіти України. – 2001. – №8. – С.22-23.
3. 42.374 / 635.9 И28 Игумнов М. А. Сохранение срезанных цветов. – М., 1990.
4. 42.374 / 635.9 С 84 Стрельцов Б. Н. Хранение цветов. – М., 1988.
5. 85.12 /74 Х 40 Хессайон Д. Всё об аранжировке цветов. 2005.

 Роман

12.01.2015

Доброго дня, скажіть будь-ласка чи є у фондах бібліотеки такі книги:
Гайда С.В.,Раціональне конструювання виробів з деревини / Навч. посібник. - Львів: ВМС, 2001. – 93 с.
Королев, В. И. Основы рационального конструирования мебели [Текст] / В. И. Королев. — М. : Лесная промышленность, 1973. — 192с

 Відповідь

13.01.2015

Шановний, Роман!
В наших фондах із запитаних Вами видань є лише: 6П6.62 К68 Королев В. И. Основы рационального конструирования мебели. – М., 1973.
Але можливо Вас зацікавлять і наступні книги:
1. 37.134/ 6П6.62 Б26 Барташевич А. Конструирование мебели. – Минск, 1988. – 254 с.
2. 37.134/ 6П6.62 Б68 Блехман А. Б. Проектирование и конструирование мебели. – М.; Лесн. пром-ть, 1988. – 270 с.
3. 37.134/6П6.62 Г54 Глисон К. Встроенная и сборная мебель своими руками /пер. с англ. – Х., 2011. – 127 с.
4. 37.134/6П6.62 К 65 Конструирование мебели: справочник. – Спб., 2005. – 226 с.

 Сергій

22.10.2012

Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти книгу: Курс начертательной геометрии Н.А.Попов

 Відповідь

23.10.2012

Шановний Сергій! Завітайте до нашої бібліотеки. У наших фондах є це рідкісне видання.
515 П58 Попов Н. А. Курс начертательной геометрии. – М.-Л.: Гостехиздат, 1947.

 Сергій

14.04.2012

Доброго дня! Допоможіть будь ласка мені знайти матеріал на тему: Організаційно-технічні засоби захисту інформації.

 Відповідь

22.04.2012

1. Гайворонський М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М. В. Грайворонський, О. М. Новиков. – К., 2009. – 86 с.
2. Василяк В. Я. Інформаційна безпека держави / В. Я. Василяк, С. О. Климчук К.: Вид. дім "Скіф", 135 с.
203. Домарєв В. В. Організація захисту інформації на об'єктах державної та підприємницької діяльності / В. В. Домарєв, С. О. Скворцов. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006. – 102 с.
4. Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом / А. Б. Стоцький та ін., за заг. ред. В. С. Сідака. – К.: Вид-во Європейського ун-ту., 2006. – 232 с.
5. Сідак В. С. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО тп ЄС / В. С. Сідак, В. Ю. Артемов К.: КНТ., 2007. – 160 с.
6. М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников Основи економічної безпеки – К.: КНТ, 2007. – 160 с.
7. Ніколайчук С. І. Протидія злочинів, що вчиняються у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем і комп'ютерних мереж / С. І. Ніколайчук, Д. Й. Никифорчук, О. В. Тихонова, С. В. Шуженко, Я. Ю. Липчей. – К.: КНТ, 2007. – 196 с.
8. Пашутинський Є. К. Інформаційні технології: нормативна база / Є. К. Пашутинський – К., 2005. – 500 с.
9. Колесник О. Б. Інформаційні технології та інструментальні засоби адаптивного управління мобільними безпровідними обчислювальними мережами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 “Інформаційні технології" / Колесник Олексій Броніславович; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки України. – Х., 2008. – 25 с.
10. Айрапетян Р. А. Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та шкідливих програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 “Системи захисту інформації" / Айрапетян Роберт Артемович; Одеський нац. політехн. ун-т України. – О., 2009. – 18 с.
11. Жуков И. А. Распределенное управление трафиком в мобильных сетях / И. А. Жуков, И. Н. Давиденко // Електроніка та системи управління. – 2008. – № 2 (16). – С. 161–167.
12. Давиденко И. Н. Способ повышения эффективности процесса маршрутизации в мобильных сетях большой размерности / И. Н. Давиденко // Вісник Національного технічного університету України “КПІ" : Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2008. – № 47. – С. 287–296.
13. Клименко И. А. Способ динамической маршрутизации с поддержкой требуемого уровня качества обслуживания в мобильных сетях без фиксированной инфраструктуры /И. А. Клименко // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 15. – С. 102–112.
14. Клименко И. А., Аль Рабабах Мохаммед Абдель-Кадер, Мухаммед Ель Амин Бабикер. Организация виртуальных каналов в мобильной сети Интернет // Вісник Національного техн. ун-ту України “КПИ": Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – К.: ТОВ “ВЕК+", 2004. – Вип. 42. – С. 84–93.
15. Гузий Н. Н. Система защиты сетевого периметра на основе обнаружения аномалий / Н.Н. Гузий, Г. В. Данилина, Я.В. Милокум // Вісник інженерної академії України. – 2008. – Вип.3-4. – С. 61-67;
16. Клименко И. А. Способ адаптивной маршрутизации с учетом параметров качества обслуживания в мобильных сетях Ad Hoc / И. А. Клименко // Інтегровані інформаційні технології та системи: тр. наук.–практ.конф. молодих вчених та аспірантів (ІІТС–2005). – К., 2005. – С. 78–80.
17. Зыбин С. В. Защита информации от несанкционированного доступа в системах обработки информации // Інформаційна безпека. – 2011 . – №1 (5). – С.140-143.
18. Яциковська У. О. Моделювання мереженого трафіку комп'ютерної мережі під час реалізації атак типу DOS/DDOS / У. О. Яциковська, М. П. Карпінський // Інформаційна безпека. – 2011. – №1 (5). – С.143-146.

 Лариса

20.12.2010

Прошу допомогти відшукати матеріал по темі "Інваріанти в математиці"

 Відповідь

22.12.2010

Пропонуємо переглянути:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/1854/ИНВАРИАНТ
http://potential.org.ru/Info/ArtDt200509292052PH3C1J9
1. Вейль Герман Клаус Хуго. Классические группы. Их инварианты и представления. – Изд. 3-е, стер. – М. : URSS. КомКнига, 2007. – 406 с.
2. Вигнер Э. Инвариантность и законы сохранения. – М.:Эдиториал УРСС, 2002. – 318с.
3. Гильберт Д. Теория алгебраических инвариантов. – М., 1897.
4. Гуревич Г. Б. Основы теории алгебраических инвариантов. – М.-Л., 1948.
5. Крафт Х. Геометрические методы в теории инвариантов. – М. : Мир, 1987. – 312с.
6. Математические исследования:[сб.ст.]. Алгебраические инварианты динамических систем. Вып. 55. – М., 1980. – 151с.
7. Погорелов А. В. Аналитическая геометрия. – 3 изд. – М., 1968.
8. Попов В.Л. Инвариант // Математическая энциклопедия. – М. : Советская энциклопедия, 1979. – Т. 2. – С. 526.

 Лена

17.10.2010

доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи за темою : "Розширення асортименту страв з піноподібною структурою за рахунок використання коріння аралії маньчжурської." курсова з технології продукції ресторанного господарства.

  Відповідь

18.10.2010

1. Бутейкис Н.Г. Организация производства предприятий общественного питания: М., 1985.
2. Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: Москва, 2001, 285 с.
3. Герасимова В.Г. Сырьё и материалы кондитерского производства: М.,: Пищевая промышленность, 1997.
4. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: Москва.: 2001, 317 с.
5. Маслов Л.А. Кулинарная характеристика блюд и изделий: М.: Экономика, 1998.
6. Маслов Л.А. Основы технологии приготовления пищи: М.: Экономика. – 1997.

  РЕМЕЗА

16.06.2010

оборудование для АЗС, автомоек, моечное, парковочное, системы парковки, диагностическое, балансировочные станки, подъемники, стенды, покрасочные камеры

  Відповідь

23.06.2010

Пропонуємо переглянути:
http://www.parkct.ru/ - 10k
http://www.parktronic.com.ua/ - 20k
http://www.av.ua/ - 19k.
http://www.loparking.com.ua/ -
http://ru.wikipedia.org/wiki/Роторная_система_парковки_автом... - 38k
http://www.faac.biz/doors_3.html - 10k
http://parkmatik.com.ua/content/103 - 17k
http://www.ritmauto.net.ru/ - 31k
http://www.ukr-gp.com.ua/ - 16k
http://www.cipherlab.com.ua/parking/equipment:parkingsystems... - 14k

 Люба

16.06.2010

допоможіть знайти книжку В.С.Доцяк українська кухня в електронному вигляді

 Відповідь

17.06.2010

Пропонуємо переглянути:
http://razym.ru/semiyahobbi/kulinar/39447-docyak-v-s-ukrainska-kuxnya.html
http://www.kodges.ru/71337-ukrayinska-kuxnya-ukrainskaya-kuxnya.html
http://www.bookshunt.ru/b92882_ukranska_kuhnya_ukrainskaya_kuhnya

1  2  3  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2018