Правила користування бібліотеки

Правила користування бібліотеки

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Директор Департаменту
культури і туризму,
національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації
Л. М. Замай
31 липня 2023 р.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
Комунальним закладом "ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА
 БІБЛІОТЕКА iмені  СОФІЇ та ОЛЕКСАНДРА РУСОВИХ"
1. Загальнi положення

Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових" (далі – Бібліотека) провідний загальнодоступний культурний, освітній, науково-інформаційний заклад, який забезпечує реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування та рівний доступ до інформаційних ресурсів і культурного надбання.

1.1. Правила користування Комунальним закладом "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових" (надалі – Правила) розроблені відповідно до Конституції України, Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу", Закону України "Про захист персональних даних", Закону України "Про інформацію", Закону України "Про авторське право і суміжні права", "Типових правил користування бiблiотеками в Українi" та Статутом бібліотеки.

1.2. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і Бібліотекою, визначає права та обов’язки користувачів і співробітників Бібліотеки та є обов’язковим для виконання.

1.3. Бібліотека забезпечує надання основних бібліотечних послуг безкоштовно. Додаткові бібліотечні послуги, визначені у переліку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020 р. № 1183 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою", Бібліотека надає за плату.

1.4. Право користування Бiблiотекою мають громадяни України, які досягли 16-ти річного віку та мають паспорт (або документ, що його замінює) незалежно вiд статi, нацiональностi, освiти, соцiального положення, полiтичних та релiгiйних переконань, мiсця проживання, а також пiдприємства, установи, органiзацiї. Діти віком до 16 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

1.5. Бібліотечне обслуговування неповнолітніх здійснюється в окремих випадках за наявності доручення-гарантії батьків (чи осіб, які їх замінюють) або листа-гарантії навчального закладу.

1.6. Iноземцi та особи без громадянства, що перебувають в Українi на законних пiдставах, користуються тими самими правами на бiблiотечне обслуговування, що й громадяни України.

1.7. Iногороднi жителi, а також особи, якi тимчасово проживають в м. Чернiговi, обслуговуються в читальних залах, через МБА i телекомунiкацiйнi системи.

1.8. Пiдприємства, органiзацiї та установи мають право на бібліотечне обслуговування на підставі угоди, яке забезпечують відділи обслуговування користувачів і МБА.

2. Порядок запису до Бібліотеки

2.1. Запис користувачів до Бібліотеки здійснюється у Сервісному центрі Бібліотеки.

2.2. Для запису до Бібліотеки громадянин:

 • пред'являє паспорт (з позначкою реєстрації за місцем проживання) або документ, що його замінює;
 • ознайомлюється з Правилами користування Бібліотекою, інформацією про мету збору та обробки його персональних даних, своїми правами у зв’язку з внесенням інформації про нього до бази персональних даних (БПД);
 • надає відомості (персональні дані) для заповнення  реєстраційних документів (реєстраційної картки та читацького формуляра) користувача та занесення до БПД;
 • надає фото 3х4 (або документальне фото у цифровому форматі), або за згодою фотографується на цифрове фото для оформлення читацького квитка в електронній формі;
 • особистим підписом в реєстраційних документах підтверджує згоду на обробку його персональних даних та зобов’язання виконувати Правила користування Бібліотекою.
 • сплачує в касу, через термінал або інтернет-еквайринг вартість оформлення комплекту документів користувача.

2.3. Пiсля оформлення реєстрацiйних документiв користувачі отримують "Читацький квиток":

2.3.1. "Постійний":

 • термін дії – 5 років за умови щорічної перереєстрації;
 • дає право на користування фондами i послугами всiх структурних пiдроздiлiв, що обслуговують користувачiв;
 • у разi змiни прiзвища, мiсця проживання, замiни паспорта користувач повинен у мiсячний термiн повiдомити про це Бiблiотеку;
 • у разi втрати чи псування читацького квитка користувач повинен заявити про це в Бiблiотеку i отримати дублiкат читацького квитка.

2.3.2. "Разовий":

 • термін дії разового читацького квитка – 1 день;
 • дає право отримувати довідки і консультації спеціалістів бібліотеки, отримувати документи з бібліотечного фонду у читальних залах бібліотеки в тимчасове користування, користуватись бібліотечними каталогами і картотеками, послугами центру правової інформації (ЦПІ) та інтернет-центрів.

2.4. Відвідувачам соціокультурних заходів у Бібліотеці (виставок, презентацій, конференцій, круглих столів тощо) видається "Контрольний листок", який не дає права користуватися фондами та послугами Бібліотеки. Відвідувач має зберігати "Контрольний листок" до закінчення заходу і здати бібліотекарю Сервісного центру при виході з Бібліотеки.

2.5. Окремі категорії читачів при пред’явленні відповідного посвідчення, зокрема, ветерани війни та праці, учасники бойових дій, військовослужбовці строкової служби, інваліди І-ІІ груп, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС І категорії, багатодітні родини, діти-сироти та діти, що виховуються в інтернатах, працівники бібліотек, віднесені до сфери управління Міністерства культури України, почесні читачі Бібліотеки мають право на щорічне безкоштовне оформлення реєстраційних документів.

2.5.1. Право на пільговий запис мають пенсіонери за віком, учні, студенти та інваліди ІІІ групи.

2.6. Щорічно, починаючи з 1 січня, користувачеві необхідно перереєструвати читацький квиток, а саме: представити читацький квиток, паспорт та всі документи, що знаходяться у користуванні, а також повідомити про зміни у відомостях про себе, якщо такі відбулися (зміна місця роботи/навчання, посади, домашньої адреси тощо);

2.7. Користуватись послугами абонементу мають право користувачі, які мають постійну реєстрацію у м. Чернігові.

3. Обслуговування користувачів   

Обслуговування користувачів здійснюється у формі:

 • абонементу;
 • системи читальних залів;
 • мiжбiблiотечного абонементу;
 • дистанцiйного обслуговування засобами телекомунiкацiй, організації доступу до мережі Інтернет;
 • позастаціонарного бібліотечного обслуговування (літній читальний зал, обслуговування вдома самотніх громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями тощо)

Примітка. Користування автоматизованими робочими місцями для користувачів, створеними при бібліотеці Інтернет-центрами, зоною Wi-Fi регламентується окремими Правилами.

3.1. Порядок відвідування Бібліотеки:

3.1.1. Основними документами, що дають право на обслуговування користувачів у читальних залах, інтернет-центрах та абонементі Бібліотеки, є читацький квиток та контрольний листок.

3.1.2.  При кожному відвідуванні Бібліотеки користувач пред’являє в Сервісному центрі читацький квиток і отримує контрольний листок, призначений для обліку відвідувань відділів Бібліотеки та контролю за поверненням документів.

3.1.3. При вході до зони обслуговування Бібліотеки користувачеві необхідно:

 • здати до гардеробу верхній одяг, сумки (розмір яких перевищує 15х20 см, формат А5), пакунки, непрозорі пакети, рюкзаки, саквояжі, інші великогабаритні речі, документи на традиційних та електронних носіях, які не належать Бібліотеці (крім особистих цінних речей);

Примітка. Відповідальність за гроші, документи та цінні речі працівники гардеробу не несуть.

 • внесення власних книг, персонального комп’ютера, інших пристроїв, перiодики, документів з фондiв iнших бiблiотек користувач має погодити з черговим бiблiотекарем Сервісного центру з обов'язковою вiдмiткою у контрольному листку.

3.1.4. При виході із зони обслуговування користувач має:

 • надати бібліотекарю Сервісного центру  контрольний листок із відмітками про відвідування відділів бібліотеки, а у разі виносу книг про кількість бібліотечних документів взятих у відділах;
 • якщо до зони обслуговування Бібліотеки вносився ноутбук – відкрити сумку (чохол) для ноутбуків і пред’явити ноутбук бібліотекарю Сервісного центру;
 • якщо до зони обслуговування вносилась папка пред’явити її у відкритому вигляді для контролю.
 • якщо до зони обслуговування вносилися документи, що не належать Бібліотеці, – пред’явити бібліотекарю Сервісного центру самі документи та дозвіл на їхнє внесення;

3.1.5. У разі тимчасового виходу за межі Бібліотеки, користувач має здати всі раніше взяті документи бібліотекарю відділу, в якому він обслуговувався, та залишити бібліотекарю Сервісного центру контрольний листок, попередивши про своє повернення протягом дня.

3.2. Порядок одержання документів.

3.2.1. Для отримання документів із фондів Бібліотеки користувач:

 • самостійно (або за допомогою чергового бібліографа) здійснює їх пошук через систему каталогів, картотек, баз даних Бібліотеки;
 • власноруч, чітко, розбірливо (тільки ручкою), заповнює бланки-вимоги встановленого зразка, де вказує своє прізвище, номер читацького квитка, дату, шифр видання; мовою оригіналу – прізвище автора, назву, рік і місце видання, том, випуск, або назву
 • подає бланк-вимогу на кафедру видачі документів.

Примітка. Вимоги, що заповнені неправильно та потребують доопрацювання, до виконання не приймаються. Консультацію щодо правильного заповнення бланка-вимоги надає черговий бібліограф.

3.2.2. Одночасно для роботи в читальних залах користувачеві видається не більше 10 документів. Кількість документів, виданих користувачеві впродовж дня, не обмежується.

3.2.3. Для опрацювання поза бібліотекою видається не бiльше 10 документiв термiном до 30 днiв. Термiн користування документами пiдвищеного читацького попиту та перiодикою може бути зменшено до 15 днiв. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

3.2.4. При одержанні документів, користувач має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.

3.2.5. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА, сплативши вартість поштових послуг.

3.2.6. Рідкісні та особливо цінні документи, довідкові видання, документи підвищеного попиту, які є в Бібліотеці в єдиному примірнику, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

Примітка. Користування рідкісними та цінними документами регламентується окремими Правилами.

3.2.7. Видача документів, які знаходяться у відділі зберігання, припиняється за 30 хв. до закриття Бібліотеки.

3.2.8. Після завершення роботи з документами із фондів Бібліотеки, але не пізніше ніж за 15 хв. до закриття Бібліотеки, користувач має повернути документи бібліотекарю на кафедру видачі. При поверненнi документiв вимоги на документи в присутностi користувача погашаються. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря в контрольному листку.

3.2.9. У випадку втрати контрольного листка користувач може залишити Бібліотеку лише з дозволу бібліотекаря Сервісного центру, який повинен з’ясувати у відділах Бібліотеки факт видачі і повернення документів цим користувачем. Для продовження роботи в читальних залах користувачеві надається дублікат контрольного листка. 

3.2.10. Замовлені, але не запитувані користувачами документи зберігаються на бронеполицях:

 • документи з основного книгосховища – протягом 3-х календарних днів.

3.2.11. При необхідності подальшої роботи з документами з основного книгосховища, користувач може залишати їх на бронеполиці на наступні 5 календарних днів за умови можливості надання цих документів за запитами інших користувачів.

3.3. Користування документами абонементу.

3.3.1. Користувачi мають право виносити документи за межi бiблiотеки тiльки в тому випадку, коли вони записанi у формулярi читача. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів. У випадку неодноразового продовження термiну користування користувач на вимогу бiблiотекаря має пред’явити всi документи, що знаходяться у користуванні.

3.3.2. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача. При поверненнi документiв пiдпис користувача в його присутностi викреслюється і погашається пiдписом бiблiотекаря.

4. Права і обов'язки користувачів

4.1. Користувачi бiблiотеки мають право:

4.1.1. Отримувати інформацію, передбачену Законом України "Про захист персональних даних", та пред’являти відповідні вмотивовані вимоги; 

4.1.2. Користуватися  інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошукові апарати Бібліотеки та інтернет;  

4.1.3. Отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;  

4.1.4. Отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки;  

4.1.5. Одержувати документи або їх копії (з дотриманням вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права") по міжбібліотечному абонементу (МБА), сплативши вартість доставки, у тому числі з використанням системи електронної доставки документів (ЕДД);  

4.1.6. Користуватись електронними базами даних, електронними бібліотеками створеними чи придбаними бібліотекою.  

4.1.7. Користуватися бібліотечними комп’ютерами, встановленими у приміщеннях Бібліотеки спеціально для користувачів, за умови дотримання відповідних правил користування.  

4.1.8. Користуватися електронними рідерами (електронними читанками, іншими пристроями) тільки у читальному залі відповідно до Правил користування електронними читанками.  

4.1.9. Користуватися власними портативними комп’ютерами за умови автономного живлення та невикористання звукових сигналів.  

4.1.10. Розмовляти по мобільному телефону у відведених зонах відпочинку.  

4.1.11. Брати участь в соціокультурних та iнформацiйних заходах, що проводяться Бiблiотекою.  

4.1.12. Брати участь у роботі бібліотечних рад.  

4.1.13. Вносити свої зауваження i пропозицiї безпосередньо адмiнiстрацiї бiблiотеки або до "Книги скарг i пропозицiй", яка видається черговим бiблiотекарем Сервісного центру за першою вимогою;

4.2. Користувачi зобов'язанi:

4.2.1. Знати і дотримуватися Правил користування Бібліотекою.

4.2.2. Пред'являти паспорт (з відміткою про реєстрацію за місцем проживання), або документ, що його замінює, для оформлення реєстраційних документів;  

4.2.3. Надати  фото 3х4 (або документальне фото у цифровому форматі), за згодою фотографуватися на цифрове фото для оформлення читацького квитка в електронній формі;  

4.2.4. Повідомляти відомості про себе для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра;  

4.2.5. Сплачувати вартість послуги з оформлення  реєстраційних документів користувача бібліотеки у розмірі, встановленому Бібліотекою;  

4.2.6. При входi до бiблiотеки здати в гардероб верхнiй одяг, головні убори, парасольки, сумки, пакети, розмір яких перевищує розмір аркушу паперу формату А5 (15х20 см).  

4.2.7. Пред'явити "Читацький квиток" та одержати "Контрольний листок". Контрольний листок з вiдмiткою чергового бiблiотекаря вiддiлу, де працював користувач, повернути до Сервісного центру. Читацький квиток подається також на вимогу адмiнiстрацiї.  

4.2.8. У разі внесення власного ноутбука для роботи в читальних залах Бібліотеки, відкрити сумку (чохол) для ноутбуків і пред’явити ноутбук черговому охорони.   

4.2.9. Дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, каталогів та картотек, комп’ютерів, меблів та іншого майна, яке є державною власністю і перебуває на балансі Бібліотеки.  

4.2.10. Поважати права інших користувачів Бібліотеки, не порушувати громадський порядок.  

4.2.11. Дотримуватись правил техніки безпеки та правил пожежної безпеки.

4.3. Відповідальність користувачів:  

4.3.1. Користувач несе відповідальність за документи з фондів Бібліотеки, залишені ним без догляду.  

4.3.2. Користувач несе відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.  

4.3.3. Користувач, який порушує Правила, позбавляється права відвідувати Бібліотеку на термін, що визначається Бібліотекою. Матеріали про злісне порушення Правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.  

4.3.4. Користувач, який завдав шкоду власності Бібліотеки, відшкодовує повну вартість, необхідну на її відновлення або заміну. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою.  

4.3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом якої він перебуває.

4.4.  Користувачам не дозволяється:   

 •  приходити до Бібліотеки в нетверезому стані, в неохайному вигляді, під впливом наркотичних речовин;
 •  входити в бібліотеку з тваринами, крім собак-поводирів;
 •  самостійно розміщувати оголошення, афіші та інші матеріали політичного та рекламного характеру;
 •  палити в приміщенні Бібліотеки;
 •  використовувати власні технічні засоби, у т. ч. мобільні телефони та портативні сканери, для несанкціонованого копіювання бібліотечних документів;
 •  виконувати будь-які дії, що можуть призвести до перебоїв у роботі окремих ПК та локальної комп’ютерної мережі бібліотеки;
 •  самостійно вносити зміни, виправлення, робити помітки в читацькому квитку та контрольному листку;
 •  вилучати картки з каталогів і картотек та порушувати їх розстановку;
 •  приймати їжу та вживати напої в читальних залах та інтернет-центрах Бібліотеки.
5. Права та обов'язки Бiблiотеки:

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Розробляти Правила користування Бібліотекою, читальними залами, центрами та ресурсами Бібліотеки, вносити до них зміни і доповнення;

5.1.2. Визначати режим обслуговування користувачів та вносити зміни до нього, за умови своєчасного доведення інформації про зміни до читачів, у т.ч.:

 • впроваджувати дні відкритих дверей;

5.1.3. Самостійно визначати види та типи документів, що видаються лише в читальному залі;

5.1.4. Встановлювати обмеження у використанні документів, що мають особливу історичну цінність або поганий фізичний стан; 

5.1.5. Отримувати персональні дані користувачів при запису до Бібліотеки та обробляти їх з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних; 

5.1.6. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів; 

5.1.7. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами у т.ч. за псування бібліотечного обладнання; 

5.1.8. Встановлювати перелік платних послуг; 

5.1.9. Надавати дозвіл:  

 • установам, підприємствам, організаціям та фізичним особам – на розміщення інформаційних і рекламних матеріалів та на проведення соціокультурних заходів у приміщеннях Бібліотеки;
 • засобам масової інформації – на проведення фото-, теле- та відео зйомок.

5.1.10. Позбавляти користувачів (фізичних та юридичних осіб), які порушують Правила користування Бібліотекою чи заподіюють шкоду Бібліотеці, права відвідувати Бібліотеку на термін, що визначається Бібліотекою; 

5.1.11. Передавати до суду матеріали про злісне порушення користувачами Правил користування Бібліотекою; 

5.1.12. Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності.  

5.1.13. Створювати бiблiотечну Раду.  

5.2. Бiблiотека зобов'язана:  

5.2.1. Сприяти реалiзацiї невiд'ємного права громадян  незалежно вiд їх полiтичних переконань i вiросповiдань на доступ до надбань науки i культури, на вiльний пошук i одержання iнформацiї.  

5.2.2. Iнформувати користувачiв про всi види послуг, що їх надає бiблiотека (в т.ч. й платнi), повну iнформацiю про наявнiсть у фондах документiв, забезпечити їм можливiсть користуватися довiдковим апаратом i базами даних.  

5.2.3. Створювати умови для бiльш повного i iнтенсивного використання фондiв, ефективної роботи в Бiблiотецi, надавати допомогу в доборi потрiбних документiв.  

5.2.4. Забезпечувати вiдповiдний рiвень культури обслуговування, повноту i оперативнiсть, задоволення запитiв користувачiв.  

5.2.5. Формувати у користувачiв потребу в iнформацiї, користуваннi бiблiотеками, сприяннi пiдвищенню культури читання.  

5.2.6. Задовольняти потреби користувачiв у створеннi при Бiблiотецi читацьких об'єднань, клубiв за iнтересами, наданнi їм можливостей творчого спiлкування.  

5.2.7. Налагоджувати контроль за своєчасним поверненням до Бiблiотеки виданих користувачам документiв.  

5.2.8. Враховувати читацькi запити при формуваннi iнформацiйних ресурсiв та фондiв, а також при проведеннi масових i iнформацiйних заходiв.  

5.2.9. У випадку вiдсутностi у фондах Бiблiотеки необхiдних користувачам документiв замовляти їх через МБА.  

5.2.10. Бiблiотека не може використовувати вiдомостi про користувачів, про їх iнтереси без їх згоди, крiм наукових i бiблiотекознавчих.

5.2.11. Щорічно звітувати перед активом користувачів та громадськістю.