Бiблiотечнi теми в перiодиці

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2004

1  2  3  4  

TERRA INCOGNITA. Диалог о библиографии и библиотечной науке

// Мир библиографии. – 2009. – №6. – С. 2 – 10.

Переглянути

Безбарьерное – значит свободное

/ С. Васильева // Библиотечное дело. – 2009. – № 3. – С.27 – 29.

Переглянути

Библиотечное пространство малых городов. О проектах, идеях и их воплощении

/ В. Зверевич // Библиотечное дело. – 2009. – № 16. – С.39 – 42.

Переглянути

Бібліотеки інформаційного суспільства : проблеми, завдання

/ Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2009. – № 4 [46]. – С. 4 – 5.

Переглянути

Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек

/ В. Осаула // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 19 – 22.

Переглянути

Важливі аспекти популяризації української літератури як складової соціокультурної діяльності бібліотек

/ Бейліс Л. // Бібліотечна планета. – 2009. – № 4. – С. 8 – 11.

Переглянути

Веб-сайты как важный информационный ресурс

/ Н. И. Филиппова // Мир библиографии. – 2009. – № 4. – С. 43 – 46.

Переглянути

Великое общественное пространство

/ Д. К. Равинский // Библиотечное дело. – 2009. – № 4. – С. 10 – 17.

Переглянути

Вплив сучасних соціокультурних процесів на формування електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів

/ М. Хромець // Бібліотечна планета. – 2009. – № 4. – С. 11 – 14.

Переглянути

Глобальная информационная община

/ Т. Коробкина // Библиотечное дело. – 2009. – № 7. – С. 21 – 26.

Переглянути

© НВП "Армпроект", 2002-2018