Положення про електронну бібліотеку

Положення про електронну бібліотеку

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Чернігівської ОУНБ
імені Софії та Олександра Русових
Інна АЛІФЕРЕНКО
від 24 липня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ
про електронну бібліотеку

  Дане Положення регламентує процес формування фонду електронних ресурсів, функціонування електронної бібліотеки Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових (далі – ЕБ Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових), визначає технологію її ведення, режим доступу до її ресурсів, прав і обов'язків авторів та власників електронних ресурсів.
  Юридичною складовою Положення є договори, які укладаються Чернігівською ОУНБ імені Софії та Олександра Русових з видавцями, редакціями періодичних видань чи авторами.
  Положення розроблене відповідно до Законів України "Про культуру", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про авторське право та суміжні права", "Про національну програму інформатизації", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в автоматизованих системах", Наказу Міністерства культури України "Концепції нового інтегрованого ресурсу – електронної бібліотеки" "Культура України", Статуту Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.

1. Загальні положення

1.1. Електронна бібліотека (далі – ЕБ) – є комплексною інформаційною системою, що має своїм завданням накопичення, зберігання та ефективне використання документів та видань, що представлені в електронному вигляді для вирішення просвітницьких, наукових та довідкових задач, спрямованих на задоволення потреби в інформації та читання для задоволення.

1.2. Метою створення ЕБ Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових є:

 • створення електронних копій друкованих документів історико-культурного значення для збереження культурної спадщини, що знаходиться у фондах бібліотек та інших закладах культури та запобігання фізичного зносу документів;
 • збір та збереження електронних документів та електронних аналогів друкованих книг місцевих авторів;
 • збір та збереження електронних аналогів друкованих періодичних видань Чернігівщини;
 • збереження власних видань;
 • оперативне забезпечення користувачам Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових локального та віддаленого доступу до інтегрованого краєзнавчого ресурсу в електронному вигляді;
 • розширення інформаційного простору бібліотеки та регіону, шляхом інтеграції інформаційних ресурсів Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових у всесвітній інформаційний простір;
 • підвищення ефективності використання документів, розкриття фондів бібліотек;
 • створення можливості працювати одночасно з одним і тим же виданням багатьом користувачам;
 • реалізація завдань Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових як регіонального депозитарію краєзнавчої літератури, надання прав і можливостей використання повнотекстових документів на сучасних носіях.

1.3. ЕБ носить некомерційний характер.

1.4. Учасники проекту:

 • Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових;
 • бібліотеки м. Чернігова та області;
 • редакції місцевих газет та журналів;
 • вищі навчальні заклади I, II та III–IV рівнів акредитації;
 • видавництва м. Чернігова та області;
 • окремі організації та автори.

За взаємною згодою Учасники проекту укладають договір про співпрацю з Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.

1.5. Відомості про учасників проєкту висвітлюються на сторінці Учасники проєкту сайту Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових http://libkor.com.ua. Усі учасники проєкту мають право відображати сторінку "Електронна бібліотека" на власних сайтах.

2. Інформаційні ресурси електронної бібліотеки

2.1. ЕБ складається з двох розділів (частин):

2.1.1. Документів краєзнавчого характеру:

 • колекції оцифрованих краєзнавчих видань "Книжкова пам'ять України. Чернігівщина";
 • бази електронних документів та електронних аналогів друкованих творів авторів Чернігівського краю та документів про Чернігівщину "Митці Сіверянського краю";
 • колекції оцифрованих видань видатних осіб, пов'язаних з Чернігівщиною та документів про них "Іменні колекції";
 • колекції оцифрованих видань авторських творів та документальних матеріалів за темами та подіями, які пов'язані з Чернігівщиноюабо інші "Тематичні колекції";
 • бази аналітико-методичних і бібліографічних видань бібліотеки "Наші видання";
 • електронних аналогів друкованих місцевих періодичних видань "Періодичні видання Чернігівщини".

2.1.2. Документів універсального характеру:

 • бази електронних документів та електронних аналогів видань сучасних авторів з різних галузей знань "Галузеві видання".

2.2. До інформаційних ресурсів ЕБ включаються:

 • самостійні електронні документи та видання, що передані до бібліотеки авторами (правовласниками);
 • електронні аналоги (версії) друкованих документів та видань, що були передані до бібліотеки авторами (правовласниками), або створені шляхом оцифрування співробітниками Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових;
 • власні електронні видання Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.
3. Формування електронної бібліотеки

3.1. Основними одиницями формування першого розділу ЕБ є документи, які характеризуються краєзнавчим змістом, територіальною ознакою та місцевим авторством.

3.2. Основними одиницями формування другого розділу ЕБ є документи універсального та актуального змісту.

3.3. Усі документи для ЕБ подаються учасниками проєкту Чернігівській ОУНБ імені Софії та Олександра Русових відповідно до укладених з автором чи видавцем договорів, які в подальшому зберігаються у секторі електронної бібліотеки.

3.4. Електронні документи краєзнавчого характеру можуть бути одержані Чернігівською ОУНБ імені Софії та Олександра Русових з інших джерел:

 • шляхом передачі від будь-яких установ та організацій області на некомерційній основі, що мають зведену краєзнавчу інформацію довідкового характеру для масового користування (статистичні дані про регіон, підприємства, установи та організації, навчальні заклади та ін.).

3.5. Електронні документи та електронні версії друкованих видань є об'єктами авторського права та охороняються міжнародними конвенціями і законодавством України. Правовласники документів зберігають за собою виключне право дозволяти їх використання.

3.6. Електронні документи надходять до бібліотеки на електронних носіях або e-mail. При надходженні електронних документів правовласник самостійно визначає умови політики доступу та використання документу:

 • з доступом в мережі Інтернет (вільний необмежений доступ, без захисту від тиражування та роздрукування);
 • з доступом лише в локальній мережі бібліотеки (необмежений доступ, захист від тиражування та роздрукування).

3.6. Взаємовідносини між бібліотекою та іншими учасниками проєкту регулюються Законом України "Про авторське право та суміжні права". Бібліотека на підставі ст. 14 Закону України "Про авторське право та суміжні права" має виключне право використання документів створених і виданих за власний рахунок.

3.7. Поцифруванню підлягають видання, які у відповідності до законодавства України не є об'єктами авторського права; ті, що стали суспільним надбанням і на які закінчився строк дії авторського права (ст.ст. 31-32 Закону України "Про авторське право та суміжні права").

3.8. Чернігівська ОУНБ імені Софії та Олександра Русових самостійно визначає коло документів для розміщення в ЕБ.

3.9. Електронні документи, що надходять до Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових, передаються у форматі PDF і розміщуються в ЕБ у незмінному вигляді, без додаткового опрацювання.

3.10. Облік надходження електронних документів здійснює відділ формування фондів і організації каталогів, до якого передаються на зберігання акти надходження, супровідні листи.

3.11. Каталогізація електронних видань, що надійшли до бібліотеки, здійснюється співробітниками відділу формування фондів і організації каталогів у відповідності до вітчизняних стандартів та нормативних документів. Каталогізація електронних аналогів друкованих документів проводиться шляхом копіювання бібліографічного опису друкованого видання з електронного каталогу бібліотеки до бази даних ЕБ, редагування бібліографічного опису в частині кодів документу, екземплярності та посилання на повний текст.

4. Зберігання та популяризація електронних документів

4.1. Документи, що надійшли до Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових, та їх архівні копії розміщуються:

 • на сервері бібліотеки;
 • на жорсткому диску локального комп’ютера бібліотеки;
 • на зовнішньому носії для машинного зчитування у Секторі електронної бібліотеки (архівна копія);
 • хмарне сховище.

4.2. Для популяризації описи електронних документів об'єднуються в базу даних "Електронна бібліотека", розміщену на офіційному сайті, з можливістю пошуку за різними ознаками, передбаченими інформаційно-пошуковими системами, а також включаються в бібліографічні посібники різних форм, які видає Чернігівська ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.

4.3. Інформація про зміст та завдання ЕБ популяризується всіма доступними Чернігівській ОУНБ імені Софії та Олександра Русових засобами інформації (газети, журнали, мережа Інтернет, телебачення, радіо, науково-практичні конференції та ін.).

5. Умови використання

5.1. Електронними документами можна користуватися в мережі Інтернет в онлайновому режимі за адресою http://libkor.com.ua/plugin?type=lib  та http://libkor.com.ua:8088/index.php?id=4&sid=12 (на автоматизованих робочих місцях (АРМ) бібліотеки у розширеному режимі)., або на автоматизованих робочих місцях (АРМ) для користувачів бібліотеки.

5.2. Автор зберігає за собою право на самостійне використання та надання аналогічних прав на використання твору третім особам.

5.3. На вимогу автора Чернігівська ОУНБ імені Софії та Олександра Русових надає йому інформацію щодо використання електронної версії його документа.