Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 19.10.2018

Краєзнавство (запитань: 51)

Правила |  Посилання

1  2  3  4  5  6  

 Єрофеєва Ксенія

02.03.2018

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є у фондах бібліотеки матеріали щодо єврейських кладовищ Чернігівщини, і, якщо так, не могли б відправити список джерел на мою пошту er.ksennon1997@gmail.com ?
Буду чекати на відповідь.

 Відповідь

06.03.2018

Доброго дня!

1. Бельман С. Еврейский некрополь Чернигова / Семен Бельман // Бельман С. О событиях и людях. – Чернигов, 2014. – С. 173-179.
2. Бойченко С. Г. Єврейський некрополь Чернігова / С. Г. Бойченко // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 59-64.
3. Бойченко С. Етно-конфесійна специфіка некрополю Чернігова ХІХ – поч. ХХ ст. / Світлана Бойченко // Євреї Лівобережної України. Історія та культура: матеріали ІХ міжнар. наук. семінару 24 квіт. 2014 р. м. Чернігів. – Чернігів, 2014. – С. 21-34.
4. Бондар О. Єврейські кладовища Чернігівщини на картографічних матеріалах ХІХ ст. (до постановки питання) / Олександр Бондар // Євреї Лівобережної України. Історія та культура: матеріали Х наук. семінару 23 квіт. 2015 р. м. Чернігів. – Чернігів, 2015. – С. 46-49.
5. Руденок В. Новое о надгробных еврейских памятниках Чернигова / Владимир Руденок // Евреи Левобережной Украины. История и культура: материалы ІІІ-го международного науч. семинара (28 сент. 2005 г.), г. Чернигов. – Чернигов, 2006. – С. 91-93.

 Інна м. Прилуки, гімназія №5

04.01.2018

доброго дня! підкажіть, будь-ласка, чи є у вас в архівах екзепляри журналу "Пасічник ", який видавався в м.Прилуках в 1925-1929 роках?
відповідь можна направити на електронну почту: innaklim70@ukr.net, tsheremok@ukr.net

 Відповідь

04.01.2018

Шановна Інна!
По Вашому запиту було перевірено наявність журналу "Пасічник" за 1925-1926 рр. На жаль, такий журнал бібліотека не отримувала. Проте, в фондах є в наявності журнал "Пасіка" з 1993 р. і по цей час.

 Юлія

11.03.2017

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є у фондах бібліотеки інформація про історію виготовлення картин з соломи на Чернігівщині? дякую)

 Відповідь

14.03.2017

Шановна, Юлія! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

1. Личковах В.А. "Троїсті музики" з барвистого "диво-саду": (мистецьке свято, відношення до родоводу Саєнків) //Личковах В. А. Філософія етнокультури: теоретико-методологичні та естетичні аспекти історії української культури. – К., 2011. – С. 106-112.
Про О. Ф. Саєнка (1899-1985) – відомого українського художника, народженого в Борзні, та його доньку і онуку, які працюють в "саєнківських" жанрах.
2. Олександр Саєнко: Альбом / Вступ. стаття Г. А. Мєстєчкіна; Упоряд. Н. О. Саєнко. – К.: Мистецтво, 1980 – 23 с. текст; 68 л. репрод.
3. Ющенко О. Золота солома в Українському Домі: (Виставка творів роду Саєнків) // Ющенко О. В пам’яті моїй. – К., 2001. – Кн.4. – С. 606-608.
4. Череп Т. Творчість як гімн // Слово Просвіти: Всеукраїнський культурологічний тижневик. – 2011. – 1-7 верес. – С. 15.
5. Саєнко Н. Безцінне золото роду / Розмову вела С. Корокоз // Освітa. – 2005. - №7. – С. 10-11.
6. Метечкин Г. Солома, что дороже золота: Как и в начале 1960-х гг. А. Саенко становится символом нац. Возрождения // День. – 2005. – 28 янв. – С. 19.
7. Кара-Васильєва Т. Феномен Олександра Саєнка // Українське слово. – 2005. – 26 січ. – 1 лют. – С. 15.
8. Рисай М. Саєнкове золоте стебло // Вісті Борзнянщини. – 2004. – 14 квіт.
О. Ф. Саєнко: аплікація соломкою.
9. Барановська І. Мрія здійснилася // Українське слово. 2002. – 24-30 січ. – С. 7.
У ст. порушується питання про те, щоб Мистецька студія імені Олександра Саєнка у Києві стала філією Художньо-меморіал. Музею "Садиба народного художника України Олександра Саєнка" у Борзні, де народ. митець.
10. Шестопалова В. Себе перемогти і здивувати світ: (Солом’яні письмена) // Урядовий кур’єр. – 2001. – 17 берез. – С. 8-9.
Про творчість О. Ф. Саєнка (1899-1985 рр.). Художник. Народ. в Борзні.
11. Глущенко В. Знаки солнца из усадьбы в Борзне: [Об укр. худож. А. Саенко] // Правда Украины. – 1999. – 28 дек.
12. Молочко Я. Золоті стебла Олександра Саєнка // Гарт. – 1996. – 15 листоп. – С. 1, 9.
В Борзні відкрито меморіальний музей худож.
13. Олександр Саєнко: імена // Родовід. – 1994. – № 9. – С. 7-10: іл.
Творчість укр. худож. О. Ф. Саєнка, уродженця Борзни.
14. Вечоренко П. Чернігівські мотиви // Деснянська правда. – 1993. – 20 лип.
Худож. виставка родини Саєнків з Чернігівщини у Держ. музеї укр. народ. декор. мистецтва у Києві.
15. Федорук О. К. Шлях поступу // Нар. творчість та етнографія. – 1990. – № 6. – С. 74-78.
Нарис про худож. О. Ф. Саєнка (1899-1985), уродженця Борзни.
16. Романіка М. Золотими барвами пшениці // Деснянська правда. – 1987. – 28 берез.
Тридцять картин з багатої спадщини інкрустатора соломкою О. Ф. Саєнка – у фондах Чернігів. худож. музею.
17. Велігоцька Н. Самобутня палітра митця [О. Ф. Саєнка] // Образотворче мистецтво. – 1984. – № 3. – С. 20-21.
18. Невичерпність джерела // Ранок. – 1978. – № 7. – С. 12-13 (вкладка).
Творчість народного художника УРСР О. Ф. Саєнка. Представлені його роботи (інкрустація).
19. Юхимович В. І струни, і крила // Україна. – 1975. – № 2. – С.12.
Про Народного художника України О. Ф. Саєнка, який жив і працював у Борзні. Між с. 12-13 друкуються репродукції з його творів.
20. Жук А. К. Чисте золото барв // Народна творчість. – 1975. – № 1. – С. 75-79.
Про художника О. Ф. Саєнка.
21. Мєстєчкін Г. Пісня золотого колосся (Наші славні земляки) [Про заслуженого діяча мистецтв УРСР художника О. Ф. Саєнка. Народ. в Борзні] // Деснянська правда. – 1974. – 21 серпня.
22. Самойленко Г. В., Самойленко С. Г. Розвиток декоративно-ужиткового мистецтва на Чернігівщині у другій половині XVII – XVIII ст. // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2006. – Вип. 33. – С. 155-187.
На Ваш запит підібрано список з 39 джерел.
Будь ласка, зверніться до відділу наукової інформації та бібліографії або за телефоном (0462) 69-97-94, E-mail: bibliograf2016@gmail.com

 Ольга

22.02.2017

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у фонді бібліотеки "Селянська Газета" (Чернігів, 1924—1925) і які числа?Дякую!

 Відповідь

22.02.2017

Доброго дня, Ольго!
На жаль, у фонді бібліотеки відсутня “Селянська Газета" (Чернігів, 1924-1925).
Спробуйте звернутися до Державного архіву Чернігівської області.

 Василь

16.06.2016

Доброго вечора!Скажіть будь ласка, яке значення маэ краэзнавство у розвитку педагогіки?

 Відповідь

22.06.2016

Шановний Василю! Пропонуємо Вам ознайомитися з наступною літературою:

1. Абашева К.М. Роль педагогического краеведения в профессиональной подготовке учителя / К.М. Абашева, А.М. Марьин. – Алма-Ата: Мектеп, 1986. – 170 с.
2. Дем'янчук Г. С. Українське краєзнавство: сторінки історії / Г. С. Дем'янчук, Б. Г. Дем'янчук, А. Г. Дем'янчук. – Київ : Просвіта, 2006. – 293 с. – Бібліогр.: с. 247-253.
3. Забарний О. В. Літературне краєзнавство : програма спецкурсу та спецсемінару з методики викладання л-ри "Вивчення л-ри рідного краю у загальноосвіт. шк." / О. В. Забарний ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 64 с.
4. Левківський М.В. Історія педагогіки. – Вид. 2-е, доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376 с.
5. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; ред. кол.: Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с.
6. Матяш В.В. Педагогічне краєзнавство у підготовці майбутніх учителів початкових класів до гуманізації навчання. – Дис. ... канд. пед. наук/ В.В. Матяш. – Тернопіль, 1999. – 177 с.
7. Міщенко Т.М. Педагогічні основи підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи в сільській школі: дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.04 / Т. М. Міщенко; Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. –Тернопіль, 2001. – 170 с.
8. Москаленко О. Ю. Історичне краєзнавство : навч. посіб. для іст.-юрид. ф-ту / О. Ю. Москаленко, І. М. Конончук ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 221 с. – Бібліогр.: с. 221.
9. Огієнко Н.М. Дидактичні умови ефективного використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах: дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук: 13.00.01 /Н.М. Огієнко; Тернопільський педагогічний інститут. – Тернопіль, 1997.
10. Прус І.Т. Краєзнавча робота в школі /І.Т. Прус. – К.: Рад. шк., 1984. – 112 с.
11. Роль педагогического краеведения в профессиональной подготовке учителя : сб. ст. – Алма-Ата: Мектеп, 1986. – 97 с.
12. Самойленко Г. В. Краєзнавство культурно-мистецьке та літературне : навч. посіб. / Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.В. Гоголя. – Ніжин, 2001. – 149 с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 116-118
13. Смирнова Л.В. Народная педагогика как составная часть педагогического краеведения /Л.В. Смирнова // Народная педагогика и современные проблемы воспитания: материалы научно-практ. конф. – Ч. 2. – Чебоксары, 1991. – C. 134-138.
14. Терехина О.В. Педагогическое краеведение как средство воспитания интереса к учительскому труду старшеклассников. – Дис. … канд. пед. наук. – Шадринск, 2002. – С. 33.
15. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании //Ушинський К.Д. Избр. пед. произв. – М., 1968. – С. 268-284.
16. Смирнова Л.В. Педагогическое краеведение как средство подготовки студентов к воспитательной роботе в школе: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 /Л.В. Смирнова; Костромской государственный педагогический институт им. Н.А. Некрасова. – Кострома,1992.

На Ваш запит підібрано список з 38 джерел.
Будь ласка, зверніться до відділу наукової інформації та бібліографії або за телефоном (0462) 69-97-94.

 Дмитро

21.04.2016

Доброго дня, можно отримати повний бібліграфічний опис покажчика: "Чернігівськи шляхи Тараса" (1992 року видання) ?

 Відповідь

21.04.2016

Шановний Дмитре!

Виходили друком такі покажчики:

1. Чернігівщина в житті та творчості Т. Г. Шевченка: [буклет] / Упр. культури Чернігів. обл. держ. адмін. ; Чернігів. істор. музей ім. В. В. Тарновського. – Чернігів: Десна, 1992. – [9 с.].
2. Чернігівські шляхи Тараса: реком. бібліогр. покажч. / укладач Л. В. Студьонова ; ред. І. Я. Каганова ; відп. за вип. І. М. Аліференко. – Чернігів, 2014. – 84 с. – Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

 Тетяна

31.03.2016

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, чи є у Вас журнал "Репресоване краєзнавство" за 1991 рік? Дякую

 Відповідь

04.04.2016

Шановна Тетяна! Журнал за такою назвою у фондах нашої бібліотеки відсутній, але є книга: 63.1/901 Р41 Репресоване краєзнавство / Бабенко Л. Л. – К. : Рідний край, 1991.

 Юлія

11.02.2016

доброго дня! Підкажіть ч є у бібліотеці якась інформація про правнука гетьмана К.Г.Розумовського Каміла Розумовського

 Відповідь

18.02.2016

Шановна, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела про нащадків Розумовських:
1. Васильчиков А. Семейство Розумовских /А. Васильчиков //Юность. – 1996. – №4. – С. 68-77; №5. – С. 81-86.
2. Ващенко О. Бути графом – це обов’язок…/О. Ващенко //Новини Придесення. – 2004. – 27 листоп. – С. 8.
3. Дзекун К. Наймудріша серед Розумовських /К. Дзекун //Деснянка вільна. – 2013. – 16 берез. – С. 8.
Графиня М.А. Розумовська (9.03.1923) – представниця славетного роду. Живе у Відні.
4. Корж-Усенко Л. Доброчинна і меценатська діяльність родини Розумовських /Л. Корж-Усенко, Д. Мартиненко //Батуринська старовина. – Чернігів, 2011. – Вип. 2 (6). – С.60-65.
5. Нове про Розумовських /підгот. Н. Сердюк //Слово "Гетьманської столиці". – 2009. – №2 (15), берез.-квіт. – С. 3.
6. Розанова В. Славу увеличивать деяниями /В. Розанова, С. Розанов //Украинское обозрение. – 2003. – №1 (мй). – С. 42-43.
Наук.-історич. конф., присвячена 200-річчю від дня смерті К. Розумовського (1724 або 1728-1803), відбулась у його колишніх маєтностях Петровсько-Розумовському. Зараз це Московська сільгосп. Академія ім. Тимирязева.
7. Стегній В. Сторінки родоводу Розумовських /В. Стегній //Демократична Україна. – 2006. – 9 верес. – С. 9.
8. Чудеса, пов’язані з родиною Розумовських, тривають //Гарт. – 2000. – 30 черв. – С. 13.
9. Шепель І.О. Внесок родини Розумовських у розвиток культури в Україні /І. Шепель //Розумовські зустрічі : зб. наук. праць. – Чернігів, 2014. – №1. – С. 270-276.

 саша

04.04.2015

Доброго дня, підскажіть будь ласка інформацію про особливості українського весілля на території сучасної Київської області . Та твори де описується обряди весілля .

 Відповідь

07.04.2015

Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. 63.52 /902.7 Б 82 Борисенко В.К. Українське весілля: традиції і сучасність. – К., 2010.
2. 63.52 /902.7 М36 Махній М.М. Зачарована етноеротика. – Чернігів, 2012. – 319 с.
3. 63.52 /902.7 С46 Скуратівський В.Т. Вінець. – К., 1994. – 228 с.
4. 63.52 /902.7 У 45 Українці: свята., традиції, звичаї. – Донецьк,2004. – 302 с.
5. Курочкін О.В. Магія вивертання кожуха у весільному обряді //Народна творчість та етнологія. – 2013. – №5. – С.7-81.
6. Курочкін О.В. Весільний звичай "удавана наречена" і його семантичні інтерпретації // Народна творчість та етнологія. – 2012. – №4. – С.46-52.
7. Шевченко В. Символіка весільного гільця // Народна творчість та етнологія. – 1996. – №5-6. – С.82-84.
8. Здоровега Н. І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – К.: Наукова думка, 1974. – 159 с.
9. Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні. – К.: Наукова думка, 1988.
10. Борисенко В. К. Семейные обычаи и обряды // Общественный семейный быт и духовная культура населения Полесья. – Минск.: Наука и техника, 1987. – С. 153–182.
11. Толстой Н. И. Троицкая зелень // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. – М.: Наука, 1986. – С. 12. Брак у народов Центральной и Юго-Восточной Европы. – М.: Наука, 1988. – С. 68.
13. Гура А. В. География группы восточнославянских названий свадебного деревца // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. – Л.: Наука ЛО, 1983. – С. 198–203.
14. Романюк П. Ф. Обрядовое деревце в правобережнополесской свадьбе // Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. – М.: Наука, 1983. – С. 77–78.
15. Курочкін О. В. "Метод синкретичних вузлів" і давні весільні ігри українців // Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць. – К., 2003. – Вип. 3(6). – С. 58.
16. Коропниченко Г. Перехідна зона як об’єкт мелогеографії (за матеріалами весільних наспівів межиріччя Тетерева та Ірпеня // Проблеми етномузикології: Зб. наук. пр. / Упоряд. О. Мурзина. – К., 1998. – С. 137–166.
17. http://www.polissya.eu/2009/06/vesilni-obrjady-pisni-vitannya.html#ixzz3Wd3hAEeT
18. ukrvesillya.inf.ua/polissya.html
19. www.ebk.net.ua/Book/history/

 Сушанский Дмитрий

04.02.2014

Здравствуйте.
Вы мне на прошлый запрос ответили,какие номера газеты "Черниговские губернские ведомости" у Вас хранятся и за какие годы.
"1905-30,80,95;1906-30,50,51,93;1907-15,77,91;
1912-20"-Вы ответили. Прошу проверить наличие в них и приложениях к ним наличие списков избирателей в госдуму по губернии.В 1905-1907 и 1912 годы составлялись эти списки.Меня интересует наличие в них моей фамилии.Я прошлый раз в главе об авторе только имя своё написал.В каких номерах и по каким местностям имеются списки избирателей?Что о Сушанских в них написано?

 Відповідь

05.02.2014

Уважаемый Дмитрий!

В фонде нашей библиотеки есть "Черниговские губернские ведомости" за перечисленные вами годы, но только официальная часть, в которой нет никаких списков. Советуем Вам обратиться в Черниговский государственный архив, возможно в их фондах имеются полные издания "Черниговских губернских ведомостей".

1  2  3  4  5  6  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2018