Вебліографічні матеріали   >   Професійна періодика

Професійна періодика в мережі інтернет

Професійне читання – важливий елемент у професійному вдосконаленні бібліотекарів. Професійні періодичні видання допомагають відчувати себе кваліфікованими спеціалістом, який розмовляє з колегами однією мовою.

Пропонуємо бібліотекарям області підбірку фахової періодики, доступної через інтернет.

Матеріал згруповано за алфавітом назв у три розділи: "Всеукраїнські професійні видання", "Регіональні українські професійні видання" та "Зарубіжні професійні видання".

Підібрано у вересні-жовтні 2014 р., змінено у липні 2016 р., серпні 2017 р., вересні 2018 р.

Підготувала головний бібліотекар НМВ А. Мальована

Всеукраїнські професійні видання

002_Bibliosvit

Бібліосвіт : інформ. вісн. / М-во культури України, Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ, 1999 – // Державна бібліотека України для юнацтва : [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.4uth.gov.ua/library_science/bibliosvit/index.html (дата звернення 17.10.2014). – Назва з екрана. – Розділ "Журнал "Бібліосвіт".


Журнал висвітлює напрямок бібліотечної роботи з молоддю. Автори – бібліотекарі-практики передають свій "Досвід роботи", в т. ч. з питань краєзнавства у відповідному розділі, звертають увагу на "Здоровий спосіб життя" та "Правове виховання" молоді. Видання пропонує розробки різноманітних заходів, у т. ч. квестів, "Портрети бібліотек" та багато інших цікавих матеріалів.

На сторінках сайта – зміст кожного номера, а повні тексти можна завантажити у форматі pdf.

003_Library

БібліоТека : бюл. Укр. бібл. асоц. – Київ, 2010 –    // Українська бібліотечна асоціація : [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://ula.org.ua/ua/259-publikaciyi/byuleten (дата звернення 17.10.2014). – Назва із завантаженого файла. – Розділ "Публікації".


Видання знайомить із діяльністю УБА за такими основними розділами: "Офіційна інформація", "Програмна діяльність", "Освіта, інновації", "Актуально".

004_b370

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Вид-во НАКККіМ, 2008 – 2013 // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [портал]. – Електрон. текст. і граф. дані – Режим доступу: http://bit.ly/1Cx7wUh (дата звернення: 10.10. 2014). – Назва з екрана. – Розділ "Наукова періодика України". – Термін затримки публікації повних текстів – 6 місяців.


Журнал заснований Національною академією керівних. кадрів культури і мистецтв у 2004 році, на сайті – з 2008 р. Основні розділи публікацій: "Документознавство", "Бібліотекознавство", "Соціальні комунікації та інформологія", "Події наукового життя".

 

005_Library_planet

Бібліотечна планета : наук.-виробн. журн. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ : НПБУ, 2005 – // Бібліотечному фахівцю : сайт "Бібліотекар України". – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=1172 (дата звернення 10.10.2014). – Назва з екрана.


Журнал, заснований Національною парламентською бібліотекою України у 1998 р., на сайті – з 2005 р. Рубрики журналу: "Колонка головного редактора", "Зарубіжний досвід", "З досвіду роботи", "Офіційні документи", "Історія бібліотечної справи", "Ювілеї та ювіляри" та ін. Журнал у форматі pdf.

006_Library_Bulletin

Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006 – // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [портал]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://bit.ly/1NQhkT6 (дата звернення 10.10.2014). – Назва з екрана. – Розділ "Наукова періодика України".


Журнал заснований Національною академією наук України, Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського у 1993 р. Архів журналу на сайті – з № 4 2006 р. Тематика журналу – бібліотекознавство, бібліографознавство, документознавство, книгознавство, інформаційна діяльність. Зверніть увагу, кожну статтю потрібно завантажувати у форматі pdf окремо.

008_Visnyk_Knyzhkovoyi_palaty

Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журн. / Книжкова палата України. – Київ : КПУ, 2009 – // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [портал]. – Електрон. текст. і граф. дані – Режим доступу: http://bit.ly/1rQHt6L (дата звернення 13. 10. 2014). – Назва з екрана. – Розділ "Наукова періодика України".


Журнал, заснований Державною науковою установою "Книжкова палата України імені Івана Франка" у 1996 р., на сайті – видання з 2009 р. Статті розміщені у розділах: "Видавнича справа", "Бібліографія", "Бібліотечна справа", "Підготовка кадрів", "Стандартизація і документи", "Інформаційні ресурси", "Історичні розвідки", "Видатні діячі та визначні події", "Політика. Культура. Мистецтво", "Конференції. Конкурси. Виставки", "Рецензії". Зверніть увагу, кожну статтю потрібно завантажувати у форматі pdf окремо.

009_The_world_of_children_libraries

Світ дитячих бібліотек : наук.-метод. журн. / Укр. асоц. працівників б-к для дітей, Нац. б-ка України для дітей. – Київ, 2002 – 2013 // Національна бібліотека України для дітей : [сайт] – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5073 (дата звернення 25.07.2016) – Назва з екрана. – Розділ "Електронні ресурси".


Авторами-дописувачами журналу є бібліотекарі-практики бібліотек України для дітей. Серед постійних розділів: "Кращі з кращих", "Відкриття. Нововведення. Досвід", "Новини регіонів", "Сторінка методиста", "Зарубіжний досвід", "Бібліотечний калейдоскоп" та ін.

Регіональні українські професійні видання

011_Bibliokuryer

Бібліокур'єр : інформ. бюл. Наукової б-ки Черніг. нац. технолог. ун-ту. – Чернігів, 2011 – // Наукова бібліотека Навчально-наукового інституту економіки ЧНТУ : [сайт]. – Електрон. текст. та граф. дані. – Режим доступу: http://scilibchsiem.edukit.cn.ua/resursi_biblioteki/bibliotechni_vidannya/bibliokuryer/ (дата звернення 23.10.2014). – Заголовок з екрана. – Розділ "Ресурси бібліотеки".


Видання спрямоване на інформування користувачів бібліотеки про "Нові надходження", "Презентації книг та періодичних видань". Публікуються також поточні новини про діяльність бібліотеки та матеріали для загального розвитку. Номер спецвипуску (11), 2014 р. – до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка.

012_Biblioteka_v_osvitnomu_prostori

Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2005 – // Наукова бібліотека Хмельницького національного університету : [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/byuleten.htm (дата звернення 24.10.2014). – Назва з екрана. – Розділ "Обласне методичне об’єднання".


Крім методичної та практичної допомоги бібліотекам вищих навчальних закладів, видання пропонує матеріали, які стосуються роботи публічних бібліотек. Зокрема, розкриваються такі актуальні теми, як веб-сайти в бібліотеці, імідж бібліотеки та бібліотекаря та ін. Постійні рубрики бюлетеня: "Правове поле", "Сучасні технології", "Консультує фахівець", "З досвіду колег", "Грані професії" та ін. 

 

Також зверніть, будь ласка, увагу на результати роботи слухачів обласної школи журналіста, яку проводить Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка http://journalist-library.blogspot.com/2014/11/blog-post.html?spref=fb

Зарубіжні професійні видання

015_Bibliosfera

Библиосфера : журн. по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 2005 – // Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук : [сайт]. – Электрон. текст. и граф. данные. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/ (дата обращения 17.10.2014). – Загл. с экрана. – Раздел "Профессионалам".


Крім названих в описі розділів, матеріали в журналі публікуються у рубриках "Дискуссии", "Рецензии", "Обмен опытом", "Трибуна молодых" та ін.

На сайті ДПНТБ СВ РАН видання має власний сайт, де у відповідних розділах подається інформація про журнал, редколегію, партнерів, є також авторський покажчик. Розділ "Содержание журналов" містить повні тексти статей за 2005 – 2014 рр., а також анотації і список літератури до статей журналу 2015–2016 рр.

017_Bibliotechnoe_delo

Библиотечное дело / ООО "Агенство Информ-Планета", Рос. нац. б-ка. – М., 2009 – // Российская национальная библиотека : [сайт]. – Электрон. текст. и граф. данные. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/ (дата обращения 13.10.2014). – Загл. с экрана. – Раздел "Профессионалам".


Журнал виходить із 2009 р. Кожен номер має свою тематику. Відмітим деякі: "Библиотека: вчера, сегодня, завтра"; "Сельские библиотеки"; "Особый читатель"; "Экология и человек" та ін. (2012 р.); "Литература и мистика"; "Быть библиотекарем"; "Летнее чтение"; "МБА"; "Библиотечные сумерки" та ін. (2013 р.); "Электронный книговорот"; "Параллельные миры"; "Электронные ресурсы" та ін. (2014 р.). Незмінна рубрика кожного номера – "Слово редактора". Головний редактор журналу Тетяна Філіппова щономера "з любов’ю" аналізує різноманітні питання динамічного життя бібліотек та суспільства.

  Журнал має свій сайт, інформаційного та рекламного спрямування.

018_Molodye_v_bibliotechnom_dele

Молодые в библиотечном деле. – М., 2003 – 2010 // LIBRARY.RU : информац.-справоч. портал / Рос. гос. б-ка для молодежи. – Электрон. текст. и граф. данные. – Режим доступа: http://www.library.ru/1/education/journal/ (дата обращения 15.10.2014). – Загл. с экрана. – Раздел "Библиотекам. Профессия – библиотекарь".


Виходить із 2003 р. Журнал, в основному, присвячено кадрам: від вибору професії бібліотекаря до пенсійного буття бібліотечних спеціалістів. У виданні також приділяється увага розвитку бібліотечної справи, удосконаленню бібліотеки в контексті кадрової, соціальної і фінансової політики країни. Окремо виділено блок "Профессиональные коммуникации библиотекарей", у якому знайшли відображення професійні заходи.

На сайті представлені повні тексти журналів, а також анотований покажчик публікацій 2003 – 2010 рр.

019_Nauchnye_i_tehnicheskie_biblioteki

Научные и технические библиотеки : науч.-практ. журн. / М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России. – М., 1996 – 2002 // Государственная публичная научно-техническая библиотека России : [сайт]. – Электрон. текст. и граф. данные. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/ntb/index.html (дата обращения 14.10.2014). – Загл. с экрана. – Раздел "Каталоги и базы данных".


Журнал заснований у 1961 р. Змінював свою назву і періодичність, а з 1992 р. виходить під сучасною назвою з періодичністю 12 номерів на рік. На сайті розміщений із 1996 р. Розрахований на спеціалістів бібліотечно-інформаційної та суміжних галузей. Щороку у виданні публікуються матеріали Міжнародної конференції "Крим", висвітлюється діяльність ІФЛА, розглядаються питання бібліотечної професії (розділ "Наша профессия. Кадры. Образование"), постійний бібліографічний розділ "Обзоры. Рецензии", а також публікуються матеріали з актуальних питань сьогодення бібліотечно-інформаційної діяльності.

020_Natsionalnaya_biblioteka

Национальная библиотека / Рос. нац. б-ка. – СПб : РНБ, 2014 – // Российская национальная библиотека : [сайт]. – Электрон. текст. и граф. данные. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/prof/publ/natlibrary/ (дата обращения 14.10.2014). – Загл. с экрана. – Раздел "Профессионалам".

У 2014 р. Російська національна бібліотека розпочала випуск галузевого, професійного ілюстрованого журналу, присвяченого проблемам російської культури та національної друкованої продукції. Видання розраховане на спеціалістів бібліотечної, книговидавничої справи, медіасфери та інформаційних технологій.

Журнал містить наукові, публіцистичні статті. Огляд поточних подій у інформаційному розділі "Новости", дискусійним майданчиком є розділ "Трибуна", історичний розділ "Наследие", питанням читання присвячено "Круг чтения", бібліографічний розділ "Экслибрис", книга і імідж бібліотекаря в літературі і мистецтві в культурологічному розділі "Зеркало".

021_Novosti_Mezhdunarodnoy_federatsii

Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ранее Новости Российского комитета ИФЛА). – М., 2014 – // Российская государственная библиотека : офиц. сайт. – Электрон. текст. и граф. данные. – Режим доступа: https://olden.rsl.ru/ru/s3/s17/s348/d1317/ (дата обращения 17.10.2014). – Загл. с экрана. – Раздел "Издания".


Журнал видається Російською державною бібліотекою. Це науково-практичне видання, яке відслідковує роботу ІФЛА та інших міжнародних організацій, які співпрацюють із нею, в першу чергу – ЮНЕСКО.

З 2006 р. по 2013 р. – на сайті архів змісту номерів, а електронна версія журналу – з № 1 за 2014 р.

022_Sovremennaya_biblioteka

Современная библиотека : науч.-практ. журн. о б-ках, чтении и книге : [сайт] / Издат. консалтинг. центр "Современная библиотека". – Электрон. текст. и граф. данные. – М., 2009 – Режим доступа: http://sb.litera-ml.ru/ (дата обращения 14.10.2014). – Загл с экрана.


Журнал виходить із 2009 р. За 2009 – 2010 рр. представлений на сайті повністю у форматі pdf, а з 2011 р. – зміст та окремі повнотекстові статті. Проте навіть за ними можна відслідковувати багатоаспектний досвід російських бібліотек різноманітного відомчого підпорядкування у розділі "Опыт", впровадження інформаційних технологій у роботу бібліотек у розділі "Информационно-коммуникационные технологии", події культурного, інформаційного, наукового життя Росії у рубриці "Событие", події, які викликали резонанс у професійних колах у рубриці "Крупный план".

Рубрики сайта "Диалог с редактором", "Конкурсы журнала", "Опросы журнала" додатково відображають матеріали друкованого варіанта видання.

023_Shkolnaya_biblioteka

Школьная библиотека. – М., 2008 – 2011 // Информационный портал школьных библиотек России : [сайт]. – Электрон. и граф. данные. – Режим доступа: http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/Arch_SB11.php (дата обращения 15.10.2014). – Загл. с экрана. – Раздел "Издания Ассоциации".


Журнал розрахований на шкільних бібліотекарів, а також фахівців, які працюють із дітьми. Висвітлює актуальну тематику інформаційно-бібліотечного простору. На сторінках видання публікуються матеріали як бібліотечного, так і педагогічного спрямування. На сторінці сайта можна ознайомитись із рубриками журналу. Серед них: "Ау, партнер", "Библиограф рекомендует", "Моя судьба – профессия библиотекарь", "Сценарии", "Читалка" та ін.

© НВП "Армпроект", 2002-2021