Методичнi матерiали

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Методичні матеріали за 2006 рік.


78.3 / 02
Н 12
  На Чернобыль журавли летели... [Текст] : из опыта работы б-к Брян. (Россия), Гомел. (Беларусь) и Черниг. (Украина) обл. / Черниг. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Короленко ; [сост. Л. В. Феофилова и др.]. - Чернигов : [б. и.], 2007. - 60 с. ил. с.


Файл: розмір 0.05 MB Завантажити

78.38 / 02
Г 51
  Гіркий присмак Чорнобиля [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [матеріал підгот. О. Рижаєва ; відп. ред. Ю. М. Самойленко]. - Чернігів : [б. в.], 2006. - 28 с. - Бібліогр.: с. 28.


Файл: розмір 0.03 MB Завантажити

78.381 / 02
П 82
  Просвіта: історія і сучасність [Текст] : метод. матеріали для б-к / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; уклад. О. Рижаєва. - Чернігів : [б. в.], 2006. - 18 с. - Бібліогр.: с. 18.


Файл: розмір 0.02 MB Завантажити

78.381 / 02
У 45
  Україна: шлях до об'єднаної Європи [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [матеріал підгот. Ю. М. Самойленко]. - Чернігів : [б. в.], 2006. - 28 с. - Бібліогр.: с. 26-28.


Файл: розмір 0.03 MB Завантажити

91.9:78 / 016:02
Б 59
  Бібліотеки Прилуччини на сторінках преси (1948-2006) [Текст] : бібліогр. покажч. / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Прилуц. центр. район. б-ка ; [уклад.: Т. Г. Осадча, Г. М. Горіла]. - Чернігів : [б. в.], 2006. - 68 с.


Файл: розмір 0.09 MB Завантажити

91.9:78 / 016:02
Б 59
  Бібліотеки Менщини на сторінках преси, (1945-2005) [Текст] : бібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Мен. центр. рай. б-ка ім. А.В. Луначарського ; уклад.: Л. Л. Москальська [та ін.]. - Чернігів : [б. в.], 2006. - 66 с.


Файл: розмір 0.07 MB Завантажити

© НВП "Армпроект", 2002-2018