Структура бібліотеки

Структура бібліотеки

Адміністрація

Директор Аліференко Інна Михайлівна ► (0462) 77-45-63 mail inna2015alif@gmail.com mail korolenkolib@ukr.net


Заступник директора з наукової та інноваційної діяльності Мальована Алла Миколаївна ► (0462) 67-69-16 mail nid_lib@ukr.net


Заступник директора з питань внутрішньобібліотечної роботи та автоматизації бібліотечних процесів Дубовик Лілія Миколаївна ►(0462) 67-69-16

mail liliyadubovik@gmail.com


Заступник директора з адміністративно-господарської діяльності Губська Алла Єгорівна ► (0462) 77-42-72 mail korolenkolib@ukr.net


Секретар Литвин Ніна Вікторівна ► (0462) 77-45-63 mail korolenkolib@ukr.net


Підрозділи бібліотеки
Сервісний центр (СЦ)

Звідси розпочинається знайомство з бібліотекою, її структурою, функціями відділів, правилами користування книжковим фондом і довідковим апаратом.

Функції Сервісного центру:

 • Статистичний облік

  Ведення єдиної реєстраційної картотеки користувачів бібліотеки.
  Формування бази даних користувачів на основі програмного забезпечення системи автоматизації бібліотек.
  Організація і проведення щорічної перереєстрації користувачів бібліотеки.
  Ведення щоденного статистичного обліку. Збір та аналіз статистичної інформації про основні показники бібліотечного обслуговування за місяць, квартал і рік.

 •  Інформаційно-сервісні послуги

Консультування стосовно правил користування бібліотекою, її структури, довідкового апарату, наявності книг (з використанням вебмодуля на офіційному сайті бібліотеки, АРМ Читач), роботи клубів, виставок, проведення заходів, акцій, запроваджених нових сервісних послуг тощо.
Надання послуг із ксерокопіювання та роздруковування інформації з електронних носіїв.

 •  Контроль за винесенням документів користувачами та працівниками бібліотеки. Підписування обхідних листків
 •  Платні послуги

 Робота з касовим апаратом та платіжним терміналом.

 •  Організація роботи з документами, які надходять від користувачів замість загублених

  У своїй діяльності Сервісний центр взаємодіє з усіма структурними підрозділами бібліотеки.

  Телефон для довідок ►(0462) 77-51- 57
  mail sector_obliku@ukr.net


Вiддiл абонемента (ВА)

  Один із найбільших відділів бібліотеки, який обслуговує всі категорії користувачів. Його фонд налічує понад 60 тисяч примірників видань з різних галузей знань та понад 50 назв журналів.
  Це єдиний відділ, де документи видаються користувачам додому на певний термін.
  Дитячий куточок "Почитайко", створений у відділі, надає можливість провести час з іграшками та цікавими дитячими книжками дітям, які завітали до бібліотеки з батьками.
  У відділі працює Центр по обслуговуванню користувачів з особливими потребами. Працівники центру прагнуть допомогти людям з особливими потребами отримати максимум корисної інформації, збільшити коло спілкування, розширити світогляд. Центр опікується користувачами з особливими потребами із Чернігівського геріатричного пансіонату. Працівники відділу проводять щомісячне виїзне обслуговування мешканців пансіонату.
  У відділі існує фонд підвищеного попиту. Це новинки української та зарубіжної художньої літератури, найновіші підручники з різних галузей знань та інші.
  Відділ застосовує у своїй роботі різні форми інформування користувачів: тематичні виставки, відкриті перегляди новинок, огляди, презентації окремих видань, віртуальні виставки, екскурсії.
  Літературу, відсутню у фонді абонемента можна замовити і отримати у відділі зберігання основного фонду.

  Телефон для довідок ►(0462) 77-42- 78
  mail abonement554@gmail.com


  Відділ краєзнавства (ВКр)

  Відділ краєзнавства, який є провідним підрозділом бібліотеки, займається виявленням, збереженням та популяризацією інформації про регіон, його історію і сьогодення.
  Фонд відділу налічує понад 7 тисяч документів присвячених Чернігівщині, серед яких ксерокопії рідкісних видань минулих століть про Чернігів та Сіверський край, рукописи краєзнавчих досліджень, компакт-диски. Головним краєзнавчим бібліографічним ресурсом відділу є зведений краєзнавчий каталог (ЗвКК), який містить вичерпні відомості про краєзнавчі документи незалежно від того, чи є вони у фондах Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка.
  До послуг користувачів є також зведений алфавітний краєзнавчий каталог. Він відтворює репертуар краєзнавчих документів регіону та є засобом простого і оперативного пошуку інформації про Чернігівщину.
  Певний інтерес представляє фактографічна електронна база даних "Краєзнавче розмаїття Чернігівщини", що містить розділи "Пам'ятні місця" і "Відомі особистості".
  Окрім фонду і каталогу джерелом краєзнавства є краєзнавча бібліографія – інформація про літературу регіону, яка вийшла в минулому або виходить тепер. У видавничому доробку відділу щорічні посібники "Література про Чернігівську область за ... рік", "Знаменні та пам'ятні дати Чернігівської області на … рік", покажчики "З історії Чернігівської єпархії", "Чернігівська "Просвіта", серії біобібліографічних покажчиків "Історики та краєзнавці Чернігівщини", "Письменники Чернігівщини" тощо.
  Значну увагу співробітники відділу приділяють популяризації історико-краєзнавчої літератури, літератури про пам'ятки історії і культури, про екологію і охорону природи краю, творчості місцевих письменників і краєзнавців. Одним із засобів такої діяльності є клуб "Краєзнавець", який працює при відділі з 1974 року. На його засіданнях відбуваються творче та наукове спілкування, проводяться презентації видань, літературні вечори, web-конференції, зустрічі з цікавими людьми.
  Партнерами відділу є Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, Український інститут національної пам'яті, Чернігівський обласний історичний музей імені Василя Тарновського, Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана, НАІЗ "Чернігів стародавній", обласний осередок Національної спілки краєзнавців України, Чернігівська обласна організація Національної спілки письменників України, Чернігівська літературна спілка "Чернігів", Сіверський інститут регіональних досліджень та ін.

  Телефон для довідок ►(0462) 77-51- 57
  mail kraeznavstvoOWL@gmail.com


Відділ документiв iноземними мовами (ВДІМ)
The Department of the Foreign Language Literature

  Відділ документів іноземними мовами – це осередок ресурсів іноземними мовами, який розпочав свою роботу з 1972 р. Крім комплектування через бібліотечний колектор літературу отримували через благодійний фонд "Сейбр-Світло", Бібліотеку Конгресу США, Британську Раду та Ґете-Інститут м. Києва. Зараз фонд нараховує близько 23 тис. екземплярів на 52 мовах світу.
  Відмінною рисою відділу є можливість організації розмовних клубів іноземними мовами: англійською, німецькою, італійською, іспанською, французькою, польською, китайською та іврит. Вся діяльність нині працюючих клубів відображається на офіційному сайті бібліотеки http://libkor.com.ua/ та в соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/VDIMbibliotekaKorolenkaChernigiv.
  З 2006 р. у відділі знаходиться інформаційний центр "Вікно в Америку", що працює за підтримки Посольства США в Україні. При центрі діють клуби, що дають можливість безкоштовно вивчати англійську мову всім бажаючим. Також проводяться різноманітні заходи: презентації книг, фотовиставки, перегляди фільмів, зустрічі з представниками Посольства тощо. Робота даного центру сприяє порозумінню між американським та українським народами, створенню активного міжнародного співробітництва у різних галузях освіти та науки.
  Діяльність відділу документів іноземними мовами спрямована на користувача та сприяє створення всіх умов для успішної інтеграції до світового інформаційного простору. Переймаючи досвід закордонних бібліотек відділ створює сучасне місце для зустрічей та саморозвитку.

  Телефон для довідок ►(0462) 77-42-78
 mail libkorwoa@ukr.net mail cn.woaukraine@gmail.com


Відділ документів із гуманітарних наук (ВДГН)

  Один з провідних відділів бібліотеки. При відділі створені сектор соціокультурної діяльності та Центр правової інформації. Фонд відділу нараховує 39 тис. документів: науково-популярна література, довідкова, зібрання діючих законодавчих матеріалів та нормативно-правових документів, наукові праці, підручники, 140 назв журналів, 50 назв газет.
  З жовтня 2010 року при відділі функціонує Центр правової інформації, де кожного 2-го та 4-го четверга місяця можна отримати безкоштовні юридичні консультації спеціалістів Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та діє дистанційний консультативний пункт з надання безоплатної правової допомоги жителям області.
  Фахівці відділу здійснюють популяризацію фонду шляхом організації книжкових виставок, переглядів та оглядів літератури, наукових конференцій, проведення акцій, літературних вечорів, презентацій книг, творчих зустрічей з цікавими людьми.

Телефон для довідок ►(0462) 67-61-97 mail cpi_lib@ukr.net (Центр правової інформації)

Телефон для довідок ►(0462) 67-61-97 mail korolenkozahodu@gmail.com (сектор соціокультурної діяльності)


Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук (ВДЕТПСГН)

  Робота відділу документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук спрямована на інформування та популяризацію досягнень науки, техніки, виробництва, сфери управління, пропагування та розповсюдження нових технологій в усіх галузях виробництва.
  Серед користувачів відділу – наукові та інженерно-технічні працівники, винахідники і раціоналізатори, спеціалісти інших галузей виробництва, вчителі та студенти, робітники.
  Для них організовуються Дні інформації, тематичні книжкові виставки та виставки нових надходжень літератури, тематичні перегляди літератури, найбільш змістовні з яких розміщуються на офіційному сайті бібліотеки
і на блогах відділу "Світ науки, техніки та економіки" та "Земля у рівновазі".
  Інформаційний ресурс відділу
складається з 44 тисяч примірників друкованих видань .
  Працівники відділу беруть участь у створенні електронного каталогу і надають різноманітні послуги користувачам, в тому числі – тематичний підбір документів, формування бібліографічних списків для наукових, дипломних та курсових робіт.

Телефон для довідок ►(0462) 67-61- 97
mail profkorolenko@gmail.com


Відділ мистецтв (ВМ)

  Фонд відділу нараховує 54 000 документів: наукові та довідкові видання з питань мистецтвознавства, культурології та художньо-естетичного циклу, навчальні посібники, понад 34 тисячі нотних видань, альбоми репродукцій творів вітчизняного та світового образотворчого мистецтва, 7 тисяч грамплатівок, музичні твори на компакт-дисках та аудіокасетах, 30 назв періодичних видань.
  Користувачами відділу є науковці, викладачі та студенти спеціалізованих учбових закладів, творчі працівники закладів культури та мистецтв, численні шанувальники прекрасного. До послуг читачів створено довідково-пошукову систему каталогів, в т.ч. електронних, готується індивідуальна інформація про нові надходження літератури, надається можливість прослуховувати музичні твори та записувати їх на компакт-диски чи флеш-носії.
  Вже багато років відділ тісно співпрацює з професійними та самодіяльними митцями Чернігівщини, громадськими організаціями, постійно знайомить відвідувачів та гостей міста з творчістю як вже відомих творчих особистостей, так і відкриває нові імена талановитих митців. Шанувальники мистецтва мають змогу поспілкуватися з творчою елітою краю, презентувати власний мистецький доробок з розміщенням на офіційному сайті бібліотеки.
  При відділі діє "Мистецька вітальня" (1978-2012 рр. – клуб "Світ прекрасного"), яка об'єднує людей різних професій, закоханих в мистецтво. Для участі в заходах запрошуються провідні артисти обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, учні та викладачі музичного училища ім. Л. Ревуцького, професійні та самодіяльні композитори, художники, поети, фотохудожники, актори та режисери театрів. Проводяться майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва.
  Відділ мистецтв засвідчує всім свою повагу і пропонує інформаційну підтримку та творчу співпрацю.

  Телефон для довідок ►(0462) 67-61-97
mail art.vm17@gmail.com


Відділ наукової інформації та бібліографії (ВНІБ)
  Відділ здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів. До їх послуг – фонд рідкісних енциклопедій, унікальних словників, цінних довідників, інформаційно-бібліографічних видань (державна бібліографія (літописи книг з 1948 року, літопис журнальних та газетних статей з 1954 року, літопис авторефератів дисертацій з 2000 року); науково-допоміжна бібліографія; рекомендаційна бібліографія; бібліографія бібліографії, систематична картотека статей, картотека назв творів художньої літератури, картотека рецензій, картотека поезії, систематична картотека віршів, база даних "Електронна картотека аналітичного опису статей". Додаткові послуги – тематичні, фактографічні, адресно-бібліографічні довідки, складання списків літератури до наукових та дипломних робіт.

  Фахівці відділу надають консультації з методики пошуку інформації різної складності, виконання запитів віддалених користувачів в режимі online (віртуальна довідка).

  Відділ організовує та проводить: Дні бібліографії, Дні інформації, Дні нової книги, книжкові виставки та виставки бібліографічних посібників, тематичні відкриті перегляди з бібліографічними оглядами за замовленням, екскурсії по бібліотеці, інформаційне обслуговування підприємств та організацій. Працівники відділу організовують бібліографічне навчання для користувачів бібліотеки (бібліотечні уроки, бесіди, консультації про використання ДБА, культуру читання тощо), беруть участь в організації конференцій, семінарів, бібліографічних студій з питань компетенції відділу, готують публікації з актуальних проблем теорії, методики, історії бібліографії, надають методичну та консультаційну допомогу бібліотекам області в організації бібліографічної діяльності.
  Бібліографи здійснюють масове інформування через блог відділу.
  Відділ наукової інформації та бібліографії є координатором довідково-бібліографічного обслуговування в бібліотеці.
  При відділі функціонують Центр європейської інформації та сектор інформації.
  Чернігівський Центр європейської інформації (ЦЄІ) був відкритий у 2006 році за фінансової підтримки Європейської програми Міжнародного Фонду "Відродження". ЦЄІ входить до Мережі Центрів європейської інформації України.
  Основні послуги, що надаються ЦЄІ:
 • збір, обробка, зберігання літератури та інших матеріалів з питань європейської інтеграції;
 • забезпечення відкритого доступу до літератури та інших матеріалів з питань європейської інтеграції;
 • безкоштовне надання консультативних послуг;
 • доступ до інтернету;
 • надання у користування матеріалів з різних аспектів європейської інтеграції у друкованому та електронному вигляді;
 • систематичне проведення інформаційно-просвітницьких заходів, які спрямовані на підвищення знань молоді та мешканців міста і області: семінари та тренінги, "круглі столи", до участі в яких залучаються різні категорії населення, зокрема: представники громадськості, освітяни, студенти, працівники ЦБС області, державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування;
 • проведення заходів з інформування про практичні питання для громадян (можливості участі в освітніх, наукових, культурних, молодіжних програмах ЄС; підвищення обізнаності щодо правил отримання віз до країн ЄС тощо); проведення відео-конференцій з актуальних питань європейської тематики.
  Інформація про проведені ЦЄІ заходи розміщена на сайті бібліотеки у розділі "Новини", а також на сайті Мережі Центрів європейської інформації.
  Сектор інформації забезпечує інформацією керівників, творчих працівників, вчених і спеціалістів з проблем науки і практики в галузі культури і мистецтв. Започатковано проект інформаційної підтримки молодих науковців, який став результатом маркетингового дослідження щодо задоволення попиту аспірантів та магістрантів на інформаційно-бібліографічні послуги. Молодим науковцям пропонуєм лекції-консультації з використанням мультимедійних технологій за темами: алгоритм пошуку літератури, електронні ресурси – на допомогу науковцю, бібліографічне оформлення списку літератури до наукової роботи тощо.
   Сектор інформації веде популярний серед користувачів бібліотеки блог "Інформаційна панорама".
 
Телефони для довідок ►(0462) 69-97-94 ►(0462) 67-61-97

Науково-методичний відділ (НМВ)

  Науково-методичний відділ надає методичну та практичну допомогу в організації бібліотечного та інформаційного обслуговування, бере участь у формуванні регіональної бібліотечної політики, у розробленні та сприянні реалізації державних програм щодо розвитку бібліотечної справи.
  Відділ виконує функції методичного та координаційного центру для публічних бібліотек Чернігівської області з питань бібліотекознавства. Відділ узагальнює, вивчає та рекомендує до впровадження інноваційні форми бібліотечної діяльності. Організовує методичну, консультативну та практичну роботу щодо безперервної освіти бібліотечного персоналу. Готує та видає широкий спектр методичних посібників з актуальних теоретичних питань бібліотечної справи.
  Проводить регіональні і локальні бібліотекознавчі соціологічні дослідження, бере участь у всеукраїнських професійних дослідженнях. Підтримує творчі зв'язки з бібліотечними закладами України з метою професійного спілкування та подальшого ділового співробітництва.
  Здійснює бібліотечне, бібліографічне і фактографічне обслуговування з питань бібліотечної справи і бібліотекознавства.

  Редакційно-видавничий сектор є структурним підрозділом науково-методичного відділу. Діяльність сектору спрямовується на координацію видавничої діяльності та забезпечення виходу у світ методичних, бібліографічних і інших посібників, статистичних і аналітичних матеріалів, підготовлених структурними підрозділами бібліотеки.

  Телефон для довідок ►(0462) 77-45-44
  mail metodvid@ukr.net


Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів (ВІТЕР)

  Головною метою відділу є впровадження комп'ютерних технологій у діяльність бібліотеки. Фахівці відділу забезпечують функціонування локальної мережі та комп'ютерної техніки бібліотеки, розробляють технологічні та програмні засоби щодо автоматизації бібліотечних процесів. Відділ виконує науково-дослідницьку роботу в галузі мережевих технологій, наповнює вебсайт бібліотеки, сторінки у соціальних мережах і визначені блоги, здійснює супровід автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи, впроваджує нові онлайн-сервіси у бібліотечну діяльність, створює умови та режим доступу до мережі Інтернет для користувачів та працівників бібліотеки, забезпечує технічну підтримку проведення онлайн-зустрічей, вебінарів, семінарів, конференцій та інших соціокультурних заходів.
  При відділі функціонують сектор електронної бібліотеки та Регіональний тренінговий центр з інтернет-центром (на правах сектору).
  Сектор електронної бібліотеки займається роботою з оцифрування рідкісних, цінних і краєзнавчих документів з фондів бібліотеки з метою їх збереження, вивчення й популяризації.
  Регіональний тренінговий центр (РТЦ) створений і обладнаний у рамках програми "Бібліоміст" – чотиристороння партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури і туризму України та Української бібліотечної асоціації, за фінансової підтримки Фундації Білла та Мелінди Гейтс та Microsoft. Діяльність РТЦ направлена на сприяння розвитку регіональної бібліотечної інфраструктури шляхом підвищення кваліфікації працівників бібліотек області, навчання бібліотекарів роботі з новітніми технологіями та підвищення рівня комп'ютерної грамотності населення, надання підтримки бібліотекам області у здійсненні адвокаційної діяльності та залученні додаткових ресурсів, просування бібліотек області серед широкої громадськості. У час, вільний від тренінгів і соціокультурних заходів, що відбуваються у РТЦ, він працює як інтернет-центр для користувачів з безоплатним доступ до мережі Інтернет.

 Телефон для довідок ►(0462) 65-14-34
mail korolenkolib@ukr.net


Відділ зберігання бібліотечних фондів (ВЗ)

  Відділ книгозберігання забезпечує організацію та зберігання основного фонду і надає його для використання в усі відділи обслуговування, є регіональним депозитарієм краєзнавчої літератури, де максимально повно зібрані книги місцевих авторів, видані на території області. 

Універсальний фонд відділу налічує більше 600 тис. примірників:

 •  книг понад 450 тис.;
 •  журналів більше 143 тис.;
 •  газет біля 6 тис. комплектів.

  У відділі функціонує фонд рідкісних і цінних видань, що налічує понад 18 тис. примірників. Це видання XVIII-XXI століть, що мають історичну та культурну цінність, документи з автографами видатних діячів науки та культури XX-XXI століть., репринтні, факсимільні видання, а також сучасні колекції:

 •  бібліотека всесвітньої літератури;
 •  книги-мініатюри;
 •  бібліотека поета;
 •  міста і музеї світу;
 •  життя в мистецтві;
 •  мудрість народна

  Отримати документи з відділу зберігання основного фонду можна за вимогами структурних підрозділів бібліотеки. Також у відділі можна скористатися послугами міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів, замовити експертну оцінку творів друку.

  Телефон для довідок ►(0462) 77-51- 57
mail mba.libr.cn.1@ukr.net


Відділ формування фондів та каталогізування (ВФФК)

Відділ складається з 2-х секторів:

 • сектор поточного комплектування фондів;
 • сектор наукової обробки документів та організації каталогів.

При відділі працює обласний обмінний фонд.

Відділ забезпечує:

 • систематичне поповнення фонду бібліотеки новими документами на різних носіях інформації відповідно до профілю комплектування;
 • співпрацю з книговидавничими та книготорговельними організаціями;
 • облік нових надходжень;
 • передплату періодичних видань;
 • технічну обробку нових надходжень та розподіл їх у структурні підрозділи;
 • організацію і ведення довідково-бібліографічного апарату, складовою частиною якого є система каталогів і картотек бібліотеки, що розкривають зміст бібліотечних фондів;
 • створення бібліографічних записів електронного каталогу для нових надходжень;
 • визначенні класифікаційного індексу за таблицями УДК й авторського знаку;
 • редагування бібліографічних записів на ретроспективну частину фонду бібліотеки;
 • списання документів з фонду бібліотеки на основі діючих законодавчих і нормативних актів;
 • методичну допомогу та консультування з питань формування і систематизації бібліотечних фондів.

  Обласний обмінний фонд займається перерозподілом літератури та доукомплектуванням бібліотек області, а також співпрацює з Українськім інститутом книги.

 Телефони для довідок ►(0462) 77-88-06 mail bib-obrobka@ukr.net (відділ формування фондів та каталогізування)                                    
 
Телефони для довідок ►(0462) 65-14-34 mail of.korolenko.41@gmail.com (обласний обмінний фонд)