Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 19.10.2018

Природничі науки (запитань: 16)

Правила |  Посилання

1  2  

 Марія

12.04.2018

Доброго вечора, шановні працівники бібліотеки. Допоможіть знайти літературу на тему курсової роботи: "Водний потенціал Чернігівської області та шляхи охорони"

 Відповідь

18.04.2018

Шановна Марія!
Тема довідки сформульована некоректно. Що будемо охороняти?
Отже, даємо інформацію по темі "Водний потенціал Чернігівської області":
1. АВДІЙ В. Стрижень потребує допомоги / Василь Авдій // Голос України. – 2016. – № 16 (29 січ.). – С. 8.
Дослідження науковцями ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка ріки Стрижень. Пропонують розчистку витоку у Ріпкинському р-ні.
2. БАРБУХО О. В. Еколого-токсилологічна оцінка р. Десни та деснянських озер (у межах Чернігівської області) за змістом пестицидів у печінці риб / О. Барбухо // Гидробиологический журнал. – 2016. – № 2. – Т. 52. – С. 109-120.
3. ГОРДІЄНКО О. Піклуймося про водойми, або Запаси джерельної води обмежені / Олеся Гордієнко // Деснянка. – 2015. – 26 берез. – С. 3.
4. ДЕСНА в межах України : (санітарно-гідробіологічна та гідро-хімічна характеристика). – Київ : Наук. думка, 1964. – 159 с. : іл.
5. ДЕСНЯНСЬКЕ басейнове управління водних ресурсів / держ. ком. України по водному госп-ву. – Чернігів : Лозовий В. М., 2015. – 19 с. : іл.
6. ДОМОЦЬКИЙ Б. Щоб Десна жила / Борис Домоцький // Деснянка вільна. – 2012. – № 6 (21 січ.). – С. 8.
7. ДОПОВІДЬ про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2016 рік / Черніг. ОДА ; Департамент екології та природн. ресурсів. – Чернігів, 2017. – 270 с. : іл., карти, табл.
8. ДОСЛІДЖЕННЯ та моніторинг малих річок : практ. посіб. – Київ ; Хмельницький ; Суми ; Чернігів, 2005. – 162 с.
9. ДРОЗДОВА К. То що ж з Остром? / Катерина Дроздова // Гарт. – 2016. – 8 верес. – С. 2.
Йдеться про покращення екологічного стану річки Остер.
10. ЕКОЛОГІЧНИЙ паспорт Чернігівської області. 2014 / Черніг. ОДА ; Департамент екології та природн. ресурсів. – Чернігів, 2015. – 110 с. : іл., табл.
11. ЖИВОТОКИ на теренах Сновщини : дайджест / Сновська ЦБ ; уклад. Л. А. Куса. – Сновськ, 2017. – 19 с. : іл. – (До 100-річчя газети "Промінь").
Підземні води. Використання та охорона.
12. КИРИЧЕНКО В. З історії охорони Стрижня : (за матеріалами справи №112 ДАЧО) / Владислав Кириченко // Сіверян. літопис. – 2016. – № 6. – С. 175-179.
Ст. присвячена спробам побудови на р. Стрижень у межах Чернігова салотопного заводу у 1910-1912 рр. Незважаючи на економічну доцільність підприємства, будівництво було заборонено міською владою, а згодом сенатом у зв’язку з його екологічною небезпекою для міста та річки.
13. НАЗАРЕНКО В. Перлина Чернігівщини – "Узруївські джерела" / Віталій Назаренко // Чернігівщина. – 2016. – № 28 (14 лип.). – С. 9.
Нарис про унікальну гідрологічну та ботанічну пам'ятку природи в Узруї Новгород-Сіверського р-ну.
14. ФЕДОСЕНКО Н. У Любечі збудують станцію з дослідження Дніпра / Наталія Федосенко // Гарт. – 2018. – № 3 (18 січ.). – С. 2.
ЧНТУ, Деснянське басейнове управління водних ресурсів і громад. орг. "Доброчин" спільно із білорусами реалізують проект моніторингу параметрів води у Дніпрі. Автономні бездротові станції в Любечі і Лоєві збудують за фінансової підтримки ЄС.

 Аня

12.04.2018

Доброго дня. Допоможіть знайти літературу на тему антропогенне рельєфоутворення.

 Відповідь

16.04.2018

Шановна Аня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Грановська Л. М. Теоретико-методологічні аспекти управління регіональною еколого-економічною системою / Л. М. Грановська // Збалансоване природокористування. – 2015. – № 4. – С. 31-37 : рис.– Бібліогр. в кінці ст.

Колтун О.В. Антропогенна геоморфологія : навч. посібн / О.В.Колтун, І.П.Ковальчук ; за ред. І.П. Ковальчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 194 с. – Режим доступу: https://bit.ly/2HFHDM4

Кравчук Я. Рельєфоутворюючі процеси і їх динаміка в Українських Карпатах і прилеглих територіях // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Геогр. – Вип. 14. – Львів, 1984. – С. 20–25.

Саченко О. М. Антропогенна трансформація рельєфу моренно-зандрових рівнин на території Житомирської області під впливом меліорації / О. М. Саченко // Український географічний журнал. – 2010. – № 1. – С. 9-17.

Сорокина Л. Ю. Оценка антропогенной трансформированности ландшафтов транграничного полесского региона м/ Л. Ю. Сорокина // Український географічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 25-33 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Сорокіна Л. Ю. Методика дослідження та картографування геохімічної структури антропогенно змінених ландшафтів (на прикладі Західного Поділля) / Л. Ю. Сорокіна, І. В. Рога // Український географічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 16-24 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

Запрошуємо Вас завітати до нашої бібліотеки.

 Марина

12.04.2018

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Повені, паводки та селеві потоки:географічний аспект"

 Відповідь

12.04.2018

Шановна Марино, пропонуємо переглянути наступні видання:

20.1 / 57(069) Б 59
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Проблеми підтоплення в Україні / [упоряд.: Т. В. Тимочко, О. Б. Гуленко]. - Київ : Аспект-Поліграф (Ніжин), 2007. - 44 с.

20.1 / 57(069) Б 59
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Екологічні аспекти шкідливої дії вод / Всеукр. екол. ліга ; [редкол.: Т. В. Тимочко та ін.]. - Ніжин ; Київ : Аспект-Поліграф, 2010. - 20 с.

26.222 / 551.49 П 42
Повінь 23-27 липня 2008 року на Прикарпатті : хроніка, завдана шкода, ліквідація наслідків, благодійники і жертводавці / Івано-Франк. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Коржак О. В. (співголова) та ін.; авт.-упоряд.: Федунків З. Б. (кер.) та ін.]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 241, [2] с.

26.222 / 551.49 А 18
Авакян А. Б. Наводнения / А. Б. Авакян, Полюшкин А. А. – Москва: Знание, 1989. – 46 с.

26.222 / 551.49 Н 43
Нежиховский Р. А. Наводнения на реках и озерах / Р. А. Нежиховский. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. – 183 с.

26.22/ 551.49 Л 64
Літовченко О. Ф. Гідрологія і гідрометрія / О. Ф. Литовченко. – Київ: Вища школа, 1985. – 239 с.

551.49 Г 49
Гинко С.С. Катастрофы на берегах рек. Речные наводнения и борьба с ними / С.С. Гинко. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. – 126 с.

Приходько, М. М. Паводки та управління ними в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій [Текст] / М. М. Приходько // Український географічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 55-58.

Рябчук , І. Висока вода в Чернігові [з історії Чернігівських повеней] [Текст] / Ірина Рябчук // Чернігівщина: новини та оголошення. - 2014. - 5 черв. (№ 23) . - С. 7

Тутина Юлия. Глобально утопли! Суша постепенно, но неуклонно уменьшается [Текст] : природа и мы / Ю. Тутина // Аргументы и факты в Украине. - 2016. - 5-11 окт.(№ 40). - С. 22.

Сусідко М.М. Районування території України за ступенем гідрологічної безпеки / М.М.Сусідко, О.І.Лук’янець // Наук. праці УкрНДГМІ. - 2004. - Вип. 253. - С. 196-204. https://bit.ly/2qqXDJT

Коржик В. Катастрофічні повені як індикатор сучасного долинного морфогенезу / В. Коржик // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці :
Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 587–588 : Географія. – С. 126-129. https://bit.ly/2HdORJL

Куковський А. Г. Селеві явища на території українських Карпат і гірського Криму / А. Г. Куковський, В. П. Кизима, П. П. Семчук // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – Вип. № 66. – С. 155-161. https://bit.ly/2JFacKv

Шевчук В. Негативний вплив селів на функціонування природно-техногенних систем та оцінка селенебезпеки притоків різних порядків басейнів річок Мокрянка та Брустурян / В. Шевчук, О. Іванік, О. Цибульська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип.2. - С. 5-9. https://bit.ly/2Hh0TSn
Кузьменко Е. Д. Прогнозування селів в українських Карпатах / Кузьменко Е. Д., Чепурна Т. Б. // Геодинаміка. - 2014. - № 1. - С. 129-143. https://bit.ly/2JCIb6l

 Альона

31.08.2016

Хотіла б почитати про рослин і тварин Прилуччини.

 Відповідь

06.09.2016

Шановна Альона!
До Вашої уваги список джерел:
1. Андрієнко Т. Болотна орхідея /Т. Андрієнко, В. Горностай //Деснянська правда (Чернігів). – 1987. – 7 січ.
2. Білоус М. Д. Географія Чернігівської області /М. Білоус. – Чернігів, 2010. – 143 с.
3. Григоренко О. Ті, що живуть поруч /О. Григоренко //Прилуки. Фортеця. – 2008. – № 2 (верес.). – С. 64 – 70.
4. Гринь М. "Лисячі танці" у Богданівні /М. Гринь //Робітнича газета (Київ). – 2003. – 21 січ. – С. 3.
5. Карпов А. Зберегти і примножити /А. Карпов //Правда Прилуччини. – 1999. – 19 трав.
6. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Черниговская губернія /Сост. М. Домонтович. – Санкт–Петербург, 1865. – 670 с.
7. Михайлов М. Сколько в лесу зверей? /М. Михайлов //Правда Украины. – 1980. – 27 июня.
8. Мій рідний край, моя земля Прилуцька. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. – 172 с.
9. Мулярчук С. О. Рослинність Чернігівщини /С. Мулярчук. – К.: Вища школа, 1970. – 212 с.
10. Поляруш Ю. З історії місцевої флори /Ю. Поляруш //Колгоспне життя. – 1980. – 3 квіт.
11. Савченко В. П. Ліси Чернігівщини /В. Савченко. – Чернігів, 2003. – 132 с.
12. Чернігівська область. – К.: Вища школа, 1975. – 175 с.
13. Шарлемань М. Матеріали до фауни звірів та птахів Чернігівської області /М. Шарлемань. – К., 1936. – 112 с.

 Катерина

02.05.2013

Доброго дня!
Допоможіть знайти матеріал до курсової роботи на тему "Альпійська гірка"

 Відповідь

08.05.2013

Шановна, Катерино, пропонуємо переглянути наступні видання:
1. Атаманюк Ю. А. Реконструкция городских зеленых насаждений / Ю.Атаманюк, Л.Л. Костюченко, Я.В. Остапенко. – К.:Будывельник, 1987. – 237 с.
2. Боговая И.О. Ландшафтное искусство /И. О. Боговая, Л.М. Фурсова. – М.:Агропромиздат, 1988. – 220 с.
3. Бриджуотер А. Ландшафтный дизайн / Алан и Джил Бриджуотер; пер. с англ. П. Малышева. – Харьков;Белгород, 2010. – 110 с.
4. Вергунов А.П. Ландшафтное проектирование / А.П. Вергунов, М.Ф. Денисов, С.С. Ожегов. – М.: Высш. шк., 1991. – 240 с.
5. Вергунов А. П. Русские сады и парки / А.П. Вергунов, В.А. Горохов. – М.:Наука, 1988. – 412 с.
6. Воронова О.В. Ландшафтный дизайн: простые решения для идеального сада /Ольга Воронова. – М.: Эксмо, 2010. – 303 с.
7. Гарнизоненко Т.С. Справочник современного ландшафтного дизайнера /Т.С. Гарнизоненко. – Ростов-на-Дону:Феникс, 2005. – 313 с.
8. Горохов В.А. Парки мира / В.А. Горохов, Л.Б. Лунц. – М.:Стройиздат, 1985. – 328 с.
9. Гостев В.Ф. Проектирование садов и парков/ В.Ф. Гостев, Н.И. Юскевич. – М.: Стройиздат, 1991. – 339 с.
10. Декоративное садоводство и садово-парковое строительство: справ. пособие. – К.:Будывельник. 1985. – 182 с.
11. Забелина Е.В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре /Е.В. Забелина. – М.: Архитектура-С, 2005. – 157 с.
12. Родычкын І.Д. Старовинні маєтки України: книга-альбом /І. Родічкін, О. Родічкіна. – К.:Мистецтво, 2006. – 383 с.
13. Шешко П.С. Энциклопедия ландшафтного дизайна: цветы, газоны, водоемы, деревья. кустарники, альпийские горки / П.С. Шешко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 367 с.
14. Эрлер Тюдор К. Ландшафтный дизайн и обустройство сада /Катарина Тюдор Эрлер; пер. с англ. М. Кракан. – Харьков; Белгород, 2012. – 143 с.

  Руслана Б.

05.03.2012

ДОбрий день!! допоможіть, будь ласка, знайти " Методики диагностики и коррекции отношения к природе" С.Д. Дерябо або С.Д. Дерябо, В.А.Ясвин. Экологическая психодиагностика.

 Відповідь

13.03.2012

Пропонуємо адресу електронної версії: http://childpsy.ru/lib/books/id/8415.php

 Петро Іванович

05.01.2011

Допоможіть будь-ласка знайти сценарії заходів присвячених до дня лісника( сценки, гуморески, пісні, анекдоти , історичні та цікаві факти), але лише в електроному вигляді. Буду дуже вдячний за допомогу!!!

 Відповідь

06.01.2011

На Ваш запит знайдено наступні ресурси:
www.clubochek.ru/themes_66.phtml
www.sakhalin.ru/.../history.htm -
www.proza.ru/2008/03/08/447 -
www.obshelit.ru/works/genre1/1083/
www.poeziq.spb.ru/tems/les/
prazdniky.narod.ru/leto-5.html
prazdnik-land.ru/celebrations/detskie.../545/
festival.1september.ru/articles/533244/ -
www.deti.spb.ru/catalog/.../spisok_stihi/ -

 Дарина

11.09.2010

Доброго дня.
Чи є на абонемненті Стольберг "Єкология города" К. Либра, 2000

  Відповідь

14.09.2010

В бібліотеці є один примірник даної книги у відділі книгозберігання. Можна його переглянути в читальному залі.
(28.08/577.4 Э40)- шифр даної книги.

 Андрій

21.02.2010

Доброго дня. Підскажіть будь ласка де можна знайти книжку електронний варіант Пасічник В.В Організація баз даних та знань. Або відповідь на питання "Реаляційна алгебра"

  Відповідь

24.02.2010

Пропонуємо переглянути:
http://www.publications.nas.gov.ua/books/catalog/2006/Pages/...
http://www.bhv.kiev.ua/books/book.php?book_id=259&id=1
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/355804.html
http://www.rsdn.ru/article/db/Hierarchy.xml

 Наталля

17.01.2010

Де знайти електронний варіант навчального посібника: Рутинський М.Й.
"Географія туризму України"?

  Відповідь

18.01.2010

На жаль, в мережі Інтернет немає електронного варіанту видання. Пропонуємо скористатися лрукованими виданнями:
Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.
Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник. – Львів: Фенікс, 2002. – 107 с.

1  2  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2018