Вiртуальна довiдка

Вiртуальна довiдка

Шановний користувачу!

  Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Протягом 2-3 робочих днів вiдповiдь буде розмiщено у відповідному тематичному розділі.
 

  Перш нiж запитати, уважно прочитайте Правила.


Ilia Uchitel

Вітаю! Чи є в наявності радянські газети 1926-1941 років, а саме: Червоне Знам'я (Чернігів), обласні відання, наприклад - "Жизнь Колхозника/Життя Колгоспника" з с. Семенівка, Ніжинські відання - "Більшовицькі резерви", "Нове село". Щиро дякую!

Відповідь

Добрий день!

Періодичних видань по Вашому запиту в фонді Чернігівської ОУНБ немає.
Є тільки обласна газета "Деснянська правда" з 1944 року.

Дякуємо за звернення!

Юрій

Хочу придбати книжку " Сіверські скрижалі"

Відповідь

Добрий день, пане Юрію.


Бібліотека книг не продає.

Сергей

Шановнi робiтники бiблiотеки! Пiдкажiть, чи э у фондах бiблiотеки Газета «Кiевское слово» за 1901 рiк? Дякую!

Відповідь

Добрий день, пане Сергію!

У фонді нашої бібліотеки газети "Кiевское слово" за 1901 рiк немає.

Ірина Зінків

Відповідь

Добрий день!
Будь ласка, введіть текст запиту.

Пешков Дмитро Миколайович

Доброго дня.Допоможіть будь-ласка. Я нажаль не зміг знайти в електронному каталозі чи є фондах бібліотеки ця література : 1.Свод постановлений Черниговскойгородской думы от 1871 до 1883 гг. 2. Свод постановлений Черниговскойгородской думы от 1883 до 1887 гг. 3. Отчёт Черниговской городской управы о доходах и расходах городских сумм за 1902 г. – Чернигов, 1903 4. Объяснительная записка к смете и раскладке на 1908 г. – Чернигов, 1909 5. Отчёт об устройстве дома призрения имени князя Н.Д. Долгорукова. – Чернигов, 1902 6.Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Черниговской епархии 7.Черниговский летучий юмористический и сатирический листок. – Чернигов, 1907. 8. Труды 7 съезда врачей и представителей земств Черниговской губернии, 10–19 авг. 1911 г. – Чернигов, 1911–1912 9.Журналы Черниговской губернской санитарной комиссии 27 февр. – 1 марта 1890 г. – Чернигов, 1890.

Відповідь

Шановний Дмитро Миколайович!

В нашій бібліотеці є тільки одна книга "Свод постановлений Черниговской городской думы от 1883 до 1887 гг." (шифр 9(с2) С.25)

У Чернігівському історичному музеї є три книги з Вашого списку:

1. Свод постановлений Черниговской городской думы от 1871 до 1883 гг.
2. Отчёт Черниговской городской управы о доходах и расходах городских сумм за 1902 г. – Чернигов, 1903. 
3. Отчёт об устройстве дома призрения имени князя Н.Д. Долгорукова. – Чернигов, 1902.

Про інші книги і журнали відомості у нас відсутні.

Дякуємо за звернення!

Оксана, тел. 067-87-95-794

Доброго дня, необхідно підібрати літературу для написання роботи на тему: "Історія Чернігова та храмова архітектура Чернігова", приблизно 30 джерел. Дякую

Відповідь

1. 85.113(4Укр) / 72С
А 32
Адруг А. Архітектура Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть / Анатолій Адруг. – Чернігів: Черніг. ЦНТЕІ, 2008. – 224 с.

2. 63.4 / 902.6
Б 74
Богусевич В. А. Древній Чернігів за археологічними даними / В. А. Богусевич. – [ б. р. ] – C. 55–63. – (Вісник АН УРСР ; 1952, № 1).

3. 63.3(4Укр)4 / 9(С2)
Б 81
Бондар О. М. Подорож козацьким Черніговом XVII – XVIII ст. : путівник / О. М. Бондар, Д. А. Сердюк. – Чернігів : [б. в.], 2015. – 78 с.

4. 85.113(4Укр) / 72С
В 52
Віроцький В. Д. Храми Чернігова / В. Д. Віроцький. – Київ : Техніка, 1998. – 207 с.

5. 63.3(4Укр) / 9(С2)
Д 58
Довнар-Запольский М. В. Историческая памятка о Чернигове : [речь М. В. Довнар-Запольского на 14 археолог. съезде в Чернигове] / М. В. Довнар-Запольский. – Чернигов : [Б. и.], 2009. – 10 с.

6. 72С1
И 26
Игнаткин И. А. Чернигов / И. А. Игнаткин. – Москва : Госстройиздат, 1955. – 84, [2] с.

7. 72С
К 24
Карнабіда А. А. Чернігів : архітектур.-іст. нарис / А. А. Карнабіда. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Будівельник, 1980. – 127 с. : іл.

8. 85.113(4Укр) / 72С
К 89
Кузнєцов Г. О. Болдині гори / Г. О. Кузнєцов, В. Я. Руденок. – 3-є вид. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 15 с. : іл.

9. 85.113(4Укр) / 72С
К 89
Кузнєцов Г. О. Вал від давніх часів до сьгодення / Г. О. Кузнєцов, В. Я. Руденок. – 2-е вид. – Чернігів : Деснянська правда, 2006. – 14 с. : іл.

10. 85.113(4Укр) / 72С
К 89
Кузнєцов Г. О. Єлецький Успенський монастир. Чорна могила / Г. О. Кузнєцов, В. Я. Руденок. – Чернігів : Деснянська правда, 2002. – 15 с. : іл.

11. 63.3(4Укр) / 9(С2)
Л 48
Леп’явко С. А. Ілюстрована історія Чернігова : [Образотворчий матеріал] / Сергій Леп'явко. – Київ : Стилос, 2013. – 207 с. : іл.

12. 63.3(4Укр) / 9(С2)
Л 48
Леп’явко С. Чернігів. Історія міста / Сергій Леп’явко. – Київ : Темпора, 2012. – 431 с. : іл.

13. 72С1
Л 69
Логвин Г. Н. Чернигов. Новгород-Северский. Глухов. Путивль = Tchernigov. Novgorod-Severski. Gloukhov. Poutivl : [очерк] / Г. Логвин. – [Изд. 2-е, доп.]. – Москва : Искусство, 1980. – 285, [2] с. : ил.

14. 63.3(4Укр)4 / 9(С2)
М 86
Моця О. Давньоруський Чернігів / Олександр Моця, Андрій Казаков. – Київ : Стародавній Світ, 2011. – 314 с.

15. 63.3(4Укр) / 9(С2)
Н 60
Нижник Л. Реставрація П’ятницької церкви в Чернігові у 1943–1972 рр. і створення музею : (за письмовими документами архітектора-реставратора П. Д. Барановського) / Людмила Нижник // Ніжинська старовина. – 2012. - №14 (17). – С. 27–33.

За більш розширеною інформацією зверніться до відділу краєзнавства бібліотеки. Дякуємо за зверення!

Родольфо Фріас

Лист Аматора Історії! Доброго ранку! Я із задоволенням пишу вам, щоб дізнатися, як звернутися до цих джерел: I) Историческая консультация: 1. Гелий Трофимович Рябов. Как это было. Романовы: сокрытие тел, поиск, последствия. 1998. Издательство Политбюро. ISBN: 5-89756-006-4. 2. Попов В. Л. Идентификация останков царской семьи Романовых. СПб. Avalange, 1994. 60 c. 3. Попов В. Л. “Где Вы, Ваше Величество?”. Издательствия "Триада". СПб., 1996. 306 c. II) Oкружающую Cреду консультация: 1) Из сегодня — в завтра: Мысли вслух. Чернобыль и безопасность : [Сборник] / Послесл. Л. Феоктистова и др.; Биогр. очерк М. М. Легасовой. — М. : Аврора, 1996. — 222 с. 2) Зарево над Припятью : записки журналиста / В. С. Губарев. — Москва : (Эврика) Молодая гвардия, 1987. — 239 с. 3) Ковалевская Л. Чернобыль «ДСП». – К.: «Абрис», 1995. — 328 с. ISBN 5-86828-031-8. Як подяка – надам літературні джерела, перспективні за якістю та змістом! Здоров'я та Надії!

Відповідь

Доброго дня!

На жаль в фондах нашої бібліотеки вказаних книг про Романових немає:
1. Рябов Г. Как это было: Романовы: сокрытие тел, поиск, последствия / Г. Т. Рябов. – Москва : Политбюро, 1998. – 285, [2] с.
2. Попов В. Л. "Где Вы, Ваше Величество?" / В. Л. Попов. – СПб. : "Триада", 1996. – 306 c.

Книгу : Попов В. Идентификация останков царской семьи Романовых / В. Л. Попов. – СПб.: Avalange, 1994. – 60 c. Ви можете почитати за URL:  http://mosvedi.ru/article/21194.html

По другому питанню в фондах нашої бібліотеки є дві книги:
1. Губарев В. Зарево над Припятью: записки журналиста / В. С. Губарев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 240 с.
Також цю книгу Ви зможете почитати за URL: https://anyflip.com/bbdbp/xjpb/basic
https://libking.ru/books/nonf-/nonf-publicism/21460-vladimir-gubarev-zarevo-nad-pripyatyu.html
https://booksonline.com.ua/view.php?book=52690

2. Ковалевская Л.  Чернобыль "ДСП". Последствия Чернобыля / Л. Ковалевская. – Киев : Абрис, 1995. – 327 с. Також цю книгу Ви зможете почитати за URL: https://pripyat-city.ru/books/178-chernobyl-dsp.html

Літературу, що стосується аварії на Чорнобильській АЕС Ви можете знайта за URL: https://chnpp.gov.ua/ua/infotsentr/literatura

Гарретт Саттон

Відповідь

Добрий день!
Будь ласка, введіть текст запиту.

Аліна

Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу для написання наукової роботи за темою "Історія вишивки на Чернігівщині"

Відповідь

Добрий день, пані Аліно!

1. 85.12/74 
В 55
Вишивка козацької старшини 17–18 століть [Изоматериал] : кат. колекції Черніг. обл. іст. музею ім. В. В. Тарновського / [авт. вступ. ст., уклад. В. Зайченко, фотогр. Є. Шпилевського]. – Київ : Родовід, 2001. – 199 с. : іл.

2. 85.12/74
З-17
Зайченко В. В. Вишивка козацької старшини XVII–XVIII століть. Техніки: за матеріалами колекції Черніг. іст. музею ім. В. В. Тарновського [Изоматериал] : альбом / В. В. Зайченко ; [фотогр. В. Вермієнко]. – Київ : Родовід, 2006. – 127 с. : іл..

3. 85.12/74
З-17
Зайченко В. В. Вишивка Чернігівщини : [монографія] / Віра Зайченко. – Київ : Родовід, 2010. – 205 с.

4. 746(477.51)
З-17
Зайченко В. В. Вишивка Чернігівщини. Рушники : каталог колекції Черніг. іст. музею ім. В. В. Тарновського / Віра Зайченко. – Київ : Родовід, 2018. – 255 с. : фот. кольор.

5. 85.12 / 74
К 21
Кара-Васильєва Т. В. Українська вишивка / Т. В. Кара-Васильєва, А. Д. Чорноморець. – 2-е вид., стер. – Київ : Либідь, 2005. – 158 с., [16] с. : іл.

6. ДАЧО
Об украинской вышивке XVIII века и современном ее возрождении // Черниг. зем. неделя. – 1914. – № 24. – С. 1–5 ; № 25. – С. 1–5.
     Історія вишивки у Черніг. губ.

7. Пранчук Т. Вишиванка Чернігівщини: традиції і сучасність / Тетяна Пранчук // Українознавство. – 2012. – № 14. – С. 122–126.

8. 85.12/74
У 45
Українська народна вишивка Сіверського краю / Упр. культури і туризму Черніг. облдержадмін., Обл. навч.-метод. центр культури і мистецтв ; [авт. і упоряд. Н. Тищенко]. – Чернігів : ОНМЦКіМ, 2008. – 14, [1] с. : іл.

9. 63.3(4УКр)/9(С2)
С 42
Штанкіна І. В. Бісерні вишивки як частина художнього та культурного життя дворянських маєтків на Чернігівщині кінця XVIII–першої половини ХІХ ст. / Ірина Штанкіна // Скарбниця української культури : зб. наук. праць. – Чернігів, 2002. – Вип. 2. – С. 76–84.

Семенова Світлана Миколаївна

Доброго дня! Порекомендуйте, будь ласка, літературу для написання науково=дослідницької роботи для учнів за темою "Селянські повстання на Городнянщині 1917-1933рр."

Відповідь

Доброго дня, пані Світлано!

1. 63.3(4Укр)6 / 9(С2)
А 64
Анатомія селянських повстань : Городянське повстання 1931 року під проводом Я. Рябченка : зб. док. та матеріалів. – Чернігів : Лозовий В. М., 2015. – 356 с.

2. 9(С2) / 63.3(2Ук)7
Б 95
Быструков В. Г. Галаковщина / В. Быструков. – [Б. м. : б. в.], 1929. – [40] с. – (Літопис Революції ; № 5/8). – [Ксерокопия].

3. 63.3(2Ук)7 / 9(С2)
В35
Верстюк В. Ф. Махновщина : селянськкй повстанський рух на Україні (1918–1921) / В. Верстюк. – Київ : Наук. думка, 1991. – 368 с.
    С. 36 : хвилювання селян у північних повітах Чернігівщини. Червень 1918 р.
    С.1 32 : масові збройні виступи селянства в Черніг. губ. Квітень 1919 р.

4. 63.3(4Укр) / 9 (С2)
У 45
Витанович І. Аграрна політика українських урядів років революції й визвольних змагань (1917–1920) / І. Витанович // Український історик. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1967. – № 3/4. – С.5 – 60.
     С.10–11, 12, 15, 29, 32 : Чернігівщина.

5. Герасименко О. В. Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 – лютий 1917 рр.) у радянській історіографії / Олена Герасименко // Сумська старовина. – 2011. – Т. ХХХV. – С. 179–190.

6. 63.3(4Укр)6 / (С2)
Я 89
Городнянська трагедія на Новий 1918 рік // Ясенчук О. Сіверщина в боротьбі за волю : нариси / Олександр Ясенчук. – Мена, 2015. – С. 21–25.

7. Городнянщина в полум'ї громадянської війни : (рік революції 1919) // Сільські новини. – 1985. – 10 серп.

8. Городнянщина часів революції // Новини Городнянщини. – 2019. – 7 листоп. – С. 3.
     1917 рік на Городнянщині. За матеріалами зібраними журналістом та краєзнавцем Олександром Седнем.

9. 63.3(4УКР) / 9(С2)
О-45
Гузь Б. Боротьба і смерть отамана Ангела / Борис Гузь // Оживає минувшина: творчість ічнянців. – Київ, 2016. – Кн. 5. – С. 23–51.
       Є. П. Ангел (1897–1919) – один із керівників повстанського руху проти більшовиків у 1918–1919 роках на Чернігівщині.

10. Добриця О. В очікуванні реабілітації / О. Добриця // Сіверянський літопис. – 2001. – № 1. – С. 108–109.
        Повстанці проти радянської влади на Городнянщині в 1931 році.

11. 63.3(4УКР)6 / 9(С2)
Ж 14
Жагловский, А. И. Галаковщина: мифы и действительность / Анатолий Жагловский. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. – 39 с.

12. 63.3(4Укр)6 / 9(С2)
Я 89
За селянську волю, за селянську долю // Ясенчук О. Сіверщина в боротьбі за волю : нариси / Олександр Ясенчук. – Мена, 2015. – С. 32–37.
       Антибільшовицькі масові виступи селян Городнянщини влітку 1919 р.

13. Зборовський А. "Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 року під проводом Якима Рябченка" / Анатолій Зборовський // Світ-інфо. – 2016. – 7 лип. – С. 10.
       Відгук директора Ірпінського краєзнавчого музею Київ. обл. на однойменну збірку документів і матеріалів, що побачила світ у Чернігові.

14. Еткіна І. Селянські повстання в Чернігівській губернії у 1918 р. : причини та спрямованість / Ірина Еткіна // Сіверянський літопис. – 2018. – № 1/2. – С. 363–368.

15. Єрмоленко М. Зубожіння селянства / М. Єрмоленко// Сільські новини. – 1980 – 9 лют.

16. Ісаков П. Програмні документи селянських повстанських загонів, що діяли на Лівобережній Україні в 1919–1921 роках : до 80-річчя початку масового селянського антикомуністичного повстанського руху в Україні / П. Ісаков // Сіверянський літопис. – 1999. – № 3. – С. 47–75.

17. Ісаков П. Селянський антикомуністичний повстанський рух на Лівобережній Україні у 1919 році : загальна характеристика / П. Ісаков // Сіверянський літопис. – 1999. – № 6. – С. 157–162.
       На прикладі Черніг. обл.

18. 9(С2)
І-90
Історія колективізації сільського господарства Української РСР. 1917–1937 рр. : зб. док.і матеріалів : у 3-х т. Т.1. Колгоспне будівництво на Україні. 1917–1927 рр. – Київ. : Вид-во АН УРСР, 1962. – 849 с.
     С. 167 : З резолюції ІV з'їзду Рад і І з'їзду Комітетів незаможних селян Городнянського повіту Черніг. губ. з земельного питання.

19. 9(С2)
І-90
Історія селянства Української РСР. : у 2-х т. Т. 2. Від великого жовтня до наших днів / редкол. : І. І. Компанієць та ін. – Київ : Наукова думка, 1967. – 534 с.
     С. 17, 33, 50, 78, 193, 209 : селянство Чернігівщини 1917–1920 рр.

20. 63.3(0) / 9
Ю 44
Колешко А. До питання про Голодомор та розкуркулення на Городнянщині /Анна Колешко // Juvenia studia : зб. студент. наук. праць. – Чернігів, 2013. – Вип. 3. – С. 115–119.

21. Комітети незаможних селян у боротьбі за встановлення і зміцнення радянської влади на Україні : (до 60-річчя створення КНС)/ добірку док. підгот. Л. В. Яковлєва // Архіви України. – 1980. – № 3. – С. 40–45.
      С. 43 : із резолюції ІV з'їзду Рад і І з'їзду Комітетів незаможних селян Городянського повіту Черніг. губернії.

22. 94(477)
К 67
Корновенко С. В. Селянин-бунтар. Селянська революція в Україні 1902–1917 рр. : монографія / С. В. Корновенко, О. В. Герасименко; Черкас. Нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, НДІ селянства Наук. т-во іст.-аграрників. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 203 с.
      Революційні рухи селян на прикладі Черні. губ. в тому числі.

23. НБУ ім. В. Вернадського
Круцик Р. М. Народна війна, 1917–1932 : путівник по експозиції [Київ. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса] / Роман Круцик. – Київ : [б.в.], 2011. – 244 с.: фото.
     С. 133 : 1921 р.: поділ України на 5 повстанських груп і 22 повстанські райони. 11-й повстанський район охоплював Черніг. губ.
     С. 140, 148–156 : селянські повстання на Чернігівщині. Повстанські загони та їх керівники.

24. Лисенко О. Діяльність комсомольців як елемент здійснення державного терору під час колективізації сільського господарства / Олена Лисенко // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2018. – № 1. – С. 119–148.
     Колективізація, яку називали Сталінською "революцією зверху", змінила суспільство на селі в Україні, в тому числі й на Чернігівщині (Городнянський, Ніжинський, Олишівський, Борзнянський, Бобровицький, Бахмацький райони). Роль у цьому комсомольців.

25. Лозовий В. Селянські органи влади після проголошення Української Народної Республіки / В. Лозовий // Київська старовина. – 2008. – № 2. – С. 72–83.
      С. 76 : с. Солонівка Городянського р-ну : сход 27 груд. 1917 р. та його рішення.

26. Назаренко В. "Робін Гуд" сіверських лісів / Віталій Назаренко // Чернігівщина. – 2016. – 4 серп. – С. 1, 7.
      Нарис про І. Васильчикова, більше відомого як отаман Галака, очільник повстанців у 1918-1919 рр. на Чернігівщині.

27. 94(476)
Б 87
Новиков Д. С. Борьба органов советской власти с бандой атамана Галаки на белорусско-украинском пограничье в начале 1921 г. / Д. Новиков // Брагинщина в контексте истории белорусско-украинского пограничья : сб. науч. ст. – Минск, 2018. – С. 98–106.

28. Петровський П. Контреволюційна змова та її розгром [події 1919 року на Городнянщині] / П. Петровський // Сільські новини. – 1970. – 14 трав.

29. Повстання на Городнянщині [проти колективізації] // Сіверщина. – 2008. – 21 серп. – С. 15.

30. 9(С2)
Р 93
Рибалка І. К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / І. Рибалка. – Харків : Вид-во Харків. ун-ту, 1967. – 191 с.
                 С. 32, 38, 124–126 : Городянський повіт.

31. Ростальний В. Галаківщина / Віталій Ростальний // Громада. – 1993. – № 1. – С. 1 ; № 2. – С. 4.

32. Селянські повстання та діяльність отамана Галаки на півночі Чернігівщини в 1919–1921 роках : факти, джерела, оцінки : [міжнар. круглий стіл у Чернігові, присвяч. історії селянських антибільшовицьких повстань на Чернігівщині в 1919-1921 рр. та зокрема, діяльності отамана Галаки] // Сіверянський літопис. – 2018. – № 1/2. – С. 361–362.

33. Селянські повстанські виступи на Чернігівщині в 1919–1923 рр. / підгот. П. Ісаков // Просвіта. – 1997. – 2 серп. – С. 1–2.

34. Смольська О. Як Рябченко ледь Городню не захопив : повстання на Городнянщині у червні 1931 р. під проводом колишнього червоного партизана Якима Рябченка / О. Смольська // Сіверщина. – 2009. – 27 серп. – С. 13.

35. 63.3(4Укр) / 9(С2)
С34
Смольська О. Як Рябченко ледь Городню не захопив / Олена Смольська // Сіверщини incognitа. – Чернігів, 2011. – Вип. 1. – С. 29–30.

36. Студьонова Л. Антибільшовицький опір на Чернігівщині 1917–1938 рр. / Людмила Студьонова // Сіверянський літопис. – 2018. – № 1/2. – С. 289–300.

37. 63.3(4Укр) / 9(С2)
С 34
Чернігівщина отаманська / підгот. О. Ясенчук // Сіверщина incognita. – Чернігів, 2011. – Вип. 1. – С. 186–192.
     Деякі сторінки історії часів громадянської війни і короткі біографії отаманів, які очолювали селянські повстання 1919–1923 рр.

Софія

Добрий вечір! Потрібна література на тему "Залізничні вокзали Поліської залізниці на лінії Вільно-Рівне, з гілкою на Білосток"

Відповідь

Шановна Софія, пропонуємо переглянути наступні джерела:
 
1. Рочняк Ю. А. Особливості архітектури пасажирських споруд вузькоколійних залізниць України // Комунальне господарство міст. - 2017. - Вип. 135. С. 29-39. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46110/1/5023-9974-1-SM.pdf

2. Шумейко Т. П. Архітектурна історія "Залізничної Рівненщини" // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування. - 2014. - Вип.2. - С. 23-25.  Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2151/1/Шумейко%20Т.П.%20-%20Архітектурна%20історія.pdf

3. Яцечко-Блаженко Т. Виникнення та розбудова залізниць Волині та Полісся.  URL: https://photo-lviv.in.ua/viniknennya-ta-rozbudova-zaliznits-volini-ta-polissya

4. Яцечко-Блаженко Т. Залізниця через Полісся до Рівного, або будівництво століття.  URL: https://photo-lviv.in.ua/zaliznytsya-cherez-polissya-do-rivnoho-abo-budivnytstvo-stolittya

Ольга

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, список літератури з теми: "Долі репресованих на Чернігівщині". Дякую!

Відповідь

Доброго дня, пані Ольго!

Надаємо Вам бібліографічний список за темою "Долі репресованих на Чернігівщині", до якого увійшли джерела 2015 – 2020 років видання.
КНИГИ:
1. Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 року під проводом Я. Рябченка : зб. док. та матеріалів. – Чернігів : Лозовий В. М., 2015. – 356 с.
2. Горе переможеним: репресовані міністри Української революції / відп. упоряд. А. Когут ; редкол. : Г. Боряк, В. Верстюк, Н. Маковська та ін. – Київ : К. І. С., 2018. – 240 с. С. 33–40 : Микола Василенко (1866–1935) – виконуючий обов'язки Голови Ради Української Держави, міністр освіти та мистецтв Української Держави. Народився у смт Есмань Глухівського пов. Черніг. губ. С. 54–67 : Олександр Греків (1875–1959) – міністр військової справи УНР. Народився у с. Сопич Глухівського пов. Черніг. губ. С. 131–138 : Володимир Науменко (1852–1919) – міністр освіти Української Держави. Народився у Новгороді-Сіверському.
3. Демченко Т. П. Великий терор на Чернігівщині (20–30-ті роки ХХ століття) / Тамара Демченко. – Чернігів : Десна, 2017. – 99 с.
4. Долі репресованих земляків. Чернігівський район / Черніг. район. центр. бібл. система, Черніг. центр. район. б-ка, Черніг. район. осередок Нац. спілки краєзнавців ; упоряд. Н. С. Коса. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 711 с. : фот.
5. Перша хвиля : [зб. док.] / уклад. В. І. Моренець. – Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друкарня Рута", 2017. – 364 с. Зб. містить арх. док. про діяльність радянських концтаборів на території України в 1919–1920 рр. С. 286–333 : Концтабори на терені Чернігівщини.
6. Реабілітовані історією : у 27-ти т. Чернігівська область. Кн. 6. / упоряд. : О. Б. Коваленко, О. В. Лисенко, Р. Ю. Подкур, О. М. Потапенко. – Чернігів: Лозовий В. М., 2016. – 684 с. Видання є складовою частиною всеукр. наук.-док. серії книг, покликаної увічнити пам’ять жертв тоталітарної доби, гідно вшанувати борців за свободу і незалежність України.
7. Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.) : анот. покажч. арх. кримінальних справ "Основного" фонду архівів тимчасового зберігання регіональних органів СБУ / упоряд. В. М. Василенко. – Харків : Вид-во права людини, 2015. – 232 с. : фотоіл. У покажч. подано анотації арх. кримінальних справ 1919–1948 рр. провадження. Фігуранти – репресовані учасники антибільшовицького руху в Україні 1917–1925 рр. національно-визвольної, анархо-махновської, проросійської і пропольської орієнтацій, а також опозиційного руху національних меншин. С. 155–167 : Справи, що зберігаються у фонді архіву УСБУ у Черніг. обл.
8. Ромашко И. М. Немного о том, что я видел, слышал, испытал в жизни / Игорь Ромашко. – Москва, 2018. – 160 с. У автобіографічній повісті І. М. Ромашко розповідає про долю своєї репресованої родини (батько – священик). Дитинство й отроцтво автора книги пов’язані з Черніговом, с. Брусилів Чернігівського району. Навчався у Чернігівській гімназії, Чернігівському інституті народної освіти. Працював псаломщиком у Березанці, Клочкові Чернігівського району. Потім – донос, тюрма в Чернігові, відправка в Архангельськ і далі на північ. Повернення в Чернігів, життя в Брусилові і Редьківці Чернігівського району.
9. Соловецький етап : антологія / упоряд. та передмова Ю. П. Винничука ; худож. – оформлювач О. А. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2018. – 490 с. : іл. Соловецькі табори та їх ув'язнені – цвіт укр. інтелігенції, а також ті, чиї імена не значаться в історії. Каторга проіснувала з 13 жовт. 1923 р. до 2 листоп. 1939 р. С. 24–26 : Покази мешканця Черніг. губ. Ф. (29.06.1901). Повстанець загону Петренка (Орла). С. 54–55 : Іван Бойко (1892–1937), уродженець села Олексинці Срібнянського р-ну. Старшина в армії УНР, сотник Головного Отамана Симона Петлюри. Розстріляний в урочищі Сандармох. С. 78–80 : Михайло Михайлович Новицький (3.10.1892–29.03.1964), відомий шевченкознавець, уродженець Ніжина. Заарештований 1937 р. за участь у підготовці ювілейного зібрання творів Шевченка у 8 т. Перебував у таборах до липня 1946 р. С. 81 : Іван Шаля (1893–3.11.1937) – мовознавець, професор. Арештований 13 січня 1933 р. Засуджений на 10 років. Утримувався у таборі Анзер. Розстріляний і похований в урочищі Сандармох. Народився у с. Журахівка на Прилуччині. С. 84–88 : Ананій Дмитрович Лебідь (11.01.1898–8.12.1937) – літературознавець, співробітник ВУАН, дослідник біографії і творчості М. Коцюбинського, уродженець с. Вертіївка Ніжинського р-ну. Жив і навчався у Чернігові. Неодноразово заарештовувався. Розстріляний на Соловках. С. 160–171 : Ладя Могилянська (7.11.1899–6.06.1937) – укр. поетеса. Народилася у Чернігові. Перебувала у Соловецьких таборах і Дмитрівському таборі НКВС. Розстріляна. Публ. добірка її поезій. С. 204–214 : Марко Вороний (5.03.1904–3.11.1937) – укр. поет. Народився у Чернігові у сім’ї поета Миколи Вороного. Відбував покарання на Соловках. Розстріляний. Публ. добірка його поезій.

СТАТТІ:
10. Василенко В. Політичні репресії учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.): арх. кримінальні справи свідчать / В’ячеслав Василенко // З архівів ВУЧК ГПУ-НКВД-КГБ. – Київ, 2017. – № 1. – С. 113–314. С. 292–303 : Слідчі справи уродженців Чернігівської області. С. 144, 306 : Справа І. С. Жовоника із Дмитрівки Бахмацького р-ну, покараного в липні 1946 р. військовим трибуналом військ МВС Гродненської області за службу в денікінській армії, еміграцію в 1921 р., насильницьке перебування на роботах у гітлерівській Німеччині. Влітку 1945 р. він став репатріантом до СРСР. С. 120–121, 298–299 : Справа учасника "військового фашистського заколоту" Л. Овчаренка – полковника РСЧА, уродженця с. Калюжинці Срібнянського р-ну, колишнього сотника Армії УНР. У вересні 1937 р. засуджений до розстрілу. С. 313 : Фото Л. Овчаренка.
11. Горобець С. Доля Єгора Коптіля / Сергій Горобець // Світ-інфо. – 2020. – 4 черв. – С. 12. Є. К. Коптіль (1887 – 8.01.1938) – селянин с. Слобода Черніг. р-ну, розкуркулений, засланий і врешті розстріляний.
12. Киричок Б. Я – син "ворога народу" / Борис Киричок // Сіверян. літопис. – 2017. – № 4. – С. 154–170. Спогади відомого на Чернігівщині педагога, краєзнавця, філателіста Б. Г. Киричка (27.09.1926) про долю його батька, репресованого у квіт. 1938 р., і свою власну. Родина Киричків походить з козацького роду с. Дмитрівка Бахмацького р-ну.
13. Коцюбинський І. Трагічна доля молодшого сина Михайла Коцюбинського / Ігор Коцюбинський // Світ-інфо. – 2020. – 4 черв. – С. 11, 14. Р. М. Коцюбинський (3.09.1901–27.09.1937) – репресований і розстріляний як терорист, троцькіст, ворог народу.
14. Курданов А. Історії з Роїща [Чернігівського району] : Українські націоналісти в селі. "Найкраще місце в світі" / Андрій Курданов // Світ-інфо. – 2018. – 6 груд. – С. 13. Розповіді про Д. П. Мехеда, уродженця с. Роїще, вчителя за фахом, якого у 1938 р. заарештували у Сновську як контрреволюційного націоналіста і засудили на 10 років ув'язнення та М. М. Шарого, жителя с. Роїще, засудженого на 5 років позбавлення волі у 1941 р. за антирадянські погляди.
15. Лозовая Ю. Следы кровавых репрессий : [лісовий масив поблизу с. Халявин Черніг. р-ну, де покояться понад 4 тисячі розстріляних у 1937–1938 рр. людей] / Юлия Лозовая // Семь дней. – 2016. – 4 февр. – С. 6. На місці поховання встановлено гранітний камінь.
16. Майоров М. Генерал армії УНР з історичної Чернігівщини / Максим Майоров // Світ-інфо. – 2016. – 7 січ. – С. 12. До 140-річчя від дня народження військового діяча України О. П. Грекова (3.12.1875–2.12.1959), уродженця с. Сопич Глухівського пов. Черніг. губ. Після поразки Української революції 1917–1920 рр. емігрував до Австрії. У 1948 р. генерала викрали і вивезли до СРСР радянські спецслужби. Засудили на 25 років. Потрапив під амністію 1956 року. Повернувся до Австрії, де й помер.
17. Марочко В. Професор демографії Арсен Хоменко: "причина смерті – розстріл" / Василь Марочко // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – Київ, 2017. – № 1. – С. 345–390. Уперше висвітлено наукову і державну діяльність укр. демографа А. П. Хоменка (27.06.1891–29.03.1939), виявлено його наукові статті за 1920–1930-ті рр. Встановлено критичне ставлення демографа до підсумкових матеріалів радянських переписів населення. Народився у Батурині у родині поручика. Розстріляний у Харкові. Реабілітований 1957 року.
18. Молибога О. "Повіриш тільки тоді, коли залишишся живим після війни…" / Олександр Молибога // Світ-інфо. – 2019. – 1 серп. – С. 14. Нарис про долю І. С. Бондаренка (1927), написаний з використанням слідчої справи щодо нього, старшого матроса Чорноморського флоту із с. Красне Чернігівського району, яка перебуває на збереженні в архіві УСБУ у Чернігівській області. Репресований за те, що у 1949 р. висловив своє невдоволення радянським режимом у листі до міністра ЗС СРСР О. М. Василевського.
19. Молибога О. "Схаменіться, запугані нещаснії люди…" / Олександр Молибога // Отчий поріг. – 2017. – № 12 (груд.). – С. 7. Такі слова були написані у листівці, яка з’явилася на парканах с. Анисів Черніг. р-ну 27 квіт. 1940 р. напередодні Великодня. Її автор – Леонід Малеча (1925) – учень 8 класу однієї із шкіл Чернігова. Уродженець с. Ковчин Куликівського р-ну. Був заарештований. Подальша доля невідома.
20. Моренець В. Комуністичні концтабори: вчителі Гітлера / Віктор Моренець // Світ-інфо. – 2017. – 18 трав. – С. 13. Концтабори перших років рад. влади в Україні. Серед них – у Прилуках, Чернігові та Кролевці (тоді місто входило до складу Черніг. губ.), створені у 1921 р.
21. Назаренко Андрій Григорович (01.07.1903–?) – співробітник ДПУ – НКВС, старший лейтенант держбезпеки // Краєзнавство. – 2017. – № 1/2. – С. 219. Народився у с. Малий Самбір Конотопського пов. Черніг. губ. у родині селянина-бідняка. Член ВКП(б) з 1927 р. У 1921 р. навчався 9 місяців у телеграфній школі у Конотопі. У 1926–1930 рр. – на соціально-економічному факультеті Черніг. ін.-ту народної освіти. Заарештований 26 лют. 1939 р. 23 трав. 1941 р. засуджений до 10 років позбавлення волі. Подальша доля невідома.
22. Нестеренко Л. Дмитро Захарович Максименко: шлях від куркуля до старости села [у 1941 р.] / Лідія Нестеренко // Сіверян. літопис. – 2018. – № 5. – С. 229–248. На основі арх. джерел у ст. показано трагедію репресованого жителя с. Іванківці Срібнянського р-ну Д. З. Максименка (1881–після 1943).
23. Нестеренко Л. З історії одного вчительського листа / Лідія Нестеренко // Сіверян. літопис. – 2018. – № 3. – С. 152–165. На основі арх. джерел у ст. показано трагедію життя трьох учителів Горобіївської неповної середньої школи Срібнянського району Я. С. Момота, І. І. Падалки, Є. С. Неділька, які відкрито говорили правду про справжню рад. дійсність, за що були позбавлені волі терміном на 10 років 19 лип. 1941 р.
24. Орєхович О. Земляки, чиє життя обірвалося в Сандармоху / Олексій Орєхович // Світ-інфо. – 2017. – 4 трав. – С. 14. Серед розстріляних 2-4 листоп. 1937 р. в урочищі Сандармох у Карелії були уродженці Чернігівщини: І. І. Бойко (Срібнянський район), О. Ф. Вангенгейм (Бахмацький район), М. М. Вороний (Чернігів), Г. Д. Глейх (Прилуки), В. М. Гутман (Чернігів), Ю. І. Зебницький (Новгород-Сіверський район), Б. К. Пилипенко (Чернігів).
25. Поляк В. Трагедія однієї української сім'ї / Володимир Поляк // Світ-інфо. – 2018. – 16 серп. – С. 12. Автор ст. – онук розстріляного більшовиками 23 квіт. 1938 р. І. І. Поляка (1897–1938), уродженця с. Моргуличі Черніг. р-ну. Трагічна доля випала і його дітям.
26. Савченко В. А. Розгром анархістського руху в Радянській Україні (1927–1929 рр.) / Віктор Савченко // Укр. іст. журн. – 2017. – № 1. – С. 84–96. Повне винищення анархістських угруповань, що призвело до ліквідації анархістського підпілля в УСРР. С. 90–91 : Ліквідація чекістами у 1928 р. групи "Народна воля" – "Набат", яку організував у Глухівському окрузі місцевий учитель М. Медведь.
27. Спутай М. Селянська сага : спогади / Михайло Спутай ; підгот. до друку С. М. Спутай ; вступ. сл. П. Антоненка // Світ-інфо. – 2016. – 18 лют. – С. 13 ; 3 берез. – С. 13. Публ. спомини М. В. Спутая (15.10.1920–2007) – уродженця с. Ковчин Куликівського р-ну про життя його сім’ї до революції, до колективізації і після неї.
28. Студьонова Л. Доля людини в одній архівній справі як дзеркало політики колективізації в українському селі / Людмила Студьонова // Сіверян. літопис. – 2019. – № 2. – С. 106–114. У ст. йдеться про згуртування селян Борзнянського р-ну Черніг. обл. для протидії колективізації та знищення так званих куркулів, до яких, за висновком місцевої влади, належав малописьменний селянин Г. Т. Савченко (1888 – 23.01.1931) – уродженець села Головеньки, член Головеньківської контрреволюційної організації "Повстанком України". Розкрита таємниця загибелі ще однієї людини з мільйонів жертв сталінської політики колективізації в українському селі.
29. Тиліщак В. За віру Христову і проти колгоспу / Володимир Тиліщак // Світ-інфо. – 2016. – 16 черв.

Світлана

Доброго дня, шановні працівники бібліотеки. Підскажіть, будь ласка чи є у вас інформація про книги з бібліотеки гетьмана Кирила Григоровича Розумовського. Дякую.

Відповідь

Шановна пані Світлано!

Інформації про книги з бібліотеки гетьмана Кирила Розумовського у нас немає.
Пропонуємо Вам джерела, де можна знайти деяку інформацію про бібліотеку гетьмана Кирила Розумовського:
1. Корж-Усенко Л. Доброчинна і меценатська діяльність родини Розумовських / Лариса Корж-Усенко, Дарина Мартиненко // Батуринська старовина : зб. наук. праць. – Чернігів, 2011. – Вип. 2. – С. 60 – 65.
2. Розумовська М. Розумовські. Родина при царському дворі / Марія Розумовська. – Київ : Темпора, 2015. – 320 с.
3. Шепель І. О. Внесок родини Розумовських у розвиток культури в Україні / І. Шепель // Розумовські зустрічі : зб. наук. праць. – Чернігів, 2014. – Вип. 1. – С. 270 – 276.

Валентина

Доброго дня! Підкажіть будь ласка де шукати інформацію про діяльність товариства "Просвіта" у Чернігівській області? Наперед вдячна, з повагою, Валентина

Відповідь

Шановна Валентина!

Найбільш повну інформацію по Вашій темі можна знайти у бібліографічному покажчику: Чернігівська "Просвіта" : бібліогр. покажч. / Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад. І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова, відп. за вип. П. В. Грищенко. – Чернігів, 2008. – 67 с.
Пропонуємо також переглянути наступні джерела:
1. Аплаксіна О. Сторінки спогадів / Олександра Аплаксіна // Спогади про Михайла Коцюбинського. – Київ, 1989. – С. 105 – 124. С. 108 – 109 : Створення "Просвіти" у Чернігові.
2. Бойко В. 1917 рік на Чернігівщині / Володимир Бойко, Тамара Демченко, Оксана Оніщенко. – Чернігів : Сіверянська думка, 2003. – 128 с. С. 31-34, 73 : "Просвіта".
3. Давиденко Ю. З історії Ніжинської "Просвіти" (1907-1920 рр.) / Ю. Давиденко // Сіверянський літопис. – 1997. – № 4. – С. 75-81.
4. Демченко Т. П. "Просвіта" у Чернігові (1906 – 1911) / Т. Демченко В. Онищенко // Україна і Росія в панорамі століть : зб. наук. праць. – Чернігів, 1998. – С. 233 – 241.
5. Демченко Т. П. Чернігівська "Просвіта" (1906 – 1911) / Т. Демченко В. Онищенко // Демченко Т. П. Нариси історії Чернігівщини від найдавніших часів до наших днів. – Чернігів, 1998. – Вип. 3. – С. 45 – 50.
6. Самойленко Г. В. Громадсько-культурне та літературне життя в Чернігові у кінці ХІХ – поч. ХХ ст. / Г. Самойленко. – Ніжин : Наука-сервіс, 1999. – 109 с. : іл. С. 48-56 : Черніг. "Просвіта".
7. Українське товариство "Просвіта" в Чернігові // Черниговская земская газета. – 1917. – № 25. – С. 3 ; № 34. – С. 4 – 5 ; № 39. – С. 3 ; № 44. – С. 3 ; № 73. – С. 4 ; № 91. – С. 5 – 6.

Наталія

Доброго дня! Чи є у вашій бібліотеці інформація про Дзвіницю Батуринського Миколо-Крупицького монастиря?

Відповідь

Добрий день, пані Наталіє!
1. Голуб С. До питання реконструкції зовнішнього вигляду Крупицько-Батуринського Святомиколаївського монастиря / С. Голуб // Середньовічні старожитності Південної Русі-України : третя Міжнар. студент. наук.-археол. конф. : тези доп. – Чернігів, 2004. – С. 16 – 18.
2. Зіневич А. Третє народження святої обітелі [Батуринського Миколо-Крупицького монастиря] / А. Зіневич // Деснянська правда. – 2001. – 12 черв.
3. Кіяшко Л. Матеріали до історії Батуринського Миколаївського Крупицького монастиря впродовж першої половини ХХ ст. / Л. Кіяшко // Ніжинська старовина : зб. наук. Праць. – Ніжин – Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 77 – 82.
4. Описание Крупицкого монастыря св. Николая // Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – 1873. – Кн. 3. – С. 267 – 304.
5. Погорілий І. Відроджується духовна скарбниця… [Батуринський Миколо-Крупицький монастир] / І. Погорілий // Голос Присеймів'я. – 2003. – 8 лют. – С. 6.

Інна

Підскажіть список рекомендованої літератури по темі молодь і науковий прогрес в соціально економічному розвитку суспільства

Відповідь

Шановна Інна!

Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. 60.5 / 301 Г 61 Головатий М. Ф. Соціологія молоді : курс лекцій / М. Ф. Головатий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : [б. в.], 2006. – 302 с.
2. 88.5 / 15 Е 45 Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект : [монографія] / АПН України, Ін-т психоглогії ім. Г. С. Костюка АПН України ; [авт. кол.: В. В. Москаленко та ін.] ; заг. ред. В. В. Москаленко. - Київ : Український центр політичного менеджменту, 2008. – 332 с. : ілюстр., табл. – (Бібліотека журналу "Соціальна психологія"). – Бібліогр.: с. 312–332.
3. 60.5 / 301 М 75 Молодь України: від освіти до праці / Світлана Оксамитна [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [б. в.], 2010. – 202 с.
4. 60.5 / 301 Ц 65 Ціннісні орієнтації сучасної української молоді : щоріч. доп. Президенту України, Верхов. Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 р.) / Держ. ін-т сімейн. та молодіж. політики ; [авт. кол. : О. В. Ярошенко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 199 с.
5. Гарбузюк І. НТП та його роль в економіці та у житті людини / І. Гарбузюк, К. О. Пацалюк // Вісник. – 2015. – № 2. – С. 11-13.
6. Кияшко Л. О. Психологічна готовність молоді до громадської активності в умовах соціально-політичних реформ / Л. О. Кияшко, М. В. Бородчак // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 4. – С. 62–66.
7. Лагутін В. Д. Інститути і економічні механізми cтабільності та розвитку суспільства / В. Д. Лагутін // Економіка України. – 2018. – № 9. – С. 13–25.
8. Прімєрова О. К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв'язку соціально-економічного розвитку країни та психофізіологічних проблем її населення / О. К. Прімєрова, А. В. Васильчик // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. – 2013. – № 4. – С. 4–8.
9. Сидорова А. В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України / А. В. Сидорова // Статистика України. – 2018. – № 3. – С. 66–72.
10. Тищенко О. М. Науково-технічний розвиток як фактор економічного зростання / Тищенко О. М., Шликова В. О. // Вісник. – 2011. – № 2. – С. 91–95.
11. Фесенко А. М. Міграційні наміри української молоді як чинник руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому соціально-економічному розвитку / А. М. Фесенко, В. О. Чорна // Екологічний вісник. – 2017. – № 3. – С. 26–27.

Наступні джерела відповідають Вашій темі, але в нашій бібліотеці відсутні:
1. Каретна О. О. Роль молоді в процесі соціально-економічної трансформації України / О. О. Каретна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред..), Л. І. Кормич (заст. голов. ред..), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України ; НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2012. – Вип. 45. – С. 228–235
2. Каретна О. О. Соціально-економічний вимір участі молоді в Україні / Ольга Олександрівна Каретна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / НУ "ОЮА" ; Південноукр. центр гендерних досліджень; / Голов. ред. доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік АПН України С. В. Ківалов. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 273–283.
3. Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко та ін. ; за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Харків : Право, 2015. – 452 с.
4. Корпач Н. І. Особливості участі дітей та молоді в суспільних перетвореннях / Корпач Н. І. // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. - № 1. – С. 143–147.
5. Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доп. VІІІ Міжнародної наук.-теорет. інтернет-конф. молодих учених, аспірантів, студентів, 21 березня 2017 р. – Хмельницький : "ХКТЕІ", 2017. – 537с.

Зоя

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у бібліотеці книга Г.П. НАДХИН. ПАМЯТЬ О ЗАПОРОЖЬЕ И О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ. " Дякую!

Відповідь

Добрий день! На жаль, у фонді нашої бібліотеки даної книги немає.

Марина Радченко

Доброго дня, шановні працівники бібліотеки. Чи є у ваших фондах наступні книжки: Суходрев В.М. "Язык мой - друг мой" и Бережков В.М. "Как я стал переводчиком Сталина" або будь-які книги цих авторів. Дякую.

Відповідь

Шановна Марина!
Зазначених вами книг Суходрева В. М. та Бережкова В. М. у бібліотеці немає, але є декілька інших видань В. М. Бережкова.
Рекомендуємо переглянути наступні джерела:
63.3(0)62 / 9(И)7 Б 48 Бережков В. М. Страницы дипломатической истории / В. М. Бережков ; [ред. И. Н. Фомичев]. - 4-е изд. - Москва : Международные отношения, 1987. - 613 с.
9(с)27 Б. 48 Бережков В. М. Годы дипломатической службы / Валентин Михайлович Бережков. – Москва: Международные отношения, 1972. – 367 с.
9(и)7 Б. 48 Бережков В. М. Путь к Потсдаму / Валентин Михайлович Бережков. – Москва: Международные отношения, 1979. – 271 с.
9(и)7 Б. 48 Бережков В. М. Рождение коалиции / В. М. Бережков. – Москва: Международные отношения, 1975. – 248 с.
9(и)7 Б. 48 Бережков В. М. С дипломатической миссией в Берлин. 1940-1941 / В. М. Бережков. – Москва: Агентство печати "Новости", 1967. – 159 с.
9(и)7 Б. 48 Бережков В. М. Тегеран, 1943. На конференции Большой тройки и в кулуарах / В. М. Бережков. – Москва: Агентство печати "Новости", 1968. – 128 с.

Зубок Микола Іванович, м. Київ. 0978708700@ukr.net

Чи є у вашій бібліотеці Календари Чернігівської губернії другої половини 19 ст. та початку 20 ст., а також Памятні книжки губернії середини 19 ст. Дякую.

Відповідь

Шановний Микола Іванович, у нашій бібліотеці є видання “Календарь Черниговской губернии” за 1886, 1891, 1892, 1893, 1902, 1903, 1905, 1914, 1916 роки. “Памятная книжка Черниговской губернии” лище за 1878 рік.

Супрун Віталій

Доброго дня! Через пошук Гугл у Вашій бібліотеці знаходиться файл N021(9887)_27.05.17.pdf Як я можу його переглянути? Працюю в Сосницькому краєзнавчому музеї. В документі міститься інформація стосовно нашого музею.

Відповідь

Доброго дня! Будь ласка, для перегляду газет зареєструйтесь в розділі "Періодичні видання Чернігівщини. Електронні версії" на сторінці сайту http://libkor.com.ua/index.php?id=4&sid=12 . Зверніть, будь ласка, увагу на сучасні сервісні можливості бібліотеки! Онлайн-запис до бібліотеки http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=6 Електронна доставка замовлених Вами документів http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=5 Віртуальна довідка http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=2 Електронний каталог http://libkor.com.ua/index.php?id=3&sid=1&pid=1 Електронна бібліотека http://libkor.com.ua/index.php?id=3&sid=1&pid=3 Дякуємо.