Онлайн-послуги   >   Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 27.09.2021

Історія (запитань: 81)

Правила

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 Ольга

11.06.2020

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, список літератури з теми: "Долі репресованих на Чернігівщині". Дякую!

 Відповідь

23.06.2020

Доброго дня, пані Ольго! Надаємо Вам бібліографічний список за темою "ДОЛІ РЕПРЕСОВАНИХ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ", до якого увійшли джерела 2015 – 2020 років видання.

КНИГИ
1. АНАТОМІЯ селянських повстань: Городнянське повстання 1931 року під проводом Я. Рябченка : зб. док. та матеріалів. – Чернігів : Лозовий В.М., 2015. – 356 с.
2. ГОРЕ переможеним: репресовані міністри Української революції / відп. упоряд. А. Когут ; редкол. : Г. Боряк, В. Верстюк, Н. Маковська та ін. – Київ : К. І. С., 2018. – 240 с.
С. 33–40 : Микола Василенко (1866–1935) – виконуючий обов’язки Голови Ради Української Держави, міністр освіти та мистецтв Української Держави. Народився у смт Есмань Глухівського пов. Черніг. губ.
С. 54–67 : Олександр Греків (1875–1959) – міністр військової справи УНР. Народився у с. Сопич Глухівського пов. Черніг. губ.
С. 131–138 : Володимир Науменко (1852–1919) – міністр освіти Української Держави. Народився у Новгороді-Сіверському.
3. ДЕМЧЕНКО Т. П. Великий терор на Чернігівщині (20–30-ті роки ХХ століття) / Тамара Демченко. – Чернігів : Десна, 2017. – 99 с.
4. ДОЛІ репресованих земляків. Чернігівський район / Черніг. район. центр. бібл. система, Черніг. центр. район. б-ка, Черніг. район. осередок Нац. спілки краєзнавців ; упоряд. Н. С. Коса. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 711 с. : фот.
5. ПЕРША хвиля : [зб. док.] / уклад. В. І. Моренець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ "Друкарня Рута", 2017. – 364 с.
Зб. містить арх. док. про діяльність радянських концтаборів на території України в 1919–1920 рр.
С. 286–333 : Концтабори на терені Чернігівщини.
6. РЕАБІЛІТОВАНІ історією : у 27-ти т. Чернігівська область. Кн. 6. / упоряд. : О. Б. Коваленко, О. В. Лисенко, Р. Ю. Подкур, О. М. Потапенко. – Чернігів: Лозовий В. М., 2016. – 684 с.
Видання є складовою частиною всеукр. наук.-док. серії книг, покликаної увічнити пам’ять жертв тоталітарної доби, гідно вшанувати борців за свободу і незалежність України.
7. РЕПРЕСІЇ проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.) : анот. покажч. арх. кримінальних справ "Основного" фонду архівів тимчасового зберігання регіональних органів СБУ / упоряд. В. М. Василенко. – Харків : Вид-во права людини, 2015. – 232 с. : фотоіл.
У покажч. подано анотації арх. кримінальних справ 1919–1948 рр. провадження. Фігуранти – репресовані учасники антибільшовицького руху в Україні 1917–1925 рр. національно-визвольної, анархо-махновської, проросійської і пропольської орієнтацій, а також опозиційного руху національних меншин.
С. 155–167 : Справи, що зберігаються у фонді архіву УСБУ у Черніг. обл.
8. РОМАШКО И. М. Немного о том, что я видел, слышал, испытал в жизни / Игорь Ромашко. – Москва, 2018. – 160 с.
У автобіографічній повісті І. М. Ромашко розповідає про долю своєї репресованої родини (батько – священик). Дитинство й отроцтво автора книги пов’язані з Черніговом, с. Брусилів Чернігівського району. Навчався у Чернігівській гімназії, Чернігівському інституті народної освіти. Працював псаломщиком у Березанці, Клочкові Чернігівського району. Потім – донос, тюрма в Чернігові, відправка в Архангельськ і далі на північ. Повернення в Чернігів, життя в Брусилові і Редьківці Чернігівського району.
9. СОЛОВЕЦЬКИЙ етап : антологія / упоряд. та передмова Ю. П. Винничука ; худож. – оформлювач О. А. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2018. – 490 с. : іл.
Соловецькі табори та їх ув’язнені – цвіт укр. інтелігенції, а також ті, чиї імена не значаться в історії. Каторга проіснувала з 13 жовт. 1923 р. до 2 листоп. 1939 р.
С. 24–26 : Покази мешканця Черніг. губ. Ф. (29.06.1901). Повстанець загону Петренка (Орла).
С. 54–55 : Іван Бойко (1892–1937), уродженець села Олексинці Срібнянського р-ну. Старшина в армії УНР, сотник Головного Отамана Симона Петлюри. Розстріляний в урочищі Сандармох.
С. 78–80 : Михайло Михайлович Новицький (3.10.1892–29.03.1964), відомий шевченкознавець, уродженець Ніжина. Заарештований 1937 р. за участь у підготовці ювілейного зібрання творів Шевченка у 8 т. Перебував у таборах до липня 1946 р.
С. 81 : Іван Шаля (1893–3.11.1937) – мовознавець, професор. Арештований 13 січня 1933 р. Засуджений на 10 років. Утримувався у таборі Анзер. Розстріляний і похований в урочищі Сандармох. Народився у с. Журахівка на Прилуччині.
С. 84–88 : Ананій Дмитрович Лебідь (11.01.1898–8.12.1937) – літературознавець, співробітник ВУАН, дослідник біографії і творчості М. Коцюбинського, уродженець с. Вертіївка Ніжинського р-ну. Жив і навчався у Чернігові. Неодноразово заарештовувався. Розстріляний на Соловках.
С. 160–171 : Ладя Могилянська (7.11.1899–6.06.1937) – укр. поетеса. Народилася у Чернігові. Перебувала у Соловецьких таборах і Дмитрівському таборі НКВС. Розстріляна. Публ. добірка її поезій.
С. 204–214 : Марко Вороний (5.03.1904–3.11.1937) – укр. поет. Народився у Чернігові у сім’ї поета Миколи Вороного. Відбував покарання на Соловках. Розстріляний. Публ. добірка його поезій.

СТАТТІ
10. ВАСИЛЕНКО В. Політичні репресії учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.): арх. кримінальні справи свідчать / В’ячеслав Василенко // З архівів ВУЧК ГПУ-НКВД-КГБ. – Київ, 2017. – № 1. – С. 113–314.
С. 292–303 : Слідчі справи уродженців Чернігівської області.
С. 144, 306 : Справа І. С. Жовоника із Дмитрівки Бахмацького р-ну, покараного в липні 1946 р. військовим трибуналом військ МВС Гродненської області за службу в денікінській армії, еміграцію в 1921 р., насильницьке перебування на роботах у гітлерівській Німеччині. Влітку 1945 р. він став репатріантом до СРСР.
С. 120–121, 298–299 : Справа учасника "військового фашистського заколоту" Л. Овчаренка – полковника РСЧА, уродженця с. Калюжинці Срібнянського р-ну, колишнього сотника Армії УНР. У вересні 1937 р. засуджений до розстрілу.
С. 313 : Фото Л. Овчаренка.
11. ГОРОБЕЦЬ С. Доля Єгора Коптіля / Сергій Горобець // Світ-інфо. – 2020. – 4 черв. – С. 12.
Є. К. Коптіль (1887 – 8.01.1938) – селянин с. Слобода Черніг. р-ну, розкуркулений, засланий і врешті розстріляний.
12. КИРИЧОК Б. Я – син "ворога народу" / Борис Киричок // Сіверян. літопис. – 2017. – № 4. – С. 154–170.
Спогади відомого на Чернігівщині педагога, краєзнавця, філателіста Б. Г. Киричка (27.09.1926) про долю його батька, репресованого у квіт. 1938 р., і свою власну. Родина Киричків походить з козацького роду с. Дмитрівка Бахмацького р-ну.
13. КОЦЮБИНСЬКИЙ І. Трагічна доля молодшого сина Михайла Коцюбинського / Ігор Коцюбинський // Світ-інфо. – 2020. – 4 черв. – С. 11, 14.
Р. М. Коцюбинський (3.09.1901–27.09.1937) – репресований і розстріляний як терорист, троцькіст, ворог народу.
14. КУРДАНОВ А. Історії з Роїща [Чернігівського району] : Українські націоналісти в селі. "Найкраще місце в світі" / Андрій Курданов // Світ-інфо. – 2018. – 6 груд. – С. 13.
Розповіді про Д. П. Мехеда, уродженця с. Роїще, вчителя за фахом, якого у 1938 р. заарештували у Сновську як контрреволюційного націоналіста і засудили на 10 років ув’язнення та М. М. Шарого, жителя с. Роїще, засудженого на 5 років позбавлення волі у 1941 р. за антирадянські погляди.
15. ЛОЗОВАЯ Ю. Следы кровавых репрессий : [лісовий масив поблизу с. Халявин Черніг. р-ну, де покояться понад 4 тисячі розстріляних у 1937–1938 рр. людей] / Юлия Лозовая // Семь дней. – 2016. – 4 февр. – С. 6.
На місці поховання встановлено гранітний камінь.
16. МАЙОРОВ М. Генерал армії УНР з історичної Чернігівщини / Максим Майоров // Світ-інфо. – 2016. – 7 січ. – С. 12.
До 140-річчя від дня народження військового діяча України О. П. Грекова (3.12.1875–2.12.1959), уродженця с. Сопич Глухівського пов. Черніг. губ. Після поразки Української революції 1917–1920 рр. емігрував до Австрії. У 1948 р. генерала викрали і вивезли до СРСР радянські спецслужби. Засудили на 25 років. Потрапив під амністію 1956 року. Повернувся до Австрії, де й помер.
17. МАРОЧКО В. Професор демографії Арсен Хоменко: "причина смерті – розстріл" / Василь Марочко // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – Київ, 2017. – № 1. – С. 345–390.
Уперше висвітлено наукову і державну діяльність укр. демографа А. П. Хоменка (27.06.1891–29.03.1939), виявлено його наукові статті за 1920–1930-ті рр. Встановлено критичне ставлення демографа до підсумкових матеріалів радянських переписів населення. Народився у Батурині у родині поручика. Розстріляний у Харкові. Реабілітований 1957 року.
18. МОЛИБОГА О. "Повіриш тільки тоді, коли залишишся живим після війни…" / Олександр Молибога // Світ-інфо. – 2019. – 1 серп. – С. 14.
Нарис про долю І. С. Бондаренка (1927), написаний з використанням слідчої справи щодо нього, старшого матроса Чорноморського флоту із с. Красне Чернігівського району, яка перебуває на збереженні в архіві УСБУ у Чернігівській області. Репресований за те, що у 1949 р. висловив своє невдоволення радянським режимом у листі до міністра ЗС СРСР О. М. Василевського.
19. МОЛИБОГА О. "Схаменіться, запугані нещаснії люди…" / Олександр Молибога // Отчий поріг. – 2017. – № 12 (груд.). – С. 7.
Такі слова були написані у листівці, яка з’явилася на парканах с. Анисів Черніг. р-ну 27 квіт. 1940 р. напередодні Великодня. Її автор – Леонід Малеча (1925) – учень 8 класу однієї із шкіл Чернігова. Уродженець с. Ковчин Куликівського р-ну. Був заарештований. Подальша доля невідома.
20. МОРЕНЕЦЬ В. Комуністичні концтабори: вчителі Гітлера / Віктор Моренець // Світ-інфо. – 2017. – 18 трав. – С. 13.
Концтабори перших років рад. влади в Україні. Серед них – у Прилуках, Чернігові та Кролевці (тоді місто входило до складу Черніг. губ.), створені у 1921 р.
21. НАЗАРЕНКО Андрій Григорович (01.07.1903–?) – співробітник ДПУ – НКВС, старший лейтенант держбезпеки // Краєзнавство. – 2017. – № 1/2. – С. 219.
Народився у с. Малий Самбір Конотопського пов. Черніг. губ. у родині селянина-бідняка. Член ВКП(б) з 1927 р. У 1921 р. навчався 9 місяців у телеграфній школі у Конотопі. У 1926–1930 рр. – на соціально-економічному факультеті Черніг. ін.-ту народної освіти. Заарештований 26 лют. 1939 р. 23 трав. 1941 р. засуджений до 10 років позбавлення волі. Подальша доля невідома.
22. НЕСТЕРЕНКО Л. Дмитро Захарович Максименко: шлях від куркуля до старости села [у 1941 р.] / Лідія Нестеренко // Сіверян. літопис. – 2018. – № 5. – С. 229–248.
На основі арх. джерел у ст. показано трагедію репресованого жителя с. Іванківці Срібнянського р-ну Д. З. Максименка (1881–після 1943).
23. НЕСТЕРЕНКО Л. З історії одного вчительського листа / Лідія Нестеренко // Сіверян. літопис. – 2018. – № 3. – С. 152–165.
На основі арх. джерел у ст. показано трагедію життя трьох учителів Горобіївської неповної середньої школи Срібнянського району Я. С. Момота, І. І. Падалки, Є. С. Неділька, які відкрито говорили правду про справжню рад. дійсність, за що були позбавлені волі терміном на 10 років 19 лип. 1941 р.
25. ОРЄХОВИЧ О. Земляки, чиє життя обірвалося в Сандармоху / Олексій Орєхович // Світ-інфо. – 2017. – 4 трав. – С. 14.
Серед розстріляних 2-4 листоп. 1937 р. в урочищі Сандармох у Карелії були уродженці Чернігівщини: І. І. Бойко (Срібнянський район), О. Ф. Вангенгейм (Бахмацький район), М. М. Вороний (Чернігів), Г. Д. Глейх (Прилуки), В. М. Гутман (Чернігів), Ю. І. Зебницький (Новгород-Сіверський район), Б. К. Пилипенко (Чернігів).
26. ПОЛЯК В. Трагедія однієї української сім’ї / Володимир Поляк // Світ-інфо. – 2018. – 16 серп. – С. 12.
Автор ст. – онук розстріляного більшовиками 23 квіт. 1938 р. І. І. Поляка (1897–1938), уродженця с. Моргуличі Черніг. р-ну. Трагічна доля випала і його дітям.
27. САВЧЕНКО В. А. Розгром анархістського руху в Радянській Україні (1927–1929 рр.) / Віктор Савченко // Укр. іст. журн. – 2017. – № 1. – С. 84–96.
Повне винищення анархістських угруповань, що призвело до ліквідації анархістського підпілля в УСРР.
С. 90–91 : Ліквідація чекістами у 1928 р. групи "Народна воля" – "Набат", яку організував у Глухівському окрузі місцевий учитель М. Медведь.
28. СПУТАЙ М. Селянська сага : спогади / Михайло Спутай ; підгот. до друку С. М. Спутай ; вступ. сл. П. Антоненка // Світ-інфо. – 2016. – 18 лют. – С. 13 ; 3 берез. – С. 13.
Публ. спомини М. В. Спутая (15.10.1920–2007) – уродженця с. Ковчин Куликівського р-ну про життя його сім’ї до революції, до колективізації і після неї.
29. СТУДЬОНОВА Л. Доля людини в одній архівній справі як дзеркало політики колективізації в українському селі / Людмила Студьонова // Сіверян. літопис. – 2019. – № 2. – С. 106–114.
У ст. йдеться про згуртування селян Борзнянського р-ну Черніг. обл. для протидії колективізації та знищення так званих куркулів, до яких, за висновком місцевої влади, належав малописьменний селянин Г. Т. Савченко (1888 – 23.01.1931) – уродженець села Головеньки, член Головеньківської контрреволюційної організації "Повстанком України". Розкрита таємниця загибелі ще однієї людини з мільйонів жертв сталінської політики колективізації в українському селі.
30. ТИЛІЩАК В. За віру Христову і проти колгоспу / Володимир Тиліщак // Світ-інфо. – 2016. – 16 черв. – С. 14.
Відкрите протистояння на самому початку 1930 р. між громадою с. Боршна на Прилуччині і владою. Причина – закриття сільської церкви і створення колгоспу.
31. ТИМОШИК М. Відгомін харківського процесу над СВУ в Чернігівській глибинці: сторінками судової справи 1938 року над учасниками "антирадянської української націоналістичної контрреволюційної повстанської організації" в селі Данина Лосинівського [тепер Ніжинського] району / Микола Тимошик // Сіверян. літопис. – 2016. – № 5. – С. 123–143.
32. ЯСЕНЧУК О. Григорій Войцех – репресований кобзар та діяч УАПЦ з Мени / Олександр Ясенчук // Світ-інфо. – 2017. – 3 серп. – С. 13.
Г. Є. Войцех (8.01.1877–1959) – організатор парафії УАПЦ у Мені, бандурист, учень відомого музичного майстра О. Корнієвського. Загинув у таборах. Реабілітований 1992 року.

 Світлана

02.10.2019

Доброго дня, шановні працівники бібліотеки. Підскажіть, будь ласка чи є у вас інформація про книги з бібліотеки гетьмана Кирила Григоровича Розумовського. Дякую.

 Відповідь

03.10.2019

Шановна пані Світлано! Інформації про книги з бібліотеки гетьмана Кирила Розумовського у нас немає. Пропонуємо Вам джерела, де можна знайти деяку інформацію про бібліотеку гетьмана Кирила Розумовського:
1. Корж-Усенко Л. Доброчинна і меценатська діяльність родини Розумовських / Лариса Корж-Усенко, Дарина Мартиненко // Батуринська старовина : зб. наук. праць. – Чернігів, 2011. – Вип. 2. – С. 60 – 65.
2. Розумовська М. Розумовські. Родина при царському дворі / Марія Розумовська. – Київ : Темпора, 2015. – 320 с.
3. Шепель І. О. Внесок родини Розумовських у розвиток культури в Україні / І. Шепель // Розумовські зустрічі : зб. наук. праць. – Чернігів, 2014. – Вип. 1. – С. 270 – 276.

 Валентина

20.02.2019

Доброго дня! Підкажіть будь ласка де шукати інформацію про діяльність товариства "Просвіта" у Чернігівській області? Наперед вдячна, з повагою, Валентина

 Відповідь

25.02.2019

Шановна Валентина! Найбільш повну інформацію по вашій темі можна знайти у бібліографічному покажчику:
Чернігівська "Просвіта" : бібліогр. покажч. / Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад. І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова, відп. за вип. П. В. Грищенко. – Чернігів, 2008. – 67 с.
Пропонуємо також переглянути наступні джерела:
1. Аплаксіна О. Сторінки спогадів / Олександра Аплаксіна // Спогади про Михайла Коцюбинського. – Київ, 1989. – С. 105 – 124.
С. 108 – 109 : Створення "Просвіти" у Чернігові.
2. Бойко В. 1917 рік на Чернігівщині / Володимир Бойко, Тамара Демченко, Оксана Оніщенко. – Чернігів : Сіверянська думка, 2003. – 128 с.
С. 31-34, 73 : "Просвіта".
3. Давиденко Ю. З історії Ніжинської "Просвіти" (1907-1920 рр.) / Ю. Давиденко // Сіверянський літопис. – 1997. – № 4. – С. 75-81.
4. Демченко Т. П. "Просвіта" у Чернігові (1906 – 1911) / Т. Демченко В. Онищенко // Україна і Росія в панорамі століть : зб. наук. праць. – Чернігів, 1998. – С. 233 – 241.
5. Демченко Т. П. Чернігівська "Просвіта" (1906 – 1911) / Т. Демченко В. Онищенко // Демченко Т. П. Нариси історії Чернігівщини від найдавніших часів до наших днів. – Чернігів, 1998. – Вип. 3. – С. 45 – 50.
6. Самойленко Г. В. Громадсько-культурне та літературне життя в Чернігові у кінці ХІХ – поч. ХХ ст. / Г. Самойленко. – Ніжин : Наука-сервіс, 1999. – 109 с. : іл.
С. 48-56 : Черніг. "Просвіта".
7. Українське товариство "Просвіта" в Чернігові // Черниговская земская газета. – 1917. – № 25. – С. 3 ; № 34. – С. 4 – 5 ; № 39. – С. 3 ; № 44. – С. 3 ; № 73. – С. 4 ; № 91. – С. 5 – 6.

 Наталія

15.02.2019

Доброго дня! Чи є у вашій бібліотеці інформація про Дзвіницю Батуринського Миколо-Крупицького монастиря?

 Відповідь

18.02.2019

Добрий день, пані Наталіє!
1. Голуб С. До питання реконструкції зовнішнього вигляду Крупицько – Батуринського Святомиколаївського монастиря / С. Голуб // Середньовічні старожитності Південної Русі-України : третя Міжнар. студент. наук.-археол. конф. : тези доп. – Чернігів, 2004. – С. 16 – 18.
2. Зіневич А. Третє народження святої обітелі [Батуринського Миколо – Крупицького монастиря] / А. Зіневич // Деснянська правда. – 2001. – 12 черв.
3. Кіяшко Л. Матеріали до історії Батуринського Миколаївського Крупицького монастиря впродовж першої половини ХХ ст. / Л. Кіяшко // Ніжинська старовина : зб. наук. Праць. – Ніжин – Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 77 – 82.
4. Описание Крупицкого монастыря св. Николая // Историко – статистическое описание Черниговской епархии. – 1873. – Кн. 3. – С. 267 – 304.
5. Погорілий І. Відроджується духовна скарбниця… [Батуринський Миколо – Крупицький монастир] / І. Погорілий // Голос Присеймів'я. – 2003. – 8 лют. – С. 6.

 Інна

10.02.2019

Підскажіть список рекомендованої літератури по темі молодь і науковий прогрес в соціально економічному розвитку суспільства

 Відповідь

11.02.2019

Шановна Інна! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. 60.5 / 301 Г 61 Головатий М. Ф. Соціологія молоді : курс лекцій / М. Ф. Головатий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ : [б. в.], 2006. - 302 с.
2. 88.5 / 15 Е 45 Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект : [монографія] / АПН України, Ін-т психоглогії ім. Г. С. Костюка АПН України ; [авт. кол.: В. В. Москаленко та ін.] ; заг. ред. В. В. Москаленко. - Київ : Український центр політичного менеджменту, 2008. - 332 с. : ілюстр., табл. - (Бібліотека журналу "Соціальна психологія"). - Бібліогр.: с. 312-332.
3. 60.5 / 301 М 75 Молодь України: від освіти до праці / Світлана Оксамитна [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [б. в.], 2010. - 202 с.
4. 60.5 / 301 Ц 65 Ціннісні орієнтації сучасної української молоді : щоріч. доп. Президенту України, Верхов. Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 р.) / Держ. ін-т сімейн. та молодіж. політики ; [авт. кол. : О. В. Ярошенко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 199 с
5. Гарбузюк І. НТП та його роль в економіці та у житті людини / І. Гарбузюк, К. О. Пацалюк // Вісник. - 2015. - № 2. - С. 11-13.
6. Кияшко Л. О. Психологічна готовність молоді до громадської активності в умовах соціально - політичних реформ / Л. О. Кияшко, М. В. Бородчак // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - № 4. - С. 62-66.
7. Лагутін В. Д. Інститути і економічні механізми cтабільності та розвитку суспільства / В. Д. Лагутін // Економіка України. - 2018. - № 9. - С. 13-25.
8. Прімєрова О. К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв'язку соціально-економічного розвитку країни та психофізіологічних проблем її населення / О. К. Прімєрова, А. В. Васильчик // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. - 2013. - № 4. - С. 4-8.
9. Сидорова А. В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України / А. В. Сидорова // Статистика України. - 2018. - № 3. - С. 66-72.
10. Тищенко О. М. Науково-технічний розвиток як фактор економічного зростання / Тищенко О. М., Шликова В. О. // Вісник. - 2011. - № 2. - С. 91-95.
11. Фесенко А. М. Міграційні наміри української молоді як чинник руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому соціально-економічному розвитку / А. М. Фесенко, В. О. Чорна // Екологічний вісник. - 2017. - № 3. - С. 26-27.

Наступні джерела відповідають вашій темі, але в нашій бібліотеці відсутні
1. Каретна О. О. Роль молоді в процесі соціально-економічної трансформації України / О. О. Каретна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред..), Л. І. Кормич (заст. голов. ред..), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України ; НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2012. – Вип.. 45. – С. 228-235.
2. Каретна О.О. Соціально-економічний вимір участі молоді в Україні / Ольга Олександрівна Каретна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / НУ "ОЮА" ; Південноукр. центр гендерних досліджень; / Голов. ред. доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік АПН України С. В. Ківалов. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 273-283.
3. Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко та ін. ; за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Харків : Право, 2015. – 452 с.
4. Корпач Н. І. Особливості участі дітей та молоді в суспільних перетвореннях / Корпач Н. І. // Вісник Запорізького національного університету. - 2008. - № 1 - С. 143-147.
5. Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доп. VІІІ Міжнародної наук.-теорет. інтернет-конф. молодих учених, аспірантів, студентів, 21 березня 2017 р. – Хмельницький : "ХКТЕІ", 2017 . – 537с.

 Зоя

20.01.2019

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у бібліотеці книга Г.П. НАДХИН. ПАМЯТЬ О ЗАПОРОЖЬЕ И О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ. " Дякую!

 Відповідь

22.01.2019

Добрий день!
На жаль, у фонді нашої бібліотеки даної книги немає.

 Марина Радченко

08.01.2019

Доброго дня, шановні працівники бібліотеки. Чи є у ваших фондах наступні книжки: Суходрев В.М. "Язык мой - друг мой" и Бережков В.М. "Как я стал переводчиком Сталина" або будь-які книги цих авторів. Дякую.

 Відповідь

08.01.2019

Шановна Марина! Зазначених вами книг Суходрева В.М. та Бережкова В. М. у бібліотеці немає, але є декілька інших видань В. М. Бережкова. Рекомендуємо переглянути наступні джерела:

63.3(0)62 / 9(И)7
Б 48
Бережков В. М. Страницы дипломатической истории / В. М. Бережков ; [ред. И. Н. Фомичев]. - 4-е изд. - Москва : Международные отношения, 1987. - 613 с.

9(с)27 Б. 48
Бережков В. М. Годы дипломатической службы / Валентин Михайлович Бережков. – Москва: Международные отношения, 1972. – 367 с.

9(и)7 Б. 48
Бережков В. М. Путь к Потсдаму / Валентин Михайлович Бережков. – Москва: Международные отношения, 1979. – 271 с.

9(и)7 Б. 48
Бережков В. М. Рождение коалиции / В. М. Бережков. – Москва: Международные отношения, 1975. – 248 с.

9(и)7 Б. 48
Бережков В. М. С дипломатической миссией в Берлин. 1940-1941 / В. М. Бережков. – Москва: Агентство печати "Новости", 1967. – 159 с.

9(и)7 Б. 48
Бережков В. М. Тегеран, 1943. На конференции Большой тройки и в кулуарах / В. М. Бережков. – Москва: Агентство печати "Новости", 1968. – 128 с.

 Зубок Микола Іванович, м. Київ. 0978708700@ukr.net

19.12.2018

Чи є у вашій бібліотеці Календари Чернігівської губернії другої половини 19 ст. та початку 20 ст., а також Памятні книжки губернії середини 19 ст. Дякую.

 Відповідь

20.12.2018

Шановний Микола Іванович, у нашій бібліотеці є видання “Календарь Черниговской губернии” за 1886, 1891, 1892, 1893, 1902, 1903, 1905, 1914, 1916 роки. “Памятная книжка Черниговской губернии” лище за 1878 рік.

 Супрун Віталій

01.03.2018

Доброго дня! Через пошук Гугл у Вашій бібліотеці знаходиться файл N021(9887)_27.05.17.pdf
Як я можу його переглянути? Працюю в Сосницькому краєзнавчому музеї. В документі міститься інформація стосовно нашого музею.

 Відповідь

01.03.2018

Доброго дня!

Будь ласка, для перегляду газет зареєструйтесь в розділі "Періодичні видання Чернігівщини. Електронні версії" на сторінці сайту http://libkor.com.ua/index.php?id=4&sid=12 .

Зверніть, будь ласка, увагу на сучасні сервісні можливості бібліотеки!
Онлайн-запис до бібліотеки http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=6
Електронна доставка замовлених Вами документів http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=5
Віртуальна довідка http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=2
Електронний каталог http://libkor.com.ua/index.php?id=3&sid=1&pid=1
Електронна бібліотека http://libkor.com.ua/index.php?id=3&sid=1&pid=3

Дякуємо.

 Альона

03.01.2018

Доброго дня! Підскажіть, чи є у вас така періодика: Деснянська правда 31 августа 1958г., Більшовик 30 августа 1933 г., Красное знамя 30 апреля 1922г., Известия № 33 за 11.10.19г.

 Відповідь

04.01.2018

Шановна Альона!
У наших фондах є газета Деснянська правда за 1958 рік. З приводу інших видань радимо звернутися до обласного архіву.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2021