Структура бібліотеки

Структура бібліотеки

Адміністрація

Директор Соболь Юрій Олексійович ► (0462) 77-45-63 mail chounb@ukr.net


Заступник директора з наукової та інноваційної діяльності Примак Вікторія Миколаївна ► (0462) 77-45-44 mail nid_biblioteka@ukr.net


Заступник директора з питань внутрішньобібліотечної роботи та автоматизації бібліотечних процесів Дубовик Лілія Миколаївна ►(0462) 67-69-16  mail liliyadubovik@gmail.com


Заступник директора з адміністративно-господарської діяльності Губська Алла Єгорівна ►(0462) 65-14-34 mail chounb@ukr.net


Головний інженер Коцур Сергій Олексійович ►(0462) 65-14-34  mail chounb@ukr.net


Завідувачка канцелярією Жабинська Людмила Миколаївна ► (0462) 77-45-63 mail chounb@ukr.net


Підрозділи бібліотеки
Сервісний центр (СЦ)

Звідси розпочинається знайомство з бібліотекою, її структурою, функціями відділів, правилами користування книжковим фондом і довідковим апаратом.

Функції Сервісного центру:

 • Статистичний облік

  Ведення єдиної реєстраційної картотеки користувачів бібліотеки.
  Формування бази даних користувачів на основі програмного забезпечення системи автоматизації бібліотек.
  Організація і проведення щорічної перереєстрації користувачів бібліотеки.
  Ведення щоденного статистичного обліку. Збір та аналіз статистичної інформації про основні показники бібліотечного обслуговування за місяць, квартал і рік.

 •  Інформаційно-сервісні послуги

Консультування стосовно правил користування бібліотекою, її структури, довідкового апарату, наявності книг (з використанням вебмодуля на офіційному сайті бібліотеки, АРМ Читач), роботи клубів, виставок, проведення заходів, акцій, запроваджених нових сервісних послуг тощо.
Надання послуг із ксерокопіювання та роздруковування інформації з електронних носіїв.

 •  Контроль за винесенням документів користувачами та працівниками бібліотеки. Підписування обхідних листків
 •  Платні послуги

 Робота з касовим апаратом та платіжним терміналом.

 •  Організація роботи з документами, які надходять від користувачів замість загублених

  У своїй діяльності Сервісний центр взаємодіє з усіма структурними підрозділами бібліотеки.

  Телефон для довідок ►(0462) 77-51- 57  mail sector_obliku@ukr.net


Вiддiл абонемента (ВА)

  Один із найбільших відділів бібліотеки, який обслуговує всі категорії користувачів. Його фонд налічує понад 60 тисяч примірників видань з різних галузей знань та понад 50 назв журналів.
  Це єдиний відділ, де документи видаються користувачам додому на певний термін.
  Дитячий куточок "Почитайко", створений у відділі, надає можливість провести час з іграшками й цікавими дитячими книжками дітям, які завітали до бібліотеки з батьками.
  У відділі працює Центр по обслуговуванню користувачів з особливими потребами. Працівники центру прагнуть допомогти людям з особливими потребами отримати максимум корисної інформації, збільшити коло спілкування, розширити світогляд. Центр опікується користувачами з особливими потребами із Чернігівського геріатричного пансіонату. Працівники відділу проводять щомісячне виїзне обслуговування мешканців пансіонату.
  У відділі є фонд підвищеного попиту. Це новинки української і зарубіжної художньої літератури, найновіші підручники з різних галузей знань та інші.
  Відділ застосовує у своїй роботі різні форми інформування користувачів: тематичні виставки, відкриті перегляди новинок, огляди, презентації окремих видань, віртуальні виставки, екскурсії.
  Літературу, якої нема у фонді абонемента, можна замовити й отримати у відділі зберігання основного фонду.

  Телефон для довідок ►(0462) 77-42- 78  mail abonement554@gmail.com


  Відділ краєзнавства (ВКр)

  Відділ краєзнавства – провідний підрозділ бібліотеки, який займається виявленням, збереженням та популяризацією інформації про регіон, його історію і сьогодення.
  Фонд відділу налічує понад 7 тисяч документів, присвячених Чернігівщині, серед яких ксерокопії рідкісних видань минулих століть про Чернігів та Сіверський край, рукописи краєзнавчих досліджень, компакт-диски. Головний краєзнавчий бібліографічний ресурс відділу – зведений краєзнавчий каталог (ЗвКК), який містить вичерпні відомості про краєзнавчі документи незалежно від того, чи є вони у фондах Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.
  До послуг користувачів також зведений алфавітний краєзнавчий каталог, який відтворює репертуар краєзнавчих документів регіону. Це засіб простого й оперативного пошуку інформації про Чернігівщину.
  Певний інтерес становить фактографічна електронна база даних "Краєзнавче розмаїття Чернігівщини", що містить розділи "Пам'ятні місця" і "Відомі особистості".
  Окрім фонду й каталогу є ще одне джерело краєзнавства – краєзнавча бібліографія. Це інформація про літературу регіону, яка вийшла в минулому або виходить тепер. У видавничому доробку відділу – щорічні посібники "Література про Чернігівську область за ... рік", "Знаменні та пам'ятні дати Чернігівської області на … рік", покажчики "З історії Чернігівської єпархії", "Чернігівська "Просвіта", серії біобібліографічних покажчиків "Історики та краєзнавці Чернігівщини", "Письменники Чернігівщини" тощо.
  Значну увагу співробітники відділу приділяють популяризації історико-краєзнавчої літератури, літератури про пам'ятки історії і культури, про екологію та охорону природи краю, творчості місцевих письменників і краєзнавців. Один із засобів такої діяльності – клуб "Краєзнавець", який працює при відділі з 1974 року. На його засіданнях відбувається творче та наукове спілкування, проводяться презентації видань, літературні вечори, вебконференції, зустрічі з цікавими людьми.
  Партнери відділу – Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, Український інститут національної пам'яті, Чернігівський обласний історичний музей імені Василя Тарновського, Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана, НАІЗ "Чернігів стародавній", обласний осередок Національної спілки краєзнавців України, Чернігівська обласна організація Національної спілки письменників України, Чернігівська літературна спілка "Чернігів", Сіверський інститут регіональних досліджень та ін.

  Телефон для довідок ►(0462) 77-51- 57  mail kraeznavstvoOWL@gmail.com


Відділ документiв iноземними мовами (ВДІМ)
The Department of the Foreign Language Literature

  Відділ документів іноземними мовами – це осередок ресурсів іноземними мовами, який розпочав свою роботу з 1972 року. Крім комплектування через бібліотечний колектор літературу отримували через благодійний фонд "Сейбр-Світло", Бібліотеку Конгресу США, Британську Раду й Ґете-Інститут м. Києва. Нині фонд нараховує близько 23 тисяч примірників 52-ма мовами світу.
  Відмінна риса відділу – можливість організації розмовних клубів іноземними мовами: англійською, німецькою, італійською, іспанською, французькою, польською, китайською та івритом. Уся діяльність клубів, які працюють нині, відображається на офіційному сайті бібліотеки http://libkor.com.ua/ та в соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/VDIMbibliotekaKorolenkaChernigiv.
  З 2006 року у відділі функціонує інформаційний центр "Вікно в Америку", який працює за підтримки Посольства США в Україні. При центрі діють клуби, що дають можливість безкоштовно вивчати англійську мову всім охочим. Також проводяться різноманітні заходи: презентації книг, фотовиставки, перегляди фільмів, зустрічі з представниками Посольства тощо. Робота цього центру сприяє порозумінню між американським та українським народами, налагодженню активної міжнародної співпраці в різних галузях освіти і науки.
  Діяльність відділу документів іноземними мовами спрямована на користувача та сприяє створенню всіх умов для успішної інтеграції до світового інформаційного простору. Переймаючи досвід закордонних бібліотек, відділ створює сучасне місце для зустрічей та саморозвитку.

  Телефон для довідок ►(0462) 77-42-78 mail libkorwoa@ukr.net mail cn.woaukraine@gmail.com


Відділ документів із гуманітарних наук (ВДГН)

  Один із провідних відділів бібліотеки, при якому створені сектор соціокультурної діяльності та Центр правової інформації. Фонд відділу нараховує 39 тисяч документів: науково-популярна література, довідкова, зібрання чинних законодавчих матеріалів та нормативно-правових документів, наукові праці, підручники, 140 назв журналів, 50 назв газет.
  З жовтня 2010 року при відділі функціонує Центр правової інформації, де кожного 2-го й 4-го четверга місяця можна отримати безкоштовні юридичні консультації спеціалістів Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та діє дистанційний консультативний пункт з надання безоплатної правової допомоги жителям області.
  Фахівці відділу здійснюють популяризацію фонду шляхом організації книжкових виставок, переглядів та оглядів літератури, наукових конференцій, проведення акцій, літературних вечорів, презентацій книг, творчих зустрічей з цікавими людьми.

Телефон для довідок ►(0462) 67-61-97 mail cpi_lib@ukr.net (Центр правової інформації)

Телефон для довідок ►(0462) 67-61-97 mail chounb.zahodu15@gmail.com (сектор соціокультурної діяльності)


Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук (ВДЕТПСГН)

  Робота відділу документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук спрямована на інформування про досягнення науки, техніки, виробництва, сфери управління та їх популяризацію, пропагування і розповсюдження нових технологій у всіх галузях виробництва.
  Серед користувачів відділу – наукові та інженерно-технічні працівники, винахідники і раціоналізатори, спеціалісти інших галузей виробництва, вчителі та студенти, робітники.
  Для них організовуються Дні інформації, тематичні книжкові виставки й виставки нових надходжень літератури, тематичні перегляди літератури, найбільш змістовні з яких розміщуються на офіційному сайті бібліотеки
і на блогах відділу "Світ науки, техніки та економіки" й "Земля у рівновазі".
  Інформаційний ресурс відділу
складається з 44 тисяч примірників друкованих видань .
  Працівники відділу беруть участь у створенні електронного каталогу і надають користувачам різноманітні послуги, в тому числі – тематичний добір документів, формування бібліографічних списків для наукових, дипломних та курсових робіт.

Телефон для довідок ►(0462) 67-61- 97 mail profchounb@gmail.com


Відділ мистецтв (ВМ)

  Фонд відділу нараховує 47 тисячі документів: наукові й довідкові видання з питань мистецтвознавства, культурології та художньо-естетичного циклу, навчальні посібники, понад 34 тисячі нотних видань, альбоми репродукцій творів українського та світового образотворчого мистецтва, 7 тисяч грамплатівок, музичні твори на компакт-дисках, періодичні видання.
  Користувачі відділу – науковці, викладачі і студенти спеціалізованих навчальних закладів, творчі працівники закладів культури і мистецтв, численні шанувальники прекрасного. До послуг читачів створено довідково-пошукову систему каталогів, зокрема й електронних. 
  Довгий час відділ тісно співпрацює з професійними та самодіяльними митцями Чернігівщини, громадськими організаціями, постійно ознайомлює відвідувачів бібліотеки та гостей міста як і з творчістю вже відомих особистостей, так і відкриває нові імена талановитих митців. Шанувальники мистецтва мають змогу поспілкуватися з творчою елітою краю, презентувати власний мистецький доробок з розміщенням інформації про нього на офіційному сайті бібліотеки та сторінках бібліотеки у соцмережах.
  При відділі діє "Мистецька вітальня" (1978–2012 рр. – клуб "Світ прекрасного"), яка об'єднує людей різних професій, закоханих у мистецтво. До участі у заходах працівники відділу запрошують провідних артистів обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, учнів і викладачів музичного училища ім. Л. Ревуцького, професійних та самодіяльних композиторів, художників, поетів, фотохудожників, акторів і режисерів театрів. Проводяться майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва.
  Відділ мистецтв засвідчує всім свою повагу та пропонує інформаційну підтримку і творчу співпрацю.

  Відділ у соцмережах ► Ютуб-канал
                                      ► Інстаграм 

  Телефон для довідок ►(0462) 67-61-97 mail art.vm17@gmail.com


Відділ наукової інформації та бібліографії (ВНІБ)
  Відділ здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів. До їхніх послуг – фонд рідкісних енциклопедій, унікальних словників, цінних довідників, інформаційно-бібліографічних видань (державна бібліографія (літописи книг з 1948 року, літопис журнальних та газетних статей з 1954 року, літопис авторефератів дисертацій з 2000 року); науково-допоміжна бібліографія; рекомендаційна бібліографія; бібліографія бібліографії, систематична картотека статей, картотека назв творів художньої літератури, картотека рецензій, картотека поезії, систематична картотека віршів, база даних "Електронна картотека аналітичного опису статей". Додаткові послуги – тематичні, фактографічні, адресно-бібліографічні довідки, складання списків літератури до наукових і дипломних робіт.

  Фахівці відділу надають консультації з методики пошуку інформації різної складності, виконання запитів віддалених користувачів у режимі online (віртуальна довідка).

  Відділ організовує та проводить Дні бібліографії, Дні інформації, Дні нової книги, книжкові виставки й виставки бібліографічних посібників, тематичні відкриті перегляди з бібліографічними оглядами на замовлення, екскурсії бібліотекою, інформаційне обслуговування підприємств та організацій. Працівники відділу організовують бібліографічне навчання для користувачів бібліотеки (бібліотечні уроки, бесіди, консультації про використання ДБА, культуру читання тощо), беруть участь в організації конференцій, семінарів, бібліографічних студій з питань компетенції відділу, готують публікації з актуальних проблем теорії, методики, історії бібліографії, надають методичну та консультаційну допомогу бібліотекам області в організації бібліографічної діяльності.
  Бібліографи здійснюють масове інформування через блог відділу.
  Відділ наукової інформації та бібліографії – координатор довідково-бібліографічного обслуговування в бібліотеці.
  При відділі функціонують Центр європейської інформації та сектор інформації.
  Чернігівський Центр європейської інформації (ЦЄІ) був відкритий у 2006 році за фінансової підтримки Європейської програми Міжнародного Фонду "Відродження". ЦЄІ входить до Мережі Центрів європейської інформації України.
  Основні послуги, що надаються ЦЄІ:
 • збір, обробка, зберігання літератури та інших матеріалів з питань європейської інтеграції;
 • забезпечення відкритого доступу до літератури та інших матеріалів з питань європейської інтеграції;
 • безкоштовне надання консультативних послуг;
 • доступ до інтернету;
 • надання у користування матеріалів з різних аспектів європейської інтеграції у друкованому та електронному вигляді;
 • систематичне проведення інформаційно-просвітницьких заходів, які спрямовані на підвищення знань молоді та мешканців міста і області: семінари та тренінги, "круглі столи", до участі в яких залучаються різні категорії населення, зокрема представники громадськості, освітяни, студенти, працівники ЦБС області, державні службовці й посадові особи органів місцевого самоврядування;
 • проведення заходів з інформування про практичні питання для громадян (можливості участі в освітніх, наукових, культурних, молодіжних програмах ЄС; підвищення обізнаності щодо правил отримання віз до країн ЄС тощо); проведення відеоконференцій з актуальних питань європейської тематики.
  Інформація про проведені ЦЄІ заходи розміщена на сайті бібліотеки у розділі "Новини", а також на сайті Мережі Центрів європейської інформації.
  Сектор інформації забезпечує інформацією керівників, творчих працівників, учених та спеціалістів з проблем науки і практики в галузі культури й мистецтв. Започатковано проєкт інформаційної підтримки молодих науковців, який став результатом маркетингового дослідження щодо задоволення попиту аспірантів та магістрантів на інформаційно-бібліографічні послуги. Молодим науковцям пропонуємо лекції-консультації з використанням мультимедійних технологій за темами: алгоритм пошуку літератури, електронні ресурси – на допомогу науковцю, бібліографічне оформлення списку літератури до наукової роботи тощо.
   Сектор інформації веде популярний серед користувачів бібліотеки блог "Інформаційна панорама".
Телефони для довідок ►(0462) 69-97-94 ►(0462) 67-61-97 mail bibliograf2016@gmail.com

Науково-методичний відділ (НМВ)

  Науково-методичний відділ надає методичну і практичну допомогу в організації бібліотечного та інформаційного обслуговування, бере участь у формуванні регіональної бібліотечної політики, в розробленні та сприянні реалізації державних програм розвитку бібліотечної справи.
  Відділ виконує функції методичного й координаційного центру для публічних бібліотек Чернігівської області з питань бібліотекознавства. Також – узагальнює, вивчає та рекомендує до впровадження інноваційні форми бібліотечної діяльності. Організовує методичну, консультативну і практичну роботу з безперервної освіти бібліотечного персоналу. Готує та видає широкий спектр методичних посібників з актуальних теоретичних питань бібліотечної справи.
  Проводить регіональні і локальні бібліотекознавчі соціологічні дослідження, бере участь у всеукраїнських професійних дослідженнях. Підтримує творчі зв'язки з бібліотечними закладами України з метою професійного спілкування та подальшого ділового співробітництва.
  Здійснює бібліотечне, бібліографічне і фактографічне обслуговування з питань бібліотечної справи та бібліотекознавства.

  Редакційно-видавничий сектор – структурний підрозділ науково-методичного відділу. Діяльність сектору спрямовується на координацію видавничої діяльності й забезпечення виходу у світ методичних, бібліографічних та інших посібників, статистичних і аналітичних матеріалів, підготовлених структурними підрозділами бібліотеки.

  Телефон для довідок ►(0462) 77-45-44  mail metodvid@ukr.net


Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів (ВІТЕР)

  Головна мета відділу – впровадження комп'ютерних технологій у діяльність бібліотеки. Фахівці відділу забезпечують функціонування локальної мережі та комп'ютерної техніки бібліотеки, розробляють технологічні і програмні засоби автоматизації бібліотечних процесів. Відділ виконує науково-дослідницьку роботу в галузі мережевих технологій, наповнює вебсайт бібліотеки, сторінки у соціальних мережах і визначені блоги, здійснює супровід автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи, впроваджує нові онлайн-сервіси у бібліотечну діяльність, створює умови й режим доступу до мережі Інтернет для користувачів та працівників бібліотеки, забезпечує технічну підтримку проведення онлайн-зустрічей, вебінарів, семінарів, конференцій та інших соціокультурних заходів.
  При відділі функціонують сектор електронної бібліотеки та Регіональний тренінговий центр з інтернет-центром (на правах сектору).
  Сектор електронної бібліотеки займається роботою з оцифровування рідкісних, цінних і краєзнавчих документів з фондів бібліотеки з метою їх збереження, вивчення й популяризації.
  Регіональний тренінговий центр (РТЦ) створений і обладнаний у межах програми "Бібліоміст" – чотиристороння партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури і туризму України та Української бібліотечної асоціації, за фінансової підтримки Фундації Білла та Мелінди Гейтс і Microsoft. Діяльність РТЦ спрямована на сприяння розвиткові регіональної бібліотечної інфраструктури шляхом підвищення кваліфікації працівників бібліотек області, навчання бібліотекарів роботи з новітніми технологіями та підвищення рівня комп'ютерної грамотності населення, надання підтримки бібліотекам області у здійсненні адвокаційної діяльності й залученні додаткових ресурсів, просування бібліотек області серед широкої громадськості. У час, вільний від тренінгів і соціокультурних заходів, що відбуваються в РТЦ, він працює як інтернет-центр для користувачів з безоплатним доступом до мережі Інтернет.

  Відділ координує такі проєкти: "Піар-офіс сучасних бібліотек Чернігівщини", "У Всесвітній мережі всі покоління", "Дія. Цифрова освіта", "Зміцнення соціальної̈ згуртованості та заснування суспільного договору у постраждалій від війни Чернігівській області"

 Телефон для довідок ►(0462) 65-14-34 mail chounb@ukr.net


Відділ зберігання бібліотечних фондів (ВЗ)

  Відділ книгозберігання забезпечує організацію та зберігання основного фонду і надає його для використання в усі відділи обслуговування, а також це регіональний депозитарій краєзнавчої літератури, де максимально повно зібрані книги місцевих авторів, видані на території області. 

  Універсальний фонд відділу налічує більше 600 тисяч примірників:

 •  книг – понад 450 тисяч;
 •  журналів – більше 143 тисяч;
 •  газет – близько 6 тисяч комплектів.

  У відділі функціонує фонд рідкісних і цінних видань, що налічує понад 18 тисяч примірників. Це видання XVIII–XXI століть, що мають історичну й культурну цінність, документи з автографами видатних діячів науки та культури XX–XXI століть, репринтні, факсимільні видання, а також сучасні колекції:

 •  бібліотека всесвітньої літератури;
 •  книги-мініатюри;
 •  бібліотека поета;
 •  міста і музеї світу;
 •  життя в мистецтві;
 •  мудрість народна

  Отримати документи з відділу зберігання основного фонду можна за вимогами структурних підрозділів бібліотеки. Також у відділі можна скористатися послугами міжбібліотечного абонемента й електронної доставки документів, замовити експертну оцінку творів друку.

  Телефон для довідок ►(0462) 77-51- 57 mail mba.libr.cn.1@ukr.net


Відділ формування фондів та каталогізування (ВФФК)

Відділ складається з двох секторів:

 • сектор поточного комплектування фондів;
 • сектор наукової обробки документів та організації каталогів.

При відділі працює обласний обмінний фонд.

Відділ забезпечує:

 • систематичне поповнення фонду бібліотеки новими документами на різних носіях інформації відповідно до профілю комплектування;
 • співпрацю з книговидавничими та книготорговельними організаціями;
 • облік нових надходжень;
 • передплату періодичних видань;
 • технічну обробку нових надходжень та розподіл їх у структурні підрозділи;
 • організацію і ведення довідково-бібліографічного апарату, складова частина якого – система каталогів і картотек бібліотеки, що розкривають зміст бібліотечних фондів;
 • створення бібліографічних записів електронного каталогу для нових надходжень;
 • визначення класифікаційного індексу за таблицями УДК й авторського знака;
 • редагування бібліографічних записів на ретроспективну частину фонду бібліотеки;
 • списання документів із фонду бібліотеки на основі чинних законодавчих і нормативних актів;
 • методичну допомогу та консультування з питань формування і систематизації бібліотечних фондів.

  Обласний обмінний фонд займається перерозподілом літератури та доукомплектуванням бібліотек області, а також співпрацює з Українським інститутом книги.

 Телефони для довідок ►(0462) 77-88-06 mail  (відділ формування фондів та каталогізування)                                    
 
Телефони для довідок ►(0462) 65-14-34 mail 
of.chounb@gmail.com (обласний обмінний фонд)


  Відокремлений структурний підрозділ – філія "Медична бібліотека"

  Філія увійшла до складу Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових наприкінці 2021 року в результаті реорганізації Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки.
  Це спеціалізований відділ обслуговування фахівців системи охорони здоров'я: керівників, лікарів-практиків, науковців, середніх медичних працівників та студентів профільних навчальних закладів.
  У нашому фонді нараховується більше 80 тисяч примірників документів. Щорічно обслуговується близько 3500 користувачів.
  Основна форма обслуговування користувачів – видача літератури на абонементі. Також працює читальний зал, де можна ознайомитися з новинками спеціалізованої та краєзнавчої періодики. Серед нових форм роботи – дистанційне онлайн-інформування фахівців-медиків згідно з їхнім профілем (хірурги, онкологи, сімейні лікарі, головні медичні сестри та ін.)
  Філія проводить заходи з популяризації медичної книги й читання серед молоді. Це книжкові виставки, презентації книг, виступи на радіо та у пресі тощо.

  Наша адреса – вул. Любецька, 7-б.
  Телефон для довідок ►(0462) 67-55-96 mail  Chonmb2010@ukr.net