Ювілейні видання

Ювілейні видання

Друковані видання

  Історія Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : хроніка подій / Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів: [б.в.], 2017. – 147 с.

  У виданні висвітлюється 140 років історії та діяльності бібліотеки від часу заснування у Чернігові Громадської бібліотеки до сучасної Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка; нелегкі роки становлення, формування штату, фондів бібліотеки, розгортання масової роботи, організаційно-методичного керівництва бібліотеками Чернігівської області.
  Видання розраховане на фахівців з історії вітчизняної культури, краєзнавців, бібліотекарів, студентів навчальних закладів культури.

Завантажити
Поділитись:

  Духовна скарбниця краю (1877-2017) : бібліогр. покажч. публ. за 2012-2016 роки / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. І. Іваненко ; ред.: О. М. Плаунова, І. В. Розумій ; відп. за вип. І. М. Аліференко. – Вип. 4. – Чернігів : [Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка], 2016. – 95 с.

  Даний посібник є продовженням покажчика, виданого в 2012 році і містить матеріали про діяльність бібліотеки, краєзнавчі бібліографічні видання та методико-бібліографічні матеріали ОУНБ за 2012-2016 роки. За видовою ознакою до ного включені: книги, збірники, брошури, бібліографіні посібники, публікації з газет та журналів. Матеріали у посібнику згруповано в основні розділи: "Публікації про бібліотеку в книгах, збірниках, періодичній пресі та виданнях, що продовжуються", "Видавнича діяльність бібліотеки" та "Публікації працівників бібліотеки.

Завантажити
Поділитись:

  Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка у документах та матеріалах. Вип. 1. (1877-1945) / Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнав. України ; [уклад. : І. М. Аліференко, Л. М. Дубовик, О. Б. Коваленко, О. Я. Рахно]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 267 с. : табл.

  У збірнику документів і матеріалів, присвяченому 140-річчю Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, уперше презентовано комплекс опублікованих і нововиявлених джерел з історії головної книгозбірні регіону, які уможливлюють подальше поглиблене дослідження книжної культури і бібліотечної справи на Чернігівщині.
  Для бібліотекарів, педагогів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної освіти, науки і культури.

Завантажити
Поділитись:

Онлайн-додаток

Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка в документах та фактах (1877–1945)
Випуск 1

  Онлайн-додаток є електронним додатком до друкованого видання книги "Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка в документах та фактах (1877-1945)", випуск якого приурочений до 140-річчя з часу заснування Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Такі поважні ювілейні дати змушують нас замислюватися над життям, цікавитися історичним корінням, робити певні висновки. Не забувати свою історію, підтримувати традиції, але намагатися іти в ногу з часом наше завдання на сьогодні.
  В даному розділі частково представлені електронні копії документів з фонду Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка та архівні документи надані Державним архівом Чернігівської області, якому ми вдячні за співпрацю та допомогу. Матеріали розміщені в хронологічному порядку  від 1877 по 1945 рр.

Поділитись:

Статут Чернігівської громадської бібліотеки

Затверджений п. Міністром внутрішніх справ 9 лютого 1877 року В.с. Начальника Головного Управління у справах друку В. Григор'євим

Завантажити
Поділитись:

Нарис історії Чернігівської громадської бібліотеки за 20 років її існування

Травень 1898 р.

Завантажити
Поділитись:

Звіт Правління Чернігівської громадської бібліотеки за 1898 р.

Травень 1899 р.

Завантажити
Поділитись:

Нарис історії Чернігівської громадської бібліотеки за 25 років її існування

Лютий 1904 р.

Завантажити
Поділитись:

Доповідь завідувача підвідділу Губполітосвіти С. Устименка про створення Чернігівської губернської (академічної, центральної) бібліотеки

23 липня 1921 р.

Завантажити
Поділитись:

Наказ по Губполітосвіті про скорочення штатів бібліотечних установ

12 січня 1922 р.

Завантажити
Поділитись:

Протокол зібрання бібліотечних працівників, на якому розглянута пропозиція надати Міській бібліотеці ім'я В. Г. Короленка

24 січня 1922 р.

Завантажити
Поділитись:

Прохання колективу бібліотечних працівників в Губполітосвіту назвати Центральну бібліотеку іменем В. Г. Короленка

25 січня 1922 р.

Завантажити
Поділитись:

Інструкція про перехід бібліотек на самоокупність, затверджена колегією Губполітосвіти

22 лютого 1922 р.

Завантажити
Поділитись:

Стаття Златокрилова "Стан бібсправи на Чернігівщині" у журналі "Бібліотека у соціалістичному будівництві"

Лютий 1934 р.

Завантажити
Поділитись:

Стаття Е. Віленської, А. Федінченко "Філії бібліотеки" у журналі "Соціалістична культура"

Січень 1940 р.

Завантажити
Поділитись:

Список службовців Чернігівської міської бібліотеки

31 грудня 1941 р.

Завантажити
Поділитись:

Відомості про Чернігівську міську бібліотеку станом на 1 липня 1942 р.

1 липня 1942 р.

Завантажити
Поділитись:

Звіт Чернігівської міської бібліотеки за ІІ півріччя 1942 р.

Січень 1943 р.

Завантажити
Поділитись:

Лист завідувача відділу освіти та культури Чернігівської міської управи С. Баран-Бутовича про заходи щодо відкриття Чернігівської міської бібліотеки

4 березня 1943 р.

Завантажити
Поділитись:

Лист до Чернігівського обласного Управління народної освіти про дозвіл залучення тимчасових працівників для інвентаризації фонді

Лютий 1944 р. (28 грудня 1943 р.)

Завантажити
Поділитись:

Лист до Чернігівського обласного Управління народної освіти про фінансування передплати періодичних видань на 1944 рік

Не пізніше 1943 р.

Завантажити
Поділитись:

Склад і стан книжкового фонду Чернігівської обласної бібліотеки ім. Короленка

1944 р.

Завантажити
Поділитись:

Доповідна записка завідувача Обласною бібліотекою ім. В. Г. Короленка О. П. Почтер завідувачу відділу пропаганди та агітації Чернігівськогообкому КП(б)У Гуменнику про проведену роботу та проблеми, пов'язані з відкриттям Бібліотеки

24 лютого 1944 р.

Завантажити
Поділитись:

Перелік майна Чернігівської обласної бібліотеки, знищеного нацистськими загарбниками

Не пізніше 1944 р.

Завантажити
Поділитись:

Акт про знищення нацистською авіацією приміщення і фондів Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка у серпні 1941 р.

1 червня 1944 р.

Завантажити
Поділитись:

Наказ Народного комісаріату освіти УРСР про затвердження Віленської Е. І. на посаді директора Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка

23 вересня 1944 р.

Завантажити
Поділитись:

Звіт Чернігівської державної обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка за 1944 р.

16 грудня 1944 р.

Завантажити
Поділитись:

План роботи Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка на 1945 р.

Січень 1945 р.

Завантажити
Поділитись:

Клопотання про збільшення штату працівників Чернігівської обласної бібліотеки Короленка

Не пізніше 1945 р.

Завантажити
Поділитись:

Правила користування Масовою бібліотекою, затверджені головою Комітету в справах культурно-освітніх установ при Раднаркомі УРСР М. П. Плащіним

12 травня 1945 р.

Завантажити
Поділитись:

Наказ Комітету в справах культурно-освітніх установ при РНК УРСР "Про упорядкування і збереження книжкових фондів масових бібліотек"

16 травня 1945 р.

Завантажити
Поділитись:

Лист Управління бібліотек Комітету в справах культурно-освітніх установ при РНК УРСР про роботу бібліотек на допомогу самоосвіті читачів

Не пізніше 31 травня 1945 р.

Завантажити
Поділитись:

Інструктивний лист про організацію пересувних бібліотек

Не пізніше 1945 р.

Завантажити
Поділитись:

Протокол читацької конференції при Чернігівській обласній бібліотеці імені В. Г. Короленка

25 квітня 1945 р.

Завантажити
Поділитись:

Персональний склад працівників Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка

1 липня 1945 р.

Завантажити
Поділитись:

Лист Бібліотеки Академії Наук УРСР, щодо сприяння у написанні видання "Наукових записок"

Жовтень 1945 р.

Завантажити
Поділитись:

Інструктивні вказівки по плануванню роботи методичних кабінетів

Не пізніше 1945 р.

Завантажити
Поділитись:

Бухгалтерський звіт Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка за 1945 р.

Не пізніше січня 1946 р.

Завантажити
Поділитись:

Звіт про роботу Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка за 1945 р.

31 грудня 1945 р.

Завантажити
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється